Sunteți pe pagina 1din 107

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE

ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR


Departamentul de Instalaţii

TEMA: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI ACORDAREA


CERTIFICATULUI ENERGETIC AL
CLĂDIRILOR EXISTENTE

FAZA: Redactarea a III-a

Contract nr. C 45 / 2001


Beneficiar: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

DIRECTOR DEPARTAMENT: Dr. ing. Ioan Pepenar

RESPONSABIL TEMĂ: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu


Ing. Horia Petran

RESPONSABIL CALITATE ing. Melania Cruceanu

- Aprilie 2002 -
Colectiv de elaborare

Prof. dr. ing. Dan Constantinescu C.P. I


ing. Horia Petran C.P. III
MEMORIU DE PREZENTARE

Lucrarea de faţă reprezintă o detaliere a normativului NP 049-2000 privind


elaborarea si acordarea certificatului energetic al clădirilor de locuit existente şi constă în
elaborarea unor studii de caz vizând clădirile reprezentative ale fondului de construcţii
existent.

În lucrare se prezintă patru studii de caz vizând elaborarea certificatului energetic


pentru tipurile de clădiri reprezentative pentru fondul construit:
• Clădire de locuit colectivă de tip bloc de locuinţe, având în componenţă 44
apartamente, S + P + 10 etaje, racordate la sistem districtual de alimentare cu
căldură (punct termic central);
• Clădire de locuit înşiruită, cu pod, având în componenţă spaţiu locuit şi subsol
neîncălzit – spaţii parţial îngropate, cu centrală proprie funcţionând pe gaze
naturale şi cu apa caldă de consum preparată prin intermediul unui boiler cu
acumulare;
• Clădire de locuit individuală, având structura şi componenţa asemănătoare cu
clădirea înşiruită;
• Clădire comercială, cu destinaţia birouri, cu funcţionare cu intermitenţă a
instalaţiei de încălzire, cu centrală proprie funcţionând pe gaze naturale şi cu
apa caldă de consum preparată prin intermediul aparatelor de tip instant.
Pentru clădirile menţionate s-au elaborat certificatele energetice, determinându-se
valorile necesare notării energetice a clădirilor expertizate, precum şi a clădirilor de
referinţă şi eficiente din punct de vedere energetic, aferente clădirilor reale.
Având în vedere complexitatea şi gradul de noutate al metodologiilor de certificare
energetică a clădirilor si de expertizare termică şi energetică a clădirilor existente şi a
instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, elaborate
în cadrul normativelor NP 049-2000 şi NP 048-2000, ghidul propus are scopul de a facilita
activitatea auditorilor energetici de elaborare a certificatelor energetice ale clădirilor
existente, atât din punct de vedere al înţelegerii metodologiei de calcul, cât şi al calibrării
unor programe de calcul specializate, elaborate în scopul aplicării normativelor
menţionate.

i
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

GHID
PENTRU ELABORAREA ŞI ACORDAREA CERTIFICATULUI
ENERGETIC AL CLĂDIRILOR EXISTENTE

INDICATIV:

Elaborat de:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI
ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INCERC
Director general: Prof. dr. ing. Dan Lungu

DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ÎN CONSTRUCŢII


ŞI BAZA DE PRODUCŢIE AUXILIARĂ
Director Departament: Dr. ing. Ioan Pepenar
Elaboratori: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu
Ing. Horia Petran

Coordonat de: A.I.I.R.


Preşedinte Acad. prof. onor. dr. ing. Liviu Dumitrescu

Avizat de:
SERVICIUL PROGRAME DE CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE

Şef serviciu: Ing. Octavian Manoiu


Responsabil lucrare M.L.P.T.L.: Ing. Ştefania Ţaţomir
CUPRINS

pag.

1. INTRODUCERE ..............................................................................................................1

2. DOCUMENTE CONEXE .................................................................................................2

3. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ A UNEI


CLĂDIRI DE LOCUIT COLECTIVE DE TIP BLOC.........................................................3
3.1. Introducere ................................................................................................................3
3.2. Raportul de expertiză ................................................................................................3
3.2.1. Informaţii generale ..................................................................................................3
3.2.2. Informaţii privind construcţia ...................................................................................3
3.2.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire....................................................................4
3.2.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum ...........................6
3.3. Note de calcul privind notarea energetică a clădirii ...................................................7
3.3.1. Penalizări acordate clădirii certificate ......................................................................7
3.3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă ...................................................8
3.3.3. Determinarea caracteristicilor clădirii eficiente energetic.......................................13
3.3.4. Notarea energetică a clădirii .................................................................................15
3.4. Certificatul energetic al clădirii ................................................................................16

4. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICĂ A UNEI CLĂDIRI


DE LOCUIT ÎNŞIRUITE.................................................................................................24
4.1. Introducere ..............................................................................................................24
4.2. Raportul de expertiză ..............................................................................................24
4.2.1. Informaţii generale ................................................................................................24
4.2.2. Informaţii privind construcţia .................................................................................24
4.2.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire..................................................................25
4.2.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum .........................27
4.3. Note de calcul privind notarea energetică a clădirii .................................................27
4.3.1. Penalizări acordate clădirii certificate ....................................................................28
4.3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă .................................................28
4.3.3. Determinarea caracteristicilor clădirii eficiente energetic.......................................33
4.3.4. Notarea energetică a clădirii .................................................................................35
4.4. Certificatul energetic al clădirii ................................................................................35

5. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICĂ A UNEI CLĂDIRI


DE LOCUIT INDIVIDUALE............................................................................................42
5.1. Introducere ..............................................................................................................42
5.2. Raportul de expertiză ..............................................................................................42
5.2.1. Informaţii generale ................................................................................................42
4.2.2. Informaţii privind construcţia .................................................................................42
5.2.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire..................................................................43
5.2.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum .........................45
5.3. Note de calcul privind notarea energetică a clădirii .................................................45
5.3.1. Penalizări acordate clădirii certificate ....................................................................46
5.3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă .................................................46
5.3.3. Determinarea caracteristicilor clădirii eficiente energetic.......................................50
5.3.4. Notarea energetică a clădirii .................................................................................52
5.4. Certificatul energetic al clădirii ................................................................................53

6. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICĂ A UNEI CLĂDIRI


PUBLICE.......................................................................................................................60
6.1. Introducere ..............................................................................................................60
6.2. Raportul de expertiză ..............................................................................................60
6.2.1. Informaţii generale ................................................................................................60
6.2.2. Informaţii privind construcţia .................................................................................60
6.2.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire..................................................................61
6.2.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum .........................63
6.3. Note de calcul privind notarea energetică a clădirii .................................................64
6.3.1. Penalizări acordate clădirii certificate ....................................................................64
6.3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă .................................................65
6.3.3. Determinarea caracteristicilor clădirii eficiente energetic.......................................68
6.3.4. Notarea energetică a clădirii .................................................................................70
6.4. Certificatul energetic al clădirii ................................................................................70
ANEXE
GHID PENTRU ELABORAREA ŞI ACORDAREA Indicativ:
CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CLĂDIRILOR
Înlocuieşte:
EXISTENTE

1. INTRODUCERE

Ghidul de faţă se adresează inginerilor constructori şi de instalaţii, arhitecţilor şi, în


general, specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energeticii construcţiilor şi
al cărei scop îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a construcţiilor şi instalaţiilor
termice aferente acestora.

Scopul ghidului este de a detalia normativul [2] prin prezentarea unor studii de caz
vizând elaborarea documentaţiei necesare în vederea eliberării certificatului energetic al
următoarelor clădiri [7], considerate reprezentative pentru fondul de construcţii existent,
precum şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde aflate în dotarea acestora:

• Clădire de locuit colectivă de tip bloc de locuinţe, având în componenţă 44


apartamente, S + P + 10 etaje, racordată la sistem districtual de alimentare cu
căldură (punct termic central);
• Clădire de locuit înşiruită (duplex), cu pod, având în componenţă spaţiu locuit şi
subsol neîncălzit – spaţii parţial îngropate, cu centrală proprie funcţionând pe
gaze naturale şi cu apa caldă de consum preparată prin intermediul unui boiler
cu acumulare;
• Clădire de locuit individuală, având structura şi componenţa asemănătoare cu
clădirea înşiruită;
• Clădire comercială, cu destinaţia birouri, cu funcţionare cu intermitenţă a
instalaţiei de încălzire, cu centrală proprie funcţionând pe gaze naturale şi cu
apa caldă de consum preparată prin intermediul aparatelor de tip instant.
Pentru clădirile enumerate mai sus se detaliază conţinutul certificatului energetic al
clădirii, pe baza raportului de expertiză energetică şi pe baza determinării principalelor
caracteristici energetice pentru clădirea de referinţă, respectiv pentru clădirea eficientă din
punct de vedere energetic, ataşate clădirilor considerate. Se determină valorile
reprezentative ale consumului anual specific normal de căldură al clădirilor şi se notează,
din punct de vedere energetic, clădirile considerate.

Elaborat de: Aprobat de:


INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTARE IN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI -
CONSTRUCŢIILOR - INCERC M.L.P.T.l. cu ordinul nr.
Dosarul de expertiză energetică elaborat de către auditorul energetic, în vederea
eliberării certificatului energetic al clădirii, cuprinde următoarele:
- Cererea de eliberare a certificatului energetic (Anexa 2),
- Raportul de expertiză energetică a clădirii (Pct. 3.1),
- Formularul de certificat energetic completat şi semnat de către auditorul
energetic (pct. 3.4).

2. DOCUMENTE CONEXE

[1] * * * O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului


construit existent şi stimularea economisirii energiei termice

[2] NP 049-2000 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al


clădirilor existente

[3] NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor


existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de
consum aferente acestora

[4] C 107/1-1997 Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la


clădirile de locuit

[5] C 107/3-1997 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie


ale clădirilor

[6] C 107/5-1997 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie


în contact cu solul

[7] * * * Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor


existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de
consum aferente acestora (în curs de elaborare)

[8] SR 4839-1997 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile

2
3. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ
A UNEI CLĂDIRI DE LOCUIT COLECTIVE DE TIP BLOC

3.1. Introducere

Blocul M28 a fost supus expertizei termice şi energetice, modul de determinare a


caracteristicilor energetice ale clădirii şi instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde
de consum aferente acesteia fiind detaliate în ghidul [7]. În ghidul de faţă se prezintă
raportul de expertiză, întocmit de către auditorul energetic în urma activităţii
susmenţionate.
Planurile şi secţiunile clădirii expertizate sunt prezentate în Anexa 1.

3.2. Raportul de expertiză

3.2.1. Informaţii generale

Clădirea: BLOC M 28
Adresa: Bucureşti, sector 6, str. Arinii Dornei nr. 4, ansamblul Uverturii
Proprietar: Asociaţia de proprietari Bloc M 28
Destinaţia principală a clădirii: locuinţe
Tipul clădirii: bloc cu o singură scară, S + P + 10 E
Anul construcţiei: 1974
Proiectant / constructor: IPB (pr. 8155, secţiunea refolosibilă MIf5)
Număr de apartamente: 44
Structura constructivă: pereţi structurali din beton armat

3.2.2. Informaţii privind construcţia

Suprafaţa locuibilă: 1770,87 m²

Tip. Suprafaţa utilă [m²] Nr. ap. SÎnc [m²]

3
Ap. cu 1 cam. 27,79 1 27,79
Ap. cu 3 cam. – P 64,02 1 64,02
Ap. cu 3 cam. – P … Et X 59,27 22 1303,94
Ap. cu 3 cam. – P … Et X 59,45 20 1189,00
Spaţii comune 28,51 1 28,51
TOTAL 44 2613,26

Suprafaţa utilă a spaţiilor încălzite: 2613,26 m²


Volumul util al spaţiului încălzit: 6783,45 m³
Volumul total al clădirii: 8810,70 m³
Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

Rezistenta
Element de Suprafaţa termica
Orientare
constructie [m²] corectata
[m²K/W]
PE1 N 579,33 0,703
PE2 S 562,57 0,703
PE3 E 330,22 0,703
PE4 V 331,90 0,703
PE5 N 12,23 0,445
PE6 S 37,02 0,445
PE7 E 13,45 0,445
PE8 V 13,45 0,445
PE9 V 3,99 0,815
PE10 - 5,08 1,373
TE ap O 241,92 0,886
TE c O 29,57 0,736
Pl Pb - 21,31 0,521
Pl Sb - 5,78 0,366
Ul Sb - 1,89 0,340
PL Pb - 14,00 1,056
PL Sb - 228,05 0,348
CS - 919,16 0,394
FE1 S 119,76 0,390
FE2 N 124,96 0,390
FE3 V 149,68 0,390
FE4 E 151,36 0,390
FE5 N 1,20 0,170
FE6 S 3,00 0,170
Suprafata exterioara: 3.900,88 m²
Indice de compactitate al clădirii: SE / V = 0,58 m-1

3.2.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire


4
Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Termoficare – punct termic central
Tipul sistemului de încălzire: Încălzire centrală cu corpuri statice
Distribuţia agentului termic: inferioară, reţea arborescentă
Necesarul de căldură de calcul: 320.930 W
Racord la sursa centralizată cu căldură: unic, Dn 80, ∆P0 = 1.000 mmH2O
Contor de căldură pentru încălzire: nu există
Elemente de reglaj termic şi hidraulic: exclusiv la nivelul corpurilor de încălzire,
dintre care mai majoritatea sunt nefuncţionale

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:


Tip de corp de Nr. corpuri Nr. Suprafaţă echivalentă
încălzire de încălzire elemente termic [m²]
Apartamente 219 2.569 680,79
Radiator din fontă
Spaţii comune 4 58 15,37
STAS 7363 600/2
Casa scărilor 1 19 5,04
Total 224 2.646 701,2

Lungimea totală a reţelei de distribuţie din subsol: 85 m


Debitul nominal de agent termic de încălzire: 13.800 l/h
Durata sezonului de încălzire: DZ = 211,4 zile
- Momentul de începere al sezonului de încălzire: 01 octombrie
- Momentul de sfârşit al sezonului de încălzire: 29 aprilie
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 338,8 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sistemul de


alimentare cu căldură: Q an
S înc = 396,6 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (racordul la reţeaua de termoficare): qan
S înc = 151,8 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 131,0 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,94

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,92x0,94x1,0 = 0,863,

5
Consumul anual de căldură la nivelul unui apartament mediu: 7,75 Gcal/ap.an.
Curba de reglaj termic în raport cu temperatura exterioară medie zilnică

80 220.000
tT Qnec
75 200.000 [W]
[°C]
70 180.000

65 160.000

60 140.000

55 120.000

50 100.000

45 80.000

40 60.000
tTUR [°C]
35 40.000
Qnec.Loc [W]
30 20.000
-15 -10 -5 0 5 10

te [°C]

3.2.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum

Puncte de consum a.c.m. / a.r.în apartamente: 45


Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Racord la sursa centralizată cu căldură: unic, Dn 80
Conducta de recirculare a.c.m.: există, dar nu este funcţională
Contor de căldură: nu există nici la nivelul racordului la reţeaua de alimentare
a.c.m. şi nici la nivelul punctelor de consum
Pierderi estimate pentru instalaţia de apă caldă de consum: 16,29 kWh/m²an

Consum specific normalizat de apă caldă:


- la nivelul punctelor de consum: 132,7 l/pers.zi
- la nivelul racordului la sursa de căldură: 137,0 l/pers.zi
Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă:
149,2 kWh/m2an
Eficienţa energetică a instalaţiilor de livrare a apei calde: εacm = 0,89
6
3.3. Note de calcul privind notarea energetică a clădirii

Notarea din punct de vedere energetic a unei clădiri existente se efectuează funcţie
de consumul specific anual normal de căldură estimat pe baza expertizei energetice a
clădirii.
Notele de referinţă ataşate clădirii certificate vizează clădirea de referinţă,
caracterizată de utilizare raţională a căldurii, şi clădirea eficientă, caracterizată de utilizare
eficientă a căldurii. Caracteristicile clădirii de referinţă, precum şi cele ale clădirii eficiente
sunt determinate la pct. 3.3.2 şi 3.3.3 din capitolul de faţă.
Notarea din punct de vedere energetic este corelată strict cu grila de clasificare
funcţie de consumul energetic specific anual caracteristică fondului de clădiri existent,
conform [2].

