Sunteți pe pagina 1din 1

ADVERBUL

Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată o caracteristică a unei acţiuni sau a unei însuşiri.

Clasificare
a. adverbe de loc: aici, acolo, departe, aproape,
b. adverbe de timp: acum, atunci, ieri, târziu, devreme, odată, întotdeauna
c. adverbe de mod: abia, aşa, alene, bine, româneşte, vitejeşte
d. adverbe relative: unde, cum, cînd, cât
 au rol dublu: în frază sunt conjuncţii subordonatoare, iar în propoziţie au funcţie sintactică
e. adverbe interogative: unde?, cum? când? cât?
f. adverbe nehotărâte: fiecând, fiecum, oarecum, câtva, undeva, oricând, oriîncotro, altcând,
altcum, altundeva, altcândva, odată, câteodată, deseori .
g. adverbe predicative: fireşte, negreşit, pesemne, poate, probabil, sigur, desigur, cu siguranţă, fără
îndoială, de bună seamă urmate de conjuncţia subordonatoare că/să
h. adverbe provenite din verbe la modul participiu: mâncat, alergat, spus, încâlcit , etc

Grade de comparaţie
A. grad pozitiv: bine
B. grad comparativ – de superioritate: mai bine
– de egalitate: tot atât de bine, la fel de bine
– de inferioritate: mai puţin bine
C. grad superlativ – relativ – de superioritate: cel mai bine
– de inferioritate: cel mai puţin bine
– absolut: foarte bine, deosebit de bine, extraordinar de bine, super bine
nemaiîntâlnit de bine.

Locuţiuni adverbiale
în grabă, din nou, pe de rost, de-a pururea, pe negândite, pe neaşteptate, rând pe rând, clipă cu
clipă, harcea-parcea, târâş-grăbiş, în faţă, în spate, de-a lung, în centru

Funcţii sintactice
1. Complement circumstanţial de loc: Ajung acolo.
2. Complement circumstanţial de timp: Plec mâine.
3. Complement circumstanţial de mod: Învăţ foarte bine.
4. Nume predicativ: Este bine că munceşti.
5. Atribut adverbial: Casa de acolo este nouă.
6. Predicat verbal (în cazul adverbelor predicative): Fireşte că te anunţ.