Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

2004 - SERBIA S, I MUNTENEGRU

1. Să se demonstreze inegalitatea: √
x+y 2 2
≤ p ,
x2 − xy + y 2 x2 + y 2
pentru orice numere reale x s, i y, nu simultan nule.
Albania
2. Fie ABC un triunghi isoscel cu AC = BC, M mijlocul segmentului AC s, i ℓ o dreaptă care trece prin C s, i este
perpendiculară pe AB. Cercul ce trece prin punctele B, C s, i M intersectează dreapta ℓ în punctele C s, i Q. Să se
afle raza cercului circumscris triunghiului ABC în funct, ie de m = CQ.
Bulgaria

m
3. Se consideră numerele naturale nenule x s, i y, astfel încât 3x + 4y s, i 4x + 3y sunt ambele pătrate perfecte. Să se

co
arate că numerele x s, i y sunt ambele divizibile cu 7.

ss.
Grecia
4. Se consideră un poligon convex având n vârfuri, n ≥ 4. Descompunem arbitrar poligonul în triunghiuri ale căror

re
vârfuri sunt printre vârfurile poligonului, astfel încât orice două triunghiuri să nu aibă puncte interioare comune.

dp
Colorăm cu negru triunghiurile ce au două laturi care sunt s, i laturi ale poligonului, cu ros, u triunghiurile ce au exact
or
o latură care este s, i latură a poligonului s, i cu alb triunghiurile ale căror laturi nu sunt laturi ale poligonului. Să se
demonstreze că numărul triunghiurilor negre este cu 2 mai mare decât numărul triunghiurilor albe.
e.w
România
at
em
en
am
ex
s ://
tp
ht

S-ar putea să vă placă și