Sunteți pe pagina 1din 90

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

SCURTĂ ANTOLOGIE A SUBIECTELOR DE ADMITERE

BUCUREŞTI

2007 - 2009

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Înscrierile pentru examenul de admitere se fac la sediul Facultăţii de Administraţie Publică, din strada
Povernei nr. 6, sector 1, în perioada:

Înscrieri: 13 – 20 iulie a.c., astfel:

Luni – Vineri între orele 900 – 1700


Sâmbătă – Duminică între orele 900 – 1400

Sustinerea examenului de admitere: 22 iulie a.c.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică, etajul 1, camera 104,
Str. Povernei nr. 6, cod 010643, Bucureşti.

Telefon:
021 318.08.97 interior 1121; 1123; 2545; 2546
021 318.08.85 direct

Fax:
021 314.65.07

E-mail:
admiterefap@snspa.ro

2
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

CUPRINS

Economie 2007................................................................................................................................... 4

Istorie 2007................................................................................................................................. 26

Economie 2008 ................................................................................................................................ 42

Istorie 2008 ................................................................................................................................ 46

Geografie 2008 ................................................................................................................................ 50

Limba Română 2008 ................................................................................................................................. 54

Limba Franceză 2008 ................................................................................................................................ 58

Limba Engleză 2008 ................................................................................................................................. 63

Economie 2009.................................................................................................................................. 67

Istorie 2009................................................................................................................................... 71

Geografie 2009 ................................................................................................................................. 74

Limba Română 2009 ................................................................................................................................. 78

Limba Franceză 2009 ................................................................................................................................ 82

Limba Engleză 2009 ................................................................................................................................. 87

3
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

SUBIECTE 2007
DISCIPLINA: ECONOMIE

Alegeţi varianta corectă:

1. A avea eficienţă în activitatea economică înseamnă:


a. a diversifica resursele până la nivelul maxim posibil;
b. a satisface nevoile umane sporind consumul de resurse;
c. a minimiza consumul de resurse, deoarece sunt limitate şi, deci, epuizabile;
d. a produce şi vinde cât mai multe bunuri economice;
e. a satisface nevoile umane în creştere şi diversificare cu resursele limitate existente;
f. a obţine resurse cât mai multe.

2. Fundamentul liberei iniţiative este reprezentat de:


a. exercitarea dreptului de posesiune;
b. exercitarea dreptului de uzufruct;
c. exercitarea dreptului de utilizare;
d. exercitarea dreptului de dispoziţie;
e. exercitarea numai a unuia din atributele proprietăţii;
f. exercitarea deplină a atributelor proprietăţii.

3. Uzura capitalului fix nu reprezintă o pierdere pentru întreprindere atunci când:


a. uzura s-a accentuat datorită utilizării necorespunzătoare a capitalului fix;
b. licenţele cumpărate şi aplicate în producţie sunt costisitoare;
c. capitalul fix nu se foloseşte în activitatea economică;
d. capitalul fix se foloseşte în activitatea economică;
e. intervine statul în organizarea şi desfăşurarea activităţii întreprinzătorului;
f. se instaurează un climat favorabil muncii.

4. Prin noţiunea de productivitate marginală a muncii se exprimă:


a. eficienţa utilizării primei unităţi de muncă implicată în activitatea economică;
b. eficienţa utilizării oricărei unităţi de muncă implicată în activitatea economică;
c. eficienţa utilizării primei şi a ultimei unităţi de muncă implicată în activitatea economică;
d. eficienţa utilizării ultimei unităţi de muncă implicată în activitatea economică;
e. eficienţa utilizării primelor persoane şcolarizate şi angajate în întreprindere;
f. eficienţa utilizării ultimelor persoane şcolarizate şi angajate în întreprindere.

5. Preţul de echilibru este:


a. cel mai mic preţ de pe piaţă;
b. preţul la care se vând cele mai multe bunuri economice de un anumit fel;
c. preţul acceptat atât de cumpărători cât şi de vânzători în orice operaţie pe piaţă;
d. preţul unic pentru un bun economic;
e. singurul preţ la care se vinde orice bun economic;
f. un preţ administrat.

6. Profitul băncii este egal cu:


a. câştigul băncii;

4
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
b. diferenţa dintre Facultate,
câştigul bănciiForum Admitere,
şi dobânda Subiecte Admitere
încasată; Forum.ListaFacultati.ro
c. diferenţa dintre câştigul băncii şi cheltuielile de funcţionare ale băncii;
d. diferenţa dintre dobânda încasată şi cea plătită de bancă;
e. dobânda încasată de bancă;
f. suma dintre câştigul băncii şi dobânda încasată de bancă.

7. În care din următoarele situaţii, are loc o creştere a salariului real?:


a. când salariul nominal este constant, iar preţurile cresc;
b. când salariul nominal şi preţurile sunt constante;
c. când salariul nominal scade, iar preţurile sunt constante;
d. când salariul nominal creşte, iar preţurile pot să rămână constante;
e. când preţurile scad mai încet decât scăderea salariului nominal;
f. când preţurile cresc şi salariul nominal scade.

8. Se află în raport direct proporţional:


a. rodnicia muncii şi durata muncii;
b. costul şi profitul;
c. profitul şi preţul de vânzare;
d. rata dobânzii şi cererea de credite;
e. costurile şi rata profitului;
f. masa monetară şi viteza de rotaţie a banilor.

9. Amortizarea este:
a. inclusă în venitul naţional;
b. mai mare decât consumul de capital fix;
c. egală cu consumul de capital fix;
d. mai mică decât consumul de capital fix;
e. inclusă în produsul intern net;
f. inclusă în produsul naţional net.

10. Dintre elementele care caracterizează şomajul menţionăm:


a. rata şomajului;
b. intensitatea şomajului;
c. durata şomajului;
d. structura şomajului;
e. numărul şomerilor;
f. toate răspunsurile de mai sus.

