Sunteți pe pagina 1din 11

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA

Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea


Tel/Fax:0250/863361
E-mail:sc_bistrita@yahoo.com

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

UNITATEA DE INVATAMINT: SPS BISTRITA


PROPUNATOR: DEACONU ILEANA
CLASA: X C
DATA: 27.05.2019
ARIA CURRICULARA:Terapii specifice si activitati de recuperare si compensare
DISCIPLINA: PSIHODIAGNOZA
TEMA : Eu fata in fata cu mine
TIPUL LECTIEI : Insusire de noi cunostinte

SCOPUL: Analiza personalităţii elevilor şi conturarea unei imagini de sine


coerente şi obiective care să asigure reuşita profesională şi personală.

COMPETENTE GENERALE:
1. Influenţarea genezei personalităţii elevului pe criterii psihopedagogice şi în
funcţie de mediul social, familial şi cultural în care se dezvoltă.

COMPETENTE SPECIFICE:
1.1. Formarea unor trăsături pozitive de caracter prin încrederea în sine;
1.2. Examinarea caracteristicilor specifice adolescenţei;
.
COMPETENTE DERIVATE:
- Identificarea punctelor tari şi punctelor slabe proprii şi ale colegilor;
- Dezvoltarea abilitătilor de autocunoastere si intercunoastere;
- Cunoaşterea mijloacelor de îmbunătăţire a propriei imagini în vederea asigurării
succesului socio-profesional;
- Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi;

[1]
STRATEGIA DIDACTICA
Metode şi proceee: conversaţia, exerciţiul, problematizarea, observaţia, metoda
ciorchinelui;
Mijloace de învăţământ : post-it-uri, fise de lucru, coli de hârtie, markere ;
Forme de organizare a activitatii elevilor : activitate frontala, activitate
individuala;

[2]
Secventele Metode si Evaluare
lectiei/ Desfasurarea Activitatii procedee/Form
Timp alocat e de organizare
1. - Verificarea prezenţei, asigurarea unui climat propice
Organizarea desfăşurării lecţiei; -expunerea
clasei - Profesorul împarte elevilor fişe de lucru “Eu în oglindă” -conversatia
(Anexa 1), cu următoarele cerinţe: - frontal
2. Captarea 1. Cum te vezi?
atentiei 2. Cum te vad ceilalţi?
3. Cum ai vrea să fii văzut?
8 min - Elevii rezolvă cerinţele de pe fişe, apoi împreună cu
profesorul discută răspunsurile.

3. - Profesorul anunţă tema activităţii curente “Eu cu bune şi cu - expunerea


Nominalizarea rele” şi competenţele ce vor fi dezvoltate: - frontal
lectiei noi si a - Identificarea punctelor tari şi punctelor slabe proprii şi ale - individual
competentelor colegilor;
propuse - Dezvoltarea abilitatilor de autocunoastere si intercunoastere;
2 min - Cunoaşterea mijloacelor de îmbunătăţire a propriei imagini
în vederea asigurarii succesului –socio-profesional;
- Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi;
4. Dirijarea - Elevii vor completa individual fişa “ Steaua respectului de - dialogul - observarea
invatarii sine”(Anexa 2). După completarea fişelor, se vor discuta şi - conversaţia sistematică
analiza temele abordate în fişă şi dificultăţile întâlnite. - expunerea
30 min - Profesorul mediază discuţiile şi îndrumă elevii spre - frontal
alegerile bune, subliniind concluziile. Urmăreşte ca toţi elevii - individual
să îsi însuşească metodele de îmbunătăţire a propriei imagini -
IMAGINEA DE SINE

[3]
 este modul în care o persoana îşi percepe propriile
caracteristici fizice, cognitive, emoţionale, sociale şi
spirituale;
 este o reprezentare mentală a propriei persoane, un
“tablou” în care sunt incluse cunoştinţe despre sine (abilităţi,
comportamente, emoţii, cunoştinţe, valori, etc.) şi care ne
ajută să ne reglăm comportamentul în societate.

Consecinţe ale imaginii de sine negative / pozitive


Imagine de sine pozitivă:
• Creşterea performanţelor şcolare (persoana îşi
estimează corect resursele, îşi asumă responsabilităţi în
conformitate cu cerinţele şi resursele proprii);
• Relaţii armonioase în cadrul familiei (respectul de sine
determinat de o imagine de sine pozitivă favorizează
manifestarea respectului din partea celorlalţi; rezolvarea
conflictelor este mai simplu de realizat în condiţiile în
care cei implicaţi în conflict nu se autoînvinovăţesc şi
nu îi învinovăţesc pe ceilalţi);
Relaţii bune cu colegii şi prietenii de aceiaşi vârstă (elevii îşi
pot pune în evidentă calităţile fără a le devaloriza pe ale
celorlalţi)
Imagine de sine negativă:
• Scăderea performanţelor şcolare sau la locul de
muncă, datorită subestimării resurselor, neasumării
responsabilităţilor;
• Relaţii nearmonioase în cadrul familiei (lipsa de
respect faţă de sine favorizează lipsa respectului
manifestat faţă de ceilalţi membri din familie; în timpul
[4]
conflictelor se învinovăţesc excesiv sau îi critică pe
ceilalţi);
Relaţii deficitare cu cei de aceeaşi vârstă (elevii vor să îşi
menţină stima de sine crescută impunându-se, însă fac acest
lucru nerespectând drepturile celorlalţi şi valoarea lor, ceea ce
afectează relaţiile cu aceştia.

