Sunteți pe pagina 1din 1

ACORDUL

scris al părinţilor privind participarea la concursuri

Subsemnatul ……................................................................ în calitate de


părinte/reprezentant legal al elevului/elevei ...............................................................,
din clasa ….., de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ …...........................................…… ,

SUNT DE ACORD NU SUNT DE ACORD

cu participarea la concursuri a fiului/fiica meu/mea şi

SUNT DE ACORD NU SUNT DE ACORD


să suport costul acestor concursuri în cazul în care trebuie plătite, iar banii să fie
colectaţi de casierul clasei.

Data …….......…….. Părinte/reprezentant legal,

....................................................

Semnătura ..............................