3.3.1. Penalizări acordate clădirii certificate

Penalizările acordate blocului M28 la notarea din punct de vedere energetic a


acestuia sunt următoarele:
ƒStarea subsolului tehnic al clădirii: Uscată, dar fără posibilitate de
acces la instalaţia comună p1 = 1,01
ƒUtilizarea uşii de intrare în clădire clădirii: Uşa este prevăzută cu
sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă (interfon, cheie) p2 = 1,00
ƒStarea elementelor de închidere mobile din spaţiile comune (casa
scărilor) – către exterior sau către ghene de gunoi: Ferestre / uşi în
stare bună, dar neetanşe p3 = 1,02
ƒStarea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice:
Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin
jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale p4 = 1,05
ƒSpălarea / curăţirea instalaţiei de încălzire interioară: Corpurile
statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai
mult de trei ani în urmă p5 = 1,05

7
ƒExistenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire:
Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare şi
golire a acestora sau nu sunt funcţionale p6 = 1,03
ƒExistenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea
consumurilor de căldură: Nu există nici contor general de căldură
pentru încălzire, nici contor general de căldură pentru apă caldă de
consum, consumurile de căldură fiind determinate în sistem pauşal p7 = 1,15
ƒStarea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori: Stare bună a
tencuielii exterioare p8 = 1,00
ƒStarea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de
umiditate al acestora: Pereţi exteriori uscaţi p9 = 1,00
ƒStarea acoperişului peste pod: nu este cazul p10 = 1,00
ƒStarea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul p11 = 1,00
Rezultă coeficientul de penalizare a notei energetice:

p o = p 1 ⋅ p 2 ⋅ p 3 ⋅ p 4 ⋅ p 5 ⋅ p 6 ⋅ p 7 ⋅ p 8 ⋅ p 9 ⋅ p 10 ⋅ p 11 = 1,345

3.3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;

b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi


exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este:

S F(R) = 0,21⋅ 2613,26 = 548,78 m²

c) Suprafeţele elementelor de construcţie vitrate pe fiecare din faţadele clădirii sunt


prezentate în tabelul 3.1;

d) Suprafaţa pereţilor exteriori opaci verticali este:

(R)
S Pe = 2434,12 − 548,78 = 1885,34 2m

Suprafeţele pereţilor exteriori opaci verticali pe fiecare din faţadele clădirii sunt
prezentate în tabelul 3.1

8
Tabel 3.1
Rezistent
Element de Suprafaţa a termica
Orientare
constructie [m²] corectata
[m²K/W]
PE1 N 579,60 1,082
PE2 S 562,83 1,082
PE3 E 330,54 1,082
PE4 V 332,22 1,082
PE5 N 12,23 1,082
PE6 S 37,03 1,082
PE7 E 13,45 1,082
PE8 V 13,45 1,082
PE9 V 3,99 1,082
PE10 - 5,08 2,885
TE ap O 241,92 1,442
TE c O 29,57 1,442
Pl Pb - 21,31 0,521
Pl Sb - 5,78 0,366
Ul Sb - 1,89 0,340
PL Pb - 14,00 1,092
PL Sb - 228,05 1,092
CS - 919,16 0,394
FE1 S 119,50 0,390
FE2 N 124,69 0,390
FE3 V 149,36 0,390
FE4 E 151,04 0,390
FE5 N 1,20 0,390
FE6 S 2,99 0,390
Suprafata exterioara: 3.900,9 m²
Rmed = 0,655 m²K/W

e) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa


anvelopei clădirii de referinţă sunt următoarele:
ƒPereţi exteriori opaci verticali:

19,615 − (− 15 )
R PE = = 1,082 m 2K / W
8⋅4

ƒTâmplărie exterioară:

R F = 0,39 m 2K / W

9
ƒTerasă exterioară:

19,615 − (− 15 )
R TE = = 1,442 m 2K / W
8⋅3

ƒPerete exterior orizontal (inferior):

19,615 − (− 15 )
R PePd = = 2,885 m 2K / W
6⋅2

ƒTâmplărie exterioară pe casa scărilor:

R CS = 0,27 m 2K / W

ƒPlanşeu peste subsolul tehnic:

19,615 − t Sb(R )
R PLSb =
6⋅2

ƒPereţi către subsolul tehnic:

19,615 − t Sb(R )
R PiSb =
8⋅4

în care t Sb(R ) reprezintă temperatura subsolului tehnic al clădirii de referinţă, determinată

conform [3] în următoarele ipoteze:


- Temperatura exterioară te = -15°C, regim termic staţionar, fără influenţa
radiaţiei solare pentru pereţii exteriori ai subsolului;
- Temperatura exterioară caracteristică solului, t eS , (pentru elementele de

construcţie amplasate sub cota terenului sistematizat (CTS) se determină ţinând


seama de coeficientul de masivitate termică a solului, mS = 0,486, conform
SR 1907/1;
- Conductele din subsolul tehnic sunt termoizolate conform soluţiei de proiect
(conductivitate termică de calcul λiz = 0,045 W/m K.
Temperatura subsolului tehnic al clădirii se determină în funcţie de rezistenţele
termice R PLSb şi R PiSb care, la rândul lor depind de t Sb(R ) , rezolvarea problemei

făcându-se iterativ, pornind de la valorile rezistenţelor termice caracteristice clădirii reale.


Rezultă:
t eS = 2,79°C

10
t Sb(R ) (1) = 10,31°C şi t CS(R ) (1) = 16,25°C

Cu aceste valori se determină rezistenţele termice ale elementelor de construcţie


adiacente subsolului şi spaţiului casei scărilor pentru clădirea de referinţă:

19,615 − 10,31 19,615 − 10,31


R PLSb = = 0,775 m 2K / W , R PiSb = = 0,291m 2K / W
6⋅2 8⋅4

Pentru pereţii adiacenţi subsolului tehnic şi spaţiului pubelelor se consideră în


calcule valorile rezistenţelor termice corespunzătoare clădirii reale
Se recalculează temperaturile subsolului şi casei scărilor:

t Sb(R ) (2) = 7,42°C şi t CS(R ) (2) = 16,06°C

şi se compară cu valorile obţinute la pasul anterior. Se reia calculul până când se


îndeplinesc condiţiile:

ABS( t Sb(R ) (2) - t Sb(R ) (1)) < 0,1°C şi ABS( t CS(R ) (2) - t CS(R ) (1)) < 0,1°C

Rezultă valorile finale:

t Sb(R ) = 6,51°C şi t CS(R ) = 16,00°C

19,615 − 6,51
R PLSb = = 1,092 m 2K / W
6⋅2

f) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt


următoarele:
- perete exterior opac vertical: αabsPe = 0,40,

- terasă exterioară / acoperiş: α absT = 0,60;

g) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ )= 0,30;

h) Factorii medii de însorire sunt: - suprafeţe orizontale: 0,85;

- suprafeţe verticale: 0,85;

i) Sistemul de încălzire şi preparare a apei calde de consum este acelaşi ca şi în cazul


clădirii reale;

j) Numărul de schimburi de aer din spaţiul locuit este na = 0,6 h-1 (permeabilitate medie
a tâmplăriei);

11
k) Instalaţia de încălzire interioară este caracterizată de dotările şi parametrii de
funcţionare conform proiectului, nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

l) Conductele de distribuţie din subsolul tehnic sunt izolate termic cu vată minerală
(λiz = 0,045 W/m K) de 4 cm grosime;

m)Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de apă caldă de consum şi
consumul specific de căldură pentru prepararea apei calde de consum sunt
următoarele:

qacm = 110 l/pers.zi

S Loc 1770,87
iacm = 1958 ⋅ iLoc ⋅ = 1958 ⋅ 0,078 ⋅ = 103,5 kWh / m 2 an ;
S Înc 2613,26

n) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00;

o) Blocul este dotat cu contor de căldură general (la nivelul racordului la instalaţiile
interioare), atât pentru încălzire cât şi apă caldă de consum,

p) Livrare normală a apei calde de consum (fără întrerupere, la tacm = 55°C).

Ţinând seama de datele privind clădirea de referinţă (a – p), aplicarea metodologiei


de determinare a consumurilor de căldură anuale normale pentru încălzire şi pentru
prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori caracteristice clădirii de
referinţă:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 196,9 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 210,3 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sistemul de


alimentare cu căldură: Q an
S înc = 243,1 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (racordul la reţeaua de termoficare): qan
S înc = 93,0 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 81,7 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,96

12
Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc =0,92x0,96x1,0=0,879,

Consum specific normalizat de apă caldă: 110,0 l/pers.zi


Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 103,5 kWh/m2an

3.3.3. Determinarea caracteristicilor clădirii eficiente energetic

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;

b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi


exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este identică cu cea aferentă clădirii reale;

c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa


anvelopei clădirii sunt următoarele:
ƒPereţi exteriori opaci verticali:

R PE = 1,40 m 2K / W

ƒTâmplărie exterioară:

R F = 0,50 m 2K / W

ƒTerasă exterioară:

R TE = 3,00 m 2K / W

ƒPlanşeu peste subsolul tehnic:

R Sb = 1,65 m 2K / W

ƒPerete exterior orizontal (inferior):

R PePd = 4,50 m 2K / W

ƒPereţi către subsolul tehnic (minim):

R PiSb = 0,454 m 2K / W

ƒTâmplărie exterioară pe casa scărilor:

R CS = 0,27 m 2K / W

13
Celelalte rezistenţe termice se consideră ca în cazul clădirii de referinţă.

d) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt


următoarele:
- perete exterior opac vertical: αabsPe = 0,40,

- terasă exterioară / acoperiş: α absT = 0,60;

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ )= 0,26;

f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;

g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de 0,5 h-1 (tâmplărie exterioară
cu garnituri speciale de etanşare, ventilare de tip controlat);

h) Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este staţie
termică compactă racordată sistemul districtual de alimentare cu căldură;

i) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate


conform SR 1907 şi STAS 1797/2;

j) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic


atât la baza coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât şi la nivelul
corpurilor statice; de asemenea, fiecare corp de încălzire este dotat cu repartitoare
de costuri de încălzire;

k) În cazul sursei de căldură centralizată, instalaţia interioară este dotată cu contor de


căldură general (la nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru încălzire şi apă
caldă de consum la nivelul racordului la instalaţiile interioare, în aval de staţia
termică compactă;

l) Instalaţia de apă caldă de consum este dotată cu debitmetre înregistratoare montate


pe punct de consum de apă caldă din apartamente;

m)Nu există pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

n) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate
termic cu vată minerală (conductivitate termică λiz = 0,045), având o grosime de
7,5 cm;

14
o) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de
funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de căldură pentru prepararea
apei calde de consum este:

1068 ⋅ NP 1068 ⋅ 138,1


iacm = = = 56,5 kWh / m an
S Înc 2613,26

p) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00.

Ţinând seama de datele privind clădirea eficientă din punct de vedere energetic (a
– p), aplicarea metodologiei de determinare a consumurilor de căldură anuale normale
pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori
caracteristice clădirii eficiente:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 185,3 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 142,3 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sistemul de


alimentare cu căldură: Q an
S înc = 154,4 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (racordul la reţeaua de termoficare): qan
S înc = 59,1 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 55,7 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,95

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,92x0,95x1,0 =0,942,

Consum specific normalizat de apă caldă: 60,0 l/pers.zi


Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 56,5 kWh/m2an

3.3.4. Notarea energetică a clădirii

Pe baza valorilor consumurilor specifice de căldură determinate la pct. 3.2 şi 3.3.3,


3.3.4, se determină notele energetice după cum urmează:

15
- clădirii reale, caracterizată de consumul specific de căldură estimat
q(TC ) = 301,0 kWh/m²an, i se atribuie nota NC:

NC = exp (-0,0018 . 301,0 . 1,345 + 4,794) = 58,3

- clădirii de referinţă, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TR ) = 196,5 kWh/m²an, i se atribuie nota NR:

NR = exp (-0,0018 . 196,5 . 1,00 + 4,794) = 84,8

- clădirii eficiente, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TE ) = 115,5 kWh/m²an, i se atribuie nota NE:

NE = exp (-0,0018 . 115,5 . 1,00 + 4,794) = 98,1

3.4. Certificatul energetic al clădirii

16
CERTIFICAT Nr. B6-0005-01
Din 10-12-2001
ENERGETIC
Clădire de locuit
Date identificare clădire: Date identificare auditor energetic:
Proprietar: Asoc. Proprietari Bloc M28 Nume, prenume: Cernat Aurel
Adresă: Str. Arinii Dornei 4 Firmă / organizaţie: -
Oraş, judeţ: Bucureşti Telefon: 255 xx xx
Cod poştal: 77533 Nr. certificat auditor: 1056
Telefon: 789 xx xx
Anul/perioada construirii : 1973-74 Indice de necesar de
Suprafaţa încălzită [m²] : 2.613 căldură pentru încălzire 131,0
Volumul clădirii 8.811 aferent construcţiei: kWh/m²an
[m³] :

Motivul eliberării informativ Nota:


Consum de căldură

58,3 D
certificatului asigurare (încălzire + a.c.m.)
energetic: vânzare/cumpărare
alt motiv: 301,0 kWh/m²an
Clasificare energetică1
ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR APA CALDĂ DE CONSUM
Clădire foarte eficientă energetic Clădire foarte eficientă energetic
A A
B B
C C C
D D
E E
F F
G G G
H H
I I
J J
Clădire cu eficienţă energetică foarte redusă Clădire cu eficienţă energetică foarte redusă

151,8 kWh/m²an 149,2 kWh/m²an


Consum anual estimat Consum anual estimat

Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de


10.12.2001
Eliberat de: Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Data:
Responsabil Arh. Mirela Zamfirescu Nr. dosar expertiză energetică: 1056-03-01
Ştampila şi Ştampila şi semnătura auditor
semnătura: energetic:
Programul de calcul utilizat: CERBUILD , versiunea: 1.0

