Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Către ITM-Bucuresti

Subsemnatul(a)
reprezentant(a) al
având CUI:

numărul de telefon şi
adresa de e-mail:

prin prezenta solicit recuperarea bazei de date REVISAL, pe motivul că:

s-a reformatat calculatorul pe care era instalat programul


REVISAL;
s-a schimbat contabilul şi datele nu au putut fi preluate de la
vechiul contabil deoarece avea mai multe societăţi înregistrate în
acelaşi bază de date;
s-au pierdut datele din calculatorul pe care era instalat
programul.

Vă mulţumesc anticipat.

Data,
09.09.2020

Semnătură şi ştampilă,
___________________