Sunteți pe pagina 1din 5

EXCURSIA– MIJLOC DE CUNOAŞTERE ŞI DE RELAXARE

Motto: „Drumeţule, nu există drum.


Drumul se face mergând.”
Antonio Machado

Excursiile oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum
se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi case de creaţie artistică, asupra unor
momente legate de trecutul istoric, de viaţă şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii
naţionale şi universale, asupra relaţiilor dintre oameni şi a rezultatelor concrete ale muncii lor. Ele au
menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi a desăvârşi ceea ce elevii au acumulat în cadrul
lecţiilor. Conţinutul lor diferă în funcţie şi obiectul de învăţământ.
Excursia este una din activităţile extraşcolare frecvent folosită pentru cunoaşterea trecutului local,
naţional şi chiar a unor zone de pe diverse meridiane ale globului pe bază de experienţă directă.
Deosebit de eficace, excursia cu caracter istoric se poate organiza în toate localităţile ţării,
pentru că nu există palmă de pământ românesc care să nu aibă mărturii ale trecutului dintre cele mai
semnificative.
Excursia, temeinic organizată şi pregătită, creează o atmosferă deosebit de favorabilă instrucţiei,
educaţiei, formării complete a personalităţii elevului.
Preferinţa pentru excursie, participarea lor masivă, sunt argumente suficiente pentru a demonstra
că elevii sunt însetaţi de a cunoaşte cât mai multe lucruri noi în mod direct, că se simt deosebit de
satisfăcuţi şi bucuroşi de a-şi petrece timpul în mijlocul frumuseţilor naturii, că trăiesc simţiri dintre cele
mai intense în contactul direct cu tezaurul de valori al înaintaşilor, că, în acest cadru, prieteniile şi
colegialitatea cunosc noi dimensiuni.
Totodată, excursia dezvoltă încrederea în marile posibilităţi ale omului, formează conştiinţa
răspunderii şi demnităţii umane.
Excursiile pot fi clasificate ţinând seama de mai multe criterii:
1)După sezonul în care se organizează avem: excursia de iarnă, excursia de primăvară, excursia
de vară, excursia de toamnă.
2)După mijloacele de transport: pot fi grupate în drumeţii sau cu trenul, cu autocarul, cu
bicicletele etc.
3) După loc şi durată excursiile pot fi: locale (2 – 3 ore); pe o durată mai mare şi pe un traseu
mai lung, depăşind graniţele judeţului.
4)După obiectivul general şi după obiectivele concrete:
 excursiile – lecţie, care îşi propun dobândirea de cunoştinţe, aprofundarea cunoştinţelor,
sistematizarea, recapitularea şi evaluarea cunoştinţelor (premergătoare unei teme, în timpul
desfăşurării ei sau finale);
 excursiile cu caracter sportiv şi recreativ;
 excursii după treptele de învăţământ, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor
participanţi:
a) în clasele primare, excursiile au un caracter intuitiv, în cadrul cărora se îmbină cunoaşterea
perceptivă cu cunoaşterea raţională;
b) în clasele gimnaziale, când se aprofundează, se sistematizează şi se îmbogăţesc cunoştinţele,
priceperile şi deprinderile elevilor;
c) în clasele liceale, când se recapitulează, se apreciază şi se corelează cunoştinţele de istorie cu
cele de la alte discipline de învăţământ;
Activitatea turistică, atât de plăcută copiilor, este strâns legată de specificul lor de vârstă, este
încărcată cu numeroase valenţe educative: pe lângă fortificarea biologică a organismului, ea contribuie la
fortificarea morală, cultivând înalte trăsături de caracter.
La vârsta copilăriei, vârstă a „descoperirii lumii”, cunoaşterea patriei ocupă un loc extrem de
important. Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii în contact direct cu
natura şi cu frumuseţile patriei, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit. Se ştie
foarte bine că nu-ţi poţi iubi patria cu adevărat dacă nu o cunoşti pe deplin şi nemijlocit. Acesta poate fi
cu adevărat rolul primordial al excursiilor.
Excursiile (uni- şi pluritematice) sunt de mai lungă durată şi includ, de obicei, deplasări în alte
localităţi. Avantajele acestor forme de organizare ale instruirii sunt: contactul cu realitatea, cu viaţa,
observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale. Elevii sunt familiarizaţi cu problemele,
îşi completează şi îşi îmbogăţesc cunoştinţele, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi convingeri.
În organizarea unor excursii tematice trebuie să se ţină seama de :
a) să se asigure condiţii de călătorie decente, condiţii de cazare acceptabile (dacă excursia durează
mai multe zile);
b) să se creeze o atmosferă de grup agreabilă, cu atitudini de interes comun, să nu se neglijeze timpul
afectat distracţiei;
c) participanţii la excursie să fie deprinşi pentru a întreţine jurnale de însemnări;
d) întregul grup să fie pregătit pentru receptarea informaţiilor şi pentru trăirea impresiilor;
e) în timpul excursiilor sau ulterior se vor face comentarii pentru a se integra noile cunoştinţe şi
impresii în propria experienţă.
Pe parcursul ultimilor trei ani de când conduc activitatea aceleiaşi clase, dar şi la seriile trecute, am
pregătit şi organizat mai multe excursii tematice, literare, istorice, culturale. Dintre acestea voi prezenta
aspectele privitoare la proiectarea şi organizarea excursiei din 13 iunie 2010, prilejuită de câştigarea
premiului I la Concursul Naţional LUMEA LUI DOXI, iniţiat de Editura CD PRESS  şi redacţia revistei
DOXI, constând în contravaloarea unei excursii (1000 lei) cu o destinatie aleasă de învăţător, elevi şi de
comitetul de părinţi al clasei.

PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARǍ

Itinerariul excursiei: VIDELE-PITEŞTI-CURTEA DE ARGEŞ-VIDRARU-CETATEA POENARI şi


retur
Data : 13 iunie 2010( plecare din faţa şcolii la ora 7:00 – întoarcere în faţa şcolii la 22:00)
Participanţi : 43 elevi ai claselor: a-III-a A şi a-IV-a C
Organizatori :
Colaboratori:
Motivaţie: organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a petrece
împreună timpul liber, desfăsurând activităţi recreative şi instructive
Scop:
- familiarizarea elevilor claselor a-III-a A şi a-IV-a C cu zonele de relief pe care le vor străbate;
- cunoaşterea condiţiilor de mediu, floră şi faună, precum şi adaptarea acestora la mediu;
- formarea deprinderii de studiu microclimatic al zonei geografice Argeş;
-cunoaşterea unor obiective turistice;
- exersarea deprinderilor de învăţare prin cooperare, de comportare civilizată în locuri publice.

Obiective:
· Vizitarea unor obiective turistice: Curtea de Argeş ( Mănăstirea Curtea de Argeş, Curtea
Domnească, Fântâna Meşterului Manole); Barajul Vidraru; Cetatea Poenari; Grădina Zoologică şi Parcul
Trivale Piteşti;
· Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii;
 Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de
prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării;
 Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între
membrii grupului;
 Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant.

Pregătirea excursiei:
· Finanţarea excursiei de către Editura CD PRESS, ca urmare a câştigării premiului de 1000 lei la
concursul naţional ,, LUMEA LUI DOXI”;
· Contactarea transportatorului ;
 Stabilirea itinerariului şi a obiectivelor;
 Colaborarea cu părinţii;
 Colaborarea cu conducerea unităţii de învăţământ pentru avizarea excursiei ;
 Prelucrarea unui regulament de desfăşurare şi întocmirea procesului verbal de respectare a
normelor de securitate pe tot parcursul excursiei.

Aplicaţii practice:
-observarea fiecărei unităţi de relief şi notarea aspectelor specifice;
-compararea microformelor de relief întâlnite( câmpie, deal, munte);
-identificarea unor caracteristici ale localităţilor văzute pe traseu (sat de câmpie/ deal/ munte, municipiul
Piteşti, oraşul Curtea-de-Argeş);
-studiul vegetaţiei de pădure;
-realizarea unor fotografii cu peisaje din natură; desene, colecţii de plante sau roci.