11. Factorul decisiv în depăşirea depresiunii şi reluarea creşterii economice este:


a. creşterea veniturilor populaţiei care determină creşterea cererii agregate;
b. reducerea somajului care determină creşterea veniturilor şi, deci, a cererii agregate;
c. sporirea cererii de bunuri de consum;
d. psihologia agenţilor economici;
e. creşterea cererii de capital fix şi circulant;
f. scăderea investiţiilor.

12. Balanţa comercială este excedentară atunci când:


a. exportul este egal cu importul;
b. creşte volumul creditelor externe contractate;
c. exportul depăşeşte importul;
d. în exportul unei ţări creşte ponderea unor produse de înaltă calitate;

5
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
e. în Admitere
importul unei Facultate,
ţări creşte Forum unor
ponderea Admitere, Subiecte
produse Admitere
de înaltă calitate; Forum.ListaFacultati.ro
f. în exportul şi importul unei ţări, produsele complexe au ponderi egale.

13. Profitul diferă de alte forme de venit deoarece:


1. poate fi negativ;
2. este cea mai importantă sursă de finanţare a investiţiilor nete;
3. este destinat investiţiilor şi consumului;
4. mărimea lui depinde de volumul capitalului folosit;
5. la aceeaşi suma investită se obţine acelaşi profit;

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2); b (1+2+3+4); c (2+5); d (1+2+3+4+5); e (2+3+3)¸ f (2+3+4).

14. Costurile materiale includ:


1. consumul de materii prime, combustibil şi energie;
2. consumul de capital fix;
3. consumul de capital circulant;
4. consumul de capital tehnic;
5. amortizarea capitalului fix.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+3+4+5); b (1+5); c (1+4); d (1+2+3+5); e (1+2+3+4); (3+4+5).

15. Investiţiile nete sunt:


1. finanţate din economii;
2. incluse în toţi indicatorii macroeconomici;
3. finanţate din amortizări;
4. finanţate din profit;
5. partea din venit cheltuită pentru creşterea capitalului fix.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+4+5); b (1+2+4+5); c (5); d (4); e (3+4+5); f (1+2+3+4).

16. Capitalul fix este 10 milioane lei care se amortizează în 10% pe an. Capitalul circulant reprezintă
1/3 din capitalul folosit, iar cheltuielilesalariale sunt de 2 milioane lei, din care 75% sunt salariile
lucrătorilor din secţiile productive şi se produc 10.000 de piese pe an. Dacă producţia creşte cu
20%, capitalul circulant creşte cu 20% iar cheltuielile salariale variabile cresc cu 30%, costul
marginal este:
a. 225;
b. 425;
c. 625;
d. 725;
e. 925;
f. 1225.

17. Diferenţa dintre un venit în T1 şi un venit în T0 este 200 mii, iar suma acestor venituri este 800 mii.
Dacă în T0, consumul reprezintă 60% din venit, cât sunt economiile în T0?:
a. 180 mii;
b. 120 mii;
c. 300 mii;
d. 200 mii;

6
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
e. 150 mii; Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
f. 320 mii.

18. Banca A dispune de un capital de 200 miliarde u.m. din care 90%, a fost atras de la deponenţi.Rata
dobânzii încasată de la debitori este de 1,5 ori mai mare decât rata dobânzii plătită deponenţilor.
Dacă profitul băncii este de 10 miliarde lei, iar cheltuielile sale de funcţionare sunt de 2 miliarde
lei, ce rate anuale ale dobânzii practică banca?
a. 10%; 15%;
b. 10%; 11,5%;
c. 12%; 18%;
d. 12%; 13,5%;
e. 11,5%; 16%;
f. 10%; 14%.

19. Eficienţa economică scade când:


a. scade consumul specific;
b. creşte producţia;
c. scade durata de rotaţie a capitalului;
d. cresc costurile unitare;
e. cresc productivităţile medii;
f. scad costurile unitare.

20. Suma dintre consumul privat, consumul guvernamental, formarea brută de capital şi exportul net
reprezintă:
a. produsul naţional brut;
b. produsul naţional net;
c. produsul global brut;
d. produsul intern net;
e. produsul intern brut;
f. consumul intermediar.

21. Sunt caracteristice agentului economic producător şi nonproprietar atributele:


a. titular al dreptului de proprietate;
b. posesor al capitalului folosit în activitatea economică;
c. titular atât al dreptului de administrare cât şi al dreptului de dispoziţie;
d. titular al dreptului de utilizare;
e. titular al dreptului de dispoziţie;
f. titular atât al dreptului de proprietate cât şi al dreptului de administrare.

22. Care din următoarele elemente exprimă productivitatea muncii:


a. producţia totală obţinută cu un anumit număr de muncitori;
b. producţia medie obţinută pe unitatea de muncă vie cheltuită;
c. producţia medie obţinută cu un anumit număr de muncitori;
d. producţia medie obţinută în urma creşterii numărului de lucrători;
e. producţia medie obţinută în urma creşterii numărului de utilaje;
f. producţia obţinută în plus prin variaţia numărului de lucrători şi de utilaje.

23. În cadrul măsurilor anticiclice, compatibile cu faza de recesiune, se includ:


1. creşterea masei monetare;
2. sporirea fiscalităţii;
3. mărirea cheltuielilor publice;

7
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro4. Admitere
diminuarea rateiFacultate,
dobânzii;Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
5. creşterea ratei dobânzii.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+3+4); b (1+3+4+5); c (1+4+5); d (3+4); e (1+3+4); f (4+5).

24. Există un raport invers proporţional între:


a. masa monetară şi nivelul preţurilor;
b. viteza de rotaţie a banilor şi volumul creditelor acordate;
c. rata dobânzii şi oferta de monedă;
d. rata dobânzii şi cererea de credite;
e. masa monetară şi volumul bunurilor şi serviciilor supuse vânzării;
f. rata dobânzii şi dobânda.

