Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

2002 - ROMÂNIA

1. Fie ABC un triunghi isoscel cu AC = BC s, i P un punct pe arcul AB al cercului circumscris triunghiului ce nu-l
cont, ine pe C. Fie D proiect, ia lui C pe P B. Demonstrat, i că

P A + P B = 2P D.

Grecia
2. Două cercuri C1 s, i C2 de raze diferite se intersectează în A s, i B s, i au centrele O1 , respectiv O2 , separate de dreapta
AB. Fie punctele B1 , respectiv B2 , diametral opuse punctului B în cele cercurile C1 , respectiv C2 . Punctele
M1 ∈ C1 s, i M2 ∈ C2 sunt astfel luate încât AO ◊ ◊
1 M1 ≡ AO2 M2 , punctul B1 este situat în interiorul unghiului

AO ◊
1 M1 s, i punctul B2 este situat în interiorul unghiului AO2 M2 . Fie M mijlocul segmentului B1 B2 .

m
Arătat, i că ∢M M1 B ≡ ∢M M2 B.

co
Cipru

ss.
3. Găsit, i numerele întregi pozitive N cu următoarele proprietăt, i:
(i) N are exact 16 divizori 1 = d1 < d2 < . . . < d15 < d16 = N .

re
(ii) divizorul d5 este egal cu (d2 + d4 )d6 .

dp
Bulgaria
4. Fiind date numerele pozitive a, b, c, arătat, i că: or
1 1 1 27
e.w
+ + ≥ ·
b(a + b) c(b + c) a(c + a) 2(a + b + c)2
Grecia
at
em
en
am
ex
s ://
tp
ht

S-ar putea să vă placă și