Sunteți pe pagina 1din 24

c 


    
   

   


a. Sa aiba pregatire juridica superioara
Ô 
      
 
c. Sa posede o inalta competenta profesionala
d. Sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic
superior
1. a+b+d
2. a+d 
  

  

 

 

  
a. demisia
b. revocarea din functie
c. incompatibilitatea de a indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen
medical de specialitate
d. deces
1. a+b+d
c

3. b+c+d
 
 

 
 

   

     
   
  
a. Cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie,
varsta, sex, apartenenta politica sau convingere religioasa
b. Cererile pot fi adresate si de persoane juridice romane sau straine de drept privat
c. Cererile trebuie sa se faca in scris si sa cuprinda numele, domiciliul persoanei lezate in
drepturile si libertatile cetatenesti
d. Cererea trebuie sa cuprinda drepturile si libertatile incalcate precum si numele autoritatii
administrative ori a functionarului public in cauza
1. a+b+d
2. a+c+d
 

 
 
  
 
 


  
a. Cereri privind actele emise de Camera Deputatilor, Senat sau Parlament
b. Cererile privind actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei si
Guvernului
c. Cererile privind actele emise de Curtea Constitutionala, de Presedintele Consiliului Legislativ
si de autoritatile judecatoresti
1. a+b
c 

3. a+c
^   ! 


 !
 
 
!
 

 
  
 
   
b. Votul universal masculin
c. Accesul femeilor la electorat
d. Scaderea varstei minime
1. a+b+c+d
c 
3. a+c+d
" 
    
  
  
 

 # 
a. Sa fie cetatean roman
b. Sa aiba cel putin 18 ani
c. Sa fie in deplinatatea facultatilor mintale
d. Sa fie apt moral de a vota
1. a+b+c
c 
3. a+b+d
$ %  

  
  &  
a. Geografia electorala
b. Colegiile electorale
c. Votul plural
 
 
' 
2. a+c+d
3. a+b+c+d
(     
    
 ! 

 !   ! 
   
a. Are drept de vot
b. Are cetatenia romana si domiciliul in tara
c. Sa nu-i fie interzisa asocierea la partide politice
d. Sa aiba cel putin 23 de ani pentru a candida la Camera Deputatilor, 33de ani pentru a candida
la Senat si cel putin 35 de ani pentru a candida la functia de Presedinte al Romaniei
1. a+b+d
2. a+b+c
 

') 

 *   * *  
a. Scrutinul de lista presupune ca propunerile de candidati sa fie facute numai de partide si
aliante politice
b. Scrutinul de lista presupune anumite conditionari legate de realizarea unui prag electoral la
nivel national
c. Scrutinul de lista presupune ruperea legaturii dintre ales si alegatorii sai
d. Variantele scrutinului de lista prezinta numeroase dificultati procedurale presupunand o serie
de calcule si operatiuni la nivel local si national
1. b+c+d
2. a+c+d
 

'' 

 *   * 
 
a. Datorita numarului mare de circumscriptii electorale scrutinul uninominal implica mari
cheltuieli cu operatiunile electorale
b. Scrutinul uninominal se caracterizeaza prin simplitate prin faptul ca fiecare circumscriptie
electorala desemneaza un singur reprezentant
c. Scrutinul uninominal creeaza o majoritate parlamentara stabila
d. Creeaza aparent posibilitatea unei legaturi stranse intre ales si alegator
1. a+b+c
2. a+d
 

'c  
 
      + 
  
a. Sistemul inrudirilor
b. Sistemul german al buletinului dublu
 
 
 
1. a+b+c
2. a+c' 
  *  
    
a. Majoritatea simpla
b. Majoritatea absoluta
c. Majoritatea relativa
d. Balotajul
' 
2. a+b
3. c+d
' ,
%    
 
a. 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie
b. Presedintele si Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente
     
d. Reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale
1. a+b+c+d
c 
3. a+c+d
'  
 ,

%   
a. Urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale privitoare la alegeri
pe intregul teritoriu al tarii si asigura interpretarea unitara a prevederilor acestora
b. Centralizeaza numarul de liste complete depuse de partidele si aliantele politice, de aliantele
electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale
c. Verifica, inregistreaza si totalizeaza rezultatele la nivel national pe partide politice, aliante
politice politice, aliante electorale si candidati independenti
d. Solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala
1. a+b+c
c


3. a+c+d
'^  
 -,
%    
×  
c . 
 