25. Viteza de rotaţie a capitalului este:


a. cantitatea de bunuri şi servicii produse într-o perioadă dată;
b. numărul de zile necesare pentru a obţine un produs finit;
c. numărul de comenzi executate în decursul unei perioade;
d. numărul de ani necesari amortizării capitalului fix;
e. numărul de rotaţii efectuate de capital într-un an;
f. toate variantele de mai sus.

26. Elasticitatea cererii în funcţie de preţul bunului Y este 2,5. Dacă preţul creşte cu 10%, atunci
cantitatea cerută:
a. scade cu 25%;
b. scade cu 2,5%;
c. scade de 2,5 ori;
d. creşte cu 25%;
e. creşte cu 2,5%;
f. creşte de 2,5 ori.

27. Inclinaţia marginală spre consum:


a. reprezintă sporul de venit înregistrat la creşterea cu o unitate a consumului;
b. arată cu cât se modifică economiile la creşterea consumului;
c. se calculează ca raport între variaţia consumului şi variaţia economiilor;
d. arată cu cât creşte consumul la creşterea cu o unitate a venitului;
e. este întotdeauna supraunitară;
f. se calculează ca raport între variaţia venitului şi variaţia economiilor.

28. Multiplicarea şi diversificarea nevoilor sunt condiţionate esenţial de:


a. sistemul politic existent;
b. condiţiile naturale;
c. dorinţele pe care le au individul şi familia sa;
d. nivelul de dezvoltare a individului şi societăţii;
e. descoperirea de noi resurse;
f. grija satisfacerii nevoilor primare.

29. Valoarea banilor se exprimă prin:


a. rezervele de aur ale Băncii Centrale;
b. cantitatea şi calitatea materialelor din care sunt confecţionaţi;
c. cantitatea de bunuri şi servicii care se poate procura cu o unitate bănească;

8
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
d. raportul Admitere
în care Facultate,
se schimbă Forum
cu alte Admitere, Subiecte Admitere
monede; Forum.ListaFacultati.ro
e. mărimea respectivei ţări;
f. cantitatea în care aceştia se găsesc în circulaţie.

30. Creşterea indicelui general al preţurilor exprimă direct fenomenul inflaţionist numai atunci când:
a. preţurile cresc la bunurile de o calitate deosebită;
b. preţurile cresc la majoritatea bunurilor economice;
c. cresc preţurile serviciilor;
d. preţurile cresc numai la bunurile de folosinţă îndelungată;
e. creşte salariul nominal;
f. cresc preţurile la energia şi combustibilul folosit în producţie.

31. O politică monetară moderată, echilibrată, are ca rezultat:


1. o inflaţie slabă sau nulă;
2. atragerea de capitaluri străine;
3. un curs de schimb defavorabil;
4. o balanţă de plăţi echilibrată sau excedentară;
5. preţuri instabile.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+3+4+5); b (2+3+4); c (1+2+4); d (2+4+5); e (1+3+5); f (1+2+3+4).

32. Utilitatea totală este maximă când utilitatea marginală este:


a. egală cu zero;
b. maximă;
c. minimă;
d. egală cu unu;
e. negativă;
f. pozitivă şi creşte.

33. Ce urmăreşte posesorul unui titlu de valoare care efectuează operaţiuni la termen?
a. să crească cursul titlului;
b. să scadă cursul titlului;
c. să nu se modifice cursul titlului;
d. să vândă titlul;
e. să scadă rata dobânzii;
f. să crească rata inflaţiei.

34. Consumul de capital fix este inclus în:


1. costurile materiale;
2. costurile totale;
3. costurile fixe;
4. costurile variabile;
5. costul marginal.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+3+4+5; b (1+2+3); c (1+2+3+5); d (2+3); e (2+3+4+5); f (1+2+4+5).

35. Producţia creşte cu 50%, iar numărul de lucrători cu 25%. Creşterea salariului nominal reprezintă
80% din creşterea productivităţii muncii. Dacă în T0 salariul nominal a fost de 100000 u.m., cât
este acesta în T1?

9
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
a. 116000 Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
u.m.; Forum.ListaFacultati.ro
b. 112000 u.m.;
c. 100000 u.m.;
d. 115000 u.m.;
e. 99000 u.m.;
f. 130000 u.m.

36. Comportamentul economic al omului este determinat de:


a. dorinţa de a agonisi o avere cât mai mare;
b. tendinţa permanentă şi normală de a-şi acoperi nevoile;
c. întreaga societate umană.

37. Nu caracterizează economia de piaţă:


a. pluralismul formelor de proprietate;
b. preponderenţa proprietăţii publice;
c. concurenţa dintre agenţii economici.

38. În cazul dezvoltării de tip intensiv, elementele extensive ale creşterii producţiei:
a. sunt preponderente;
b. sunt eliminate total;
c. au o pondere mai redusă.

39. În raport cu costul mediu, consumul specific în expresie valorică este:


a. mai mare;
b. mai mic;
c. egal.

40. Productivitatea şi salariile evoluează:


a. în mod proporţional;
b. în sens invers;
c. în acelaşi sens.

41. Când utilitatea totală a unui bun economic este în scădere, utilitatea marginală este:
a. nulă;
b. negativă;
c. în creştere.

42. Puterea cumpărătorului de a controla preţul există în situaţia pieţei cu concurenţă:


a. perfectă;
b. monopolistică;
c. de monpson.

43. Obligaţiunile nu pot fi emise de către:


a. stat;
b. întreprinderile publice;
c. persoanele fizice.

44. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la salariu este falsă:


a. este un preţ al mărfii forţă de muncă;
b. reprezintă o componentă a cheltuielilor totale ale firmei;
c. pe termen lung, salariul real ajunge întotdeauna la nivelul salariului nominal.

10
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
45. Amortizarea:
a. este mai mare decât consumul de capital fix;
b. este egală cu consumul de capital fix;
c. este mai mică decât consumul de capital fix.

46. Pot constitui restricţii pentru convertibilitatea banilor:


1. scopul schimbării banilor;
2. calitatea agenţilor economici care schimbă banii;
3. suma de bani care se schimbă;
4. durata tranzacţiilor;
5. puterea de cumpărare a banilor.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+3); b (2+3+5); c (3+4).

47. În economia de piaţă, veniturile factorilor de producţie sunt:


1. renta;
2. economiile;
3. impozitele;
4. capitalul;
5. dobânda.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+5); b. (1+5); c (1+2+4+5).

48. Creşterea productivităţii muncii (cantitatea de muncă este constantă), are ca efect:
1. creşterea costului global total;
2. creşterea salariului nominal;
3. creşterea diferenţei dintre preţ şi costul unitar;
4. sporirea tensiunii dintre resurse şi nevoi;
5. creşterea inflaţiei.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+3); b (2+3+4); c (3+4+5).

49. Salariul real este influenţat de:


1. salariul nominal;
2. nivelul preţurilor bunurilor de consum;
3. nivelul chiriei pentru locuinţă;
4. preţul materiilor prime;
5. amortizarea capitalului fix.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+5); b (1+4); c (1+2+3).

50. Cu cât trebuie mărit salariul nominal pentru ca salariul real să nu modifice în condiţiile în care
preţurile sporesc cu 20%:
a. 15%;
b. 20%;
c. 18%.

11
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
51. Ştiind că exportul net este de 400 miliarde u.m., PIB = 10.000 miliarde u.m. şi importul este 100
miliarde u.m., care este ponderea expoertului în PIB?
a. 5%;
b. 50%;
c. 4%.

52. La o cifră de afaceri de 100 milioane u.m. şi o rată a profitului de 10% (calculată la cifra de afaceri),
pentru ca rata profitului să devină 15% în condiţiile păstrării cifrei de afaceri, costurile de
producţie:
a. scad cu 10 milioane u.m.;
b. scad cu 20 milioane u.m.;
c. scad cu 5 milioane u.m.

53. Înclinaţia marginală spre consum este 0,6 iar creşterea investiţiilor nete este 400 milioane u.m.
Sporul de venit naţional (în milioane u.m.), va fi:
a. 2400;
b. 1200;
c. 1000.

54. Suportul consumului îl constituie:


a. preferinţele individuale;
b. banii;
c. resursele.

55. Costul de oportunitate:


a. reprezintă câştigul total obţinut dintr-o activitate economică;
b. se calculează numai la nivelul colectivităţii;
c. exprimă valoarea alternativelor eliminate.

56. Substituirea factorilor de producţie se bazează pe:


a. efectele concurenţei cu firme din alte ţări;
b. compatibilitatea caracteristicilor de utilitate şi de adaptabilitate a părţilor care se combină;
c. înţelegerile intervenite între agenţii economici.

57. Criteriile care stau la baza împărţirii costurilor de producţie în fixe şi variabile se referă la:
a. dimensiunile activităţii economice;
b. modul de utilizare a capitalului fix;
c. modificarea lor în raport cu volumul producţiei.

58. Obiectul cererii şi ofertei pe piaţa monetară este reprezentat de:


a. titlurile financiare;
b. bani;
c. schimbul monedei naţionale pe monede străine convertibile.

59. Piaţa forţei de muncă este spaţiul economic în care se întâlnesc, se confruntă şi se negociază:
a. exporturile şi importurile de bunuri şi servicii;
b. proprietatea publică şi proprietatea privată;
c. cererea de forţă de muncă şi oferta de forţă de muncă.

60. Identificaţi afirmaţia falsă cu privire la salariu:

12
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
a. este un preţ Admitere
al mărfii Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
forţei de muncă; Forum.ListaFacultati.ro

b. se formează în general, ca preţul oricărei mărfi;


c. pe termen lung salariul real ajunge întotdeauna la nivelul salariului nominal.

61. Rata profitului calculată în funcţie de cost, comparativ cu rata profitului calculată în funcţie de cifra
de afaceri este:
a. mai mare;
b. egală;
c. mai puţin importantă.

62. Dacă la cursurile existente ale dolarului şi euro se vinde prea mult din ambele monede se va decide:
a. creşterea cursului dolarului;
b. creşterea cursului euro;
c. creşterea cursului pentru ambele monede.

63. Investiţiile brute sunt egale cu:


a. formarea brută de capital fix;
b. diferenţa dintre investiţiile nete şi amortizare;
c. investiţiile nete la care se adaugă valoarea consumului de capital fix.

64. Ce înseamnă că resursele sunt limitate?


1. scad permanent;
2. sunt insuficiente în raport cu nevoile;
3. cresc mai încet decât nevoile;
4. sunt neregenerabile;
5. sunt parţial recuperabile.

Alegeţi varianta corectă:


a (2+3); b. (3+5); c (1+2+4).

65. Scăderea nivelului productivităţii muncii afectează negativ economia deoarece:


1. scade durata muncii;
2. creşte timpul liber;
3. scade puterea de cumpărare a banilor;
4. scade consumul.
5. scade interesul lucrătorilor pentru o pregătire superioară.

Alegeţi varianta corectă:


a (1+2+3); b (2+3+4); c (3+4).

66. Ce fenomene reflectă epuizarea potenţialului de expansiune:


1. epuizarea posibilităţilor de combinare a factorilor de producţie;
2. limitarea posibilităţilor de creştere a eficienţei utilizării factorilor de producţie;
3. scăderea gradului de ocupare a forţei de muncă;
4. scumpirea investiţiilor;
5. creşterea incertitudinii plasamentelor în titluri de valoare.

