Sunteți pe pagina 1din 1

Stadiu fizic actual Stadiul financiar actual

Nr. Crt Indicativ Categorie Rang Sector Lot Lungime (km) De la Până la Antreprenor Valoare proiect Data începerii Data finalizării An deschidere (în folosință) Observații
(procent) (procent)

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI, DIN CARE:


-18 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,
-8 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE
SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL -
22.05.2020 - DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE -4 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA CU PRIVIRE LA PROCESUL DE ACHIZIȚIE
CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE
AUTOSTRADA BRASOV - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (STUDIU DE 2022 - FINALIZARE PROIECTARE ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE AL CONTRACTULUI/LOR DE LUCRARI ȘI PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII AFERENTE LUCRARILOR.
1 AUTOSTRADA BRASOV - BACAU LOT 1 165 0+000 165+000 FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC 8858.21 MIL. LEI FARA TVA 0% 0%
BACAU FAZA PROIECTARE (SF, PT) FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC) (SF+PT) (SF+PT)
(VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.093.359,86 LEI
10.07.2020 - ORDIN INCEPERE ETAPA DE PROIECTARE ETAPE CONTRACTUALE PARCURSE:
FARA TVA)
ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE: MOBILIZAREA PERSONALULUI CHEIE INCEPAND CU
DATA DE 10.07.2020.
ACTIVITATEA DE PROIECTARE IN DERULARE.

PREGATIRE DOCUMENTATIE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE (SF+PAC+PTE)


TERMEN ESTIMAT PUBLICARE ANUNT IN SICAP 18.08.2020
AUTOSTRADA TARGU AUTOSTRAZI IN PREGATIRE TARGU NEAMT - IASI 2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + 2024 - FINALIZARE PROIECTARE 2027 - PERIOADA ESTIMATA DESCHIDERE
2 AUTOSTRADA 100.14 0+000 100+140 62 MIL. LEI FARA TVA TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA SI STABILIREA OFERTANTULUI CASTIGATOR: 14.12.2020
NEAMT - IASI - UNGHENI FAZA PROIECTARE (SF, PT) (LETCANI) - UNGHENI P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI TRAFIC PENTRU PRIMELE SECTIUNI
COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII: 15.12.2020
TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT, IN IPOTEZA FARA CONTESTATII: 14.01.2021

CONSITRANS
AUTOSTRADA SIBIU - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE CONTRACT REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE - FINALIZARE DECEMBRIE 2020
3 AUTOSTRADA SIBIU - FAGARAS LOT 1 68.05 0+000 68+050 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.313.855,49 5170 MIL. LEI FARA TVA ORDIN DE INCEPERE 11.05.2015 2020 0% 0% FINALIZARE PROIECTARE - 2020
BRASOV FAZA PROIECTARE (SF, PT) LANSARE PROCEDURA LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE – TERMEN ESTIMAT TRIM.I 2021
FARA TVA)

AUTOSTRADA SIBIU - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE IN ANALIZA STRATEGIA DE CONTRACTARE A ACESTUI OBIECTIV, URMAND A FI LUATA O DECIZIE LA NIVEL
4 AUTOSTRADA FAGARAS - BRASOV LOT 2 33.77 0+000 33+770 1933.54 MIL. LEI FARA TVA 2021 2023 0% 0%
BRASOV FAZA PROIECTARE (SF, PT) DE MANAGEMENT AL CNAIR SA PANA IN DATA DE 31.08.2020.

IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 92/36788 AFERENT „COMPLETARE


STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT”.
ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE
AUTOSTRADA TARGU AUTOSTRAZI IN PREGATIRE TARGU MURES - TARGU PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL TERMEN DE FINALIZARE 25.01.2021.
5 AUTOSTRADA LOT 1 211 0+000 211+000 17.96 MIL. LEI FARA TVA 28.05.2019 25.07.2021 35% 11% 2025 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU
MURES - TARGU NEAMT FAZA PROIECTARE (SF, PT) NEAMT E INDUSTRIAL SA CONTRACT DE REVIZUIRE SF IN DERULARE
DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI
IN DATA DE 31.07.2020 A FOST SEMNAT ADITIONALUL NR. 1, PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE
FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE CU 6 LUNI.