½  
'"  
 ,

%  
 
a. Urmareste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri si supravegheaza organizarea
sectiilor de votare
b. Inregistreaza candidaturile depuse si constatarea celor ramase definitive
 
 
  
  Ô     
 
 
d. Totalizeaza rezultatele alegerilor de la sectiile de votare si comunicarea catre Biroul Electoral
Central a proceselor verbale cuprinzand rezultatele alegerilor, intampinarilor si contestatiilor
' 
2. a+c+d
3. a+b+c+d
'$ 

     
 

 - 
 %   
 
a. O institutie administrativa autonoma
b. Are competenta generala de a asigura aplicarea unitara, in intervalul dintre doua perioade
electorale, a dispozitiilor legale privitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor sau a altor
consultari cu caracter national sau local
c. Urmareste si sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica necesara desfasurarii alegerilor in
intervalul dintre doua perioade electorale
d. Urmareste realizarea operatiunilor specifice in intervalul dintre doua perioade electorale
1. a+b+d
c

3. b+c+d
'( 
 %    
 
 
 

  !   
a. Urmareste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale
b. Asigura publicarea in Monitorul Oficial a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale
partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor minoritatilor nationale
c. Asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la
organizarea alegerilor
d. Urmareste intocmirea si eliberarea cartilor de alegatori in concordanta cu listele electorale
' 
2. a+b+c
3. b+c
c)  
 !
 %    
a. decizii
b. hotarari
c. ordine
d. instructiuni
1. a+b+c
c

3. a+d
c' /
 

0 
 %   
 
  
 
a. Expirarea mandatului
b. Demisie
c. Revocare
d. Deces
1. a+b+d
2. b+c+d
 

cc  
 ,

%  1 
a. Conduce operatiunile de votare, ia toate masurile de ordine in localul de votare si in jurul
acestuia
b. Face numaratoarea voturilor si consemneaza rezultatele votarii
c. Inainteaza biroului electoral de circumscriptie procesul verbal cuprinzand rezultatul votarii,
contestatiile depuse si materialele la care acestea se refera
d. Rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate
1. a+b+c
c

3. b+c+d
c 
    !    !
 
a. Partide politice
b. Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale
c. Aliantele politice
d. Candidati independenti
1. a+b+c
2. b+c+d
 
c #
   
   !

a. Functia politica
b.Functia de organizare si conducere a activitatii partidului, de mentinere a unei permanente
legaturi cu propriile organizatii, membrii si simpatizantii
c. Functia teoretico-ideologica
d. Functia civica formativ-educativa si patriotica a membrilor de partid si simpatizantilor
1. b+c+d
c 
3. a+c+d
c 2 
     
   
 !   
 
   
a. Partide confesionale
b. Partide nationale
c. Partide regionale
  
 
' 
2. a+c+d
3. b+c+d
c^ 2 
 
      
  !   
 
   
a. Partide democratice
b. Partide liberale
  

d. Partide de dreapta
' 
2. a+c+d
3. b+c+d
c" 2 
 

 !  
  
b. Partide de masa
c. Partide de cadre
d. Partide cadru
1. a+b+c+d
c 
3. a+b
c$ +   !  3'4c))  !
    
a. Partidele sunt asociatii cu caracter politic
b. Sunt ale cetatenilor romani cu drept de vot care participa in mod liber la formarea si
exercitarea vointei lor politice
         
d. Indeplinesc o misiune publica garantata de constitutie
' 
2. a+b+c
3. a+b+c+d
c(     
a. Dizolvare, in urma unei hotarari pronuntate de Curtea Constitutionala pentru incalcarea
prevederilor constitutionale
b. Dizolvare prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti
c. Autodizolvare hotarata de organele competente conform statutului
d. Reorganizare
1. b+c+d
2. a+c+d
3. a+b+c+d (pag 148)
)    *
 
   
a. Cand se constata de catre Curtea Constitutionala incalcarea Constitutiei
b. Cand scopul sau activitatea unui partid politic devin ilicite ori contrare ordinii publice
c. Cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul sau politic
d. Ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti
1. b+c+d
2. a+b+c
 
' 2 
 


 
  
