Sunteți pe pagina 1din 11

Criterii Descriptori (grilă generală citire)

SCENARIU DE EVALUARE A
IDENTIFICA Poate identifica informațiile
prezentate într-un text, cu ceva mai
COMPETENȚEI DE RECEPTARE A
RE TEXTULUI SCRIS
multă precizie.
Domeniu Context Sarcină de Activități de comunicare Texte
Poate face trimiteri la text, poate
îndeplinit
indica paragraful care conține o
Personal anumită informație,Elevii
Examenele chiar vor
dacăciti
nu Vorbire: discuții pe marginea Text de lecturat,
este prezentată explicit.
naționale textul și vor titlului pentru etapa de
Competențe tematica –
răspunde la prelectură, lectura în diagonală;
Poate selecta dintr-un text adecvat ca
Persoane: Strategicepe marginea unor Evaluare
dificultate întrebări. dezbaterea
colegi,detaliile sau argumentele națională
careprieteni,
susțin o idee, chiarTipul
și pe cele fotografii; planificarea
Predicții unor
pe baza titlului.
mai familie
puțin explicite. exercițiului: activități de organizare a Materiale-
Activarea
învățării cunoștințelor
suport pentru
alegere multiplă anterioare prin discuția pe
INTERPRE planificarea
Poate face comentarii personale pe baza imaginilor. activității
TARE
marginea unui text, de data aceasta, Citire: parcurgea textului
Lectura și în diagonală,
rapidă, individuale
ceva mai elaborate.Tipul lecturii:
Descrie rezolvarea sarcinilor
pentru acare
identifica șiși/sau
selectade grup:
atentă,
trăsăturile textului, nu doar propria verifică comprehensiunea locală
informația relevantă dinimagini
reacție subiectivă.înțelegere locală și globală.
textul dat.
Poate extrage ideea și globală
principală/mesajul textului și poate Pragmatice Funcționale:
face observații pertinente pe
marginea acestora. Scriere: elaborarea unui eseu
Descrierea pe activități
unor
Poate face inferențe destul de tema Examenele naționale- pasul
specifice, experiențe prezente
complexe, privind întâmplări, meu spreșiviitor!
trecute, sugestii,
informații sau personaje prezentate exprimarea acordului sau a
într-un text potrivit ca nivel de dezacordului
dificultate Autoevaluare-interevaluare-
EVALUARE Discursive:
evaluare
Poate face observații legate de
Nivel/Clasa structura sau de aorganizarea
VIII-a Utilizarea unor conectori
unui
logici și discursivi,
text adecvat ca dificultate, pentru un
număr limitat de tipuri de texte. gestionarea cu succes a
interacțiunii.
Lingvistice
Lexicale:
Vocabular tematic aferent
sferei lexicale Evaluarea
națională
Gramaticale:
Structuri gramaticale variate,
prepoziții și locuțiuni
prepoziționale (loc, timp,
mod), condiționalul prezent
și perfect, subordonate
cauzale.
IMPLEMENTAREA SCENARIULUI DIDACTIC

ET COMPETENȚE CONTEXTUL ACTIVITĂȚI MATERIALE/


APE DE STUDIU
RESURSE
1. Descrierea unor Vorbire:
activități specifice,
Sala de clasă Observarea imaginilor Imagini sugestive
experiențe prezente
și trecute, sugestii,
exprimarea
acordului sau a Răspunsul la întrebări
dezacordului.
Efectuarea de Descrierea imaginilor
predicții pe baza care prezintă
titlului modalitatea de
Activarea abordare a pregătirii
cunoștințelor pentru examenele de
anterioare prin la finalul clasei a VIII-
discuția pe baza a
imaginilor. Exprimarea opiniei
Utilizarea unui despre Evaluarea
vocabular tematic națională
aferent sferei lexicale
Evaluarea națională
(prezentare, temeri,
opurnități, puncte
tari, puncte slabe
argumentare)

Lectura rapidă, în
diagonală, pentru a
identifica și selecta
informația relevantă
din textul dat. Citire:
Identificarea
punctului de vedere al
autorului
Extragerea ideii
principale/a mesajului
textului, precum și a
observației asupra
Textul propus- știre
textului
2. Selectarea dintr-un Selectarea variantei Test alegere
text adecvat ca corecte de răspuns multiplă
dificultate detaliile
sau argumentele care
susțin o idee, chiar și
pe cele mai puțin
explicite.

Efectuarea de
inferențe destul de Citire:
complexe, privind
întâmplări, Recitirea textului și
informații sau organizarea
personaje prezentate informațiilor extrase
într-un text potrivit în diagramă Organizarea
ca nivel de informațiilor în
dificultate. diagramă

3. Scriere:
Efectuarea de Utilizarea
trimiteri la text, organizatorului grafic,
poate indica pentru a organiza
paragraful care informația.
conține o anumită
informație, chiar
dacă nu este Organizator grafic
prezentată explicit

Efectuarea de
comentarii personale
pe marginea unui Scriere:
text, de data aceasta,
ceva mai elaborate. Scrierea unui eseu pe Suport
tema Examenele organizatoric
Descrierea naționale- pasul meu
trăsăturilor textului, spre viitor!
nu doar propria
reacție subiectivă.
Utilizarea de
structuri gramaticale
variate, prepoziții și
locuțiuni
prepoziționale (loc,
timp, mod),
condiționalul prezent
și perfect,
subordonate cauzale.
4 AUTOEVALUARE-INTEREVALUARE-EVALUARE 10 puncte

FIȘA ELEVULUI

Evaluarea națională
1. a. Priviți imaginile de mai jos! Cum își desfășoară elevii din imagini, timpul pentru pregătirea
în vederea susținerii examenelor de Evaluare națională? Care sunt asemănările și diferențele?
Vorbiți despre avantajele și dezavantajele celor două moduri de abordare a situațiilor.

