Sunteți pe pagina 1din 3

INFLUENŢA FACTORULUI DEMOGRAFIC ASUPRA

MOBILIZĂRII

Maior Marius PAVILIU


CUPRINS:
1. Evoluţia populaţiei la nivel mondial
2. Evoluţia populaţiei Europei
3. Evoluţia populaţiei României
4. Propuneri

1.Evoluţia populaţiei la nivel mondial


Populaţia Terrei a ajuns la aproape 7, 6 miliarde de locuitori , în anul 2050 aceasta va fi de
aproximativ 9,8 miliarde persoane iar în anul 2100 va ajunge la 11,2 miliarde, ceea ce reprezintă o
creştere anuală de aproximativ 43, 8 miliarde de locuitori.
Jumătate din creşterea populaţiei până în anul 2050 va proveni din nouă ţări: India, Nigeria, RDC,
Pakistan, Etioipia, SUA, Ugnda şi Indonezia, iar 7 ţări africane vor face parte din topul primelor 20
de ţări cu cei mai mulţi locuitori.
Se prognozează de asemenea că în anul 2024 populaţia Indiei (1, 66 miliarde) va depăşi populaţia
Chinei iar Nigeria va fi al treilea stat cel mai populat (410, 411 miliarde de locuitori).
De asemena la nivel mondial numărul persoanelo vârstnice de 60 de ani şi peste se va dubla până
în anul 2050.
În anul 2050 ponderea populaţiei tinere 0-14 în totalul populaţiei globale va fi egală cu populaţia
în vârstă de 60 de ani şi peste.
2. Evoluţia populaţiei în Europa.
La nivelul Uniunii Europene este de remarcat faptul că fenomenul de îmbătrânire demografică este
unul accentuat, ponderea populaţiei în vârstă de muncă 15-64 de ani va scădea până în anul 2080
cu 44 milioane persoane şi ca să avem o comparaţie elocventă se preconizează că numărul
persoanelor de peste 80 de ani va creşte foarte mult de la 26,8 milioane persoane la 66 milioane
persoane (2080).
În Europa, în acceaşi perioadă ţările vor înregistra scăderi, iar dintre acestea ţările din Europa de
Est vor înregistra cea mai puternică csădere, cu peste 15% (Bulgaria, Croaţia, Letonia, Lituania,
Polonia, România, Serbia şi Ucraina).
Populaţia Europei a depăşit 510 milioane de locuitori în anul 2015, fiind o creştere faţă de anul
2012.
În prezent Europa are cea mai mare pondere a populaţiei de 60 de ani şi peste în procente este de
25%, urmând să crească până la 35% . Populaţia de 80 de ani şi peste se va tripla până în anul
2050, ajungând la aproximativ 425 milioane de locuitori.
3. Evoluţia populaţiei României
Populaţia va fi de 16, 4 miliarde de locuitori în anul 2050, iar în anul 2100 aceasta va fi de 12, 1
milioane de locuitori. Scăderea se va datora sporului natural negativ şi migraţiei.
La 1 iuie 2015 populaţia tânără 0-14 ani a scăzut cu 88,6 mii de persoane în comparaţie cu 1 iulie
2012, iar populaţia vârstnică de peste 65 de ani şi peste această vârstă a crescut cu 156, 4 mii de
persoane tot în aceeaşi perioadă, rezultând astfel un dezechilibru între generaţii.
Pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii precum şi a migrării populaţiei
apte de muncă, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul
reducerii numărului şi ponderii tinerilor şi a populaţiei adulte.
4, Având în vedere evoluţia demografică negativă pe termen lung, propun stabilirea unui cadru
legislativ astfel încât anumite structuri militare să poată încadra sau să fie constituite doar din
voluntari străini.

Bibliografie:
Proiectarea populaţiei României în profil teritorial la orizontul anului 2060, Institutul
Naţional de Statistică, 2017.