Sunteți pe pagina 1din 2

Test-Adjectivul

1.Daţi exemplu de câte un adjectiv:


-propriu-zis..........................................................................
-provenit din verb la participiu......................................gerunziu.........................................................
-provenit din numeral
cardinal..................................................................ordinal.........................................................................
multiplicativ...........................................................distributiv..................................................................
colectiv.....................................................................................................................................................

10p :8=1.25p

2.Treceti adjectivul “frumos” la toate gradele de comparatie.Precizati-le!


1....................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................
6....................................................................................................................................................................
7....................................................................................................................................................................
8....................................................................................................................................................................

10p :8=1.25 p

3.Daţi exemple de 3 adjective variabile şi 3 invariabile.


......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

10p :6=1.66p

4.Daţi exemple de 7 adjective pronominale diferite. Precizaţi-le!


1....................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................
6....................................................................................................................................................................
7....................................................................................................................................................................

7p:7= 1p
5. Daţi exemple de 3 adjective fără grade de comparaţie.

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3p:3=1p

6.Precizati valoarea morfologică ,genul , cazul, nr.şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din
textul următor:

Păsările cenuşii s-au aşezat pe creanga ruptă de vântul puternic.Al doilea papagal şi-a înfoiat aripile
colorate.Steagurile fluturânde se vedeau în zare.Alţi papagali admirau penele papagalului
frumos.Papagalului meu i s-a rupt a doua pană.

30p:10=3p

1....................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................
6....................................................................................................................................................................
7....................................................................................................................................................................
8....................................................................................................................................................................
9....................................................................................................................................................................
10..................................................................................................................................................................

30p:10=3p

7.Exemplificaţi în enunţuri 5 funcţii sintactice diferite ale adjectivului. Precizaţi-le!

1....................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................

20p:5=4p

Se acordă 10 puncte din oficiu.