Alegeţi varianta corectă:


a (2+3+5); b (1+3+5); c (1+2+3).

13
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
67. Presupunem Admitere
că utilitatea Facultate,
totală Forum
a 16 bunuri X Admitere,
este 225, Subiecte Admitere o creştere
ceea ce reprezintă Forum.ListaFacultati.ro
cu 25% faţă de
utilitatea totală a 14 bunuri X. Utilitatea marginală în acest caz este:
a. 56,25;
b. 40,25;
c. 22,5.

68. Costurile fixe materiale = 10000 u.m.; costurile variabile = 6.000 u.m.; costurile variabile salariale
= 2000 u.m.; salarii = 5000 u.m.; amortizări = 3.000 u.m. Costurile fixe totale, costurile materiale
şi costurile totale iau valorile:
a. 13000 u.m.; 14000 u.m.; 19000 u.m.;
b. 15000 u.m.; 17000 u.m.; 20000 u.m.;
c. 13000 u.m.; 14000 u.m.; 15000 u.m.

69. În T0 valoarea tranzacţiilor = 20.000 u.m., din care 30% pe credit scadent peste un an. În T1
preţurile cresc cu 100%, iar producţia cu 50%. Din totalul tranzacţiilor, 10% se derulează pe credit
scadent peste 2 ani. Viteza de rotaţie a banilor este 10, atât în T0 cât şi în T1. Modificarea absolută
şi relativă a masei monetare este:
a. 2450 mld; 228,5%;
b. 3000 mld; 285,7%;
c. 4600 mld; 328,5%.

70. Înclinaţia marginală spre consum este 0,2. Ştiind că consumul curent a crescut cu 20% faţă de
perioada anterioară, iar venitul cu 30%, rata consumului în aceeaşi perioadă este:
a. 0,61;
b. 0,27;
c. 0,36.

71. Economia de piaţă se caracterizează prin:


a. predominarea proprietăţii private şi a liberalismului economic în toate domeniile de
b. activitate economică;
c. b. dezvoltarea proprietăţii private, în special în domeniul serviciilor;
d. pluralismul formelor de proprietate, cu predominarea proprietăţii publice;
e. consolidarea proprietăţii publice în toate domeniile de activitate.

72. Ştiinţa economica urmăreşte:


a. realizarea de bunuri cu calităţi fizice deosebite;
b. creşterea şi diversificarea trebuinţelor;
c. găsirea de modalităţi pentru folosirea mai eficientă a resurselor economice limitate;
d. limitarea poluării mediului natural.

73. Utilitatea economică a unui bun de consum este dată de:


a. raportarea la o nevoie reală sau presupusă a persoanei care a produs şi consumă bunul
respectiv;
b. satisfacţia pe care o obţine un consumator prin folosirea unei cantităţi determinate dintr-un
bun economic;
c. însuşirile calitative ale bunurilor prevăzute într-un certificat de garanţie;
d. ritmul în care scade oferta din bunul respectiv.

74. Nu constituie atribute ale proprietăţii:


a. dreptul de utilizare;
b. dreptul de uzufruct;

14
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. dreptul Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
la opinie; Forum.ListaFacultati.ro
d. dreptul la dispoziţie.

75. Rata consumului:


a. indică ponderea valorii consumului în totalul venitului;
b. indică sporul consumului la o creştere cu o unitate a venitului;
c. se calculează ca un raport între venit şi consum;
d. se calculează ca raport între economii şi consum;

76. Pentru combaterea inflaţiei se recomandă:


a. reducerea bunurilor destinate vânzării;
b. reducerea ratei dobânzii la creditele acordate de bănci;
c. reducerea importurilor;
d. echilibrarea bugetului de stat şi a balanţei de plăţi.

77. Sunt rezultatul activităţii economice, satisfac trebuinţele umane, dar nu sunt folosite pentru
obţinerea altor bunuri:
a. bunurile libere;
b. bunurile de consum;
c. bunurile de producţie;
d. bunurile intermediare.

78. Nu constituie premise pentru înfăptuirea convertibilităţii unei monede naţionale:


a. ţinerea sub control a inflaţiei;
b. asigurarea rezervei interne de valute;
c. oferirea de bunuri economice competitive;
d. scăderea puterii de cumpărare a monedei naţionale.

79. Un singur element din cele ce urmează nu intră în categoria costurilor variabile:
a. cheltuielile cu materiile prime pentru producţie;
b. amortizarea capitalului fix;
c. salariile lucrătorilor din producţie;
d. cheltuielile cu combustibilul folosit în producţie.

80. Constituie venituri ale factorilor de producţie:


a. veniturile bugetare;
b. impozitele;
c. dobânda:
d. taxele.

81. Dacă preţul pieţei este mai mare decât preţul de echilibru atunci piaţa se caracterizează prin:
a. existenţa unui exces de ofertă;
b. existenţa unui exces de cerere;
c. omogenitatea bunurilor oferite;
d. diferenţierea bunurilor oferite.

82. Este specifică economiei de piaţă:


a. dezvoltarea producţiei pentru profit;
b. folosirea preţului;
c. existenţa banilor;
d. instituţia creditului.

15
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

83. Amortizarea sau CCF (consumul de capital fix;


a. se include în indicatorii macroeconomici neţi;
b. nu se include în indicatorii macroeconomici bruţi;
c. nu se include în indicatorii macroeconomici neţi;
d. se include numai în PNB.

84. Prin operaţiunile caracteristice pieţei monetare are loc:


a. realizarea unor proporţii constante între diferitele segmente ale populaţiei ocupate;
b. reglarea cantităţii de monedă cerută de activitatea economică;
c. reglarea raporturilor dintre rata dobânzii şi rata profitului;
d. realizarea unui volum corespunzător de credite bancare.

