Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule administrator,

Subsemnatul/a …….…………………………………………… , identificat


prin CNP…………………………………….angajat/a la S.C. CONDUENT BUSINESS
SERVICES ROMANIA S.R.L, pe proiectul Airbus, prin prezenta va rog a-mi aproba
efectuarea unui numar de…………… zile de concediu de odihna aferente
anului…………………, in perioada ………………………………………..

Va multumesc.

Data: Semnatura:

Aprobat responsabil________________

Conduent Internal Use Only


CONDUENT GLOBAL ETHICS HELPLINE www.conduent.com/helpline or 844-330-0221
Conduent Ethics and Compliance Program Internet Site: www.conduent.com/ethics Page 1 of 1