Sunteți pe pagina 1din 6

Genitivul

The Genitive in Romanian expresses possession.

Question: a cui? (whose)

Mașina lui Ion este frumoasă. A cui mașină este frumoasă? Mașina lui Ion.

Male names

Now you give it a go

Radu’s apartment –

Marcel’s cat –

Cornel’s book –

Iulian’s room –

Alin’s t-shirt –

Cristi’s food –

Female names

Acum tu!

Alina’s notebook –

Mihaela’s dress –

Daniela’s sister –

Monica’s laptop –

Mary’s dog –
Names of places
Other nouns

Masculin

Feminin

! Remember that the neuter does not have forms of its own, for singular it borrows the masculine
form and for the plural it borrows the feminine one.
There are certain prepositions that require the genitive.

în fața – in front of

casă – în fața casei

în spatele – behind

mama – în spatele mamei

în stânga, în dreapta

Masa este în stânga patului.

pat – în stânga patului

Victor – în stânga lui Victor

în jurul – around

masă – în jurul mesei

Ex 7

În mijlocul, în centrul – in the middle of

clasă - în mijocul clasei


pe marginea – on the side of, on the edge of

drum – pe marginea drumului

pat – pe marginea patului. Pisica doarme pe marginea patului.

deasupra – above

masă – deasupra mesei


Ex 1, 2 pagina 7

Fill in the gaps with the correct prepositions that require the genitive (în fața, în mijlocul etc)