85. Dacă producţia creşte, într-o perioadă de timp relativ scurtă:


a. CF (costul fix) creşte;
b. CV (costul variabil) scade;
c. CF (costul fix) scade;
d. CV (costul variabil) creşte.

86. Trecerea la convertibilitatea unei monede naţionale necesită:


a. sporirea capacităţii economiei naţionale de a produce bunuri şi servicii de calitate;
b. accentuarea intervenţiei statului în această direcţie;
c. dezvoltarea proprietăţii publice;
d. diminuarea rezervelor valutare ale ţării.

87. Pentru determinarea eficienţei în comerţul exterior, cursul de revenire la export şi la import se
rapor-tează la:
a. produsul naţional brut pe locuitor;
b. datoria externă;
c. cursul de schimb valutar;
d. productivitatea factorilor de producţie.

88. Dezechilibrul inflaţionist are drept consecinţă:


a. scăderea masei monetare;
b. venituri bugetare mai mari decât cheltuielile;
c. echilibrarea puterii de cumpărare a banilor;
d. deprecierea banilor.

89. În faza de recesiune economică se recomandă o politică bazată pe:


a. creşterea impozitelor şi a taxelor;
b. creşterea ratei dobânzii;
c. reducerea zilei de muncă;
d. reducerea impozitelor şi taxelor.

90. Se exprimă numai în expresie monetară:


a. consumul de materii prime;
b. productivitatea medie a muncii;
c. amortizarea capitalului fix (CCF);
d. producţia întreprinderii.

16
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
91. Bursa de valori Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
asigură: Forum.ListaFacultati.ro
a. îmbunătăţirea cursului de schimb valutar;
b. menţinerea constantă a vitezei de circulaţie a banilor;
c. creşterea nivelului de trai;
d. transferarea operativă a capitalului de la un proprietar la alt proprietar.

92. În cazul în care cursul de revenire brut la export scade, iar cursul de revenire brut la import creşte:
a. eficienţa comerţului exterior rămâne constantă,
b. eficienţa comerţului exterior se îmbunătăţeşte;
c. eficienţa comerţului exterior scade;
d. inflaţia se amplifică.

93. În economia de piaţă, incitaţia pentru investiţii este puternică atunci când:
a. rata dobânzii este inferioară ratei profitului;
b. sporeşte riscul economic;
c. importurile sunt egale cu exporturile;
d. se reduce înclinaţia marginală spre consum.

94. Tendinţa obiectivă de reducere a duratei muncii este determinată de:


a. acţiunile revendicative ale sindicatelor;
b. sporirea resurselor folosite în activitatea economică;
c. creşterea productivităţii muncii;
d. eficienţa comerţului exterior.

95. Balanţa comercială a unei ţări reflectă:


a. investiţiile de capital din alte ţări;
b. primirea şi acordarea de credite externe;
c. transferul de valute în alte ţări;
d. valoarea totală şi pe grupe de mărfuri a exportului şi a importului.

96. În condiţiile unei pieţe cu concurenţă perfectă, care este relaţia corectă ce se stabileşte între preţul şi
costul de producţie?
a. preţul include întotdeauna costul factorilor de producţie;
b. costul include preţul factorilor de producţie;
c. preţul este întotdeauna mai mare decât costul;
d. dacă preţul creşte costul scade.

97. Ce salariu nominal trebuie să solicite salariaţii unei firme în situaţia în care pentru luna septembrie
este prevăzută o creştere generală a preţurilor la bunurile de consum cu 15% pentru a menţine la
acelaşi nivel salariul real? În luna august, salariul nominal a fost de 5.000.000 u.m.
a. 5.250.000 u.m.;
b. 5.500.000 u.m.;
c. 5.750.000 u.m.;
d. 5.850.000 u.m.

98. Cererea şi preţul pentru un bun evoluează astfel:

Anul Cantitatea Preţul

T0 50 buc. 12 u.m./buc.
T1 80 buc. 10 u.m/buc.

17
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
În această situaţie cererea este:
a. elastică;
b. inelastică (rigidă);
c. de elasticitate unitară;
d. confuză.

99. Totalitatea bunurilor tranzacţionate (vândute) într-un semestru s-a efectuat prin folosirea a 200 de
miliarde de u.m., fiecare unitate monetară participând la trei operaţiuni de schimb.Volumul
tranzac-ţiilor în semestrul respectiv a fost de:
a. 600 de miliarde u.m.;
b. 800 de miliarde u.m.;
c. 500 de miliarde u.m;
d. 700 de miliarde u.m.

100. Capitalul total anual utilizat de o întreprindere este de 5 miliarde de u.m., din care capitalul
circulant reprezintă 30%.Amortizarea anuală (CCF anual) este de 20% din capitalul fix. La cât se
ridică cheltuielile materiale pentru producţia anuală a întreprinderii?
a. 2,4 miliarde u.m.
b. 2,6 miliarde u.m.
c. 2,0 miliarde u.m.
d. 2,2 miliarde u.m.

101. Dacă rata dobânzii creşte, cotaţia (cursul) titlurilor sau al hârtiilor de valoare, pe piaţa secundară
de capital:
a. creşte;
b. scade;
c. nu suferă nici o influenţă;
d. influenţează pozitiv decizia de a investi.

102. Este măsura valorii banilor:


a. rata dobânzilor;
b. cursul de schimb;
c. ambele de la pct a şi b;
d. nici una dintre cele de mai sus.

103. Identificaţi, în enumerarea următoare, acel element care nu are de a face cu nivelul de trai:
a. veniturile şi puterea de cumpărare a populaţiei;
b. nivelul elasticităţii cererii de consum;
c. condiţiile de locuit;
d. condiţiile de muncă şi odihnă.