  


a. Stabilirea directiilor principale ale activitatii social-economice, culturale, statale si juridice
b. Alegerea, formarea, avizarea formarii, numirea sau revocarea unor autoritati
c. Conducerea in politica externa
d. Organizarea si functionarea proprie
' 
2. a+b
3. b+c+d
c 2  *   
  
   
a. Controlul exercitat prin Avocatul Poporului
b.Controlul exercitat prin comisiile parlamentare
c. Controlul exercitat prin intrebari si interpelari
d. Dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare
1. a+c+d
c 
3. b+c+d
 

   *  
  


 
 
a. Validarea sau anularea alegerii parlamentarilor
b. Stabilirea bugetului propriu
 Ô  
 Ô    
d. Unele atributii privind statutul deputatilor sau senatorilor
' 
2. a+c+d
3. b+c+d
 
-   ! 
  
 
  !

a. Camera aristocratica
b. Camera federala
c. Camera democratica
 

1. a+c+d
c 
3. a+d
 
   * 
 
 
 

 
  

  
a. Sa includa cel putin 10 membri la Camera Deputatilor
b. Sa includa cel putin 7 membri la Senat
c. Grupurile se formeaza imediat dupa ce senatorii si deputatii s-au intalnit in prima lor sedinta
d. Daca deputatii unui partid sunt mai mult de 10 sau nu indeplinesc conditiile regulamentare
pentru a forma un grup parlamentar ei se pot reuni intre ei sau se pot afilia la grupurile deja
constituite.
1. b+c+d
2. a+c+d
 
^ 

 
 *  
 
 

 
  
a. Propun candidati pentru alegerea presedintilor celor doua camere
Ô 
       

c. Propun candidati pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor birourilor
permanente
d. Pot prezenta amendamente
1. a+b+c
c 
3. b+c+d
" 
   * 
 
 
 
 
  
  

# 
a. Presedintii celor doua camere se aleg pe durata mandatului camerelor
b. Presedintii camerelor sunt si presedintii birourilor permanente
c. Ceilalti membrii ai birourilor permanente se aleg pe durata sesiunii
d. Din birourile permanente mai fac parte 4 vicepresedinti, 4 secretari, 4 chestori la Camera
Deputatilor si 2 chestori la Senat
1. a+b+c
c 
3. c+d
$  
 
 *  
 
 ,


  +
 
    Ô  
b. Propune camerei data inceperii si incheierii sesiunii parlamentare
c. Solicita Presedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare
d. Pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor camerei
1. a+b+c+d
2. a+c+d
 
(  
 *  
   
 
  !  
# 
a. Comisii permanente
Ô 
 
 
c. Comisii comune pentru ambele camere
d. Comisii speciale
' 
2. a+b+d
3. b+c+d
)      !  a. Sesiunile parlamentare ordinare
Ô   
 
c. Sesiunile parlamentarre extraordinare
1. a+b
c 
3. b+c
'  
    *   

  

# 
a. Vot deschis
b. Vot electronic
c. Vot cu bile
d. Vot prin buletine
1. a+c+d
c 
3. a+b+c
c 
     *  
 

    
a. A participa la sedintele camerelor si la activitatea grupurilor parlamentare, a comisiior
parlamentare si a initia propuneri legislative
Ô Ô 
  
 Ô  

c. A pune intrebari si a adresa interpelari
d. a pastra o stransa legatura cu alegatorii
' 
2. b+c+d
3. a+b+c+d
  
  *   
 

      


a. avertismentul
b. chemarea la ordine
c. retragerea cuvantului
d. interzicerea de a participa la lucrari pe o perioada de maxim 30 de zile
1. a+d In regulamentul camerei interzicerea este pe termen de maximum 15 zile dar
neexistand o varianta de raspuns a+b+c merg pe var.3)
2. b+c+d
 
 
  

 *
!  

  

   


a. Acte cu caracter normativ
b. Acte cu caracter individual
    
1. a+c
c 
3. a+b+c
 + ! 
 !

 


  
   
a. Este actul juridic al Parlamentului
Ô  
      
 
c. Este elaborata in conformitate cu Constitutia si potrivit unei proceduri prestabilite
d. Reglementeaza relatiile sociale cele mai generale si cele mai importante
1. a+b+c
2. a+b+c+d
 
^ 2 
 


   
 ! 
  
