Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala cu cls. I-VIII Nr.

2 Lugoj
C.C.A.J.Timiş

CONCURSUL REGIONAL
„MATEMATICA... DE NOTA ZECE”
Ediţia I- aprilie 2011
CLASA aVI-a
1  2  3  ...  50
1)Dupa simplificare fractia este egală cu:
2  4  ...  50
1 51 51 52 50
A) B) C) D) E)
2 13 26 25 27

2)Daca A={xЄN| există aЄN, x=a3 , x<100} atunci numărul de elemente al lui A este:
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

15n  7
3)Dacă nЄN este adevărat că fracţia se poate simplifica prin:
5n  2
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) este ireductibilă

5 7 111 22 1
4)Rezultatul calculului + ∙ - +3+ este:
6 3 35 5 6
1 3 2 1
A) B) 7 C) D) E)
6 5 3 5
7 1
5)Dacă dintr-un număr este 175, atunci din el este:
10 10
A) 7 B) 9 C) 17 D) 25 E) 35

3
6)Raportul dintre măsura unui unghi şi măsura complementului său este . Măsura în grade a
7
primului unghi este:
A) 27 B) 60 C) 21 D) 72 E) 45

7)Dacă A are 7 elemente, iar A\B are 5 elemente, câte elemente are A∩B?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

aab  bbc  cca


8)Pentru a,b,cЄ N*, calculaţi:
aaa  bbb  ccc
A)111 B) 37 C) 11 D) 1 E) 3

1 1
9)Între şi sunt cuprinse următorul număr de fracţii, care au numitorul 84:
7 6
A) 1 B) 0 C) 2 D) 3 E) 4

4
10)Dacă x=1,2(7) , y=1 atunci produsul x∙y este egal cu:
23
2 1 7 5 3
A) B) C) D) E)
3 9 23 23 2

1 5 7
11) Rezultatul calculului: + - este egal cu
4 6 12
5 1 1
A) B) C) D)0 E)Alt răspuns
12 2 12

a 28 35
12)Ca să fie adevărat că numărul raţional înmulţit cu dă atunci el trebuie să fie :
b 45 27
25 5 12 5 7
A) B) C) D) E)
12 12 25 7 9
x
13)Dacă x= a00a şi y= aaaa atunci y este:
10 100 90 91 111
A) B) C) D) E)
11 111 103 101 103

14) Un costum costă 120 euro. Preţul costumului se majorează cu 25%. Cât costă costumul după
majorare?
A)150 euro B) 130 euro C) 180 euro D) 160 euro E) Alt raspuns

a 4 4b  15
15)Dacă = atunci fracţia are valoarea :
b 5 3a  9
1 5 4 2 5
A) B) C) D) E)
3 3 5 3 3

16)Care este jumătatea numărului 220 ?


A) 110 B) 120 C)210 D) 219 E) 218+217+...+22+2

6
17) Câte elemente are mulţimea: A={xЄN/ ЄN}?
x2
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Alt răspuns

18)a si b fiind numere prime, iar 3a+8b=46, atunci este adevărat că a+b au valoarea:
A) 7 B) 5 C) 11 D) 13 E) 17

4x  5 y x
19)Dacă 2 x  7 y =1, calculaţi y
1 2 1 3
A) B) C) D) 1 E)
2 3 4 2

20)În figura alăturată m(‹DAE)=540, BD=AD şi AE=EC. Aflaţi m(‹BAC).

A)63o B)90o C) 117o D)154o E) 126o

Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu.Total punctaj maxim 30
puncte.Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.

Concursul Regional
„Matematica ... de nota 10”
- ediţia I, 30 aprilie 2011 -
Barem de corectare şi notare- clasa a VI-a

1. C - 1 pct.
2. E - 1 pct.
3. E - 1 pct.
4. B - 1 pct.
5. D - 1 pct.
6. A - 1 pct.
7. E - 1 pct.
8. D - 1 pct.
9. A - 1 pct.
10. E - 1 pct.
11. A - 1 pct.
12. A - 1 pct.
13. D - 1 pct.
14. A - 1 pct.
15. E - 1 pct.
16. D - 1 pct.
17. D - 1 pct.
18. A - 1 pct.
19. D - 1 pct.
20. C - 1 pct.
Oficiu 10 pct.
Total: 30 puncte

S-ar putea să vă placă și