Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic de scurtă durată

Data:_________
Disciplina: Ştiinţe
Clasa: V-a
Unitatea de învăţare: Lumea vie
Subiectul lecţiei: Relații în natură

Tipul lecţiei: mixtă

Obiectiv fundamental: stabilirea relațiilor organismelor vii din natură;

Obiective operaţionale:

O1- să definească noțiunile: relație, prazitism, simbioză, producător, consumator, descompunător.


O2- să identifice ce tipuri de relații se stabilesc între viețuitoare și care este rolul pe care îl îndeplinește
fiecare dintre acestea;
O3- să stabilească care sunt relațiile de nutriție, de trai, de răspîndire.
O4- să formeze un lanț trofic.

 Strategia didactică:
 Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, conversaţia, problematizarea;
 Material didactic: manual, caiet, fişe de lucru, planse
 Forma de organizare a activităţii: frontal, individual
 Timp: 45 minute

1
Nr. Momentele Ob. Conţinut instructiv- educativ Strategii didactice Evaluare
crt. lecţiei Op. Metode si Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1. Moment Se creează climatul instructiv – educativ
organizatoric necesar desfăşurării în condiţii optime a
activităţii didactice
2. Verificarea temei Se verifică tema cantitativ și calitativ. conversaţia caietele activitate
elevilor frontală

3. Captarea atenţiei O1 În fiecare ecosistem, viețuitoarele stabilesc joc didactic- jetoane cu activitate capacitatea
relații atât cu factorii abiotici, cât și cu exerciţiul ghicitori frontală de a efectua
celelalte viețuitoare (relații inter și corect
intraspecifice). sarcina dată
4. Anunţarea temei Se anunţă elevilor titlul lecţiei şi obiectivele Explicația
si a obiectivelor urmărite.
Se scrie titlul la tabla: Diversitatea
animalelor.
Elevii notează titlul pe fișa de lucru.

5. Recapitularea O2 Observând ilustrațiile, se stabilește pentru Observația fişe de lucru - activitate capacitatea
cunoștințelor fiecare grupă de animale caracteristicile și se conversaţia frontală de a efectua
trec în tabelul următor: euristică corect
mamifere păsări reptile pești insecte sarcina dată

Se vor da exemple de alte animale decât cele exerciţiul


menționate în ghicitori. problematizarea

2
Se vor recapitula cunoştintele despre animale
prin rezolvarea exerciţiilor de pe fișa de lucru.
(ANEXA 2)

6. Obţinerea O2 Impărțiți pe cinci grupe, elevii vor avea de exerciţiul - fişe de lucru pe grupe, capacitatea
performanţei O3 completat un text lacunar, diferit de la o grupă individual de a efectua
O4 la alta. Fiecare grupă de elevi va analiza câte corect
o grupă de animale. După completare, un elev sarcina dată
din fiecare grupă va citi rezolvarea.
(ANEXA 3)
7. Evaluare Se fac aprecieri, individuale şi colective conversaţia aprecieri
asupra desfăşurării lecţiei. verbale
Se da tema pentru acasă:
Exercițiu:
Descrie animalul tău preferat. Compune
minim șase enunțuri prin care să motivezi
alegerea făcută.
Elevii vor primi stimulente pentru participarea
la oră.

S-ar putea să vă placă și