# !  
   
a. Legi constitutionale
Ô !   
c. Legi organice
d. Legi ordinare
1. a+d
c 
3. a+b+c
"   


 *  
 

  
  
b. Legile
c. Regulamentele
d. Unele hotarari
' 
2. a+b+c
3. a+c+d
$   


 *  
 

 
 5  
  
b. Hotararile
 " 
d. Legi ordinare
1. a+b
c 
3. a+b+c+d
( 1
  !    *
 -  !
  

   
 
b. Pozitia in sistemul statal a autoritatii emitente
c. Suprematia Constitutiei
d. Prin caracterele generale ale puterii si indeosebi prin deplinatatea si suveranitatea puterii
' 
2. a+b+d
3. a+c+d
) +
  
  
  ! 

 
a. Consecinte privind elaborarea legii
b. Consecinte privind modificarea, suspendarea si abrogarea legii
      
d. Consecintele privind conformitatea cu legea a celorlalte acte normative emise de organele
statului
1. a+c
c 
3. a+b+c
'     *  
  

   
a. Initiativa legislativa
b. Dezbaterea proiectului de lege in plenul fiecarei camere
c. Votarea proiectului de lege in fiecare camera
d. Promulgarea si publicarea legii
' 
2. a+c+d
3. b+c
c 
   *   6 

 
   7
      

b. Adoptarea proiectelor de legi sau a propunerilor legislative cu procedura de urgenta


c. Angajarea raspunderii Guvernului
d. Legile adoptate in sedintele comune ale camerelor
1. a+b
2. a+c+d
 
  
   *
!  
 
!
 
  
× 
c & 
 
 
½  
 
 ! +
 1

 
× 
# 
 
½  
  
 !   
 
b. avize
c. rapoarte
  
1. a+d
c 
3. a+b+c
^   
     

*
 

 

   
 
 
b. Voturile exprimate in timpul exercitarii mandatului
  Ô  
  
 
d. opiniile politice exprimate in timpul exercitarii mandatului
1. a+c+d
2. a+b+d
 
"   
      
 ! 
  *
 
 !

a. Deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au
legatura cu voturile sau opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului, dar nu pot fi
perchezitionati, retinuti sau arestati fara incuviintarea camerei din care fac parte, dupa ascultarea
lor
b. Urmarirea si trimiterea in judecata penala se pot face numai de catre Parchetul de pe langa
Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar competenta de judecata revine Inaltei Curti de Casatie si
Justitie
c. In caz de infractiune flagranta, deputatii sau senatorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei
d. Ministrul Justitiei il va informa neintarziat pe Presedintele Camerei asupra retinerii sau
perchezitiei
' 
2. a+d
3. b+d
$ # !  
!

   
a. Guvernul
b. Deputatii
c. Senatorii
d. cetatenii
1. b+c+d
c 
( . ! *
  

! 
  
 
a. Toate legile au caracter normativ iar hotararile pot fi acte cu caracter nenormativ
b. Normele cuprinse in hotararile cu caracter normativ au o forta juridica inferioara legilor
c. Pentru adoptarea hotararilor nu sunt aplicabile regulile privitoare la initiativa legislativa
 
^)  


   

 
a. Dreptul de initiativa legislativa a guvernului
b. Legislatia delegata
c. Promulgarea legilor de catre seful statului
d. Dreptul de veto
' 

^' 2
  
 8


  

    Ô      
b. Exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop
comercial
c. Exercitarea de acte de comert cu exceptia vanzarii sau cumpararii de actiuni ori alte titluri de
valoare
d. Exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine, cu exceptia acelor functii
prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte
1. a+c+d
c 
3. a+d
^c 2
  
 8


 
 
a. demisiei
b. revocarii
c. decesului
d. demiterii
1. b+c
2. a+d
 
^  
   *  
 
 


 

a. Primul ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia
b. Este vicepresedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii
c. Primul ministru reprezinta Guvernul in relatiile acestuia cu Presedinte Romaniei, Inalta Curte
de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Ministerul Public si cu alte
organizatii neguvernamentale, precum si in relatiile internationale
d. Primul ministru prezinta Camerei Deputatilor si Senatului rapoarte si declaratii cu privire la
politica Guvernului
' 
2. a+c+d
3. b+c+d
^ 


