Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

2005 - GRECIA

1. Găsit, i toate numerele întregi pozitive x s, i y care satisfac ecuat, ia

9(x2 + y 2 + 1) + 2(3xy + 2) = 2005.

2. Fie ABC un triunghi ascut, itunghic înscris în cercul k. Tangenta din A la cerc intersectează dreapta BC în P . Fie
M mijlocul segmentului AP s, i R al doilea punct de intersect, ie al cercului k cu dreapta BM . Dreapta P R întâlnes, te
din nou cercul k în punctul S, S 6= R.
Arătat, i că dreptele AP s, i CS sunt paralele.

m
3. Arătat, i că există:

co
a) 5 puncte în plan cu proprietatea că printre toate triunghiurile cu vârfurile în aceste puncte există 8 triunghiuri

ss.
dreptunghice;
b) 64 puncte în plan cu proprietatea că printre toate triunghiurile cu vârfurile în aceste puncte există 2005 triun-

re
ghiuri dreptunghice.

dp
4. Găsit, i toate numerele de trei cifre abc care au proprietatea că
or
e.w
abc = abc(a + b + c),

unde abc reprezintă scrierea zecimală a numărului.


at
em
en
am
ex
s ://
tp
ht

S-ar putea să vă placă și