Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

2000 - MACEDONIA

1. Fie x, y numere întregi astfel încât

x3 + y 3 + (x + y)3 + 30xy = 2000.

Demonstrat, i că x + y = 10.
România
2. Găsit, i toate numerele naturale n (n ≥ 1), astfel încât n2 + 3n să fie pătratul unui număr întreg.
Bulgaria
3. Un semicerc de diametru EF as, ezat pe latura BC a triunghiului ABC este tangent la AB s, i AC în punctele Q,

m
respectiv P , as, a cum se arată în figură.
A

co
bc

ss.
bc

Q bc

re
dp
bc bc bc bc

B E or F C
Demonstrat, i că punctul K, comun lui EP s, i F Q, apart, ine înălt, imii din A a triunghiului ABC.
e.w
Albania
4. La un turneu de tenis au participat de două ori mai mult, i băiet, i decât fete. Fiecare perche de participant, i a jucat
at

exact o dată (s, i nu au fost rezultate egale). Raportul dintre numărul victoriilor obt, inute de fete fat, ă de cele obt, inute
em

7
de băiet, i a fost . Cât, i participant, i au fost la acest turneu?
5
Serbia
en
am
ex
s ://
tp
ht

S-ar putea să vă placă și