Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

1999 - BULGARIA

1. Fie a, b, c, x, y numere reale astfel încât

a3 + ax + y = 0, b3 + bx + y = 0, c3 + cx + y = 0.

Dacă a 6= b 6= c 6= 0, arătat, i că a + b + c = 0.
Cipru
2. Pentru n ∈ {0, 1, . . . , 1999}, definim

An = 23n + 36n+2 + 56n+2 .

Găsit, i cel mai mare divizor comun al numerelor A0 , A1 , . . . , A1999 .

m
România

co
3. Se consideră un pătrat S cu latura de lungime 20. Fie M mult, imea formată cu cele patru vârfuri ale lui S s, i cu 1999
1

ss.
puncte arbitrare interioare lui S. Demonstrat, i că există un triunghi cu vârfuri în M s, i de arie cel mult egală cu ·
10
Iugoslavia

re
4. Se dă un triunghi isoscel ABC cu (AB) ≡ (AC). Fie D un punct arbitrar pe (BC) astfel încât BC > BD > DC > 0.

dp
Fie k1 , k2 cercurile circumscrise triunghiurilor ABD s, i respectiv ADC. Fie [BB ′ ], [CC ′ ] diametrele cercurilor k1 ,
or
respectiv k2 , iar M mijlocul lui (B ′ C ′ ). Demonstrat, i că aria triunghiului M BC este constantă, adică nu depinde de
pozit, ia punctului D.
e.w
Grecia
at
em
en
am
ex
s ://
tp
ht

S-ar putea să vă placă și