Sunteți pe pagina 1din 2

GEOGRAFIE CLASA a IX-a

Evaluare sumativă la unitatea de învățare ,,Agricultura și industria alimentară”


Varianta II

Nr. Domeniul / Itemi Sco


r
I Limbaj geografic
Standard: Analiza și explicarea caracteristicilor componentelor naturale și umane ale învelișului geografic, L
utilizând limbajul geogtafic. 0
1. Încercuiește varianta corectă de răspuns: 1
1. Principalul factor de amplasare a industriei zahărului în țara nostră este : 2
a) resursele umane b) materia primă 3
c) piața de desfacere d) energia electrică
2. Avicultura se ocupă cu creșterea :
a) găinilor b) albinelor
c) veirmilor de mătase d) cabalinelor
3.  Principalul factor de amplasare aîntreprinderilor industriei cărnii în țara nostră este :
a) energia electrică b) căile de transport
c) centrele de cercetări științifice d) materia primă

2. Stabilește corespondența dintre ramurile agriculturii din coloana A și subramurile L


agriculturii din coloana B, scriind cifrele corespunzătoare în spațiul din dreptul literelor. 0
1
Coloana A Coloana B 2
_3_4_6_____ A. Cultura plantelor 1.creșterea bovinelor 3
2. Sericicultura 4
3. Pomicultura 5
4. Legumicultura 6
5. Apicultura
6. viticultura
__1_2_5____ B. Creșterea animalelor

Standard: Cunoașterea și utilizarea noțiunilor geografice. L


Scrie în casetă DA sau NU. 0
NU 1. Creșterea animalelor este principala ramură a agriculturii țării noasre. 1
2
DA 2. Culturile cerealiere sunt categoria de plante agricole a căror produse necesită o 3
prelucrare industrială pentru afi obținute diverse produse: ulei vegetal,
zahăr, fibre naturale etc.
NU 3. Cultura pomicolă care deține cea mai mare suprafață în țara noastră este piersicul.

II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici, grafici și cartografici


Standard: Elaborarea și interpretarea materialelor statistice, grafice și cartografice. L
Pornind de la faptul că orașul Chișinău este principala piață de desfacere a producției agro- 0
alimentare din țara noastră, calculează distanța în kilometri de la orașul Cahul până la 1
2
orașul Chisinău, utilizând scara hărții. 3
4
Scara: 1cm-22km 5
6,5 cm * 22km=143km
III Relații cauzale dintre componentele mediului geografic
Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre diferite componente, procese și fenomene naturale și umane sub L
aspect spațial. 0
1. Explică un factor de dezvoltare și repartiție a agriculturii. 1
______________________________________________________________________________ 2
3
Un factor esential dezvoltarii agriculturii R.M este:Relieful.Acesta influenteaza foarte mult
dezvoltarea agriculturii,deoarece cerealele se cultiva pe campii,pomii fructiferi si vita de vie se
cultiva pe zone de panta.Relieful este favorbail pentru dezvoltarea agriculturii
2. Completează tabelul ,, Cauze-consecințe” la subiectul: ,,Agricultura Republicii Moldova” L
, indicând pentru fiecare cauză câte o consecință: 0
Cauze Consecințe 1
Realizările contemporane Produsele nu vor mai fi naturale ci vor fi contrafacute,si se vor 2
din domeniul selecției obtine hibrizi care poate impiedica unele procese de fertilizare 3
plantelor și animalelor sunt etc.. 4
aplicate la scară redusă 5
6
3p.
Practicarea frecventă a In urma practicarii monoculturii productia agriculturii va scadea
monoculturii intr-un numar mare, 3p.
IV Atitudine și comportament privind mediul geografic
Sandard: Demonstrarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor geografice în L
proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local, regional și global. 1
Apreciază importanța industriei conservelor pentru economia țării, indicând: 2
a) rolul industriei conservelor în economia națională; 3
b) doi factori principali care determină amplasarea întreprinderilor industriei conservelor; 4
c) un factor care a determinat micșorarea suprafeței pomicole în ultimele trei decenii; 5
d) două propuneri pentru promovarea la export a prodicției autohtone a industriei 6
conservelor. 7
Notă:
- se acordă 1p. pentru numirea rolului ramurii;
8
- câte 1p. pentru numirea factorului (total 3p.), și câte 2p. pentru explicarea factorului (total 6p.); 9
- câte 1p. pentru o propunere de promovare (total 2p.) 10
11
a) Industria conservelor de fructe și legume este o ramura de specializare a economiei 12
nationale,care dispune de o baza bogata si variata de materie prima locala.
Deoarece sortimentul de produse a devenit mai variat, ca de exemplu: sucuri, dulcețuri,
legume congelate, etc. putem face liber atît export cît și import.
b) Primul factor ar fi factorul natural (clima, solul, relieful), care permite condiții necesare
pentru materia priă. Al doilea ar fi factorul antropic.
c) Factorul care a determinat micșorarea suprafeței pomicole în ultimele trei decenii a fost
criza economică din 1960-1990.
d) 1- conservele trebuie făcute cu multă atenție si să fie calitative
2- trebuie să aibă un concept de produs cît mai convingător pentru a atrage clienții
internationali

Punctaj acumulat / Nota 38 p.

Scala de convertire a punctelor în note

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 38-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-9 8-6 5-3 2-0

Un 10?

S-ar putea să vă placă și