Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE ZI LIBERA PLATITA

PENTRU COMPENSARE ZI LIBERA NATIONALA LUCRATA

Subsemnatul/a …….……………………………………………, identificat prin


CNP…………………………………….angajat/a la S.C. CONDUENT BUSINESS
SERVICES ROMANIA S.R.L, pe proiectul AIRBUS, solicit acordarea unei zile libere
platite in data de …………………………pentru compensarea zilei lucrate in data de
.............................
(reprezentand Sarbatoare Nationala……………………………………………………).

Va multumesc.

Data: Semnatura______________________

Aprobat responsabil________________

*Planificarea programului de munca in zile de sarbatoare nationala este generata de specificul si exigentele
proiectului.

Conduent Internal Use Only


CONDUENT GLOBAL ETHICS HELPLINE www.conduent.com/helpline or 844-330-0221
Conduent Ethics and Compliance Program Internet Site: www.conduent.com/ethics Page 1 of 1