1
Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi
prepararea apei calde de consum, estimat prin expertiza termică si energetică a construcţiei si instalaţiilor aferente şi
afectat de penalizări datorate utilizării neraţionale a energiei.
DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII
‰ Grila de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM:


C G

A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J
166

277

347

544

112

143

182

231

300
80
121

217

433

700

25

63
86
43
KWh/m²an KWh/m²an

TOTAL UTILITĂŢI TERMICE:

A B C D E F G H I J

105 164 229 303 389 490 615 775 1000

KWh/m²an

Evaluarea energetică a clădirii de referinţă1 Evaluarea energetică a clădirii eficiente2

Consum de căldură Nota: Consum de căldură Nota:


(încălzire şi a.c.m.) (încălzire şi a.c.m.)
196,5 kWh/m²an 84,8 115,5 kWh/m²an 98,1
Indice de necesar de căldură Indice de necesar de căldură
pentru încălzire aferent 81,7 pentru încălzire aferent 55,7
construcţiei: kWh/m²an construcţiei: kWh/m²an

‰ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:


P0 = 1,35 – după cum urmează.
ƒ
Subsol tehnic uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună p1 = 1,01
ƒ
Ferestre / uşi din casa scărilor către exterior în stare bună, dar neetanşe p3 = 1,02
ƒ
Cel puţin jumătate dintre armăturile de reglaj ale corpurilor statice nu sunt funcţionale p4 = 1,05
ƒ
Instalaţia de încălzire a fost spălată / curăţată cu mai mult de trei ani în urmă p5 = 1,05

1
Clădirea de referinţă este o clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care
se asigură utilizarea raţională a energiei termice.
2
Clădirea eficientă este o clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care se
asigură utilizarea eficientă a energiei termice.
ƒ
Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare şi golire a acestora p6 = 1,03
ƒ
Nu există contor general de căldură pentru încălzire sau a.c.m. p7 = 1,15

NOTA: Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 5 ani de la data eliberării acestuia.
INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ
Anexa la Certificatul energetic nr. B6-0005-01

1. Date privind construcţia:

‰ Tipul clădirii: individuală înşiruită


bloc tronson de bloc

‰ Nr. niveluri: Subsol, Demisol,


Parter + 10 etaje

‰ Nr. de apartamente şi suprafeţe utile ale spaţiului încălzit:

Tip. Suprafaţa utilă [m²] Nr. ap. SÎnc [m²]


Ap. cu 1 cam. 27,79 1 27,79
Ap. cu 3 cam. – P 64,02 1 64,02
Ap. cu 3 cam. – P … Et X 59,27 22 1303,94
Ap. cu 3 cam. – P … Et X 59,45 20 1189,00
Spaţii comune 28,51 1 28,51
TOTAL 44 2613,26
‰ Volumul total al clădirii: 8810,7 m³

‰ Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:


Rezistenta Rezistenta
Element de Suprafaţa termica Element de Suprafaţa termica
Orientare Orientare
constructie [m²] corectata constructie [m²] corectata
[m²K/W] [m²K/W]
PE1 N 579,33 0,703 Pl Pb - 21,31 0,521
PE2 S 562,57 0,703 Pl Sb - 5,78 0,366
PE3 E 330,22 0,703 Ul Sb - 1,89 0,340
PE4 V 331,90 0,703 PL Pb - 14,00 1,056
PE5 N 12,23 0,445 PL Sb - 228,05 0,348
PE6 S 37,02 0,445 CS - 919,16 0,394
PE7 E 13,45 0,445 FE1 S 119,76 0,390
PE8 V 13,45 0,445 FE2 N 124,96 0,390
PE9 V 3,99 0,815 FE3 V 149,68 0,390
PE10 - 5,08 1,373 FE4 E 151,36 0,390
TE ap O 241,92 0,886 FE5 N 1,20 0,170
TE c O 29,57 0,736 FE6 S 3,00 0,170
Suprafata exterioara: 3.900,9 m² Rmed = 0,517 m²K/W

‰ Indice de compactitate al clădirii, SE / V: 0,58 m-1

20
2. Date privind instalaţia de încălzire interioară:

‰ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Sursă proprie, cu combustibil:


Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

‰ Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe,


Încălzire centrală cu corpuri statice,
Încălzire centrală cu aer cald,
Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:

‰ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: NU ESTE CAZUL

‰ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:


Suprafaţă
Tip de corp de Nr. corpuri
Nr. elemente echivalentă termic
încălzire de încălzire
[m²]
Apartamente 219 2569 680,79
Radiator din fontă
Spaţii comune 4 58 15,37
STAS 7363 600/2
Casa scărilor 1 19 5,04
Total 224 2646 701,2

- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: inferioară,


superioară,
mixtă

- Necesarul de căldură de calcul: : 320.930 W

- Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,


multiplu: puncte,
- diametru nominal: Dn 80 mm,
- disponibil de presiune (nominal): 1000 mmH2O

- Contor de căldură: NU EXISTĂ

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic:


- la nivel de racord nu există ,

21
- la nivelul coloanelor nu există ,
- la nivelul corpurilor statice robinet colţ cu dublu reglaj ;

- Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în subsolul tehnic 2 x 85 m;

- Debitul nominal de agent termic de încălzire 13.800 l/h;

- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

te [°C] -15 -10 -5 0 5 10

tT [°C] 75,5 68,0 60,1 51,9 43,2 33,6


Qnec.Loc [W] 218.550 182.531 146.511 110.492 74.472 38.453

‰ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE CAZUL

3. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:

‰ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursă proprie, cu:


Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

‰ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursă centralizată,


Centrală termică proprie,
Boiler cu acumulare,
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
Preparare locală pe plită,
Alt sistem de preparare a.c.m.:

‰ Puncte de consum a.c.m.: 45

‰ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

‰ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,


multiplu: puncte,

- diametru nominal: Dn 50 mm,


- necesar de presiune (nominal): mmH2O

22
‰ Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,
nu funcţionează
nu există

‰ Contor de căldură general: NU EXISTĂ

‰ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există


parţial
peste tot

Întocmit,

Auditor energetic,
Ing. Cernat Aurel,

Ştampila şi semnătura

23
4. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICĂ A UNEI
CLĂDIRI DE LOCUIT ÎNŞIRUITE

4.1. Introducere

Casa înşiruită care face obiectul studiului de caz a fost supusă expertizei termice şi
energetice, modul de determinare a caracteristicilor energetice ale clădirii şi instalaţiilor de
încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acesteia fiind detaliate în ghidul
[7]. În ghidul de faţă se prezintă raportul de expertiză, întocmit de către auditorul energetic
în urma activităţii susmenţionate.
Planurile şi secţiunile clădirii expertizate sunt prezentate în Anexa 2.

4.2. Raportul de expertiză

4.2.1. Informaţii generale

Clădirea: CLĂDIRE DE LOCUIT ÎNŞIRUITĂ


Adresa: Bucureşti, sector 2, str. Alecu Mateevici nr. 7
Proprietar: Leu Ion nelu si Leu Elena
Destinaţia principală a clădirii: locuinţă unifamilială
Tipul clădirii: înşiruită, S + P + 1 E
Anul construcţiei: 1939
Proiectant / constructor: Casa Construcţiilor
Număr de apartamente: 1
Structura constructivă: zidărie portantă

4.2.2. Informaţii privind construcţia

Suprafaţa locuibilă: 50,23 m²


Suprafaţa utilă a spaţiilor încălzite: 75,39 m²
Volumul util al spaţiului încălzit: 210,2 m³
Volumul total al clădirii: 359,2 m³
24
Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:
Rezistenta
Suprafaţa termica
Perete Orientare
[m²] corectata
[m²K/W]
PE1 S 35,03 0,513
PE2 E 25,76 0,513
PE3 V 24,44 0,513
PE4 O 0,68 0,278
PE5 V 1,42 0,592
UE S 3,78 0,395
FE1 S 1,48 0,430
FE2 E 7,76 0,430
FE3 V 10,40 0,430
FE4 V 1,12 0,430
PIsb1 - 13,09 0,411
PIsb2 - 6,48 0,581
PL E - 36,78 0,543
PL sb - 23,16 0,435
UI sb - 3,24 0,340
R sb - 4,17 0,392
Ra - 14,68 3,327
Re - N/A 0,686
- - - #########
- - - #########
Suprafata exterioara: 213,47
Indice de compactitate al clădirii: SE / V = 1,015 m-1

4.2.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Cazan funcţionând cu gaze naturale


Tipul sistemului de încălzire: Încălzire centrală cu corpuri statice
Distribuţia agentului termic: inferioară, reţea arborescentă
Necesarul de căldură de calcul: 15.300 W
Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul
Contor de căldură pentru încălzire: nu este cazul
Elemente de reglaj termic şi hidraulic: exclusiv la nivelul corpurilor de încălzire,
dintre care mai majoritatea sunt funcţionale
Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

25
Număr corpuri statice [buc.] Suprafaţă echivalentă termic [m²]
Tip corp static în spaţiul în spaţiul în spaţiul în spaţiul
Total Total
locuit comun locuit comun
624 / 4 6 - 6 22,842 - 22,842
218 / 9 2 - 2 7,452 - 7,452

Lungimea totală a conductelor de distribuţie din subsol: 22 m


Debitul nominal de agent termic de încălzire: 660 l/h
Curba de reglaj termic în raport cu temperatura exterioară medie zilnică

90 14.000
tT Qnec
[°C] [W]
80 12.000

70 10.000

60 8.000

50 6.000

tTUR [°C]
40 4.000
Qnec.Loc [W]

30 2.000
-15 -10 -5 0 5 10

te [°C]

Durata sezonului de încălzire: DZ = 217,5 zile


- Momentul de începere al sezonului de încălzire: 29 septembrie
- Momentul de sfârşit al sezonului de încălzire: 03 mai
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 18,38 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 32,80 MWh/an,

26
Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul
sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 435,0 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 243,7 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,95

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,92x0,95x0,643=0,560

4.2.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum

Puncte de consum a.c.m. / a.r. în apartamente: 3 / 4


Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar – 1
Spălător – 2
Cadă de baie: - 1
Rezervor WC - 2
Pierderi estimate pentru instalaţia de apă caldă de consum: 62,4 kWh/m²an
Consum specific normalizat de apă caldă:
- la nivelul punctelor de consum: 129,4 l/pers.zi
- la nivelul racordului la sursa de căldură: 131,4 l/pers.zi
Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă:
136,7 kWh/m2an
Eficienţa energetică a instalaţiei de preparare a apei calde: εacm = 0,54

4.3. Note de calcul privind notarea energetică a clădirii

Notarea din punct de vedere energetic a unei clădiri existente se efectuează funcţie
de consumul specific anual normal de căldură estimat pe baza expertizei energetice a
clădirii.
Notele de referinţă ataşate clădirii certificate vizează clădirea de referinţă,
caracterizată de utilizare raţională a căldurii, şi clădirea eficientă, caracterizată de utilizare
eficientă a căldurii. Caracteristicile clădirii de referinţă, precum şi cele ale clădirii eficiente
sunt determinate la pct. 4.3.2 şi 4.3.3 din capitolul de faţă.

27
Notarea din punct de vedere energetic este corelată strict cu grila de clasificare
funcţie de consumul energetic specific anual caracteristică fondului de clădiri existent,
conform [2].

4.3.1. Penalizări acordate clădirii certificate

Penalizările acordate clădirii înşiruite la notarea din punct de vedere energetic a


acesteia sunt următoarele:
ƒStarea subsolului tehnic al clădirii: nu este cazul p1 = 1,00
ƒUtilizarea uşii de intrare în clădire clădirii: nu este cazul p2 = 1,00
ƒStarea elementelor de închidere mobile din spaţiile comune (casa
scărilor) – către exterior sau către ghene de gunoi: nu este cazul p3 = 1,00
ƒStarea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice:
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt
funcţionale p4 = 1,00
ƒSpălarea / curăţirea instalaţiei de încălzire interioară: nu este cazul p5 = 1,00
ƒExistenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire:
nu este cazul p6 = 1,00
ƒExistenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea
consumurilor de căldură: nu este cazul p7 = 1,00
ƒStarea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori: Stare bună a
tencuielii exterioare p8 = 1,00
ƒStarea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de
umiditate al acestora: Pereţi exteriori uscaţi p9 = 1,00
ƒStarea acoperişului peste pod: Acoperiş etanş p10 = 1,00
ƒStarea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul p11 = 1,00
Rezultă coeficientul de penalizare a notei energetice:

p o = p 1 ⋅ p 2 ⋅ p 3 ⋅ p 4 ⋅ p 5 ⋅ p 6 ⋅ p 7 ⋅ p 8 ⋅ p 9 ⋅ p 10 ⋅ p 11 = 1,00

4.3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;

28
b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi
exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este:

S F(R) = 0,21 . 75,39 = 15,83 m²

c) Suprafeţele elementelor de construcţie vitrate pe fiecare din faţadele clădirii sunt


prezentate în tabelul 4.1;

d) Suprafaţa pereţilor exteriori opaci verticali este:

(R)
S Pe = 87,33 + 20,76 – 15,83 = 92,26 m²

Suprafeţele pereţilor exteriori opaci verticali pe fiecare din faţadele clădirii sunt
prezentate în tabelul 4.1
Tabel 4.1
Rezistenta
Suprafaţa termica
Perete Orientare
[m²] corectata
[m²K/W]
PE1 S 35,38 1,071
PE2 E 27,60 1,071
PE3 V 26,91 1,071
PE4 O 0,68 1,071
PE5 V 1,69 1,071
UE S 3,78 0,395
FE1 S 1,13 0,390
FE2 E 5,92 0,390
FE3 V 7,93 0,390
FE4 V 0,85 0,390
PIsb1 - 13,09 0,411
PIsb2 - 6,48 0,581
PL E - 36,78 1,250
PL sb - 23,16 1,091
UI sb - 3,24 0,340
R sb - 4,17 0,392
Ra - 14,68 3,327
Re - N/A 0,686

e) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa


anvelopei clădirii de referinţă se determină în funcţie de temperatura medie
interioară caracteristică spaţiului încălzit şi de temperaturile mediilor adiacente

29
(mediul exterior, subsolul neîncălzit şi podul clădirii). Temperatura interioară a
spaţiului încălzit depinde de temperatura subsolului neîncălzit al clădirii şi de
rezistenţa termică a pereţilor exteriori. Temperatura subsolului neîncălzit al clădirii se
determină în funcţie de rezistenţele termice R PLSb şi R PiSb care, la rândul lor depind

de t Sb(R ) , rezolvarea problemei făcându-se iterativ, pornind de la valorile rezistenţelor

termice caracteristice clădirii reale (a se vedea cap. 3).


Temperatura subsolului tehnic al clădirii de referinţă, se determină conform [3] în
următoarele ipoteze:
- Temperatura exterioară te = -15°C, regim termic staţionar, fără influenţa
radiaţiei solare pentru pereţii exteriori ai subsolului;
- Temperatura exterioară caracteristică solului, t eS , (pentru elementele de

construcţie amplasate sub cota terenului sistematizat (CTS) se determină ţinând


seama de coeficientul de masivitate termică a solului, mS = 0,485, conform
SR 1907/1;
- Conductele din subsolul tehnic sunt termoizolate conform soluţiei de proiect
(conductivitate termică de calcul λiz = 0,045 W/m K.

