Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

2003 - TURCIA

1. Numărul A are 2n cifre, toate egale cu 4, iar numărul B are n cifre, toate egale cu 8. Să se arate că A + 2B + 4 este
un pătrat perfect, oricare ar fi n ≥ 1.
***
2. într-un plan se află n puncte, oricare trei necoliniare, cu proprietatea că oricum am numerota punctele 1, 2, . . . , n,
linia frântă ce unes, te punctele 1, 2, . . . , n (în această ordine) nu se autointersectează. Să se găsească cea mai mare
valoare a lui n pentru care există o configurat, ie de n puncte cu proprietatea de mai sus.
România
˜ CA,
3. Triunghiul ABC este înscris în cercul K. Fie D, E, F mijloacele arcelor BC, ˜ AB˜ care nu cont, in punctele A,

m
B, respectiv C. Segmentul DE intersectează CB s, i CA în punctele G, respectiv H. Segmentul DF intersectează
BC s, i BA în punctele I, respectiv J. Notăm cu M s, i N mijloacele segmentelor GH s, i IJ.

co
a) Aflat, i măsurile unghiurilor triunghiului DM N în funct, ie de unghiurile triunghiului ABC.

ss.
b) Fie O centrul cercului circumscris triunghiului DM N s, i P intersect, ia dreptelor AD s, i EF . Demonstrat, i că
punctele O, P , M s, i N sunt pe acelas, i cerc.

re
Bulgaria

dp
4. Să se arate că:
1 + x2 1 + y2 or 1 + z2
+ + ≥ 2,
1 + y + z2 1 + z + x2 1 + x + y2
e.w
oricare ar fi numerele reale x, y, z > −1.
România
at
em
en
am
ex
s ://
tp
ht

S-ar putea să vă placă și