Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala cu cls. I-VIII Nr.

2 Lugoj
C.C.A.J.Timiş

CONCURSUL REGIONAL
„MATEMATICA... DE NOTA ZECE”
Ediţia I- aprilie 2011
Clasa a III-a
Încercuieşte varianta corectă:

1. Suma a două numere identice este 88. Care sunt numerele?


a) 44 şi 44 b) 39 şi 39 c) 47 şi 14 d) 54 şi 54 e) 88 şi 88

2. Care este cel mai mare număr impar de 4 cifre diferite?


a) 9 999 b) 9 875 c) 7 265 d) 8 265 e ) 9 876

3. Ce cifră lipseşte, pentru ca egalitatea să fie adevărată? 4 _ 83=_483


a) 5 b) 3 c) 2 d) 4 e) 1

4) Dacă dublăm produsul numerelor 2 şi 4 obţinem:


a) 14 b) 20 c) 14 d) 12 e) 16

5) Dacă scazi din dublul numărului 9 cel mai mic număr impar de 2 cifre
distincte, rezultatul este:
a) 5 b) 7 c) 8 d) 6 e) 9

6. Care este produsul dintre suma şi diferenţa numerelor 6 şi 4?


a) 19 b) 18 c) 20 d) 24 e) 56

7. Rilă –Iepurilă mănâncă 3 morcovi într-o zi, iar Riţa-Iepuriţa mănâncă 4.


Câţi morcovi mănâncă împreună cei 2 iepuri într-o săptămână?
a) 28 b) 7 c) 49 d) 16 e) 47

8. La Clubul de Atletism din junglă, se antrenează 3 papagali, 2 lei, 2 şoricei


şi 1 tigru. De câţi pantofi de sport au nevoie cei care se antrenează?
a) 20 b) 26 c) 25 d) 24 e) 23

9. 3+2x6 =
a) 15 b) 30 c) 18 d) 21 e) 16

10. ( 72: 9 +16) : 6 =


a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

11. ( 5x5+49:7): 4 =
a) 7 b) 6 c) 8 d) 9 e) 12
12. 64 + ( 100 – 9 x 9 – 5 x 2 )=
a) 73 b) 62 c) 36 d) 84 e) 74

13. a - ( 420-125) = 229


a) 865 b) 293 c) 176 d) 504 e) 524

14. d – 6 x 115 = 154


a) 512 b) 843 c) 844 d) 845 e) 827

15. Care este răsturnatul sumei numerelor 2 198 şi 3 216?


a) 5 414 b) 4 415 c) 5 144 d) 4 145 e) 4 145

16. Cât este suma a cinci numere consecutive dacă cel mai mic dintre ele este
1 365?
a) 6 385 b) 6 538 c) 8 635 d) 3 568 e) 6 835

17. Mama are 40 de ani, iar cei trei copii ai săi au vârste de 8, 10 şi 12 ani.
Peste câţi ani vârsta mamei va fi egală cu suma vârstei copiilor?
a) 7 b) 5 c) 6 d) 10 e) 4

18. Pe o parte a unei alei s-au plantat 10 tei, cu o distanţă de 5 m între ei. Care
este lungimea acesteia?
a) 45 m b) 50 m c) 40 m d) 55 m e) 60 m

19. Un croitor dispune de un balot de 30 m de stofă, din care taie zilnic câte 6
m. Dacă începe să taie luni, în ce zi va termina de tăiat materialul?
a) luni b) marţi c) miercuri d) joi e) vineri

20. Suma a trei numere este 50. Primul număr este de 3 ori mai mare decât al
doilea şi cu 8 mai mic decât al treilea. Care sunt numerele?
a) 18; 6; 26 b ) 26; 6; 18 c) 23 ; 14 , 6 d) 18; 15; 3 e) 6; 18; 26

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total


punctaj maxim 30. Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.
Concursul Regional
„Matematica ... de nota 10”
- ediţia I, 30 aprilie 2011 -

Barem de corectare şi notare- clasa III

1- a - 1 pct.
2- b- 1 pct.
3- d- 1 pct.
4- e- 1 pct.
5- a- 1 pct.
6- c- 1 pct.
7- c- 1 pct.
8- b- 1 pct.
9- a- 1 pct.
10- c- 1 pct.
11- c- 1 pct.
12- a- 1 pct.
13- e- 1 pct.
14- c- 1 pct.
15- d- 1 pct.
16- e- 1 pct.
17- b- 1 pct.
18- a- 1 pct.
19- d- 1 pct.
20- a- 1 pct.
Oficiu 10 pct.
Total: 30 puncte

S-ar putea să vă placă și