Sunteți pe pagina 1din 7

UMF ”CAROL DAVILA” BUCUREȘTI - FACULTATEA DE MEDICINĂ

Managementul unui proiect


Prezentarea rezultatelor
proiectului

DISCIPLINA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT

Anul V
Lucrare practică 12

An universitar 2019 - 2020

Disciplina Sănătate Publică și Management, 1


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Informații speciale
 LP 1, 2 și 12 constitue suportul proiectului de grup care
se definește conform activității față în față.
 Pentru modalitatea de învățământ la distanță în care
funcționăm în prezent, pentru asigurarea omogenității
față de ceilalți colegi ai dvs., am redefinit sarcina de
lucru, astfel:
 Fiecare grupă va realiza rezumatul unui proiect de
cercetare în Sănătate publică, interacționând între
dvs. și ținând cont de instrucțiunile cuprinse în LP 12;
 Rezumatul va fi transmis cadrului didactic care vă
coordonează;
 Cadrele didactice vă vor sta la dispoziție conform
programului anunțat.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 2


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Obiective pedagogice

1. Să fie cunoscute etapele ciclului de viață al unui


proiect.
2. Să fie formulate scopul și obiectivele unui proiect de
cercetare în sănătate publică.
3. Să fie aleasă strategia de cercetare adecvată
obiectivelor.
4. Să fie definite activitățile dintr-un proiect de cercetare.
5. Să sprijine procesul de redactare și prezentare a
unui proiect de cercetare (Word, .PPT, Rezumat)

Disciplina Sănătate Publică și Management, 3


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Diviziunea muncii în echipă (împărțirea
sarcinilor) pentru realizarea proiectului

 Conducătorul proiectului coordonează o echipă sau

 Există abordarea individuală (conform unui plan al


unei lucrări de cercetare); se vor scrie în etape, sub
îndrumare:
 Introducere, scop, obiective, ipoteze (numai dacă se justifică
utilizarea lor);
 Metodologia – material și metode (descriere);
 Planul de analiză și prelucrare a datelor;
 Prelucrarea finală a textului (redactare in Word):
 Prezentare .PPT structurată pentru 8 minute;
 Transmiterea rezumatului la finalul modulului.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 4


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Cuprinsul lucrării de cercetare (1)
Redactarea raportului (Word)
I. PARTEA GENERALĂ (1/3 din lucrare)
1. Importanța problemei (baza informației, definirea
problemei, revizuirea critică a literaturii)
II. PARTEA PERSONALĂ (2/3 din lucrare)
1. Scop
2. Obiective
3. Metodologie (tipul studiului, variabilele, populația, tehnica
colectării datelor, pelucrare și analiză, considerații etice)
4. Rezultate
5. Concluzii
6. Limite ale lucrării / Recomandări
III. Bibliografie
IV. Anexe (instrumentul aplicat)
Disciplina Sănătate Publică și Management, 5
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Cuprinsul lucrării de cercetare (2)
(Prezentarea .PPT - 8 minute)
1.TITLU, autor(i)
PARTEA GENERALĂ (1 minut)
1. Importanța problemei

PARTEA PERSONALĂ (7 minute)


1. Scop și Obiective (1 minut)
2. Metodologia cu material și metode (tipul studiului,
variabilele, populația, tehnica colectării datelor, pelucrare
și analiză, considerații etice:1-2 minute)
3. Rezultate (fiecare Obiectiv: 2-3 minute)
4. Concluzii (fiecare Obiectiv: 1 minut)
5. Limite ale lucrării / Recomandări (1 minut)
Disciplina Sănătate Publică și Management, 6
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Cuprinsul lucrării de cercetare (3)
Rezumatul (300 cuvinte)
I. Introducere
1. Importanța problemei (baza informației, definirea
problemei, revizuirea critică a literaturii)
II. Proiectul
1. Scop
2. Obiective
3. Metodologie (material și metode)
4. Rezultate
5. Concluzii

Rezumatul este scris după ce a fost schițată concepția


proiectului (vezi LP1 și LP2).
Disciplina Sănătate Publică și Management, 7
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"