Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Fața mea
● Unește prin săgeți organele de simț cu bulina corespunzătoare!