Programul excursiei: 13iunie 2010


 7:00 – plecare din faţa şcolii;
 10:00- 11:30 – Curtea de Argeş ( Mănăstirea Curtea de Argeş, Curtea Domnească, Fantana
Meşterului Manole);
 12:00 –12:30 picnic;
 13:00 -14:30 Barajul Vidraru ( vizitare, plimbare cu vaporaşul);
 14:30-16:30 Cetatea Poenari;
 18:00-20:00 Grădina Zoologică şi Parcul Trivale Piteşti (servirea cinei, jocuri in aer liber);
 22:00- sosire în Videle.

Valorificarea achiziţiilor rezultate în urma desfăşurării excursiei:


 Întocmirea unui album cu fotografii;
 Întocmirea şi completarea unor colecţii cu obiectivele vizitate;
 Realizarea unei prezentări Power Point;
 Iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte excursii.

Enumăr câteva dintre impresiile copiilor:


 Primul popas l-am făcut la Curtea Domnească de la Curtea-de-Argeş. Am ascultat cu foarte mare
atenţie explicaţiile ghidului şi am reţinut că este cea mai veche biserică din ţară ce adăposteşte 365
icoane pictate, câte una pentru fiecare zi a anului. (Niculae Lavinia)
 Cetatea Poenari este un loc ce merită vizitat, chiar dacă sunt multe trepte de urcat, acestea fac
parte din frumuseţea acestei excursii. (Ene Eduard)
 Am rămas foarte impresionată de câte frumuseţi are ţara noastră dragă.(Andrei Andreea)
 Toţi membrii grupului (45persoane) am reuşit să urcăm cele 1480 de trepte ce ne despărţeau de
Cetatea Poenari din şosea. (Bucă Loredana)
 Peisajele pe care le-am văzut de sus sunt inegalabile şi faptul că eram înconjuraţi de atâta
istorie, pentru că păşeam pe aceleaşi cărămizi pe care a păşit însuşi Vlad Ţepeş cu sute de ani în
urmă, e absolut fabulos.(Costache Răzvan)
 Ce apă rece am băut de la Fântâna Meşterului Manole ! (Zîrnă Andreea)
 Am văzut pentru prima dată urşi negri la Grădina Zoologică Piteşti. (Necula Denisa)
 Chiar dacă a fost obositor, totul a meritat. (Maican Andreea)
 M-a impresionat mărimea Barajului Vidraru. (Bercea Tiberiu)
 Vrem să mai repetăm o asemenea experienţă. A fost minunat!( Rizea Robert)

La cunoştinţele acumulate , observaţiile făcute în excursie fac apel ori de câte ori este nevoie în
predarea noţiunilor de geografie, ştiinţe, istorie, în acest an şcolar, când elevii mei sunt clasa a-IV-a.
Excursiile şi drumeţiile sunt deci un mijloc prin care copiii intuiesc şi preţuiesc valorile culturale,
folclorice şi istorice ale poporului nostru, formează conduite şi norme eco-civice.
Intrând în contact direct şi nemijlocit cu natura, simţindu-i pulsul şi observându-i frumuseţile, dar şi
neajunsurile create uneori chiar de om, copiii devin prieteni ai naturii, iar mai târziu, adulţi fiind, se
transformă în protectorii ei.
Organizând cu elevii asemenea activităţi extraşcolare, avem posibilitatea de a contribui la
dezvoltarea personalităţii armonioase a acestora, la dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi aptitudinilor
copiilor.
Activităţile turistice sunt apreciate de către copii, dar şi de către cadre didactice, deoarece sunt
caracterizate de optimism şi umor şi urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de
învăţământ. De asemenea, toate aceste activităţi au un caracter colectiv, care conduce la strângerea
legăturii între copii şi îi învaţă să trăiască în grup, oferindu-ne o viitoare generaţie sociabilă, deschisă,
comunicativă.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Ionescu, M., Radu, I., (coord.), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj, 2001.
2. Noveanu, E., Metodologia cercetării în educaţie, Note de curs, Universitatea din Bucureşti, 1994.
3. Tomşa, G., Orientarea şi dezvoltarea carierei de elevi, Viaţa Românească, Bucureşti, 1999.
4. Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1998

S-ar putea să vă placă și