104. Legătura obiectivă dintre factorii de producţie folosiţi şi rezultatele obţinute este cunoscută sub
denumirea de:
a. înclinaţie marginală;
b. multiplicator al investiţiilor;
c. rată de creştere economică;
d. funcţie de producţie.

105. Resursele se clasifică, după provenienţa, în:


a. primare şi derivate;

18
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. umane şi Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
materiale; Forum.ListaFacultati.ro
c. financiare şi valutare;
d. informaţionale.

106. Uzura fizică şi cea morală afectează:


a. factorul de producţie muncă;
b. factorul de producţie natură (pământul);
c. factorul de producţie capital;
d. capitalul fix.

107. O firmă se află la nivelul zero al rentabilităţii atunci când:


a. rata profitului atinge un nivel egal cu cel al ratei dobânzii;
b. veniturile (încasările) sunt egale cu cheltuielile;
c. cheltuielile depăşesc veniturile;
d. rata profitului se menţine constantă.

108. Elasticitatea cererii ia valori:


a. pozitive şi negative;
b. zero, unu şi plus infinit;
c. sub şi supra - unitare;
d. numai finite.

109. Cererea de bunuri semnifică o cantitate dintr-un bun, pe care consumatorul:


a. doreşte, dar nu poate să o achiziţioneze;
b. doreşte şi poate să o achiziţioneze;
c. o achiziţionează numai o dată cu diminuarea preţului bunului;
d. o consideră utilă numai în legătură cu consumul altor bunuri.

110. În economia de piaţă, raporturile dintre oameni în activitatea economică sunt raporturi:
a. de subordonare administrativă;
b. generatoare de egalitate socială;
c. de interese;
d. dependente de volumul resurselor utilizate.

111. Combaterea şomajului poate avea loc prin creşterea:


a. dobânzilor;
b. cursului de schimb;
c. economiilor;
d. cheltuielilor publice.

112. În comportamentul unui salariat de firmă cea mai mare importanţă o are:
a. relaţia negociată între patroni şi salariaţi;
b. negocierea salariului individual la un nivel cât mai ridicat, indiferent de evoluţia preţurilor;
c. mărimea salariului real;
d. mărimea salariului social.

113. Activităţile realizate de administraţiile publice furnizează:


a. bunuri şi servicii pentru colectivităţi;
b. bunuri materiale care satisfac diferite necesităţi;
c. bunuri spirituale pentru care se plătesc taxe;
d. mărfuri care se distribuie gratuit.

19
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
114. Nu provoacă deficit extern creşterea:
a. importurilor;
b. deficitului bugetar;
c. investiţiilor şi cheltuielilor publice;
d. economiilor şi impozitelor.

115. Monopolul afectează bunăstarea consumatorului:


a. indiferent de comportamentul său intern şi de obiectivele activităţii;
b. numai în condiţiile maximizării profitului de monopol;
c. numai indirect, ca stare de monopol a ramurii;
d. prin creşterea costurilor şi diminuarea eficienţei.

116. Se dau următoarele date privind activitatea unei întreprinderi:

P Producţie 0 5 7 10
(unităţi)
C Cost total (u.m.) 20.000 30.000 40.000 50.000

În cazul producţiei de 10 unităţi, costul variabil al unei unittăţi va fi:


a. 4000 u.m.
b. 8000 u.m.
c. 5000 u.m.
d. 4750 u.m.

117. Creşterea venitului naţional nu este inflaţionistă atunci când se datorează creşterii:
a. investiţiilor;
b. cheltuielilor publice;
c. exporturilor;
d. consumului.

118. Echilibrul cerere – ofertă, pe piaţă:


a. arată poziţia fiecărui consumator vizavi de fiecare producător (ofertant) în parte;
b. satisface concomitent interesele vânzătorilor şi cumpărătorilor;
c. există numai în economia concurenţială şi nu este caracteristic monopolului, oligopolului
sau monopsonului;
d. este obligatoriu stabil, respectiv centrul de direcţie a forţelor pieţei.

119. Productivitatea globală a factorilor de producţie exprimă:


a. producţia obţinută, ca urmare a folosirii celui mai important factor de producţie;
b. productivitatea medie a muncii;
c. productivitatea medie a capitalului;
d. eficienţa agregată a tuturor factorilor de producţie folosiţi.

120. Nu este caracteristică concurenţei „pure şi perfecte”:


a. departajarea profiturilor exclusiv pe criteriul producţiei;
b. existenţa firmelor cu pierderi, concomitent cu a celor profitabile;
c. diminuarea cererii faţă de ofertă;
d. eliminarea de pe piaţă a unora dintre ofertanţi.

20
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
121. Costul marginal se Admitere
determinăFacultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
prin raportul: Forum.ListaFacultati.ro
a. ∆CT/Q;
b. ∆CT/∆Q;
c. ∆CF/∆Q;
d. ∆CV/Q.

122. Munca feminină dintr-un oraş fiind concentrată într-o singură fabrică textilă, piaţa muncii
feminine din acel oraş este imperfectă având situaţia de:
a. oligopson;
b. monopson;
c. oligopol;
d. monopol.

123. La nivelul economiei naţionale, care din următoarele relaţii este corectă?
a. I = V + S;
b. I = S;
c. I = V + C;
d. I = C + S.

124. Preţul de echilibru are un rol hotărâtor în orientarea cererii şi ofertei pentru că:
a. avantajează pe cumpărător;
b. avantajează pe vânzător;
c. permite satisfacerea tuturor trebuinţelor;
d. reflectă condiţiile economice normale şi raţionale.

125. Care dintre elementele de mai jos este specific economiei de piaţă?
a. existenţa banilor;
b. folosirea preţului;
c. acordarea şi primirea de credite;
d. dezvoltarea producţiei pentru profit.

