Sunteți pe pagina 1din 3

Data ______________ Nume, prenume ______________________

Evaluare sumativă pentru semestrul II, clasa a VI-a


la modulele” Plantele”, ”Organismul uman și sănătatea”, „Organismele în mediul lor de viață”
Scor acumulat: ______puncte _____%realizat Nota_____

Nr Scor
d/ Conținutul itemului acumu
o lat
I Plantele au o mare importanță pentru lumea înconjurătoare L
a) Dinșirul de mai jos subliniază cu o linie organele vegetative ale plantelor și cu două 0
linii organele generative ale plantei 1
Floarea, rădăcina, tulpina , frunza 2
3
b) Completează tabelul, indicând: denumirea organului vegetativ și cifra 4
corespunzătoare acestui organ , din imagine precum și rolul acestora în viața plantei 5
6
Organismul Organ Rolul / importanța/ funcția 7
8
9
10
11
12

c) În spațiul de mai jos enumeră funcțiile vaselor ascendente și descendente,


argumenteză ce s-ar întâmpla dacă unul din aceste 2 sisteme de vase ale plantei nu ar
funcționa
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

II a) În spațiile rezervate de mai jos definește noțiunile: L


Organ _________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________________ 1
Sistem de organe _________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 3
4
b) Coloana A include sisteme de organe iar coloana B include organe corespunzătoare 5
acestor sisteme de organe . Corelează literela din coloana A cu cifrele corespunzătoare 6
din coloana B în spațiul propus sub tabel 7
8
A B 9
a- Sistemul digestiv 1 stomac; 2 inima; rinichi; 3 plămâni; 10
b- Sistemul cardiovascular 4 creer; 5 oase ; 6 testicole; 11
c- Sistemul excretor 7 intestine; 8 vase sangvine; 12
d- Sistemul respirator 9 vezică urinară; 10 trahee; 13
e- Sistemul nervos 11 măduva spinării; 12 mușchi; 14
f- Sistemul locomotor 13 ovare; 14 inima 15
g- Sistemul reproducător 16
17
18
19
20
c) Propune în spațiul rezervat 4 reguli de igienă pentru menținerea stării de sănătate a
sisitemului cardiovascular

III Citește fragmentul propus și răspunde la întrebări L


Ursul brun, mamifer de talie mare, cu temperatura constantă a corpuluipopulează pădurile 0
de foiase și conifere. El are blană deasă, brună-roșcată și acumulează rezerve de grăsime sub 1
blană. Are un regim alimentar omnivor dar preferă să consume pește gras, căprioare, păsări, 2
ouă și miere.Odată cu venirea toamnei târzii și răcirea temperaturii, urșii cad în hibernare. 3
a) Subliniază, în text, 2 adaptări ale comportametului de integrare a ursului în mediu, 4
determinate de factorii abiotici. 5
b) Scrie 2 enunțuri care descriu avantajul unui astfel de comportament al ursului 6
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Argumentează , printr-un enunț, răspunsul la întrebarea : Ce s-ar întâmpla dacă blana
ursului va deveni albă? Estimează o consecințăa schimbării culorii. Prezintă un
argument:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

IV a) Coloana A include 2 categorii de plante , în dependență de reația plantelor la lumină, L


iar coloana B include unele particularitați ale plantelor . Corelează literela din coloana 0
A cu cifrele corespunzătoare din coloana B în spațiul propus sub tabel la rubrica r- 1
spuns 2
A B 3
a. Plante iubitoare de 1 Frunze așezate răzleț; 2 Preferă locuri cu multă lumină; 3 4
lumină Tulpină relativ scurtă; 4 Frunze de culoare verde închis; 5 5
b. Plante rezistente la Frunze de culoare verde deschis; 6 Frunze mari ce conțin 6
umbră multă clorofilă

Barem de convertire
nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% din 14% 15- 25- 33- 51- 66- 76- 86- 96-
puncte 24% 32% 50% 65% 75% 85% 95% 100%
acumulat
Barem de corectare

Nr
d/ Scor total
o
1
Pentru fiecare noțiune definită se acordă 1 punct 2 puncte

2 8 puncte
1punct – pentru denumirea tipului de relație dintre organisme 1*2=2
Câte 1 punct pentru fiecare alegere corectă a agrupului de organisme
6*1=6
3 1p pentru fiecare acțiune enumerată corect 2*1=2 4 puncte
2puncte pentru argumentarea rolului Cărții Roții al R.Moldova
4 Pentru fiecare completare corectă a unei rubrici din tabel se acordă 1 9 puncte
punct; 1*9=9
5 a. pentru fiecare definire 1 punct 1*3 = 3
b. Pentru fiecare argument 1 punct; 1 *2=2 7 puncte
c. Pentru fiecare exemplu corect 1 punct; 1*2=2

S-ar putea să vă placă și