 8


 
 
a. Aparatul de lucru al primului ministru
b. Secretariatul General al Guvernului
c. departamente
d. alte structuri organizatorice cu atributiile specifice stabilite prin hotarare de guvern
1. b+d
2. a+c+d
 
^  
     
  ! & !
   !  * 
 
  
 


  
 

a. Emisiuni informative
b. Emisiuni electorale
c. Dezbateri electorale
 $ %&'
' 
2. a+c+d
3. a+d
^^  #    8   
a. Sedintele guvernului au ca obiect probleme de interes national privind politica externa
b. Sedintele Guvernului au ca obiect probleme de interes national privind apararea tarii sau
asigurarea ordinii publice
c. Prezideaza sedintele de guvern
         

Ô (  
1. c+d
2. a+b
 
^" 8

 
   
  & 
b. hotarari
c. ordonante
d. ordonante de urgenta
1. a+c+d
c 
3. a+b+c
^$ #
  

   


  
 
 
  
!  

 
 
 

 
a. Desemnarea sefului executivului
b. Desemnarea sefului guvernului
c. Desemnarea membrilor guvernului
 Ô (   
  
' 
2. a+b+d
3. b+c+d
^( 

   *  
 

   
  

 

a. Jocul politic in sistemul desemnarii conduce la o identitate de atitudini ale majoritatii
parlamentare si guvernului
b. Atat majoritatea parlamentara cat si guvernul au aceeasi sursa a legitimitatii si afinitatii si
anume majoritatea care s-a pronuntat pentru platforma politica a aceluiasi partid
c. Aceasta compatibilitate inlatura conflictele constitutionale intre puteri, permite cunoasterea
directa a problemelor legislative si executive si o unitate de scop si de actiune
d. Aceasta compatibilitate permite operativitatea si eficienta activitatilor celor doua puteri
' 
")  
     
  

 


a. Indeplinirea simultana a celor doua functii este contrara separatiei puterilor in stat, chiar in
interpretarea supla a acesteia
b. Ar fi o cale de concentrare a puterii in mana executivului
           
d. O asemenea solutie ar face practic ineficient controlul parlamentar asupra guvernului
1. a+b+c
c 
3. b+c+d
"'  
 

     
 
  
 
b. La putere este adus acel guvern care reprezinta partidul castigator in alegeri si a carui
platforma electorala acesta trebuie sa o traduca in programul de guvernare
c. Cresterea rolului executiv este accentuata, mai ales prin dobandirea unor atributii legislative ±
legislatia delegata
 
 Ô   
   
1. a+b+c
c 
3. a+c+d
"c   
 


 #  

 
a. domn
b. rege
c. prezidiul republicii
d. consiliul de stat
' 
2. b+c+d
3. a+c+d
" 
 
# 
a. Reprezinta statul roman
b. Este garantul independentei nationale, al unitatii si integritatii teritoriale a tarii
 )
 
 
 

Ô  
d. Vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice
1. a+b+c+d
c 
3. a+d
" 2 
 


! 
 
# 
  
a. Atributii privind legiferarea
b. Atributii in domeniul politicii externe
c. Atributii in domeniul apararii tarii si asigurarea ordinii publice
d. Atributii privind organizarea si functionarea puterilor publice
' 
2. a+c
3. a+d
"  #   
 
 !

a. Promulga legile
b. Are dreptul de a cere reexaminarea legilor daca se constata incalcari ale Constitutiei
c. Semneaza legile in vederea publicarii lor in Monitorul Oficial
d. Poate sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea legilor
1. b+c
2. a+d
3. a+c+d (pag 244)
"^ 
 
 
# 
 


 
 
a. Declararea, cu aprobarea prealabila a Parlamentului, a mobilizarii partiale sau generale a
fortelor armate
b. Luarea de masuri pentru respingerea oricarei agresiuni indreptate impotriva tarii
c. Instituirea starii de urgenta totala cu incuviintarea Parlamentului
d. Acordarea gradelor de maresal, general si amiral
1. a+c+d
c 
3. b+d
"" 
 
 
  
 
a. Incheierea, in numele Romaniei, a tratatelor negociate de Guvern si depunerea lor spre
ratificare Parlamentului in termen de 60 de zile
b. Acreditarea si rechemarea, la propunerea Guvernului, a reprezentantilor diplomatici ai
Romaniei
c. Aprobarea infiintarii sau desfiintarii rangului misiunilor diplomatice
d. Acreditarea in Romania a reprezentantilor diplomatici ai altor state
' 
2. b+c
3. a+d
"$ + 

  
     

  -
 
 
  
 


 !

a. Pe cale ereditara
b. Alegerea de catre Parlament
c. Alegerea de catre un colegiu electoral
d. Alegerea prin vot universal
1. a+d
c 
3. b+d
"( 
 ! 