Rezultă valorile finale ale temperaturilor în condiţii de iarnă de calcul:


t i = 19,27°C

t eS = 2,71°C

t Sb(R ) = 6,18°C

t Pod(R ) = -10,73°C

şi rezistenţele elementelor de construcţie aferente clădirii de referinţă:


ƒPereţi exteriori opaci verticali:

19,27 − (− 15 )
R PE = = 1,071m 2K / W
8⋅4

ƒTâmplărie exterioară:

R F = 0,39 m 2K / W

ƒPlanşeu peste etaj (sub pod neîncălzit):

19,27 − (− 10,73 )
R PL = = 1,250 m 2K / W
8⋅3

30
ƒPlanşeu peste subsolul neîncălzit:

19,27 − 6,18
R PLSb = = 1,091m 2K / W
6⋅2

ƒPereţi către subsolul tehnic:

19,27 − 6,18
R PLSb = = 0,409 m 2K / W
8⋅4

Pentru pereţii către subsolul neîncălzit se consideră aceleaşi valori ale rezistenţelor
termice ca în cazul clădirii reale.

f) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt


următoarele:
- perete exterior opac vertical: αabsPe = 0,40,

- acoperiş: α absT = 0,60;

g) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ )= 0,30;

h) Factorii medii de însorire sunt: - suprafeţe orizontale: 0,85;

- suprafeţe verticale: 0,85;

i) Sistemul de încălzire şi preparare a apei calde de consum este acelaşi ca şi în


cazul clădirii reale;

j) Numărul de schimburi de aer din spaţiul locuit este na = 0,5 h-1 (permeabilitate
medie a tâmplăriei);

k) Instalaţia de încălzire interioară este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

l) Conductele de distribuţie din subsolul tehnic sunt izolate termic cu vată minerală
(λiz = 0,045 W/m K) de 3 cm grosime;

m) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de apă caldă de consum şi
consumul specific de căldură pentru prepararea apei calde de consum sunt
următoarele:

qacm = 60 l/pers.zi

31
S Loc 50,23
iacm = 1068 ⋅ iLoc ⋅ = 1068 ⋅ 0,070 ⋅ = 49,8 kWh / m 2 an ;
S Înc 75,39

n) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00;

o) Livrare normală a apei calde de consum (fără întrerupere, la tacm = 55°C).

Ţinând seama de datele privind clădirea de referinţă (a – o), aplicarea metodologiei


de determinare a consumurilor de căldură anuale normale pentru încălzire şi pentru
prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori caracteristice clădirii de
referinţă:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 204,5 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 10,87 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 15,30 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 203,0 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 144,2 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,92

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc =0,92x0,92x0,840=0,710

Consum specific normalizat de apă caldă: 60,0 l/pers.zi


Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 49,8 kWh/m2an

32
4.3.3. Determinarea caracteristicilor clădirii eficiente energetic

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;

b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi


exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este identică cu cea aferentă clădirii reale;

c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa


anvelopei clădirii sunt următoarele:
ƒPereţi exteriori opaci verticali:

R PE = 1,40 m 2K / W

ƒTâmplărie exterioară:

R F = 0,50 m 2K / W

ƒPlanşeu peste etaj (sub pod neîncălzit):

R TE = 3,00 m 2K / W

ƒPlanşeu peste subsolul tehnic:

R Sb = 1,65 m 2K / W

Celelalte rezistenţe termice se consideră ca în cazul clădirii de referinţă.

d) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt


următoarele:
- perete exterior opac vertical: αabsPe = 0,40,

- terasă exterioară / acoperiş: α absT = 0,60;

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ )= 0,26;

f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;

g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de 0,5 h-1 (tâmplărie exterioară
cu garnituri speciale de etanşare, ventilare de tip controlat);

33
h) Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este cazan
funcţionând cu gaze naturale, mai nou de 5 ani, complet automatizat, având
randamentul de catalog 0,86;

i) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate


conform SR 1907 şi STAS 1797/2;

j) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic


la nivelul corpurilor statice;

k) Nu există pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

l) Conductele de distribuţie din subsolul neîncălzit sunt izolate termic cu vată minerală
(conductivitate termică λiz = 0,045), având o grosime de 3,5 cm;

m)Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de căldură pentru prepararea
apei calde de consum este:

1068 ⋅ NP 1068 ⋅ 3,52


iacm = = = 49,8 kWh / m an
S Înc 75,39

n) Boilerul pentru prepararea apei calde de consum este termoizolat cu vată minerală
(conductivitate termică λiz = 0,045), având o grosime de 4 cm;

o) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00.

Ţinând seama de datele privind clădirea eficientă din punct de vedere energetic (a–
o), aplicarea metodologiei de determinare a consumurilor de căldură anuale normale
pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori
caracteristice clădirii eficiente:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 198,9 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 8,66 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 11,56 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 153,4 kWh/m²an,

34
Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul
spaţiilor încălzite: qan
înc = 114,9 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,90

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,99x0,90x0,840=0,749,

Consum specific normalizat de apă caldă: 60,0 l/pers.zi


Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 49,8 kWh/m2an

4.3.4. Notarea energetică a clădirii

Pe baza valorilor consumurilor specifice de căldură determinate la pct. 4.2 şi 4.3.3,


4.3.4, se determină notele energetice după cum urmează:

- clădirii reale, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TC ) = 571,7 kWh/m²an, i se atribuie nota NC:

NC = exp (-0,0018 . 571,7 . 1,345 + 4,794) = 43,2

- clădirii de referinţă, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TR ) = 252,8 kWh/m²an, i se atribuie nota NR:

NR = exp (-0,0018 . 252,8 . 1,00 + 4,794) = 76,6

- clădirii eficiente, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TE ) = 203,2 kWh/m²an, i se atribuie nota NE:

NE = exp (-0,0018 . 203,2 . 1,00 + 4,794) = 83,8

4.4. Certificatul energetic al clădirii

35
CERTIFICAT Nr. B2-0002-02
Din 18-02-2002
ENERGETIC
Clădire de locuit
Date identificare clădire: Date identificare auditor energetic:
Proprietar: Leu Ion Nelu şi Leu Elena Nume, prenume: Barbu Sorin
Adresă: Str. Alecu Mateevici 7 Firmă / organizaţie: -
Oraş, judeţ: Bucureşti Telefon: 255 xx xx
Cod poştal: 73298 Nr. certificat auditor: 1347
Telefon: 653 xx xx
Anul/perioada construirii : 1939 Indice de necesar de
Suprafaţa încălzită [m²] : 75,39 căldură pentru încălzire 243,7
Volumul clădirii 359,2 aferent construcţiei: kWh/m²an
[m³] :

Motivul eliberării informativ Nota:


Consum de căldură

43,2 G
certificatului asigurare (încălzire + a.c.m.)
energetic: vânzare/cumpărare
alt motiv: 571,7 kWh/m²an
Clasificare energetică1
ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR APA CALDĂ DE CONSUM
Clădire foarte eficientă energetic Clădire foarte eficientă energetic
A A
B B
C C
D D
E E
F F F
G G
H H H
I I
J J
Clădire cu eficienţă energetică foarte redusă Clădire cu eficienţă energetică foarte redusă

435,0 kWh/m²an 136,7 kWh/m²an


Consum anual estimat Consum anual estimat

Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de


18.02.2002
Eliberat de: Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Data:
1
Responsabil Arh. Mirela Zamfirescu Nr. dosar expertiză energetică: 0641-02-02
Ştampila şi Ştampila şi semnătura auditor
semnătura: energetic:
Programul de calcul utilizat: CERBUILD , versiunea: 1.0

1
Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi
prepararea apei calde de consum, estimat prin expertiza termică si energetică a construcţiei si instalaţiilor aferente şi
afectat de penalizări datorate utilizării neraţionale a energiei.
DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII
‰ Grila de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM:


H F

A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J
166
217

277

347

433

544

700

112

143

182

231

300
80
121

25

63
86
43
KWh/m²an KWh/m²an

TOTAL UTILITĂŢI TERMICE:

A B C D E F G H I J

105 164 229 303 389 490 615 775 1000

KWh/m²an

Evaluarea energetică a clădirii de referinţă1 Evaluarea energetică a clădirii eficiente2

Consum de căldură Nota: Consum de căldură Nota:


(încălzire şi a.c.m.) (încălzire şi a.c.m.)
49,8 kWh/m²an 76,6 49,8 kWh/m²an 83,8
Indice de necesar de căldură Indice de necesar de căldură
pentru încălzire aferent 144,2 pentru încălzire aferent 114,9
construcţiei: kWh/m²an construcţiei: kWh/m²an

‰ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:


P0 = 1,00 – nu au fost acordate penalizări pentru clădirea certificată.

NOTA: Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 5 ani de la data eliberării acestuia.

1
Clădirea de referinţă este o clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care
se asigură utilizarea raţională a energiei termice.
2
Clădirea eficientă este o clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care se
asigură utilizarea eficientă a energiei termice.
INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ
Anexa la Certificatul energetic nr. B2-0002-02

4. Date privind construcţia:

‰ Tipul clădirii: individuală înşiruită


bloc tronson de bloc

‰ Nr. niveluri: Subsol, Demisol,


Parter + 1 etaj

‰ Nr. de apartamente şi suprafeţe utile ale spaţiului încălzit:

Tip. Suprafaţa utilă [m²] Nr. ap. SÎnc [m²]


Apartament cu 4 camere 75,39 1 75,39
TOTAL 1 75,39
‰ Volumul util al spaţiului încălzit: 210,2 m³
‰ Volumul total al clădirii: 359,2 m³

‰ Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:


Rezistenta Rezistenta
Suprafaţa termica Suprafaţatermica
Perete Orientare Perete Orientare
[m²] corectata [m²] corectata
[m²K/W] [m²K/W]
PE1 S 35,03 0,513 FE4 V 1,12 0,430
PE2 E 25,76 0,513 PIsb1 - 13,09 0,411
PE3 V 24,44 0,513 PIsb2 - 6,48 0,581
PE4 O 0,68 0,278 PL E - 36,78 0,543
PE5 V 1,42 0,592 PL sb - 23,16 0,435
UE S 3,78 0,395 UI sb - 3,24 0,340
FE1 S 1,48 0,430 R sb - 4,17 0,392
FE2 E 7,76 0,430 Ra - 14,68 3,327
FE3 V 10,40 0,430 Re - N/A 0,686
Suprafata exterioara: 213,47

‰ Indice de compactitate al clădirii, SE / V: 1,015 m-1

38
5. Date privind instalaţia de încălzire interioară:

‰ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Sursă proprie, cu combustibil: gaze naturale


Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

‰ Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe,


Încălzire centrală cu corpuri statice,
Încălzire centrală cu aer cald,
Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:

‰ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: NU ESTE CAZUL

‰ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:


Nr. Suprafaţă
Nr. corpuri
element echivalentă termic
de încălzire
e [m²]
Radiator din fontă STAS 7364 - 624/4 6 81 22,842
Radiator din fontă STAS 7364 - 218/9 2 27 7,452
TOTAL 8 108 30,294

- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: inferioară,


superioară,
mixtă

- Necesarul de căldură de calcul: : 15.300 W

‰ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,


multiplu: puncte,

- diametru nominal: mm,


- necesar de presiune (nominal): mmH2O

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic:


- la nivel de racord vana cu servomotor acţionată automat ,
- la nivelul coloanelor nu există ,
- la nivelul corpurilor statice robinet colţ cu dublu reglaj ;

39
- Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în subsolul tehnic 2 x 11 m;

- Debitul nominal de agent termic de încălzire 660 l/h;

- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

te [°C] -15 -10 -5 0 5 10


tT [°C] 81,5 73,2 64,7 55,8 46,4 36,1
Qnec.Loc [W] 11.146 9.355 7.565 5.774 3.983 2.193

‰ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE CAZUL

6. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:

‰ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursă proprie, cu: gaze naturale


Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

‰ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursă centralizată,


Centrală termică proprie,
Boiler cu acumulare,
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
Preparare locală pe plită,
Alt sistem de preparare a.c.m.:

‰ Puncte de consum a.c.m.: 3

‰ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: 1 lavoar, 2 spălătoare, 1 cadă de baie, 2 rez. WC

‰ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,


multiplu: puncte,

- diametru nominal: mm,


- necesar de presiune (nominal): mmH2O

‰ Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,


nu funcţionează
nu există

‰ Contor de căldură general: NU ESTE CAZUL

40
‰ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există
parţial
peste tot

Întocmit,

Auditor energetic,
Ing. Barbu Sorin,

Ştampila şi semnătura

41
5. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICĂ A UNEI
CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE

5.1. Introducere

Casa individuală care face obiectul studiului de caz a fost supusă expertizei termice
şi energetice, modul de determinare a caracteristicilor energetice ale clădirii şi instalaţiilor
de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acesteia fiind detaliate în ghidul
[7]. În ghidul de faţă se prezintă raportul de expertiză, întocmit de către auditorul energetic
în urma activităţii susmenţionate.

