Sunteți pe pagina 1din 10

Joc cadru: „Interlude multiple intelligence

-UTILIZARE –Engleza ,Franceza ,Matematica Limba


română,istorie ,Geografie ,etc
Locul –sala de clasă
Materiale - Markeri
-Cartoane colorate , foi A4, A3 , foi de flipchart hârtie lipicioasă ,
lipici și foarfece
-un cronometru: pentru a gestiona timpul
-un fluier: pentru a avertiza sfârșitul unei faze
-un videoproiector: pentru a proiecta instrucțiunile-opțional
-un computer-opțional
OBIECTIV –Consolidarea noilor cunoștințe

Principiul: După fiecare parte a lecției, profesorul le propune


elevilor, individual sau într-un subgrup, să facă o produție
proprie sau de grup cu ceea ce a reținut ei că este mai
important din lecția predate , folosind una dintre cele 8
inteligențe multiple, de exemplu:
• Lingvistică: scrieți un rezumat sau rescrieți lecția ,cursul în
propria limbă(magiară,slovacă)sau într-o limbă modernă
• Logico-matematic: identifică cele mai importante
idei-,scoaterea ideilor principale -si secundare
• Intrapersonal: găsirea unui interes, o utilizare personală a
materialului educativ
• Interpersonal: discutați cu un alt elev subiectul (întrebări /
răspunsuri / neînțelegeri)
• Visuospatial: creați o diagramă sumară
• Kinestezic: imitarea cursului
• Musical: căutați o melodie cu tema sau introduceți conținutul
în melodie
• Naturalist: creează un tabel pentru a clasifica informațiile sau
a stabili o relație cu natura
Evaluarea jocului
Joc cadru: „Rezumat activ” - propoziția - sloganul
Obiectiv: Asimilarea unei căt mai mare părți a cursului.
Principiul: Pentru a rezuma conținutul unui curs, se pot utiliza
trei tehnici: rezumatul activ, propoziția și sloganul.
Rezumat activ: fiecare student scrie un cod pe spatele unei
carton . Pe partea din față, observă ce a considerat important în
curs. Se adună căatoanele scrise se amestecă și se redistribuie
la fiecare subgrup. Fiecare echipă este de acord cu criteriile
pentru evaluarea rezumatului, identifică cel mai bun rezumat și
împărtășește alegerea lor cu grupul mai maresau cu toată clasa.
Propoziție: cereți tuturor elevilor să scrie un rezumat al cursului
într-o singură propoziție în 16 cuvinte, apoi 8 cuvinte, apoi 4
cuvinte. În fiecare etapă, câțiva elevi sunt rugați să citească
producția lor.
Slogan: fiecare elev este rugat să producă un slogan publicitar
care să rezume cursul.
Citiți și înțelegeți conținutul

Joc cadru : „Citește-mă”


Obiectiv: Propunerea unui sistem care:
• încurajați elevii să citească lecția ,corpusul documentar,
articolul, capitolul
• îmbunătățirea înțelegerii ,lecției ,documentului de lucru
Principiul: Pentru a eficientiza lectura unui document, pot fi
utilizate mai multe strategii. Solicitare către elev:
• creează un plan al documentului
• scrieți întrebări pe o foaie (și răspunsurile acestora pe o altă
foaie )care sunt schimbate apoi între subgrupuri.
• imaginați un comunicat de presă
• scrieți un rezumat activ
Recenzie-Evaluare
Joc cadru "Bingo"
Obiectiv: Reactivarea cunoștințelorși consolidarea lor
Principiu: Există două moduri de a utiliza „Bingo”:
• Creați două grile cu același număr de casete. Una cu întrebări,
cealaltă cu răspunsuri. Profesorul citește o întrebare și fiecare
elev caută răspunsul în grila sa. El îl înconjoară pe acesta din
urmă în creion. Profesorul dă răspunsul corect. Dacă elevul are
răspunsul corect, îl fluorizează sau colorează. Dacă este
incorect, își șterge de pe foaie cercul făcut cu creionul . Fiecare
elev câștigă un punct atunci când a făcut cu răspunsuri corecte
o linie orizontală, verticală sau oblică și dacă are mai multe
răspunsuri correcte câștigă !

Răspunsuri. În mod ideal, profesorul realizează mai multe grile


care arată răspunsurile într-o ordine diferită pentru fiecare rănd
Prin urmare, fiecare elev nu va putea să copieze de la colegul
său
• Profesorul scrie o grilă cu exerciții. Fiecare elev merge la un
alt elev îi prezintă un exercițiu și îi cere să il rezolve. Dacă
răspunsul este corect, indică numele autorului său în casetă.
Dacă elevul nu este sigur de exactitatea răspunsului, îl consultă
pe profesor. Elevul câștigător este cel care are, din nou, un rând
de răspunsuri corecte.

