Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. Crt.

Indicativ Categorie Rang Sector Lot Lungime (km) De la Până la Antreprenor Valoare proiect Data începerii Data finalizării Stadiu fizic actual (procent) Stadiul financiar actual (procent) An deschidere (în folosință) Observații

PREGATIRE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 3B3+3B4+TUNEL MESES -


SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM
3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA ESTIMAT LANSARE PROCEDURA DE LICITATIE CU PUBLICAREA ANUNTULUI IN SICAP: 17.09.2020
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 40+637) +
1 AUTOSTRADA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI – SUPLACU DE BARCAU 41 25+500 66+500 TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA 2021 2025 2025 ESTIMAT DEPUNERE OFERTE: 15.11.2020
ORADEA LUCRARI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500),
TVA ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA SI COMUNICAREA OFERTANTULUI CASTIGATOR: 30.03.2021
INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES
ESTIMAREA SEMNARE CONTRACT, IN IPOTEZA FARA CONTESTATII: 26.04.2021

PREGATIRE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 3B3+3B4+TUNEL MESES -


ESTIMAT LANSARE PROCEDURA DE LICITATIE CU PUBLICAREA ANUNTULUI IN SICAP: 17.09.2020
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE TUNEL MESES (PARTE DIN SECTORUL DE AUTOSTRADA TRANSILVANIA,
2 AUTOSTRADA SUBSECTIUNEA 3B3 2.89 0+000 2+890 987.83 MIL. LEI FARA TVA 2021 2024 0% 0% ESTIMAT DEPUNERE OFERTE: 15.11.2020
ORADEA LUCRARI SECTORUL POARTA SALAJULUI – ZALAU, 3B3 SI SECTORUL 3B4)
ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA SI COMUNICAREA OFERTANTULUI CASTIGATOR: 30.03.2021
ESTIMAREA SEMNARE CONTRACT, IN IPOTEZA FARA CONTESTATII: 26.04.2021

PREGATIRE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 3B3+3B4+TUNEL MESES -


ESTIMAT LANSARE PROCEDURA DE LICITATIE CU PUBLICAREA ANUNTULUI IN SICAP: 17.09.2020
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE
3 AUTOSTRADA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI - SUPLACU DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI – ZALAU 15.14 25+500 40+660 1429.28 MIL. LEI FARA TVA 2021 2024 0% 0% ESTIMAT DEPUNERE OFERTE: 15.11.2020
ORADEA LUCRARI
ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA SI COMUNICAREA OFERTANTULUI CASTIGATOR: 30.03.2021
ESTIMAREA SEMNARE CONTRACT, IN IPOTEZA FARA CONTESTATII: 26.04.2021

FINALIZARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE: 18.08.2020


PUBLICARE ANUNT DE PARTICIPARE IN SEAP: 10.09.2020.
TERMEN DEPUNERE OFERTE - 05.11.2020
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE
4 AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI AUTOSTRADA CORNETU - TIGVENI SECTIUNEA 3 37.4 44+500 81+900 4784.02 MIL. LEI FARA TVA 2021 2025 0% 0% ANALIZA SI EVALUAREA OFERTELOR CU STABILIREA OFERTANTULUI CASTIGATOR: 15.01.2021
LUCRARI
COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA: 14.01.2021
TERMEN DEPUNERE CONTESTATII: 21.01.2021
SEMNARE CONTRACT, IN IPOTEZA FARA CONTESTATII - 01.02.2021

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE CU FINANTARE DIN BEI PASSA, SOLUTIILE SUSTINAND LANSAREA UNEI PROCEDURI DE
LICITATIE DE TIP PROIECTARE SI EXECUTIE.
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE
5 AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI AUTOSTRADA SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2 SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU 31.33 13+170 44+500 4081.78 MIL. LEI FARA TVA 2021 2025 0% 0% 2025 TERMEN ESTIMAT FINALIZARE DOCUMENTATIE TEHNICA -SEPTEMBRIE 2020
LUCRARI
TERMEN ESTIMAT LANSARE PROCEDURA DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - PUBLICARE ANUNT IN SEAP
25.09.2020

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE


6 AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA AUTOSTRADA NOD HOLDEA LOT 3 0.64 0+000 0+640 ASOCIEREA COMSA S.A.U. & ALDESA CONSTRUCTIONES S.A. 24.38 MIL. LEI FARA TVA FEBRUARIE 2019 20.12.2019 2019
LUCRARI