5.2. Raportul de expertiză

5.2.1. Informaţii generale

Clădirea: CLĂDIRE DE LOCUIT INDIVIDUALĂ


Adresa: Bucureşti, sector 2, str. Remetea nr. 21
Proprietar: POPESCU Gheorghe
Destinaţia principală a clădirii: locuinţă unifamilială
Tipul clădirii: înşiruită, S + P + 1 E
Anul construcţiei: 1939
Proiectant / constructor: Casa Construcţiilor
Număr de apartamente: 1
Structura constructivă: zidărie portantă

4.2.2. Informaţii privind construcţia

Suprafaţa locuibilă: 50,23 m²


Suprafaţa utilă a spaţiilor încălzite: 75,39 m²
Volumul util al spaţiului încălzit: 210,2 m³
Volumul total al clădirii: 359,2 m³
Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:
42
Rezistenta
Suprafaţa termica
Perete Orientare
[m²] corectata
[m²K/W]
PE1 S 35,03 0,512
PE2 E 25,76 0,512
PE3 V 24,44 0,512
PE4 N 43,44 0,512
PE5 O 0,68 0,278
PE6 V 9,03 0,591
UE S 3,78 0,395
FE1 S 1,48 0,430
FE2 E 7,76 0,430
FE3 V 10,40 0,430
FE4 V 1,12 0,430
PIsb1 - 13,09 0,411
PIsb2 - 6,12 0,581
PL E - 35,50 0,541
PL sb - 21,88 0,426
UI sb - 3,24 0,340
R sb - 4,17 0,392
Ra - 14,68 3,327
Re - N/A 0,686
- - - #########
Suprafata exterioara: 261,60
Indice de compactitate al clădirii: SE / V = 1,244 m-1

5.2.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Cazan funcţionând cu gaze naturale


Tipul sistemului de încălzire: Încălzire centrală cu corpuri statice
Distribuţia agentului termic: inferioară, reţea arborescentă
Necesarul de căldură de calcul: 18.700 W
Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul
Contor de căldură pentru încălzire: nu este cazul
Elemente de reglaj termic şi hidraulic: exclusiv la nivelul corpurilor de încălzire,
dintre care mai majoritatea sunt funcţionale

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

43
Număr corpuri statice [buc.] Suprafaţă echivalentă termic [m²]
Tip corp static în spaţiul în spaţiul în spaţiul în spaţiul
Total Total
locuit comun locuit comun
624 / 4 6 - 6 29,892 - 29,892
218 / 9 2 - 2 7,452 - 7,452

Lungimea totală a conductelor de distribuţie din subsol: 22 m


Debitul nominal de agent termic de încălzire: 811 l/h
Curba de reglaj termic în raport cu temperatura exterioară medie zilnică

90 16.000
tT Qnec
[°C] 80 14.000
[W]

70 12.000

60 10.000

50 8.000

40 6.000

tTUR [°C]
30 4.000
Qnec.Loc [W]

20 2.000
-15 -10 -5 0 5 10

te [°C]

Durata sezonului de încălzire: DZ = 225,5 zile


- Momentul de începere al sezonului de încălzire: 29 septembrie
- Momentul de sfârşit al sezonului de încălzire: 03 mai
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 24,40 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 43,03 MWh/an,

44
Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul
sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 570,7 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 323,6 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,96

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,92x0,96x0,643=0,567

5.2.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum

Puncte de consum a.c.m. / a.r. în apartamente: 3 / 4


Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar – 1
Spălător – 2
Cadă de baie: - 1
Rezervor WC - 2
Pierderi estimate pentru instalaţia de apă caldă de consum: 66,9 kWh/m²an
Consum specific normalizat de apă caldă:
- la nivelul punctelor de consum: 131,8 l/pers.zi
- la nivelul racordului la sursa de căldură: 133,8 l/pers.zi
Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă:
149,2 kWh/m2an
Eficienţa energetică a instalaţiei de preparare a apei calde: εacm = 0,55

5.3. Note de calcul privind notarea energetică a clădirii

Notarea din punct de vedere energetic a unei clădiri existente se efectuează funcţie
de consumul specific anual normal de căldură estimat pe baza expertizei energetice a
clădirii.
Notele de referinţă ataşate clădirii certificate vizează clădirea de referinţă,
caracterizată de utilizare raţională a căldurii, şi clădirea eficientă, caracterizată de utilizare
eficientă a căldurii. Caracteristicile clădirii de referinţă, precum şi cele ale clădirii eficiente
sunt determinate la pct. 5.3.2 şi 5.3.3 din capitolul de faţă.

45
Notarea din punct de vedere energetic este corelată strict cu grila de clasificare
funcţie de consumul energetic specific anual caracteristică fondului de clădiri existent,
conform [2].

5.3.1. Penalizări acordate clădirii certificate

Penalizările acordate clădirii înşiruite la notarea din punct de vedere energetic a


acesteia sunt următoarele:
ƒStarea subsolului tehnic al clădirii: nu este cazul p1 = 1,00
ƒUtilizarea uşii de intrare în clădire clădirii: nu este cazul p2 = 1,00
ƒStarea elementelor de închidere mobile din spaţiile comune (casa
scărilor) – către exterior sau către ghene de gunoi: nu este cazul p3 = 1,00
ƒStarea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice:
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt
funcţionale p4 = 1,00
ƒSpălarea / curăţirea instalaţiei de încălzire interioară: nu este cazul p5 = 1,00
ƒExistenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire:
nu este cazul p6 = 1,00
ƒExistenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea
consumurilor de căldură: nu este cazul p7 = 1,00
ƒStarea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori: Stare bună a
tencuielii exterioare p8 = 1,00
ƒStarea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de
umiditate al acestora: Pereţi exteriori uscaţi p9 = 1,00
ƒStarea acoperişului peste pod: Acoperiş etanş p10 = 1,00
ƒStarea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul p11 = 1,00
Rezultă coeficientul de penalizare a notei energetice:

p o = p 1 ⋅ p 2 ⋅ p 3 ⋅ p 4 ⋅ p 5 ⋅ p 6 ⋅ p 7 ⋅ p 8 ⋅ p 9 ⋅ p 10 ⋅ p 11 = 1,00

5.3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;

46
b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi
exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este:

S F(R) = 0,21 . 75,39 = 15,83 m²

c) Suprafeţele elementelor de construcţie vitrate pe fiecare din faţadele clădirii sunt


prezentate în tabelul 5.1;

d) Suprafaţa pereţilor exteriori opaci verticali este:

(R)
S Pe = 138,38 + 20,76 – 15,83 = 143,31 m²

Suprafeţele pereţilor exteriori opaci verticali pe fiecare din faţadele clădirii sunt
prezentate în tabelul 5.1
Tabel 5.1
Rezistenta
Suprafaţa termica
Perete Orientare
[m²] corectata
[m²K/W]
PE1 S 35,03 1,071
PE2 E 26,11 1,071
PE3 V 26,28 1,071
PE4 N 45,91 1,071
PE5 O 0,95 1,071
PE6 V 9,03 1,071
UE S 3,78 0,591
FE1 S 1,13 0,395
FE2 E 5,92 0,390
FE3 V 7,93 0,390
FE4 V 0,85 0,390
PIsb1 - 13,09 0,390
PIsb2 - 6,12 0,411
PL E - 35,50 1,277
PL sb - 21,88 1,096
UI sb - 3,24 0,426
R sb - 4,17 0,340
Ra - 14,68 0,392

e) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa


anvelopei clădirii de referinţă se determină în funcţie de temperatura medie
interioară caracteristică spaţiului încălzit şi de temperaturile mediilor adiacente

47
(mediul exterior, subsolul neîncălzit şi podul clădirii). Temperatura interioară a
spaţiului încălzit depinde de temperatura subsolului neîncălzit al clădirii şi de
rezistenţa termică a pereţilor exteriori. Temperatura subsolului neîncălzit al clădirii
se determină în funcţie de rezistenţele termice R PLSb şi R PiSb care, la rândul lor

depind de t Sb(R ) , rezolvarea problemei făcându-se iterativ, pornind de la valorile

rezistenţelor termice caracteristice clădirii reale (a se vedea cap. 3).


Temperatura subsolului tehnic al clădirii de referinţă, se determină conform [3] în
următoarele ipoteze:
- Temperatura exterioară te = -15°C, regim termic staţionar, fără influenţa
radiaţiei solare pentru pereţii exteriori ai subsolului;
- Temperatura exterioară caracteristică solului, t eS , (pentru elementele de

construcţie amplasate sub cota terenului sistematizat (CTS) se determină ţinând


seama de coeficientul de masivitate termică a solului, mS = 0,485, conform
SR 1907/1;
- Conductele din subsolul tehnic sunt termoizolate conform soluţiei de proiect
(conductivitate termică de calcul λiz = 0,045 W/m K.

Rezultă valorile finale ale temperaturilor în condiţii de iarnă de calcul:


t i = 19,27°C

t eS = 2,71°C

t Sb(R ) = 6,12°C

t Pod(R ) = -11,39°C

şi rezistenţele elementelor de construcţie aferente clădirii de referinţă:


ƒPereţi exteriori opaci verticali:

19,27 − (− 15 )
R PE = = 1,071m 2K / W
8⋅4

ƒTâmplărie exterioară:

R F = 0,39 m 2K / W

ƒPlanşeu peste etaj (sub pod neîncălzit):

19,27 − (− 11,39 )
R PL = = 1,277 m 2K / W
8⋅3
48
ƒPlanşeu peste subsolul neîncălzit:

19,27 − 6,12
R PL Sb = = 1,096 m 2K / W
6⋅2

ƒPereţi către subsolul tehnic:

19,27 − 6,12
R PL Sb = = 0,411m 2K / W
8⋅4

Pentru pereţii către subsolul neîncălzit se consideră aceleaşi valori ale rezistenţelor
termice ca în cazul clădirii reale.

f) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt


următoarele:
- perete exterior opac vertical: αabsPe = 0,40,

- acoperiş: α absT = 0,60;

g) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ )= 0,30;

h) Factorii medii de însorire sunt: - suprafeţe orizontale: 0,85;

- suprafeţe verticale: 0,85;

i) Sistemul de încălzire şi preparare a apei calde de consum este acelaşi ca şi în


cazul clădirii reale;

j) Numărul de schimburi de aer din spaţiul locuit este na = 0,5 h-1 (permeabilitate
medie a tâmplăriei);

k) Instalaţia de încălzire interioară este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

l) Conductele de distribuţie din subsolul tehnic sunt izolate termic cu vată minerală
(λiz = 0,045 W/m K) de 3 cm grosime;

m) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de apă caldă de consum şi
consumul specific de căldură pentru prepararea apei calde de consum sunt
următoarele:

qacm = 60 l/pers.zi

49
S Loc 50,23
iacm = 1068 ⋅ iLoc ⋅ = 1068 ⋅ 0,070 ⋅ = 49,8 kWh / m 2 an ;
S Înc 75,39

n) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00;

o) Livrare normală a apei calde de consum (fără întrerupere, la tacm = 55°C).

Ţinând seama de datele privind clădirea de referinţă (a – o), aplicarea metodologiei


de determinare a consumurilor de căldură anuale normale pentru încălzire şi pentru
prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori caracteristice clădirii de
referinţă:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 213,5 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 14,05 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 19,49 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 258,5 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 186,3 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,93

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc =0,92x0,93x0,840=0,721

Consum specific normalizat de apă caldă: 60,0 l/pers.zi


Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 49,8 kWh/m2an

5.3.3. Determinarea caracteristicilor clădirii eficiente energetic

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;

b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi


exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este identică cu cea aferentă clădirii reale;

50
c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa
anvelopei clădirii sunt următoarele:
ƒPereţi exteriori opaci verticali:

R PE = 1,40 m 2K / W

ƒTâmplărie exterioară:

R F = 0,50 m 2K / W

ƒPlanşeu peste etaj (sub pod neîncălzit):

R TE = 3,00 m 2K / W

ƒPlanşeu peste subsolul tehnic:

R Sb = 1,65 m 2K / W

Celelalte rezistenţe termice se consideră ca în cazul clădirii de referinţă.

d) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt


următoarele:
- perete exterior opac vertical: αabsPe = 0,40,

- terasă exterioară / acoperiş: α absT = 0,60;

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ )= 0,26;

f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;

g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de 0,5 h-1 (tâmplărie
exterioară cu garnituri speciale de etanşare, ventilare de tip controlat);

h) Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este cazan
funcţionând cu gaze naturale, mai nou de 5 ani, complet automatizat, având
randamentul de catalog 0,86;

i)Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate


conform SR 1907 şi STAS 1797/2;

j) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic


la nivelul corpurilor statice;

k) Nu există pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

51
l)Conductele de distribuţie din subsolul neîncălzit sunt izolate termic cu vată minerală
(conductivitate termică λiz = 0,045), având o grosime de 3,5 cm;

m) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de căldură pentru prepararea
apei calde de consum este:

1068 ⋅ NP 1068 ⋅ 3,52


iacm = = = 49,8 kWh / m an
S Înc 75,39

n) Boilerul pentru prepararea apei calde de consum este termoizolat cu vată minerală
(conductivitate termică λiz = 0,045), având o grosime de 4 cm;

o) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00.

Ţinând seama de datele privind clădirea eficientă din punct de vedere energetic (a–
o), aplicarea metodologiei de determinare a consumurilor de căldură anuale normale
pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori
caracteristice clădirii eficiente:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 206,1 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 10,84 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 15,22 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 201,8 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 143,7 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,92

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,99x0,92x0,840=0,712,

Consum specific normalizat de apă caldă: 60,0 l/pers.zi


Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 49,8 kWh/m2an

5.3.4. Notarea energetică a clădirii

52
Pe baza valorilor consumurilor specifice de căldură determinate la pct. 5.2 şi 5.3.3,
5.3.4, se determină notele energetice după cum urmează:

- clădirii reale, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TC ) = 719,9 kWh/m²an, i se atribuie nota NC:

NC = exp (-0,0018 . 719,9 . 1,345 + 4,794) = 33,1

- clădirii de referinţă, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TR ) = 308,3 kWh/m²an, i se atribuie nota NR:

NR = exp (-0,0018 . 308,3 . 1,00 + 4,794) = 69,3

- clădirii eficiente, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TE ) = 251,6 kWh/m²an, i se atribuie nota NE:

NE = exp (-0,0018 . 251,6 . 1,00 + 4,794) = 76,8

5.4. Certificatul energetic al clădirii

53
CERTIFICAT Nr. B2-0003-02
Din 18-02-2002
ENERGETIC
Clădire de locuit
Date identificare clădire: Date identificare auditor energetic:
Proprietar: Popescu Gheorghe Nume, prenume: Barbu Sorin
Adresă: Str. Remetea 21 Firmă / organizaţie: -
Oraş, judeţ: Bucureşti Telefon: 255 xx xx
Cod poştal: 73280 Nr. certificat auditor: 1347
Telefon: 653 xx xx
Anul/perioada construirii : 1939 Indice de necesar de
Suprafaţa încălzită [m²] : 75,39 căldură pentru încălzire 323,6
Volumul clădirii 359,2 aferent construcţiei: kWh/m²an
[m³] :

Motivul eliberării informativ Nota:


Consum de căldură

33,1 I
certificatului asigurare (încălzire + a.c.m.)
energetic: vânzare/cumpărare
alt motiv: 719,9 kWh/m²an
Clasificare energetică1
ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR APA CALDĂ DE CONSUM
Clădire foarte eficientă energetic Clădire foarte eficientă energetic
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G G
H H
I I I
J J
Clădire cu eficienţă energetică foarte redusă Clădire cu eficienţă energetică foarte redusă

570,7 kWh/m²an 149,2 kWh/m²an


Consum anual estimat Consum anual estimat

Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de


18.02.2002
Eliberat de: Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Data:
1
Responsabil Arh. Mirela Zamfirescu Nr. dosar expertiză energetică: 0642-02-02
Ştampila şi Ştampila şi semnătura auditor
semnătura: energetic:
Programul de calcul utilizat: CERBUILD , versiunea: 1.0

1
Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi
prepararea apei calde de consum, estimat prin expertiza termică si energetică a construcţiei si instalaţiilor aferente şi
afectat de penalizări datorate utilizării neraţionale a energiei.
DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII
‰ Grila de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM:


I G

A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J
166
217

277

347

433

544

700

112

143

182

231

300
80
121

25

63
86
43
KWh/m²an KWh/m²an

TOTAL UTILITĂŢI TERMICE:

A B C D E F G H I J

105 164 229 303 389 490 615 775 1000

KWh/m²an

Evaluarea energetică a clădirii de referinţă1 Evaluarea energetică a clădirii eficiente2

Consum de căldură Nota: Consum de căldură Nota:


(încălzire şi a.c.m.) (încălzire şi a.c.m.)
49,8 kWh/m²an 69,3 49,8 kWh/m²an 76,8
Indice de necesar de căldură Indice de necesar de căldură
pentru încălzire aferent 186,3 pentru încălzire aferent 143,7
construcţiei: kWh/m²an construcţiei: kWh/m²an

‰ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:


P0 = 1,00 – nu au fost acordate penalizări pentru clădirea certificată.

NOTA: Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 5 ani de la data eliberării acestuia.