Joc cadru „Întrerupere inteligentă”


Obiectiv: verificarea înțelegerii unui conținut predat, a fiecărui
elev prin realizarea unei producții.
Principiu: După fiecare parte a lecției, profesorul le sugerează
elevilor, individual sau într-un subgrup, să realizeze o producție
folosind în principal una dintre cele 8 inteligențe multiple, de
exemplu:
• Lingvistică: scrieți un rezumat sau rescrieți cursul în limba dvs
-magiară.,slovacă engleza franceza romănă
• Logico-matematic: identifică cele mai importante idei
• Intrapersonal: găsirea unui interes, o utilizare personală a
materialului
• Interpersonal: discutați cu un alt elev subiectul (întrebări /
răspunsuri / neînțelegeri)
• Vizio-spatial: creați o diagramă sumară
• Kinestezic: imitarea cursului
• Musical: căutați o melodie cu temă sau introduceți conținutul
în melodie
• Naturalist: creează un tabel pentru a clasifica informațiile sau
a stabili o relație cu natura
Joc cadru: „Confuzie”
Obiectiv: Îmbunătățirea înțelegerii cursului.
Principiul: la sfârșitul unui curs sau al unui capitol, luați notă și
găsiți elementele dificil de înțeles pentru elevi sau conșinutul
care necesită mai multe informații . Indicați 2 întrebări, câte una
pe fiecare foaie. Circulați cartoanele. Rugați unii elevi să
citească fișa din mână și să răspundă dacă știe . Fiecare cursant
este invitat să asculte și să ia notă de răspunsurile din jurul lor.
După aceea, profesorul solicită să facă un rezumat al
răspunsurilor pe o altă foaie a conținutului respectiv. Unele
dintre ele vor fi citite.
Joc cadru: „Cheia care lipseste
Obiectiv: identificarea punctelor esențiale ale unui curs.
Principiul: după o prezentare, cereți fiecărui subgrup să
identifice 4 informații esențiale diferite și 4 complementare.
Ulterior, una dintre echipe este invitată să citească 3 din cele 4
informații. Ceilalți vor trebui să-și imagineze și să scrie a patra
informație care nu a fost comunicată. Odată terminat, subgrupa
își citește al patrulea articol și alocă între 0 și 3 puncte
(punctelor) fiecărui grup, în funcție de propunerea fiecărei
echipe sau nu. Procesul se repetă de mai multe ori, schimbând
grupul de referință.

Anchetă-repede și bine

Este un joc interactiv, o activitate care vă permite să adunați


rapid informații despre un grup

Prezentare
Acest joc este folosit pentru a aduna cât mai multe informații
dintr-un grup. Poate fi utilizat ca activitate de evaluare sau la
începutul unei sesiuni de instruire pentru profesorii metodiști
pentru a afla ce așteaptă participanții sau la lecția de dirigenție .
În acest joc, participanții sunt atât o sursă, cât și un colecționar
de informații.
Materiale
Cartoane mici si pixuri sau carioci
Desfășurare
 Începeți prin a selecta 4 sau 5 întrebări care vă permit să
detaliați o activitate sau să lansați un atelier, de exemplu:
Pentru o evaluare :
 Care au fost sentimentele predominante în timpul activității?
 În timpul activității, care a fost cel mai surprinzător?
 Ce lecții putem învăța din această activitate?
 Ce sfaturi le-ați oferi unui viitor participant la o activitate
similară?
Pentru cunostință:
Numele,prenumele ,domiciliul ,profesia ,copii
Care sunt calitățile ?Defectele?
Ce îi place sau ce nu ii place?
Cât ai multe informații în căt mai scurt timp…
Faza 1
 Împărțiți participanții în atâtea echipe căte intrebari există
întrebări pe lista dvs. Puneți o întrebare fiecărei echipe.
Faza 2
 Cereți fiecărei echipe să se izoleze într-un colț și să vă
imaginați în 3 minute o strategie pentru a face un sondaj cu toți
ceilalți participanți, astfel încât să strângă maximum de
informații cu privire la întrebarea primită de echipă .
Faza 3
 După 3 minute, anunțați începerea investigației. Rugați
echipele să colecteze răspunsurile participanților la întrebarea
lor folosind strategia definită anterior.
Faza 4
 După 7 minute, închideți ancheta. Rugați echipele să se
izoleze din nou în colțul lor pentru a analiza informațiile culese.
Fiecare echipă pregătește un rezumat pe un poster sau o
transparență.
Faza 5
 După 5 minute, anunțați perioada de prezentare. Fiecare
echipă, aleasă la întâmplare, își prezintă rezultatele în 2-3
minute. Încurajați alte echipe să furnizeze informații
suplimentare.
Fza 6
 Când toate echipele au prezentat , cereți fiecărui participant
să scrie numele echipei (în afară de propria sa echipă ) care a
făcut cea mai bună prezentare în funcție de la cel mai bun până
la cel mai slab . Ridicați foile, faceți un calcul rapid în timp ce
continuați discuția de informare asupra activității. La final,
dezvăluie scorul și felicită câștigătorii.