Exerciţiu Se cere elevilor să completeze, în scris,


propoziţiile din fişele individuale (Anexa3), pentru a afla
nivelul stimei de sine. La ultima întrebare răspunsul va fi
afirmativ sau negativ.

Profesorul citeşte “Poveste cu tâlc” (Anexa 4), poveste ce


are menirea de a le spori încrederea în propria persoană.

5. Evaluarea În ultimele 8 min., profesorul propune o activitate de - metoda


activităţii realizare a unui ciorchine (Anexa 5)care să cuprindă motivele ciorchinelui
pentru care ei consideră că îţi poţi face prieteni printre colegii - frontal
8 min de clasă. Elevii sunt împărţiţi în două grupe, fiecare grupă
primeşte câte o coală mare de hârtie şi un marker. La sfârşit,
planşele se vor afişa, discuta, completa.

6. Concluzii - Discuţii pe marginea activităţilor desfăşurate. - conversaţia


- frontal
1 min
7. Anunţarea - “ Am un stil de viaţă sănătos?” - explicaţia
temei pentru - frontal
ora următoare

[5]
1 min
5. Asigurarea - Prin intrebari directe, inverse, frontale, individuale, - - aprecieri
retenţiei şi a profesorul insista asupra aspectelor importante care trebuie problematizarea verbale
transferului urmarite in asigurarea unei imagini proprii favorabile. - conversaţia - întărirea
- Fiecare elev va lipi câte un post-it în formă de frunză : pe - analiza răspunsurilor
ramuri dacă i-a plăcut lecţia sau lângă rădăcina copacului - frontal
dacă nu i-a plăcut lecţia.

[6]
Anexa 1

Nume şi prenume elev:

Clasa:

EU ÎN “OGLINDĂ”

Cum te vezi?

__________________

__________________

________________

Cum te văd ceilalţi?

_______________________

_______________________

_______________________ Cum ai vrea să fi văzut?

_______________________

________________________

-------------------------------------------

[7]
Anexa 2

Trei lucruri pozitive


care te caracterizează.

Două motive pentru


care oamenii te
Trei lucruri de care eşti
apreciază.
mândru.

Două lucruri pe care ai


dori să le schimbi la
persoana ta.

Două lucruri pe care le


Două obiective de aduci într-o prietenie.
viitor
[8]
Anexa 3

Completaţi următoarele propoziţiii lacunare !

1.Dacă lumea ar fi un cer infinit , mi−ar plăcea să fiu..................

2.Dacă lumea ar fi un ocean fără sfârşit , mi−ar plăcea să fiu..........

3.Dacă lumea ar fi un imens deşert de nisip sub un soare torid ,

mi−ar plăcea să fiu.............................

4.Dacă lumea ar fi un enorm arbore , mi−ar plăcea să fiu...................

5.Dacă lumea ar fi exact aşa cum pare că este , ţi−ar plăcea să rămâi
aşa cum eşti ?

Completaţi următoarele propoziţiii lacunare !

1.Dacă lumea ar fi un cer infinit , mi−ar plăcea să fiu..................

2.Dacă lumea ar fi un ocean fără sfârşit , mi−ar plăcea să fiu..........

3.Dacă lumea ar fi un imens deşert de nisip sub un soare torid ,

mi−ar plăcea să fiu.............................

4.Dacă lumea ar fi un enorm arbore , mi−ar plăcea să fiu...................

5.Dacă lumea ar fi exact aşa cum pare că este , ţi−ar plăcea să rămâi
aşa cum eşti ?

[9]
Povestecutâlc

Anexa 4

O femeie avea două vase mari, pe care le atârna de cele două capete ale unui
băt, şi le căra pe după gât. Un vas era crăpat, pe când celălalt era perfect şi tot
timpul aducea întreaga cantitate de apă.
La sfârşitul lungului drum ce ducea de la izvor până acasă, vasul crăpat ajungea
doar pe jumătate.
Timp de doi ani, asta se întâmpla zilnic: femeia aducea doar un vas şi
jumătate de apă. Bineînţeles, vasul bun era mândru de realizările
sale. Dar bietului vas crăpat îi era atât de rusine cu imperfecţiunea
sa, şi se simţea atât de rău că nu putea face decât jumătate din
munca
pentru care fusese menit!
După 2 ani de aşa zisă nereusită, după cum
credea el, i-a vorbit într-o zi femeii lângă izvor:
- Mă simt atât de rusinat, pentru ca această crăpătură face
ca apa sa se scurgă pe tot drumul până acasă !
Femeia a zâmbit :
- Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori, însă pe cealaltă nu?
Asta pentru că am ştiut defectul tău şi am plantat seminţe de flori pe partea ta a
potecii, şi, în fiecare zi, în timp ce ne întoarcem, tu le uzi.
- De doi ani culeg aceste flori şi decorez masa cu ele. Dacă nu ai fi fost aşa, n-ar
mai exista aceste frumuseţi care împrospătează casa. Fiecare dintre noi avem
defectul nostru unic. Însa crăpăturile şi defectele ne fac viaţa împreună atât de
interesantă şi ne răsplătesc atât de mult!
Trebuie să luam fiecare persoană aşa cum este şi să căutăm ce este bun în ea.
DECI, pentru prietenii mei: va urez să aveţi o zi bună şi nu uitaţi să mirosiţi florile
de pe partea voastră a drumului!

Anexa 5

[10]
Îmi pot face prieteni printre
colegii de clasă pentru că

Petrecem multe ore


Suntem de vârste Ne ajutăm reciproc împreună pe zi
apropiate

Îmi place compania lor


Avem obiecte preferate şi
învăţăm împreună

[11]