1
Clădirea de referinţă este o clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care
se asigură utilizarea raţională a energiei termice.
2
Clădirea eficientă este o clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care se
asigură utilizarea eficientă a energiei termice.
INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ
Anexa la Certificatul energetic nr. B2-0003-02

7. Date privind construcţia:

‰ Tipul clădirii: individuală înşiruită


bloc tronson de bloc

‰ Nr. niveluri: Subsol, Demisol,


Parter + 1 etaj

‰ Nr. de apartamente şi suprafeţe utile ale spaţiului încălzit:

Tip. Suprafaţa utilă [m²] Nr. ap. SÎnc [m²]


Apartament cu 4 camere 75,39 1 75,39
TOTAL 1 75,39
‰ Volumul util al spaţiului încălzit: 210,2 m³
‰ Volumul total al clădirii: 359,2 m³

‰ Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:


Rezistenta Rezistenta
Suprafaţa termica Suprafaţa termica
Perete Orientare Perete Orientare
[m²] corectata [m²] corectata
[m²K/W] [m²K/W]
PE1 S 35,03 0,512 FE3 V 10,40 0,430
PE2 E 25,76 0,512 FE4 V 1,12 0,430
PE3 V 24,44 0,512 PIsb1 - 13,09 0,411
PE4 N 43,44 0,512 PIsb2 - 6,12 0,581
PE5 O 0,68 0,278 PL E - 35,50 0,541
PE6 V 9,03 0,591 PL sb - 21,88 0,426
UE S 3,78 0,395 UI sb - 3,24 0,340
FE1 S 1,48 0,430 R sb - 4,17 0,392
FE2 E 7,76 0,430 Ra - 14,68 3,327
Suprafata exterioara: 261,6 m²

‰ Indice de compactitate al clădirii, SE / V: 1,244 m-1

56
8. Date privind instalaţia de încălzire interioară:

‰ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Sursă proprie, cu combustibil: gaze naturale


Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

‰ Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe,


Încălzire centrală cu corpuri statice,
Încălzire centrală cu aer cald,
Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:

‰ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: NU ESTE CAZUL

‰ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:


Nr. Suprafaţă
Nr. corpuri
element echivalentă termic
de încălzire
e [m²]
Radiator din fontă STAS 7364 - 624/4 6 106 29,892
Radiator din fontă STAS 7364 - 218/9 2 27 7,452
TOTAL 8 133 37,344

- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: inferioară,


superioară,
mixtă

- Necesarul de căldură de calcul: : 18.700 W

‰ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,


multiplu: puncte,

- diametru nominal: mm,


- necesar de presiune (nominal): mmH2O

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic:


- la nivel de racord vana cu servomotor acţionată automat ,
- la nivelul coloanelor nu există ,
- la nivelul corpurilor statice robinet colţ cu dublu reglaj ;

57
- Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în subsolul tehnic 2 x 11 m;

- Debitul nominal de agent termic de încălzire 811 l/h;

- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

te [°C] -15 -10 -5 0 5 10


tT [°C] 83,0 74,7 66,1 57,2 47,7 37,5
Qnec.Loc [W 14.080 11.860 9.640 7.419 5.199 2.979

‰ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE CAZUL

9. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:

‰ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursă proprie, cu: gaze naturale


Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

‰ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursă centralizată,


Centrală termică proprie,
Boiler cu acumulare,
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
Preparare locală pe plită,
Alt sistem de preparare a.c.m.:

‰ Puncte de consum a.c.m.: 3

‰ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: 1 lavoar, 2 spălătoare, 1 cadă de baie, 2 rez. WC

‰ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,


multiplu: puncte,

- diametru nominal: mm,


- necesar de presiune (nominal): mmH2O

‰ Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,


nu funcţionează
nu există

‰ Contor de căldură general: NU ESTE CAZUL

58
‰ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există
parţial
peste tot

Întocmit,

Auditor energetic,
Ing. Barbu Sorin,

Ştampila şi semnătura

59
6. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICĂ A UNEI
CLĂDIRI PUBLICE

6.1. Introducere

Clădirea care face obiectul studiului de caz a fost supusă expertizei termice şi
energetice, modul de determinare a caracteristicilor energetice ale clădirii şi instalaţiilor de
încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acesteia fiind detaliate în ghidul
[7]. În ghidul de faţă se prezintă raportul de expertiză, întocmit de către auditorul energetic
în urma activităţii susmenţionate.
Planurile şi secţiunile clădirii expertizate sunt prezentate în Anexa 3.

6.2. Raportul de expertiză

6.2.1. Informaţii generale

Clădirea: OFICIUL STĂRII CIVILE SECTOR 3 BUCUREŞTI


Adresa: Bucureşti, sector 3, str. Matei Basarb nr. 63 (fost str. Labirint nr. 79)
Proprietar: Primăria sector 3 Bucureşti
Destinaţia principală a clădirii: locuinţă unifamilială
Tipul clădirii: înşiruită, S + P + E + M
Anul construcţiei: 1910
Proiectant / constructor:
Structura constructivă: zidărie portantă

6.2.2. Informaţii privind construcţia

Suprafaţa utilă a spaţiilor încălzite: 372,5 m²


Volumul util al spaţiului încălzit: 1.344 m³
Volumul total al clădirii: 1.568 m³

Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:


60
Rezistenta
Suprafaţa termica
Perete Orientare
[m²] corectata
[m²K/W]
PE1 S 88,33 0,641
PE2 E 139,22 0,641
PE3 V 149,21 0,641
PE4 N 105,91 0,641
PL V - 28,04 0,957
TE1 S 17,22 0,430
TE2 E 22,08 0,430
TE3 V 4,82 0,430
TE4 N 10,09 0,430
TE5 S 12,78 0,178
TE6 E 4,40 0,190
TE7 V 4,05 0,190
TE8 N 9,04 0,190
PL P1 - 152,21 0,955
PL P2 - 28,45 0,955
PL sb - 103,92 0,476
Re - 103,90 N/A
Indice de compactitate al clădirii: SE / V = 0,732 m-1

6.2.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Cazan funcţionând cu gaze naturale


Tipul sistemului de încălzire: Încălzire centrală cu corpuri statice
Distribuţia agentului termic: inferioară, reţea arborescentă
Necesarul de căldură de calcul: 83.000W
Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul
Contor de căldură pentru încălzire: nu este cazul
Elemente de reglaj termic şi hidraulic: exclusiv la nivelul corpurilor de încălzire,
dintre care mai majoritatea sunt funcţionale

61
Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:
Număr corpuri statice Suprafaţă echivalentă termic
Tip corp static
[buc.] [m²]
21k 500/600 1 2,20
21k 500/720 2 5,27
21k 600/520 4 8,86
21k 600/720 1 3,07
21k 900/1400 1 8,19
22k 500/720 1 3,44
22k 500/800 1 3,82
22k 500/920 1 4,40
22k 500/1200 1 5,74
22k 500/1800 1 8,60
22k 600/720 1 3,99
22k 600/920 2 10,19
22k 600/1200 3 19,94
22k 600/1800 2 19,94
22k 600/2000 1 11,08
22k 900/920 5 33,90
22k 900/1200 1 8,84
22k 900/1320 1 9,73
22k 900/2000 1 14,74
TOTAL 31 185,95

80 50.000
tT Qnec
[°C] tTUR [°C] [W]
70 Qnec.Loc [W] 40.000

60 30.000

50 20.000

40 10.000

30 0
-15 -10 -5 0 5 10

te [°C]

62
Lungimea totală a conductelor de distribuţie din subsol: 56 m
Debitul nominal de agent termic de încălzire: 4.039 l/h
Curba de reglaj termic în raport cu temperatura exterioară medie zilnică

Durata sezonului de încălzire: DZ = 217,2 zile


- Momentul de începere al sezonului de încălzire: 28 septembrie
- Momentul de sfârşit al sezonului de încălzire: 03 mai
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 73,50 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 94,74 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 254,3 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 197,3 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,95

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,92x0,95x0,885=0,776

6.2.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum

Puncte de consum a.c.m. / a.r. în apartamente: 3 / 3


Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar – 3
Rezervor WC - 3
Pierderi estimate pentru instalaţia de apă caldă de consum: 10,8 kWh/m²an
Consum specific normalizat de apă caldă:
- la nivelul punctelor de consum: 23,8 l/pers.zi
- la nivelul racordului la sursa de căldură: 25,8 l/pers.zi
Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă:
44,4 kWh/m2an
Eficienţa energetică a instalaţiei de preparare a apei calde: εacm = 0,76

63
6.3. Note de calcul privind notarea energetică a clădirii

Notarea din punct de vedere energetic a unei clădiri existente se efectuează funcţie
de consumul specific anual normal de căldură estimat pe baza expertizei energetice a
clădirii.
Notele de referinţă ataşate clădirii certificate vizează clădirea de referinţă,
caracterizată de utilizare raţională a căldurii, şi clădirea eficientă, caracterizată de utilizare
eficientă a căldurii. Caracteristicile clădirii de referinţă, precum şi cele ale clădirii eficiente
sunt determinate la pct. 6.3.2 şi 6.3.3 din capitolul de faţă.
Notarea din punct de vedere energetic este corelată strict cu grila de clasificare
funcţie de consumul energetic specific anual caracteristică fondului de clădiri existent,
conform [2].

6.3.1. Penalizări acordate clădirii certificate

Penalizările acordate clădirii înşiruite la notarea din punct de vedere energetic a


acesteia sunt următoarele:
ƒStarea subsolului tehnic al clădirii: nu este cazul p1 = 1,00
ƒUtilizarea uşii de intrare în clădire clădirii: nu este cazul p2 = 1,00
ƒStarea elementelor de închidere mobile din spaţiile comune (casa
scărilor) – către exterior sau către ghene de gunoi: nu este cazul p3 = 1,00
ƒStarea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice:
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt
funcţionale p4 = 1,00
ƒSpălarea / curăţirea instalaţiei de încălzire interioară: nu este cazul p5 = 1,00
ƒExistenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire:
nu este cazul p6 = 1,00
ƒExistenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea
consumurilor de căldură: nu este cazul p7 = 1,00
ƒStarea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori: Stare bună a
tencuielii exterioare p8 = 1,00
ƒStarea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de
umiditate al acestora: Pereţi exteriori uscaţi p9 = 1,00
ƒStarea acoperişului peste pod: Acoperiş etanş p10 = 1,00

64
ƒStarea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul p11 = 1,00
Rezultă coeficientul de penalizare a notei energetice:

p o = p 1 ⋅ p 2 ⋅ p 3 ⋅ p 4 ⋅ p 5 ⋅ p 6 ⋅ p 7 ⋅ p 8 ⋅ p 9 ⋅ p 10 ⋅ p 11 = 1,00

6.3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;

b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi


exteriori vitraţi) pentru clădirea de referinţă este aceeaşi ca şi la clădirea reală;

c) Suprafaţa pereţilor exteriori opaci verticali este aceeaşi ca şi la clădirea reală;

d) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa


anvelopei clădirii de referinţă se determină în funcţie de temperatura medie
interioară caracteristică spaţiului încălzit şi de temperaturile mediilor adiacente
(mediul exterior, subsolul neîncălzit şi podul clădirii). Temperatura interioară a
spaţiului încălzit depinde de temperatura subsolului neîncălzit al clădirii şi de
rezistenţa termică a pereţilor exteriori. Temperatura subsolului neîncălzit al clădirii
se determină în funcţie de rezistenţa termică R PLSb care, la rândul său depinde de

t Sb(R ) , rezolvarea problemei făcându-se iterativ, pornind de la valorile rezistenţei

termice caracteristice clădirii reale (a se vedea cap. 3).


Temperatura subsolului tehnic al clădirii de referinţă, se determină conform [3] în
următoarele ipoteze:
- Temperatura exterioară te = -15°C, regim termic staţionar, fără influenţa
radiaţiei solare pentru pereţii exteriori ai subsolului;
- Temperatura exterioară caracteristică solului, t eS , (pentru elementele de

construcţie amplasate sub cota terenului sistematizat (CTS) se determină ţinând


seama de coeficientul de masivitate termică a solului, mS = 0,523, conform
SR 1907/1;
- Conductele din subsolul tehnic sunt termoizolate conform soluţiei de proiect
(conductivitate termică de calcul λiz = 0,045 W/m K.

Rezultă valorile finale ale temperaturilor în condiţii de iarnă de calcul:

65
t eS = 0,95°C

t Sb(R ) = 7,13°C

t Pod(R ) = -10,39°C

şi rezistenţele elementelor de construcţie aferente clădirii de referinţă:


ƒPereţi exteriori opaci verticali:

18,44 − (− 15 )
R PE = = 1,045 m 2K / W
8⋅4

ƒPlanşeu exterior sub veranda:

18,44 − (− 15 )
R PL V = = 1,393 m 2K / W
8⋅3

ƒTâmplărie exterioară:

R F = 0,39 m 2K / W

ƒPlanşeu peste etaj (sub pod neîncălzit):

18,44 − (− 10,39 )
R PL = = 1,201m 2K / W
8⋅3

ƒPlanşeu peste subsolul neîncălzit:

18,44 − 7,13
R PL Sb = = 0,942 m 2K / W
6⋅2

e) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt


următoarele:
- perete exterior opac vertical: αabsPe = 0,40,

- acoperiş: α absT = 0,60;

f) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ )= 0,30;

g) Factorii medii de însorire sunt: - suprafeţe orizontale: 0,85;

- suprafeţe verticale: 0,85;

h) Sistemul de încălzire şi preparare a apei calde de consum este acelaşi ca şi în


cazul clădirii reale;

66
i) Numărul de schimburi de aer din spaţiul locuit este na = 0,5 h-1 (permeabilitate
medie a tâmplăriei);

j) Instalaţia de încălzire interioară este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

k) Conductele de distribuţie din subsolul tehnic sunt izolate termic cu vată minerală
(λiz = 0,045 W/m K) de 1,5 cm grosime;

l) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de apă caldă de consum şi
consumul specific de căldură pentru prepararea apei calde de consum sunt
următoarele:

qacm = 8 / 24 x 60 = 20 l/pers.zi

NP τ f 33 8
iacm = 1068 ⋅ ⋅ = 1068 ⋅ ⋅ = 31,54 kWh / m 2 an ;
S Înc τ p 372,5 24

m) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00;

n) Livrare după program a apei calde de consum (8h/zi, la tacm = 55°C).