1 2

3 4

FIȘA ELEVULUI

1. b. Citiți titlul textului de mai jos! Despre ce credeți că va fi vorba? Încercați să ghiciți poziția
autorului.
1. c. Citiți textul doar în diagonală. Opriți-vă asupra numerelor și a informațiilor care apar în
text. Ați aflat ceva în plus?
1. d. Citiți primul enunț al fiecărui paragraf, apoi spuneți clasei ce ați aflat.
2. a. Citiţi cu atenție textul de mai jos şi alegeţi varianta corectă:

Evaluarea Națională-
Peste 166.000 de elevi au dat prima probă a Evaluării Naţionale, ca să devină liceeni. O
poezie de Ion Minulescu, un articol din presă şi o naraţiune au fost subiectele la limba română de
care absolvenţii nu au fost chiar încântaţi. Chiar profesorii au spus că cerinţele au fost dificile.
Gramatica, în schimb, nu le-a pus probleme, dacă ne luăm după ce au povestit copiii când au ieşit
de la examen.
Cu mari emoţii, dar siguri pe cunoştinţele lor, absolvenţii de clasa a opta au trecut de
prima probă a Evaluării Naţionale - testul de limbă şi literatură română. Unii spun că a fost ușor,
mai ușor decât la simulări. 
„La gramatică a fost destul de uşor din ce am văzut eu. Nu cred că ar pune
probleme unui copil de note medii, mai ales că este din ce am făcut. Deci ar fi, ar fi destul
de bine! Doamne ajută!”, spune un elev. Unii elevi au fost puşi în dificultate de versurile unei
poezii!
Emoţiile examenului au fost trăite la fel de intens şi de părinţi care au aşteptat cu sufletul
al gură să afle veşti despre cum au trecut copiii de prima probă.
„Sunt fireşti emoţiile. Este primul examen. Singura fetiţă. Mi se pare firesc să fie ceva emoţii.
Dar suntem optimişti”, spune o mămică.
Unii profesori sunt de părere că subiectele au fost grele. Iar acest lucru poate avea
consecinţe ţinând cont de faptul că, în acest an, media de la examen va conta în proporţie de 75
la sută pentru admiterea la liceu.

Sursa:www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Evaluare+nationala+Impresii+elev+poezi
e+cam+random

1. În acest an, au susținut proba scrisă la limba română a Evaluării naționale peste

a) 50.000 de elevi.

b) 10.000 de elevi.

c) 166.000 de elevi

2. La sfârșitul probei, elevii și profesorii au constatat că subiectele de limba română au fost


a) foarte ușoare.

b) dificile.

c) accesibile .

3. Un elev susține că au fost destul de ușoare punctele de la

a) fonetică.

b) literatură.

c) gramatică.

4. Părinții elevilor au fost încercați de emoții

a) foarte ușoare.

b) foarte puternice.

c) negative.

5. Media obținută de fiecare elev va conta pentru admiterea la liceu, în proporție de

a) 25 la sută.

b) 50 la sută.

c) 75 la sută.

2. b. Recitiți textul și organizați informațiile extrase în diagrama de mai jos:


PREGĂTIREA PENTRU ADMITEREA LA LICEU

PREGĂTIREA ORGANIZAREA
PRIMUL PAS
INFORMAȚIILOR INVĂȚĂRII

REPETAREA ÎNFRÂNGEREA
MATERIALULUI EMOȚIILOR

3. Lucrați în perechi!
Pornind de la imaginile de mai jos, explicați care sunt condițiile unei reușite sigure la
examenul de Evaluare națională. Utilizați organizatorul grafic, pentru a organiza
informația.

T E TARI:
PUNCTE TARI:

PUNCTE SLABE:

OPORTUNITĂȚI:

TEMERI:

4. Scrieți un eseu pe tema Examenele naționale- pasul meu spre viitor Menționați cum vă
organizați activitatea de învățare în vederea admiterii la liceu.Exprimați-vă opinia despre
Evaluarea națională la disciplina Limba română. Care sunt condițiile necesare pentru a
avea succes la examenele naționale de la finalul clasei a VIII-a? Scrieți între 250 și 300 de
cuvinte.

Pentru etapa de planificare, utilizați organizatorul grafic de mai jos:

EFECT 1
CAUZA
EFECT 2

EFECT 3
CAUZA 1
CAUZA 2 EFECT

CAUZA 3
Cheia exercițiilor:
Exercițiul 2a:
1. c
2. b
3. c
4. b
5. c
Exercițiul 3:
UNCTE TARI:

PUNCTE TARI: Ambiția, voința, tenacitatea

PUNCTE SLABE: Cedarea în fața dificultăților,


neîncrederea în forțele proprii

Ajutorul oferit de profesori și părinți,


OPORTUNITĂȚI:
susținerea din partea lor

TEMERI: Emoții, lipsa de concentrare în timpul examenelor