Sunteți pe pagina 1din 1

LECTURI PARTICULARE CLASA A VII - A

1. Balada cultă/populară: Paşa Hassan, Moartea lui Gelu (George Coşbuc), Noaptea Sfântului
Andrii (Vasile Alecsandri), Horea (Aron Cotruş), Gorunul lui Horia (Şt.O. Iosif), Veche întâmplare
(Nichita Stănescu), Mistreţul cu colţi de argint (Ştefan Augustin Doinaş); Monastirea Argeşului etc.
2. Poemul: Scrisoarea III, Călin (file din poveste) (Mihai Eminescu), Nunta Zamfirei, (George
Coşbuc), Golia ticălosul, Dan,căpitan de plai (Vasile Alecsandri); Cântecul lui Roland, Cântecul
Cidului, Cântec despre oastea lui Igor (literatura universală) etc.
3. Proverbe: Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea, Povestea vorbii (Iarăşi despre nerozie, Despre
iuţeală şi mânie) (Anton Pann) etc.
4. Parabola: Poteca (Ştefan Augustin Doinaş), Parabola vameşului şi a fariseului, Parabola
sămănătorului, Parabola fiului risipitor etc.
5. Nuvela: Două loturi, Cănuţă, om sucit, La hanul lui Mânjoală, În vreme de război (Ion Luca
Caragiale), Alexandru Lăpuşneanul (Costache Negruzzi), Hagi Tudose, Trubadurul (Barbu
Ştefănescu Delavrancea), Moartea lui Castor (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti), Nucul lui
Odobac (Emil Gârleanu), Cozma Răcoare, Hultanul (Mihail Sadoveanu), Catastrofa, Iţic Ştrul,
dezertor (Liviu Rebreanu), Dincolo de nisipuri (Fănuş Neagu), În tren (George Călinescu), Tabăra
de la Sibiu (Mircea Eliade), Căprioara din vis (Vasile Voiculescu), Scormon, Gura satului, Popa
Tanda, Budulea Taichii (Ioan Slavici) etc.
6. Povestirea: povestiri incluse în volumul Hanu Ancuţei, Hultanul, Taine (Mihail Sadoveanu),
Florin scrie un roman, Enciclopedia zmeilor (Mircea Cărtărescu) etc.
7. Romanul: Amintiri din copilărie-Cap. III (Ion Creangă), Neamul Şoimăreştilor, Nicoară
Potcoavă, Fraţii Jderi (Mihail Sadoveanu), Cireşarii (Constantin Chiriţă), Moromeţii-vol.I, Viaţa
ca o pradă (Marin Preda), Toate pânzele sus! (Radu Tudoran); Călătoriile lui Gulliver (Jonathan
Swift), Gargantua şi Pantagruel (François Rabelais), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Zece negri
mititei (Agatha Christie), Cei trei muschetari, După douăzeci de ani (Alexandre Dumas), Doi ani
de vacanţă (Jules Verne), David Copperfield (Charles Dickens) etc.
8. Imnul şi oda: Deşteaptă-te, române! (Andrei Mureşanu), Imn lui Ştefan cel Mare (Vasile
Alecsandri), Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie (Mihai Eminescu), Imn (Aron Cotruş), Imnul Albei-
Iulia (Ioan Alexandru), Versul ţării (Ion Pillat), Odă simplisimei flori (Lucian Blaga), Patria
română (George Coşbuc), Patriei mele (Elena Văcărescu), Grai valah (Vasile Voiculescu) etc.
9. Psalmii: unul din Psalmii lui David, Psalm (Ruga mea fără de cuvinte, Te drămuiesc în zgomot
şi-n tăcere, Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş…), (Tudor Arghezi), Psalmi moderni (Ţărână,
Iertare, Duşmanii, Şi-au zis…, Cât am trudit…, N-am în ceruri nici o stea, Doamne, toate, M-am
uitat la fericiţi (Alexandru Macedonski), Rugă (Radu Gyr), Înviere (Gabriela Melinescu) etc.
10. Poezii: Doina, O, rămâi…, Sara pe deal, Afară-i toamnă, Revedere, Crăiasa din poveşti (Mihai
Eminescu), Testament, Cuvânt, Lumină lină (Tudor Arghezi), Moartea căprioarei, Primele iubiri
(Nicolae Labiş), Florii, În grădina Ghetsemani (Vasile Voiculescu), Dealuri, Părinţii (Ana
Blandiana), Dorinţa, Dimineaţa, Oltul, Rugăciune, Bătrânii, Scrisoare, Străinul (Octavian Goga),
Zburătorul (Ion Heliade Rădulescu) etc.
11. Autobiografia: Hronicul şi cântecul şi vârstelor (Lucian Blaga)
12. Descrieri literare: Cartea Oltului (Geo Bogza)
13.Cugetarea: În Vinerea Patimilor (Octavian Goga), Despre cuvinte şi limbaj (Nichita Stănescu)
14.Corespondenţa literară: Păcală şi Tândală (Costache Negruzzi).