Ţinând seama de datele privind clădirea de referinţă (a – n), aplicarea metodologiei


de determinare a consumurilor de căldură anuale normale pentru încălzire şi pentru
prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori caracteristice clădirii de
referinţă:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 202,7 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 48,62 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 62,29 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 167,2 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 130,5 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,96

67
Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc =0,92x0,96x0,885=0,781

Consum specific normalizat de apă caldă: 20,0 l/pers.zi


Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 31,5 kWh/m2an

6.3.3. Determinarea caracteristicilor clădirii eficiente energetic

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;

b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi


exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este identică cu cea aferentă clădirii reale;

c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa


anvelopei clădirii sunt următoarele:
ƒPereţi exteriori opaci verticali:

R PE = 1,40 m 2K / W

ƒTâmplărie exterioară:

R F = 0,50 m 2K / W

ƒPlanşeu peste etaj (sub pod neîncălzit) şi sub veranda:

R PL = 3,00 m 2K / W

ƒPlanşeu peste subsolul tehnic:

R Sb = 1,65 m 2K / W

Celelalte rezistenţe termice se consideră ca în cazul clădirii de referinţă.

d) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt


următoarele:
- perete exterior opac vertical: αabsPe = 0,40,

- terasă exterioară / acoperiş: α absT = 0,60;

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ )= 0,26;

f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;

68
g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de 0,5 h-1 (tâmplărie
exterioară cu garnituri speciale de etanşare, ventilare de tip controlat);

h) Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este cazan
funcţionând cu gaze naturale, complet automatizat, având randamentul 0,885;

i) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice,


dimensionate conform SR 1907 şi STAS 1797/2;

j) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic


la nivelul corpurilor statice;

k) Nu există pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

l) Conductele de distribuţie din subsolul neîncălzit sunt izolate termic cu vată minerală
(conductivitate termică λiz = 0,045), având o grosime de 2,0 cm;

m) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de


funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de căldură pentru prepararea
apei calde de consum este:

1068 ⋅ NP τ f 1068 ⋅ 33 8
iacm = ⋅ = ⋅ = 31,54 kWh / m an
S Înc τp 372,5 24

n) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00.

Ţinând seama de datele privind clădirea eficientă din punct de vedere energetic (a–
n), aplicarea metodologiei de determinare a consumurilor de căldură anuale normale
pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori
caracteristice clădirii eficiente:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 195,5 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 35,16 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sursa de


căldură: Q an
S înc = 47,64 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (intrare gaze naturale cazan): qan
S înc = 127,9 kWh/m²an,

69
Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul
spaţiilor încălzite: qan
înc = 94,4 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: ηd = 0,91

Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,99x0,91x0,885=0,738,

Consum specific normalizat de apă caldă: 20,0 l/pers.zi


Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 31,5 kWh/m2an

6.3.4. Notarea energetică a clădirii

Pe baza valorilor consumurilor specifice de căldură determinate la pct. 6.2 şi 6.3.3,


6.3.4, se determină notele energetice după cum urmează:

- clădirii reale, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TC ) = 298,8 kWh/m²an, i se atribuie nota NC:

NC = exp (-0,0018 . 298,8 . 1,345 + 4,794) = 70,5

- clădirii de referinţă, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TR ) = 198,8 kWh/m²an, i se atribuie nota NR:

NR = exp (-0,0018 . 198,8 . 1,00 + 4,794) = 84,5

- clădirii eficiente, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TE ) = 159,4 kWh/m²an, i se atribuie nota NE:

NE = exp (-0,0018 . 159,4 . 1,00 + 4,794) = 90,7

6.4. Certificatul energetic al clădirii

70
CERTIFICAT Nr. B3-0015-02
Din 11-04-2002
ENERGETIC
Clădire publică
Date identificare clădire: Date identificare auditor energetic:
Proprietar: Primăria Sector 3 Nume, prenume: Ionescu Ştefan
Adresă: Str. Matei Basarab 63 Firmă / organizaţie: -
Oraş, judeţ: Bucureşti Telefon: 643 xx xx
Cod poştal: 70496 Nr. certificat auditor: 348
Telefon: 320 xx xx
Anul/perioada construirii : 1910 Indice de necesar de
Suprafaţa încălzită [m²] : 372,5 căldură pentru încălzire 197,3
Volumul clădirii 1.344,0 aferent construcţiei: kWh/m²an
[m³] :

Motivul eliberării informativ Nota:


Consum de căldură

70,5 D
certificatului asigurare (încălzire + a.c.m.)
energetic: vânzare/cumpărare
alt motiv: 298,8 kWh/m²an
Clasificare energetică1
ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR APA CALDĂ DE CONSUM
Clădire foarte eficientă energetic Clădire foarte eficientă energetic
A A
B B
C C C
D D
E E E
F F
G G
H H
I I
J J
Clădire cu eficienţă energetică foarte redusă Clădire cu eficienţă energetică foarte redusă

254,3 kWh/m²an 44,4 kWh/m²an


Consum anual estimat Consum anual estimat

Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de


11.04.2002
Eliberat de: Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Data:
1
Responsabil Arh. Mirela Zamfirescu Nr. dosar expertiză energetică: 0081-04-02
Ştampila şi Ştampila şi semnătura auditor
semnătura: energetic:
Programul de calcul utilizat: CERBUILD , versiunea: 1.0

1
Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi
prepararea apei calde de consum, estimat prin expertiza termică si energetică a construcţiei si instalaţiilor aferente şi
afectat de penalizări datorate utilizării neraţionale a energiei.
DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII
‰ Grila de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM:


E C

A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J
166
217

277

347

433

544

700

112

143

182

231

300
80
121

25

63
86
43
KWh/m²an KWh/m²an

TOTAL UTILITĂŢI TERMICE:

A B C D E F G H I J

105 164 229 303 389 490 615 775 1000

KWh/m²an

Evaluarea energetică a clădirii de referinţă1 Evaluarea energetică a clădirii eficiente2

Consum de căldură Nota: Consum de căldură Nota:


(încălzire şi a.c.m.) (încălzire şi a.c.m.)
198,8 kWh/m²an
84,5 159,4 kWh/m²an
90,7
Indice de necesar de căldură Indice de necesar de căldură
pentru încălzire aferent 130,5 pentru încălzire aferent 94,4
construcţiei: kWh/m²an construcţiei: kWh/m²an

‰ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:


P0 = 1,00 – nu au fost acordate penalizări pentru clădirea certificată.

NOTA: Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 5 ani de la data eliberării acestuia.

1
Clădirea de referinţă este o clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care
se asigură utilizarea raţională a energiei termice.
2
Clădirea eficientă este o clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care se
asigură utilizarea eficientă a energiei termice.
INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ
Anexa la Certificatul energetic nr. B3-0015-02

10. Date privind construcţia:

‰ Tipul clădirii: individuală înşiruită


bloc tronson de bloc

‰ Nr. niveluri: Subsol, Demisol,


Parter + 1 etaj + Mansardă

‰ Nr. de apartamente şi suprafeţe utile ale spaţiului încălzit:

Tip. Suprafaţa utilă [m²] Nr. ap. SÎnc [m²]


Apartament cu 4 camere 372,5 1 372,5
TOTAL 1 372,5
‰ Volumul util al spaţiului încălzit: 1.344,0 m³
‰ Volumul total al clădirii: 1.568,0 m³

‰ Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:


Rezistenta Rezistenta
Suprafaţa termica Suprafaţa termica
Perete Orientare Perete Orientare
[m²] corectata [m²] corectata
[m²K/W] [m²K/W]
PE1 S 88,33 0,641 TE5 S 12,78 0,178
PE2 E 139,22 0,641 TE6 E 4,40 0,190
PE3 V 149,21 0,641 TE7 V 4,05 0,190
PE4 N 105,91 0,641 TE8 N 9,04 0,190
PL V - 28,04 0,957 PL P1 - 152,21 0,955
TE2 E 22,08 0,430 PL P2 - 28,45 0,955
TE3 V 4,82 0,430 PL sb - 103,92 0,476
TE4 N 10,09 0,430 Re - 103,90 N/A
Suprafata exterioara: 983,67

‰ Indice de compactitate al clădirii, SE / V: 0,732 m-1

73
11. Date privind instalaţia de încălzire interioară:

‰ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Sursă proprie, cu combustibil: gaze naturale


Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

‰ Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe,


Încălzire centrală cu corpuri statice,
Încălzire centrală cu aer cald,
Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:

‰ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: NU ESTE CAZUL

‰ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Număr corpuri statice


Tip corp static Suprafaţă echivalentă termic [m²]
[buc.]
21k 500/600 1 2,20
21k 500/720 2 5,27
21k 600/520 4 8,86
21k 600/720 1 3,07
21k 900/1400 1 8,19
22k 500/720 1 3,44
22k 500/800 1 3,82
22k 500/920 1 4,40
22k 500/1200 1 5,74
22k 500/1800 1 8,60
22k 600/720 1 3,99
22k 600/920 2 10,19
22k 600/1200 3 19,94
22k 600/1800 2 19,94
22k 600/2000 1 11,08
22k 900/920 5 33,90
22k 900/1200 1 8,84
22k 900/1320 1 9,73
22k 900/2000 1 14,74
TOTAL 31 185,95

- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: inferioară,


superioară,
mixtă

74
- Necesarul de căldură de calcul: : 83.000 W

‰ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,


multiplu: puncte,

- diametru nominal: 25,4 mm,


- necesar de presiune (nominal): 4.600 mmH2O

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic:


- la nivel de racord pornire/oprire pompă circulaţie ,
- la nivelul coloanelor nu există ,
- la nivelul corpurilor statice robinet colţ cu dublu reglaj ;

- Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în subsolul tehnic 2 x 28 m;

- Debitul nominal de agent termic de încălzire 4.039 l/h;

- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

te [°C] -15 -10 -5 0 5 10


tT [°C] 63,4 57,4 51,2 44,7 37,8 30,3
Qnec. [W] 44.773 37.551 30.328 23.106 15.883 8.660

‰ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE CAZUL

12. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:

‰ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursă proprie, cu: gaze naturale


Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

‰ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursă centralizată,


Centrală termică proprie,
Boiler cu acumulare,
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
Preparare locală pe plită,
Alt sistem de preparare a.c.m.:

‰ Puncte de consum a.c.m.: 3

‰ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: 3 lavoare, 3 rez. WC

75
‰ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,
multiplu: puncte,

- diametru nominal: mm,


- necesar de presiune (nominal): mmH2O

‰ Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,


nu funcţionează
nu există

‰ Contor de căldură general: NU ESTE CAZUL

‰ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există


parţial
peste tot

Întocmit,

Auditor energetic,
Ing. Ionescu Ştefan,

Ştampila şi semnătura

76
ANEXE

ANEXA 1 Bloc de locuinţe M28, Str. Arinii Dornei nr.4, Bucureşti – piese
desenate

ANEXA 2 Clădirea de locuit unifamilială Str. Alecu Mateevici nr. 7, Bucureşti –


piese desenate

ANEXA 3 Clădirea publică – Casa Căsătoriilor sector 3, Str. Matei Basarab nr.
63, Bucureşti – piese desenate

ANEXA 4 Cerere pentru acordarea certificatului energetic al clădirii - Bloc de


locuinţe M28, Str. Arinii Dornei nr.4, Bucureşti

ANEXA 5 Cerere pentru acordarea certificatului energetic al clădirii - Clădire de


locuit înşiruită Str. Alecu Mateevici nr. 7

ANEXA 6 Cerere pentru acordarea certificatului energetic al clădirii - Clădire de


locuit individuală Str. Remetea nr. 21

ANEXA 7 Cerere pentru acordarea certificatului energetic al clădirii – Clădire


publică - Str. Matei Basarab nr. 63, Bucureşti
ANEXA 1

Bloc de locuinţe M 28 Str. Arinii Dornei nr. 4,


Bucureşti – piese desenate

Fig. B1 Dimensiuni de calcul la etaj curent

Fig. B2 Dimensiuni de calcul la parter

Fig. B3 Dimensiuni de calcul la subsol

Fig. B4 Secţiune verticală prin intrare (a-a)

Fig. B5 Accesul din casa scării în subsol

Fig. B6 Plan şi secţiune verticală la etaj XI

Fig. B7 Dimensiuni de calcul la spaţii comune

Fig. B8 Secţiune verticală prin subsol (axe 1,7)

Fig. B9 Partiu arhitectură – plan parter

Fig. B10 Partiu arhitectură – plan etaj I … etaj X

Fig. B11 Faţade


Fig. B12 Partiu arhitectură – plan etaj XI

Fig. B13 Partiu arhitectură – plan terasă

Fig. B14 Partiu arhitectură – plan subsol

Fig. B15a Secţiune transversală A-A

Fig. B15b Secţiune longitudinală B-B

Fig. B16 Detalii - secţiuni orizontale O1, O2, O3

Fig. B17 Detalii - secţiuni orizontale O4, O5, O6

Fig. B18 Detalii - secţiuni verticale V1, V2, V3

Fig. B19 Detalii - secţiuni verticale V4, V5, V6

Fig. B20 Detalii - secţiuni verticale V7, V8, V9


ANEXA 2

Clădirea de locuit unifamilială

Str. Alecu Mateevici nr. 7, Bucureşti – piese


desenate

Fig. A1 Partiu arhitectură – plan parter

Fig. A2 Partiu arhitectură – plan etaj

Fig. A3 Partiu arhitectură – plan subsol

Fig. A4 Partiu arhitectură – plan pod

Fig. A5 Plan alcătuire planşeu peste parter

Fig. A6 Secţiune verticală A-A

Fig. A7 Detalii construcţii A, B

Fig. A8 Detalii construcţii C, D


ANEXA 3

Clădirea Publică – Casa Căsătoriilor sector 3

Str. Matei Basarab nr. 79, Bucureşti – piese


desenate

Fig. C1 Partiu arhitectură – plan parter

Fig. C2 Partiu arhitectură – plan etaj

Fig. C3 Partiu arhitectură – plan subsol

Fig. C4 Partiu arhitectură – plan pod

Fig. C5 Plan alcătuire planşeu peste parter

Fig. C6 Secţiune verticală A-A

Fig. C7 Detalii construcţii A, B

Fig. C8 Detalii construcţii C, D


ANEXA 4

Cerere pentru acordarea certificatului energetic al


clădirii – Clădire de locuit colectivă (tip bloc)
CERERE

PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL


CLĂDIRII
Nr. din

1. ADRESANT: DIRECŢIA / SERVICIUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA


TERITORIULUI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6,
BUCUREŞTI

2. SOLICITANT: (numele şi prenumele persoanei fizice / juridice, adresă, telefon, fax


etc.) Asociaţia de proprietari Bloc M28, Str. Arinii Dornei nr. 4, Bucureşti, Tel. 789 xx xx

3. CALITATEA SOLICITANTULUI: Proprietar Administrator

4. CLĂDIREA PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACORDAREA CERTIFICATULUI


ENERGETIC: Bloc M28, Str. Arinii Dornei nr. 4, 77533 Bucureşti

5. TIPUL DE PROPRIETATE: Particulară


de stat
mixtă
• Forma de organizare a (în cazul coproprietăţii): Asociaţie de proprietari
• Se anexează copie după actul de înfiinţare şi statutul Asociaţiei de proprietari.

6. DESTINAŢIA CLĂDIRII: locuinţe

7. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CLĂDIRII: Vezi anexa.

8. MOTIVUL CERERII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI ENERGETIC:


informativ
PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII:

• ASIGURAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE CU PRIVIRE LA CLĂDIRE ŞI LA


INSTALAŢIILE TERMICE AFERENTE ACESTEIA (CARTEA TEHNICĂ A CLĂDIRII,
CONFORM REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE);

• PERMITEREA EFECTUĂRII DE CĂTRE AUDITORUL ENERGETIC A


CONSTATĂRILOR ASUPRA CLĂDIRII ŞI INSTALAŢIILOR TERMICE ALE ACESTEIA,
PRIN FACILITAREA ACCESULUI ACESTUIA ÎN CLĂDIRE;

• DECONTAREA CHELTUIELILOR DE ELABORARE A CERTIFICATULUI


ENERGETIC ŞI DE EFECTUARE A EXPERTIZEI ENERGETICE NECESARE PE
BAZĂ DE CONTRACT.