 # 
1. Alegerea de catre Parlament
2. Alegerea de catre un colegiu electoral
  
 ! ! !  
$) !
  # 
 *
Ô ½
c. 5 ani
d. In caz de razboi mandatul poate fi prelungit dar numai prin lege organica
1. a+b+c+d
2. a+c
 
$'   
  # 

× 
 
c +
 
 $ 
 
$c ! ! 
 
    
 
 ! 
    
 
 ! 

  # 
 

'  1

!  +
 
#   +    ,      
 
 "    
½   
  
 " 
$  
 

 
 
 
× 
# 
  
4. ordinele
$ + 
    
 

  

 
a. Reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice
b. Apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi
c. Se publica obligatoriu in Monitorul Oficial
d. Au caracter executoriu
' 
2. a+b+c
3. b+c
$  
 *  
 
  
  *
 
a. Principiul legalitatii
b. Justitia este unica si egala pentru toti
c. Folosirea limbii oficiale si a limbii materne in justitie
d. Dreptul la aparare
1. c+d
2. a+b+c
 
$^  
 * 
  *
 


 
a. Judecatorul se supune numai legii si constiintei sale
b. Independenta judecatorului tine chiar de separatia / echilibrul puterilor in stat, vorbindu-se de
independenta autoritatii jurisdictionale
c. Recrutarea judecatorilor prin concurs si numirea acestora de catre Presedintele Romaniei la
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii
d. inamovabilitatea
' 
2. b+c+d
3. a+d
$" 
    
  
a. Judecatorii
b. Procurorii
c. Magistratii asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie
 )
1. a+c+d
c 
3. b+c
$$   


  !  
a. Sa desfasoare activitati comerciale direct sau prin persoane interpuse
b. Sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura
c. Sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic
d. Sa faca parte din partide sau formatiuni politice
1. b+c+d
2. a+c+d
 
$( 3 *
  
   *
 
a. Judecatoriile
b. Tribunalele
c. Curtile de Apel
d. Inalta Curte de Casatie si Justitie
1. b+c
2. a+d
 
()  
  
 / 


 
 
a. Inamovibilitatea
b. Legalitatea
c. Impartiabilitatea
d. Controlul ierarhic
1. a+b+c
2. a+c+d
 
('  
1
 / 
  
 *
 
 
  
a. Este garantul independentei justitiei
b. Asigura functionarea eficienta a sistemului judiciar
c. Respectarea legii in desfasurarea carierei profesionale a magistratilor
d. Este independent in activitatea sa
1. a+b
c 
3. b+d
(c    

1
 / 
   
 
   
a. Sunt specialisti in domeniul dreptului
Ô 
      
 
c. Se bucura de inalta reputatie profesionala si morala
d. Nu au calitatea de membru al unui partid politic
1. a+b
c 
3. c+d
( 
 !  

1
 / 

  
 
!   
a. Reprezinta Consiliul Superior al Magistraturii in relatiile interne si internationale
b. Coordoneaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii si repartizeaza lucrarile pentru
plen si sectii
c. Semneaza actele emise de plenul Consiliului Superior al Magistraturii
d. Sesizeaza Curtea Constitutionala in vederea solutionarii conflictelor juridice de natura
constitutionala dintre autoritatile publice
1. a+c+d
2. b+c+d
 
( # 
 

*
 
 

 
  
a. Organizarea si functionarea instantelor judecatoresti se realizeaza numai potrivit legii
b. Parlamentul stabileste prin lege organele judecatoresti, competenta si procedura potrivit careia
isi desfasoara activitatea
 
