Sunteți pe pagina 1din 3

ADVERBUL - anexa 2

SCHIŢA LECŢIEI
DEFINIŢIE:
Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care exprimă caracteristica unei acţiuni,
stări, însuşiri şi împrejurarea în care are loc o acţiune.
Merge repede. (caracteristica unei acţiuni)
Stă bine. (caracteristica unei stări)
Are o privire destul de ageră. (caracteristica unei însuşiri)
Va veni aici, mâine. împrejurarea în care are loc o acţiune(locul şi timpul acţiunii)
DETERMINĂ:
- Merge repede. verb
- Rana suferindă odinioară e vindecată./ Are o privire puţin ageră. adjectiv
- El se află aparent aproape.adverb
- Hai acum! interjecţie
- Mersul acolo nu mai e valabil.substantiv
- Acela de aici e fratele lui.pronume
- Primul de sus e vecinul său . numeral

CLASIFICARE:
A. După formă
– simple: ieri, azi, aşa, sus iute, puţin ......
- compuse: niciodată,nicicând, odinioară, deasupra,oricum...
B. După înţeles:
- adverbe de loc: acolo,sus, dedesubt, aproape...........
- adverbe de timp: acum, aici, dimineaţa, curând.....
- adverbe de mod: aşa, bine, alene, repede...........
C. După origine:
- prin derivare : târâş, româneşte, finalmente.....
- prin compunere: astă-vară, bineînţeles....
- prin schimbarea valorii gramaticale
Frumos- substantiv, adjectiv, adverb (Frumosul cieşte./ Copilul frumos citeşte./Citeşte frumos.)
Primăvara- substantiv , adverb (Primăvara e anotimpul meu preferat./ Merg primăvara la
munte.)
FUNCŢII SINTACTICE:
1. A mers până afară. (complement circumstanţial de loc)
2. Mănâncă încet. (complement circumstanţial de mod)
3. Mâine merg la munte. (complement circumstanţial de timp)
4. E bine de voi! (nume predicativ)
5. Casa de acolo e a noastră.(atribut adverbial)
ADVERBUL- anexa 2

1. Completează definiţia după ce analizezi exemplele de mai jos:


Adverbul este parte de vorbire ……………………......care exprimă caracteristica
unei acţiuni, ..............., .................,şi împrejurarea în care are loc o....................... .
Merge repede. (caracteristica unei acţiuni)
Stă bine. (caracteristica unei stări)
Are o privire destul de ageră. (caracteristica unei însuşiri)
Va veni aici, mâine. împrejurarea în care are loc o acţiune(locul şi timpul acţiunii)
2. Grupează adverbele acolo, acum, aşa, aici, altfel, nicicând, deasupra,
îndată, oricum , în tabelul de mai jos:

adverbe de loc adverbe de timp Adverbe de mod simple compuse

3. Precizează valoarea morfologică a cuvântului frumos din enunţurile:


Frumosul cieşte. .................................
Copilul frumos citeşte..........................................
Citeşte frumos.....................................................
4. Construieşte propoziţii în care cuvântul primăvara să fie, pe
rând,substantiv............................................................................................ şi
adverb:..............................................................................................................

5. Uneşte cuvintele din coloana A, cu sufixele corespunzătoare din colana B,


formând astfel , prin derivare, adverbe:

A a târî B –eşte
Prieten - iş
Piept - âş
Actual -mente

6. Identifică adverbele din enunţurile date şi completează tabelul de mai jos


după exemplul dat:
ENUNŢUL ADVERBUL FELUL DETERMINĂ FUNCŢIA
Câinele latră arţăgos adverb de Un verb(latră) Complement
arţăgos. mod circumstanţial
de mod
Merge repede.

Rana suferindă
odinioară e
vindecată.
El se află
aparent
aproape.
Hai acum!

Mersul acolo
nu mai e
valabil
Acela de aici e
fratele lui.
Primul de sus e
vecinul său .

7.Analizaţi morfologic şi sintactic adverbele din enunţurile de mai jos:


a. A mers până afară.

b. Mănâncă încet.

c. Mâine merg la munte.

d. E bine de voi!
e. Casa de acolo e a noastră.
8. Treceţi adverbul repede din enunţul Aleargă repede la toate gradele de comparaţie
învăţate la adjectiv:Pozitiv...............
Comparativ de superioritate..............................; de egalitate.........................de
inferioritate................................
Superlativ -relativ de superioritate..............................; de
inferioritate...........................
- absolut..................................