Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi Avizat,

Profilul: Servicii Director


Calificarea profesională: Economic/ Comerţ
Modulul: M3 - Calitatea produselor şi serviciilor
Nr de ore/an: 108 din care: T: 72, LT: 36, IP: 0, Şcoala Altfel:2
Clase: a IX-a F/ G/ Practică: S17, S37, S39/ S16, S36, S39 Șc. Altfel –S32
Profesor: ANDRIESCU CAMELIA Avizat,
Plan învăţământ aprobat prin OMECI nr. 4457/ 05.07.2016. anexa 1 Şef catedră
Programa aprobata prin OMECI nr. 4457/ 05.07.2016. anexa 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale învăţării/


Rezultate ale învăţării
Nr. URÎ 5. Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi ale învăţării Obs.
crt.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) 10 (11)
1. 5.1.1. 5.2.1. 5.3.1. 1 Concepte de bază în studiul mărfurilor și
5.1.2. 5.2.2. 5.3.2. serviciilor:
5.1.3. 5.2.3. 5.3.3. Marfa :
5.1.4. 5.2.4. _ Semnificația conceptului de marfă 2 1 S1 S1
5.1.5. 5.2.5. _ Termeni cu semnificație similară - bun,
5.1.6. 5.2.6. produs,
5.2.7. articol 2 1 S2 S2
_ Concepte referitoare la marfă: proprietăți,
caracteristici, indicatori, parametrii, indici,
funcții
Serviciu: 2 1 S3 S3
_ Definire _ Rol și importanță

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof.Andriescu Camelia1


Unitatea de rezultate ale învăţării/
Rezultate ale învăţării
Nr. URÎ 5. Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi ale învăţării Obs.
crt.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) 10 (11)
Calitatea produselor şi serviciilor
_ Definirea conceptului de “calitate” 1 S4
_ Orientări privind definirea calităţii produselor 1 1 S5 S5
şi serviciilor
_ Ipostazele calității produselor și serviciilor 2 1 S6 S6

Clasificarea produselor și serviciilor


_ Sortimentul de produse 2 1 S7 S7
_ Clasificarea mărfurilor 2 1 S8 S8
_ Clasificarea serviciilor 2 1 S9 S9

Proprietăţile mărfurilor
Clasificarea proprietăţilor mărfurilor 2 1 S10 S10
Caracterizarea proprietăților mărfurilor 8 4 S11-S14 S11-S14
_ Proprietăţile fizice
_ Proprietăţile chimice
_ Proprietăţile biologice
_ Proprietăţile economice
_ Proprietăţile estetice
_ Proprietăţile organoleptice
_ Proprietăţile ergonomice
_ Proprietăţile ecologice

Caracteristicile calității produselor şi


serviciilor
_ Caracteristicile de calitate ale produselor 2 1 S15 S15
_ Caracteristicile calității serviciilor 4 2 S16,18/17,18 S16,18/17,18
_ Determinarea calității produselor și 4 2 S19,20 S19,20
serviciilor

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof.Andriescu Camelia2


Unitatea de rezultate ale învăţării/
Rezultate ale învăţării
Nr. URÎ 5. Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi ale învăţării Obs.
crt.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) 10 (11)
Cadrul legislativ privind calitatea
produselor și serviciilor
_ Reglementări legislative privind calitatea 4 2 S21,22 S21,22
produselor și serviciilor
_ Standardizarea produselor și serviciilor 4 2 S23,24 S23,24
_ HACCP
_ Certificarea și garantarea produselor și 2 1 S25 S25
serviciilor
2. Sistematizarea Recapitulare 2 1 S26 S26
cunoştinţelor
acumulate
3. 5.1.7. 5.2.8. 5.3.4. Marcarea mărfurilor
5.1.8. 5.2.9. Elemente de definire a mărcilor 2 1 S27 S27
5.1.9. 5.2.10. Funcţiile mărcilor 2 1 S28 S28
5.1.10. Clasificarea mărcilor. Tipuri de mărci 2 1 S29 S29
Codificarea mărfurilor 2 1 S30 S30
2 1 S31 S31
4. Sistematizarea Recapitulare 2 1 S33 S33
cunoştinţelor
acumulate
5. 5.1.11. 5.2.11. 5.3.5. Ambalarea mărfurilor
5.1.12. 5.2.12. Definirea ambalajului 1 S34
5.1.13. Definirea operației de ambalare a mărfurilor 1 1 S34 S34
5.1.14. Funcţiile ambalajului 2 1 S35 S35
Tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje 1 1 S36/s37 S36/s37
Metode de ambalare a mărfurilor 1 S37
6. Sistematizarea Recapitulare 2 1 S38 S38
cunoştinţelor
acumulate
Profesor: Andriescu Camelia

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof.Andriescu Camelia3