  
   

d. Justitia poate interveni in activitatea legislativa prin controlul constitutionalitatii legilor, atunci
cand acest control este incredintat judecatorilor
1. a+b+c
c 
3. b+c
( # 
 *
  
  
a. Numirea si avansarea magistratilor apartine executivului
Ô ,  
   

Ô  
c. Numirea, avansarea sau revocarea magistratilor trebuie sa se realizeze prin proceduri care sa
puna in evidenta numai competenta profesionala a celor in cauza
d. Judecatorii exercita controlul legalitatii actelor de guvernamant si administrative
' 
2. a+b+c
3. b+d
(^ #
  
#  
*
 (
 
 
   
 
a. Raspunderea intervine cand Presedintele Romaniei savarseste fapte grave prin care incalca
prevederile Constitutiei
b. In situatia de la Äpct a´ se poate propune suspendarea sa din functie
c. Propunerea de suspendare poate fi depusa de cel putin o treime din parlamentari
d. Suspendarea din functie a Presedintelui este o masura adoptata de camerele reunite
' 
2. b+c
3. a+c+d
(" #
 
#  
*
 (^
 
 
   
 
a. Raspunderea penala intervine cand Presedintele ar comite crima de ³inalta tradare´
b. In cazul de la Äpct a´ punerea sub acuzare poate fi hotarata de Camera Deputatilor si Senat in
sedinta comuna cu votul a cel putin doua treimi din parlamentarii celor doua camere
c. De la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii, Presedintele este suspendat de drept
d. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie
1. b+c+d
2. a+d
 
($ 0 
  
a. demisie
b. demitere din functie
 
 Ô 
   Ô 
d. deces
' 
2. b+c+d
3. a+b+c+d

((   
 
%
 
 
 
 
 ! ! 
a. Prevederile referitoare la suveranitate
b. Prevederile referitoare la integrarea dreptului comunitar in dreptul national
c. Prevederile referitoare la cetatenia europeana
d. Prevederile referitoare la accesul la functii publice pentru cetatenii din statele membre ale
Uniunii Europene
1. b+d
c 
3. a+c
')) +

  
 *
  

     


  
a. Efectul direct al dreptului comunitar
b. Suprematia dreptului comunitar
c. Eliminarea obstacolelor existente la nivel constitutional
1. a+c
2. b+c
 
')' 1
 


 
a. Dreptul comunitar este caracterizat printr-o situatie de superioritate in raport cu intreaga ordine
juridica interna
b. Dreptul comunitar inlatura de la aplicare orice prevedere nationala contrara
c. Este obligatoriu ca Romania sa aplice dreptul comunitar in termeni si in conditiile stabilite de
Curtea Europeana si acceptate de statele membre
d. Forta executorie a dreptului comunitar nu poate varia de la un stat la altul in raport de legile
interne subsecvente
1. a+b+c
2. b+c+d
 
')c    

 9
 
  %
 


 


 


 *


 
 

   
! 

a. clara
b. precisa
c. neconditionata
d. sa creeze un drept pentru persoane
1. a+c+d
c 
3. b+d
')  
 

 ! 
 
a. Drepturi si indatoriri pentru cetatenii statelor membre
b. Implicarea cetatenilor in viata politica
c. Este conceputa pentru a consolida legaturile intre cetateni si Europa
d. Promoveaza dezvoltarea unei opinii publice europene si a unei identitati politice europene
1. a+d
2. a+b+c
 
') 8 
! 

 
 
 ! 
 
  

%
  
 
a. Libertatea de circulatie si de sedere in tot spatiul Uniunii Europene
b. Dreptul de a alege si de a fi ales candidat in alegerile locale si in alegerile pentru Parlamentul
European in statul unde o persoana locuieste, in aceleasi conditii ca si cetatenii statului respectiv
c. Dreptul de petitionare la Parlamentul European si de a sesiza ombudsmanul
d. Protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare oricarui cetatean al uniunii
1. c+d
2. a+d
 
') '((! 
%
  + (4$)4%   
   

 

   
 
  %! 
 -
 
 
 
! 
a. Sa fie cetetan al Uniunii Europene
b. Trebuie sa locuiasca in statul membru in care doreste sa-si exercite drepturile
c. Trebuie sa respecte regulile ce guverneaza dreptul de vot si de a fi ales al cetatenilor din tara
de resedinta
 Ô
          
' 
2. b+c
3. a+c+d
')^ 
   
 
  

 
 
  
 
 
 