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ DURATA MAXIMĂ DE ELABORARE A


CERTIFICATULUI ENERGETIC ESTE DE 30 ZILE, ÎNCEPÂND CU DATA
CONTRACTĂRII LUCRĂRILOR DE EXPERTIZĂ ENERGETICĂ CU ELABORATORUL
DE CERTIFICAT ENERGETIC

SOLICITANT

Asociaţia de proprietari Bloc M28

Str. Arinii Dornei nr. 4, Bucureşti

FUNCŢIA

Preşedinte al Asociaţiei de proprietari

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nicolae Georgescu
ANEXA

la cerere pentru acordarea certificatului energetic al clădirii

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE CLĂDIRII

1. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCŢIEI:

• Tipul clădirii: bloc / scară de bloc


clădire individuală
clădire înşiruită

• Suprafaţa totală a pardoselii spaţiului încălzit (suprafaţă locuibilă) [m²]: 2.613,26

• Numărul total de unităţi funcţionale (apartamente): 44

• Numărul total de niveluri ale clădirii: 11


din care: subsol tehnic demisol parter
10 etaj(e) curent(e) mezanin mansardă

2. CARACTERISTICI ALE INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ:

• Sursa principală de energie termică pentru încălzire:

sursă proprie, cu combustibil: gazos: ,


lichid: ,
solid: ,
energie electrică;
sursă centralizată: centrală termică de cartier,
punct termic central,
punct termic local,

• Tipul instalaţiei de încălzire interioară:


încălzire locală cu sobe,
încălzire centrală cu corpuri statice,
încălzire centrală cu aer cald,
încălzire centrală cu planşee încălzitoare şi corpuri statice.

• Contor de căldură pentru încălzire: Da Nu

3. CARACTERISTICI ALE INSTALAŢIEI DE APĂ CALDĂ DE CONSUM:


• Sursa principală de energie termică pentru prepararea apei calde de consum:
sursă proprie, cu combustibil: gazos: ,
lichid: ,
solid: ,
energie electrică;
sursă centralizată: centrală termică de cartier,
punct termic central,
punct termic local,

• Tipul instalaţiei de preparare a apei calde de consum:


preparare locală,
preparare centrală fără acumulare,
preparare centrală cu acumulare,

• Contor de căldură pentru a.c.m.: Da Nu

Întocmit,

Nicolae Georgescu

Preşedinte al Asociaţiei de proprietari


Bloc M28, Str. Arinii Dornei nr. 4, Bucureşti
ANEXA 5

Cerere pentru acordarea certificatului energetic al


clădirii – Clădire de locuit înşiruită
CERERE

PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL


CLĂDIRII
Nr. din

1. ADRESANT: DIRECŢIA / SERVICIUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA


TERITORIULUI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2,
BUCUREŞTI

2. SOLICITANT: (numele şi prenumele persoanei fizice / juridice, adresă, telefon, fax


etc.) Leu Ion Nelu, Str. Aura Buzescu nr.10, Bucureşti, Tel. 653 xx xx

3. CALITATEA SOLICITANTULUI: Proprietar Administrator

4. CLĂDIREA PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACORDAREA CERTIFICATULUI


ENERGETIC: Imobil Str. Alecu Mateevici nr. 7, 73298 Bucureşti

5. TIPUL DE PROPRIETATE: Particulară


de stat
mixtă
• Forma de organizare a (în cazul coproprietăţii): nu este cazul
• Se anexează copie după actul de proprietate al imobilului.

6. DESTINAŢIA CLĂDIRII: locuinţă unifamilială

7. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CLĂDIRII: Vezi anexa.

8. MOTIVUL CERERII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI ENERGETIC:


vânzare
PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII:

• ASIGURAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE CU PRIVIRE LA CLĂDIRE ŞI LA


INSTALAŢIILE TERMICE AFERENTE ACESTEIA (CARTEA TEHNICĂ A CLĂDIRII,
CONFORM REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE);

• PERMITEREA EFECTUĂRII DE CĂTRE AUDITORUL ENERGETIC A


CONSTATĂRILOR ASUPRA CLĂDIRII ŞI INSTALAŢIILOR TERMICE ALE ACESTEIA,
PRIN FACILITAREA ACCESULUI ACESTUIA ÎN CLĂDIRE;

• DECONTAREA CHELTUIELILOR DE ELABORARE A CERTIFICATULUI


ENERGETIC ŞI DE EFECTUARE A EXPERTIZEI ENERGETICE NECESARE PE
BAZĂ DE CONTRACT.

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ DURATA MAXIMĂ DE ELABORARE A


CERTIFICATULUI ENERGETIC ESTE DE 30 ZILE, ÎNCEPÂND CU DATA
CONTRACTĂRII LUCRĂRILOR DE EXPERTIZĂ ENERGETICĂ CU ELABORATORUL
DE CERTIFICAT ENERGETIC

SOLICITANT

Leu Ion Nelu


ANEXA

la cerere pentru acordarea certificatului energetic al clădirii

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE CLĂDIRII

1. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCŢIEI:

• Tipul clădirii: bloc / scară de bloc


clădire individuală
clădire înşiruită

• Suprafaţa totală a pardoselii spaţiului încălzit (suprafaţă locuibilă) [m²]: 75,39

• Numărul total de unităţi funcţionale (apartamente): 1

• Numărul total de niveluri ale clădirii: 3


din care: subsol tehnic demisol parter
1 etaj(e) curent(e) mezanin mansardă

2. CARACTERISTICI ALE INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ:

• Sursa principală de energie termică pentru încălzire:

sursă proprie, cu combustibil: gazos: ,


lichid: ,
solid: ,
energie electrică;
sursă centralizată: centrală termică de cartier,
punct termic central,
punct termic local,

• Tipul instalaţiei de încălzire interioară:


încălzire locală cu sobe,
încălzire centrală cu corpuri statice,
încălzire centrală cu aer cald,
încălzire centrală cu planşee încălzitoare şi corpuri statice.

• Contor de căldură pentru încălzire: Da Nu


3. CARACTERISTICI ALE INSTALAŢIEI DE APĂ CALDĂ DE CONSUM:

• Sursa principală de energie termică pentru prepararea apei calde de consum:


sursă proprie, cu combustibil: gazos: ,
lichid: ,
solid: ,
energie electrică;
sursă centralizată: centrală termică de cartier,
punct termic central,
punct termic local,

• Tipul instalaţiei de preparare a apei calde de consum:


preparare locală,
preparare centrală fără acumulare,
preparare centrală cu acumulare,

• Contor de căldură pentru a.c.m.: Da Nu

Întocmit,

Leu Ion Nelu


ANEXA 6

Cerere pentru acordarea certificatului energetic al


clădirii – Clădire de locuit individuală
CERERE

PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL


CLĂDIRII
Nr. din

1. ADRESANT: SERVICIUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI DIN


CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, BUCUREŞTI

2. SOLICITANT: (numele şi prenumele persoanei fizice / juridice, adresă, telefon, fax


etc.) Popescu Gheorghe, Str. Remetea nr.21, Bucureşti, Tel. 653 xx xx

3. CALITATEA SOLICITANTULUI: Proprietar Administrator

4. CLĂDIREA PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACORDAREA CERTIFICATULUI


ENERGETIC: Imobil Str. Remetea nr. 21, 73xxx Bucureşti

5. TIPUL DE PROPRIETATE: Particulară


de stat
mixtă
• Forma de organizare a (în cazul coproprietăţii): nu este cazul
• Se anexează copie după actul de proprietate al imobilului.

6. DESTINAŢIA CLĂDIRII: locuinţă unifamilială

7. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CLĂDIRII: Vezi anexa.

8. MOTIVUL CERERII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI ENERGETIC:


vânzare
PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII:

• ASIGURAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE CU PRIVIRE LA CLĂDIRE ŞI LA


INSTALAŢIILE TERMICE AFERENTE ACESTEIA (CARTEA TEHNICĂ A CLĂDIRII,
CONFORM REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE);

• PERMITEREA EFECTUĂRII DE CĂTRE AUDITORUL ENERGETIC A


CONSTATĂRILOR ASUPRA CLĂDIRII ŞI INSTALAŢIILOR TERMICE ALE ACESTEIA,
PRIN FACILITAREA ACCESULUI ACESTUIA ÎN CLĂDIRE;

• DECONTAREA CHELTUIELILOR DE ELABORARE A CERTIFICATULUI


ENERGETIC ŞI DE EFECTUARE A EXPERTIZEI ENERGETICE NECESARE PE
BAZĂ DE CONTRACT.

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ DURATA MAXIMĂ DE ELABORARE A


CERTIFICATULUI ENERGETIC ESTE DE 30 ZILE, ÎNCEPÂND CU DATA
CONTRACTĂRII LUCRĂRILOR DE EXPERTIZĂ ENERGETICĂ CU ELABORATORUL
DE CERTIFICAT ENERGETIC

SOLICITANT

Popescu Gheorghe
ANEXA

la cerere pentru acordarea certificatului energetic al clădirii

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE CLĂDIRII

1. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCŢIEI:

• Tipul clădirii: bloc / scară de bloc


clădire individuală
clădire înşiruită

• Suprafaţa totală a pardoselii spaţiului încălzit (suprafaţă locuibilă) [m²]: 75,39

• Numărul total de unităţi funcţionale (apartamente): 1

• Numărul total de niveluri ale clădirii: 3


din care: subsol tehnic demisol parter
1 etaj(e) curent(e) mezanin mansardă

2. CARACTERISTICI ALE INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ:

• Sursa principală de energie termică pentru încălzire:

sursă proprie, cu combustibil: gazos: ,


lichid: ,
solid: ,
energie electrică;
sursă centralizată: centrală termică de cartier,
punct termic central,
punct termic local,

• Tipul instalaţiei de încălzire interioară:


încălzire locală cu sobe,
încălzire centrală cu corpuri statice,
încălzire centrală cu aer cald,
încălzire centrală cu planşee încălzitoare şi corpuri statice.

• Contor de căldură pentru încălzire: Da Nu


3. CARACTERISTICI ALE INSTALAŢIEI DE APĂ CALDĂ DE CONSUM:

• Sursa principală de energie termică pentru prepararea apei calde de consum:


sursă proprie, cu combustibil: gazos: ,
lichid: ,
solid: ,
energie electrică;
sursă centralizată: centrală termică de cartier,
punct termic central,
punct termic local,

• Tipul instalaţiei de preparare a apei calde de consum:


preparare locală,
preparare centrală fără acumulare,
preparare centrală cu acumulare,

• Contor de căldură pentru a.c.m.: Da Nu

Întocmit,

Popescu Gheorghe
ANEXA 7

Cerere pentru acordarea certificatului energetic al


clădirii – Clădire publică
CERERE

PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL


CLĂDIRII
Nr. din

1. ADRESANT: DIRECŢIA / SERVICIUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA


TERITORIULUI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3,
BUCUREŞTI

2. SOLICITANT: (numele şi prenumele persoanei fizice / juridice, adresă, telefon, fax


etc.) Primăria Sectorului 3, Str. Parfumului nr.1, Bucureşti, Tel. 320 xx xx

3. CALITATEA SOLICITANTULUI: Proprietar Administrator

4. CLĂDIREA PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACORDAREA CERTIFICATULUI


ENERGETIC: Imobil Str. Matei Basarab nr. 63, 73 Bucureşti

5. TIPUL DE PROPRIETATE: Particulară


de stat
mixtă
• Forma de organizare (în cazul coproprietăţii): nu este cazul
• Se anexează copie după actul de proprietate al imobilului.

6. DESTINAŢIA CLĂDIRII: autorităţi locale (oficieri căsătorii, autoritate tutelară etc.)

7. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CLĂDIRII: Vezi anexa.

8. MOTIVUL CERERII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI ENERGETIC:


informativ
PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII:

• ASIGURAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE CU PRIVIRE LA CLĂDIRE ŞI LA


INSTALAŢIILE TERMICE AFERENTE ACESTEIA (CARTEA TEHNICĂ A CLĂDIRII,
CONFORM REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE);

• PERMITEREA EFECTUĂRII DE CĂTRE AUDITORUL ENERGETIC A


CONSTATĂRILOR ASUPRA CLĂDIRII ŞI INSTALAŢIILOR TERMICE ALE ACESTEIA,
PRIN FACILITAREA ACCESULUI ACESTUIA ÎN CLĂDIRE;

• DECONTAREA CHELTUIELILOR DE ELABORARE A CERTIFICATULUI


ENERGETIC ŞI DE EFECTUARE A EXPERTIZEI ENERGETICE NECESARE PE
BAZĂ DE CONTRACT.

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ DURATA MAXIMĂ DE ELABORARE A


CERTIFICATULUI ENERGETIC ESTE DE 30 ZILE, ÎNCEPÂND CU DATA
CONTRACTĂRII LUCRĂRILOR DE EXPERTIZĂ ENERGETICĂ CU ELABORATORUL
DE CERTIFICAT ENERGETIC

SOLICITANT

Primar sector 3
ANEXA

la cerere pentru acordarea certificatului energetic al clădirii

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE CLĂDIRII

1. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCŢIEI:

• Tipul clădirii: bloc / scară de bloc


clădire individuală
clădire înşiruită

• Suprafaţa totală a pardoselii spaţiului încălzit (suprafaţă locuibilă) [m²]: 372,5

• Numărul total de unităţi funcţionale (apartamente): 1

• Numărul total de niveluri ale clădirii: 4


din care: subsol tehnic demisol parter
1 etaj(e) curent(e) mezanin mansardă

2. CARACTERISTICI ALE INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ:

• Sursa principală de energie termică pentru încălzire:

sursă proprie, cu combustibil: gazos: ,


lichid: ,
solid: ,
energie electrică;
sursă centralizată: centrală termică de cartier,
punct termic central,
punct termic local,

• Tipul instalaţiei de încălzire interioară:


încălzire locală cu sobe,
încălzire centrală cu corpuri statice,
încălzire centrală cu aer cald,
încălzire centrală cu planşee încălzitoare şi corpuri statice.

• Contor de căldură pentru încălzire: Da Nu

3. CARACTERISTICI ALE INSTALAŢIEI DE APĂ CALDĂ DE CONSUM:


• Sursa principală de energie termică pentru prepararea apei calde de consum:
sursă proprie, cu combustibil: gazos: ,
lichid: ,
solid: ,
energie electrică;
sursă centralizată: centrală termică de cartier,
punct termic central,
punct termic local,

• Tipul instalaţiei de preparare a apei calde de consum:


preparare locală,
preparare centrală fără acumulare,
preparare centrală cu acumulare,

• Contor de căldură pentru a.c.m.: Da Nu

Întocmit,

Ing. Vasile Costache,

Serviciul Tehnic – Primăria sectorului 3

S-ar putea să vă placă și