Sunteți pe pagina 1din 1

CHIMIE

Numele:____________________________
Prenumele:__________________________
Clasa a VII-a
Test de evaluare

I. Alege răspunsul/răspunsurile corect/corecte.


1. Sunt corpuri: a) banca; b) sarea; c) argintul; d) servieta.
2. Sunt substanţe: a) betonul; b) hârtia; c) cuprul; d) apa.
3. Sunt materiale: a) cimentul; b) cărămida; c) fierul; d) hârtia.
4. Reprezintă fenomene chimice: a) dizolvarea zahărului; b) topirea fierului; c) fierberea
apei; d) arderea hârtiei.
5. Reprezintă fenomene fizice: a) ruperea hârtiei; b) încălzirea zahărului cu formarea
caramelului; c) mărunţirea zahărului; d) topirea gheţii.
24 puncte
II. Completează spaţiile libere.
1. Materia se găseşte într-o continuă …………………….. şi …………………………
2. Solidificarea reprezintă fenomenul ……………… prin care substanţele aflate în stare
…………… trec în stare solidă; fenomenul invers se numeşte …………………..
3. Trecerea curentului electric printr-un bec reprezintă un fenomen ……………………
4. Acrirea laptelui reprezintă un fenomen …………………..
5. Trecerea unei substanţe din stare ………… în stare de …………….. fără a trece prin
stare lichidă se numeşte sublimare.
20 puncte
III. Asociază corespunzător cifrele coloanei A cu literele coloanei B.
A B
1. ruginirea fierului a. corp
2. apa b. substanţă
3. îngheţata se topeşte c. material
4. hârtie d. fenomen fizic
5. laptele se acreşte e. fenomen chimic
6. farfuria f. proprietate fizică
7. sublimarea naftalinei g proprietate chimică
8. temperatura de topire
9. cerul este albastru
10. sulf
26 puncte
IV. Enumeraţi 10 ustensile de laborator pe care le recunoaşteţi din figura alăturată.

20 puncte