 
%
 ! 
 -
  

 
 
a. Nimeni nu poate vota mai mult de o singura data
b. Nimeni nu poate fi ales in mai mult de un stat membru
c. Un alegator comunitar trebuie sa fie inscris pe listele electorale ale statului membru de
resedinta numai daca el cere acest lucru inainte de alegeri
d. Un alegator care opteaza pentru dreptul de a vota in statul membru de resedinta se angajeaza
sa nu voteze in statul mebru de origine
1. b+c+d
2. a+c+d
 
')"  
%
   

 
 
   *
  
       
  &!


a. Aplicarea dreptului comunitar este o misiune a jurisdictiilor nationale care sunt tinute sa
respectesuprematiei si a efectului direct
b. Judecatorii trebuie sa ajunga la decizii in caz de conflict intre dreptul national si dreptul
comunitar si trebuie sa il inlature de la aplicare pe cel dintai
c. Judecatorii si procurorii trebuie sa fie bine instruiti si informati cu privire la dreptul comunitar
ca si asupra dreptului european al drepturilor omului
d. Pentru a reflecta principiul separatiei puterilor in stat si a asigura independenta justitiei,
alaturarea constitutionala intre judecatori si procurori trebuie eliminata
1. a+c+d
c 
3. a+d
')$ 3

  

%
 
  
 !
 
  
  
a. Actul Unic European
b. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
1. a+c
c 
3. b+d
')( /
   
  

# 
× -
c 
 
½ *
'')    
  
 

 
+
 1

# 
×   
     
   
 
     
 
# 
        
  
 #. 
   
 " 
         

 +
 1

  

 
 
  
 !


 ! &
 
'''   

# 
 
!
 


   

 *  
   

a. Primirea mesajului Presedintelui Romaniei
b. Declararea mobilizarii partiale sau totale
c. Declararea starii de razboi
d. Numirea Avocatului Poporului
' 
2. a+c+d
3. b+c+d
''c 3! *
  

! 
a. La data publicarii ei in Monitorul Oficial
b. La 3 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial
c. La o data ulterioara prevazuta in textul ei
 !-  Ô  "  
1. a+c+d
c 
3. a+b+c+d
'' 3 & 
    
' 

 *    
2. Cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare camera
3. Cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere
4. Cu votul tuturor membrilor fiecarei camere
'' 3  
 
 
  
'1
 
 
  
1. Cu votul majoritatii fiecarei camere
2. Cu votul majoritatii membrilor prrezenti din fiecare camera
 

 

 

  ! 


 
!  
)  
  


 

5c'
4. Cu votul tuturor membrilor fiecarei camere
'' 3 
  
' 

 *    
2. Cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare camera
3. Cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere
4. Cu votul tuturor membrilor fiecarei camere
''^  
#   "   !


a. Sistemul electoral
b. Organizarea si functionarea partidelor politice
c. Organizarea si desfasurarea referendumului
d. Organizarea si functionarea Consliului Superior al Magistraturii,a instantelor judecatoresti, a
Minsiterului Public si a Curtii de Conturi
1. a+b+c
c 
3. b+c+d
''" 
 

 
  

  
a. Este un atribut al Presedintelui Romaniei
Ô   
     
c. Inainte de promulgare Presedintele poate cere Parlamentului, o singura data, reexaminarea
legii
d. Daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii
ei, promulgarea se face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de
la primirea deciziei Curtii Constitutionale
' 
2. a+b+c+d
3. b+c
''$ # *
8


!
   
  
a. Angajarea raspunderii se face prin prezentarea unui program, a unei declaratii de politica
generala sau a unui proiect de lege
b. Prezentarea se face in fata Camerei Deputatilor si Senatului, in sedinta comuna
c. In termen de trei zile de la prezentare se poate formula o motiune de cenzura
d. Daca Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat cu
amendamentele acceptate de Guvern, se considera adoptat
1. a+c+d
c 
3. a+b+d
''(  
  
 
# 
 

 ( 
# 
 
6 
7
a. Confera decoratii si titluri de onoare
b. Acorda gradele de maresal, general si amiral
c. Acorda gratierea individuala
d. Numeste in functii publice, in conditiile prevazute de lege
1. a+b
c 
3. b+c+d
'c) 

   *    
 
 
    
   
a. Se stabileste coeficientul electoral
b. Se stabilesc resturile electorale
c. Se procedeaza la reprezentarea proportionala apropiata
d. Se procedeaza la reprezentarea proportionala, integrala.