APRILIE 2022 - TERMEN


SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT
FINALIZARE PROIECTARE;
PROIECTARE ELABORARE SF SEMNAT IN DATA DE 4 CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE.
AUTOSTRADA TIMISOARA - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE PERIOADA CONTRACTUALA DE APRILIE 2022 - TERMEN FINALIZARE
6 AUTOSTRADA TIMISOARA – MORAVITA LOT 1 60 0+000 60+000 MARTIE 2020 141.6 MIL. LEI FARA TVA 04.03.2020 - ELABORARE SF 0% 0% AU FOST COMMUNICATE CATRE CNAIR SA VARIANTELE DE TRASEU ANALIZATE IN BAZA STUDIILOR
MORAVITA FAZA PROIECTARE (SF, PT) PRESTARE A SERVICIILOR - 24 PROIECTARE
(VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.727.474,68 PRELIMINARE.
LUNI
FARA TVA)

SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN FINALIZARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 10.08.2020


73C CU AUTOSTRADA SIBIU - DEPUNERE OFERTE 14.10.2020
AUTOSTRADA SIBIU - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE
7 AUTOSTRADA PITESTI (NOD TIGVENI) SI SECTIUNEA 6 23.2 44+800 68+000 4364.7 MIL. LEI FARA TVA 2020 2021 0% 0% ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA 14.12.2020
PITESTI FAZA PROIECTARE (SF, PT)
MODERNIZARE DN 73C (KM TERMEN CONTESTATII 24.12.2020
44+800 – KM 68+000) ESTIMARE SEMNARE CONTRACT (IN IPOTEZA FARA CONTESTATII) 15.01.2021

FINALIZARE CAIET DE SARCINI, REFERAT DE NECESITATE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE


PROIECT TEHNIC: 14.08.2020
PLOIESTI - BRASOV (FARA FINALIZARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE: 14.08.2020
2023 - FINALIZARE SERVICII DE
AUTOSTRADA PLOIESTI - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE VARIANTA DE OCOLIRE 2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + TRANSMITERE DOCUMENTATIE LA ANAP SPRE VALIDARE: 28.08.2020
8 AUTOSTRADA 97.3 1000.8 MIL. LEI FARA TVA PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + 0% 0%
BRASOV FAZA PROIECTARE (SF, PT) COMARNIC SI SECTOR P.A.C. + P.T.E. PUBLICARE ANUNT PARTICIPARE IN SEAP:28.08.2020
P.T.E.
PREDEAL - CRISTIAN) DEPUNERE OFERTE: 28.10.2020
ESTIMARE COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA: 28.12.2020
SEMNARE CONTRACT (IN IPOTEZA FARA CONTESTATII): 21.01.2021

2. POD UNGHENI - STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT CU EXCEPTIA ACORDULUI DE MEDIU ;


PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE - ESTIMAT OBTINERE ACORD DE MEDIU IN TRIM. IV 2020.
2021 - FINALIZARE PROIECTARE OBTINERE DEROGARE DE LA ART ART. 23 ALIN. (2) SI ALE ART. 27 ALIN. (1) DIN ORDONANTA DE URGENTA A
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE 2016 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2020 - FAZA SF, DEMARARE SERVICII DE 2024 - DESCHIDERE TRAFIC POD PESTE GUVERNULUI
9 POD PESTE PRUT LA AUTOSTRADA POD PESTE PRUT LA UNGHENI 1 S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. 0.8 MIL. LEI FARA TVA
FAZA PROIECTARE (SF, PT) DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - UNGHENI PROIECTARE SI EXECUTIE POD PRUT LA UNGHENI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, PRIN OUG NR. 105/2020, SEMNARE
UNGHENI
UNGHENI MEMORANDUM IN VEDERE PROMOVARII ACORDULUI BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA NECESAR
OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU.
ESTE IN PREGATIRE LA MTIC ACORDUL BILATEARAL ROMANIA-MOLDOVA.