126. Consumul individual, plus consumul public (social), plus investiţiile nete sunt cuprinse în
indicatorul macroeconomic:
a. PIB;
b. PNB;
c. PNN;
d. PIN.

127. Un întreprinzător intenţionează să amenajeze un loc de parcare pentru autovehicule. Evoluţia


cererii faţă de tarifele posibile de practicat, se prezintă astfel:

Tarif (u.m./zi) Număr autoturisme


A 60.000 80
B 50.000 100
C 40.000 120
D 30.000 150

Care este tariful pe care întreprinzătorul îl va practica şi la ce capacitate de parcare se va opri?

21
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
128. Într-o întreprindereAdmitere Facultate,
cheltuielile Forum
materiale Admitere,
pentru Subiecte
producţia Admitere
anuală sunt de trei Forum.ListaFacultati.ro
ori mai mari decât
cele cu salariile. Profitul este de 20 milioane u.m., fiind egal cu mărimea cheltuielilor salariale. În
această situaţie costul producţiei anuale este de:
a. 80 milioane u.m.
b. 90 milioane u.m.
c. 100 milioane u.m.
d. 110 milioane u.m.

129. Din datele prezentate în tabelul următor

Perioada Venit (V) Consum (C)


To 1000 900
T1 1200 1000

deduceţi înclinaţia spre economii (s), în perioada T1, cunoscând că sporul (creşterea) economiilor
∆S = ∆V – ∆C, iar înclinaţia spre economii este s = ∆S/∆V.
a. 1/2;
b. 1/4;
c. 1/3;
d. 1/5.

130. Oferta şi preţul unui bun evoluează, pe piaţă, ca în tabelul următor:

Perioada Cantitatea (buc) Preţul (u.m.)


To 41 2,7
T1 45 2.8

Oferta bunului este:


a. elastică;
b. inelastică;
c. de elasticitate unitară;
d. fără elasticitate deductibilă.

131. În economie, costul de opţiune:


a. este determinat de risipa de resurse;
b. este un cost alternativ;
c. are la bază limitarea nevoilor;
d. este un cost marginal.

132. Agenţii economici a căror funcţie principală este redistribuirea veniturilor şi a avuţiei sunt
cunoscuţi sub denumirea de:
a. menaje;
b. firme;
c. administraţii publice;
d. instituţii financiare.

133. În cadrul fluxurilor din economie:


a. întreprinderile furnizează menajelor munca;
b. menajele plătesc impozite şi taxe statului;
c. administraţiile publice produc şi comercializează bunuri în scop de profit;
d. este important să scadă valoarea adăugată creată de întreprinderi.
22
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

134. Una din afirmaţii nu este adevărată:


a. bunurile libere nu au utilitate;
b. după Gossen, utilitatea marginală scade;
c. la o utilitate marginală egală cu zero, utilitatea totală este maximă şi constantă;
d. automobilul şi benzina sunt bunuri complementare.

135. Consumul capitalului tehnic circulant se reflectă:


a. numai în valoarea producţiei;
b. numai sub formă de amortizare;
c. atât în formă materială, cât şi valorică;
d. numai în formă materială.

136. Pe termen scurt, diagrama costului fix:


a. porneşte din originea axelor;
b. este paralelă pe axa producţiei;
c. este perpendiculară cu axa producţiei;
d. este asemănătoare cu cea a costului marginal.

137. Pe termen scurt, dacă CFM scade, costul total:


a. scade;
b. nu se modifică;
c. este egal cu costul variabil;
d. creşte.

139. Când salariul nominal creşte mai intens decât creşte salariul real, preţurile de consum:
a. scad;
b. cresc;
c. nu se modifică:
d. sunt egale cu preţurile factorilor de producţie.

140. Viteza de rotaţie a capitalului folosit:


a. creşte, când scade numărul de rotaţii al capitalului;
b. scade, când scade durata unei rotaţii a capitalului;
c. este într-o relaţie directă cu durata unei rotaţii;
d. creşte, când scade durata unei rotaţii a capitalului folosit.

141. Când creşterea cantităţii cerute este egală cu scăderea preţului, coeficientul de elasticitate este:
a. zero;
b. unu;
c. supraunitar;
d. subunitar.

142. La o cerere elastică faţă de preţ, dacă preţul scade:


a. încasările scad;
b. încasările nu se modifică;
c. încasările cresc;
d. firma renunţă să mai vândă.

23
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
143. Care dintre următoarele Facultate,
afirmaţii este Forum Admitere, Subiecte Admitere
adevărată? Forum.ListaFacultati.ro
a. la o cerere inelastică faţă de preţ, reducerea preţului antrenează scăderea volumului valoric
al vânzărilor;
b. cererea, ca regulă, se află în relaţie indirectă (negativă) cu venitul;
c. preţul de echilibru este un preţ administrat;
d. la o ofertă elastică, modificarea preţului determină modificarea în sens opus a cantităţii
oferite;

144. Dacă productivitatea marginală a factorului substituit este mai mare decât productivitatea
marginală a factorului ce îl substituie, rata marginală de substituţie este:
a. subunitară;
b. supraunitară;
c. egală cu unitatea;
d. nulă.

145. Este o relaţie indirectă (negativă) între:


a. nivelul preţului unitar şi al profitului unitar;
b. numărul de rotaţii al capitalului folosit şi viteza de rotaţie a capitalului folosit;
c. nivelul costului unitar şi al profitului unitar;
d. salariul nominal şi salariul real.

146. În cadrul operaţiunilor bursiere la termen:


a. câştigă numai cumpărătorul;
b. vânzătorul speră să scadă cursul titlurilor;
c. pierd şi vânzătorul şi cumpărătorul;
d. cumpărătorul speră să scadă cursul titlurilor.

147. Când producţia finală brută a agenţilor naţionali ce îşi desfăşoară activitatea în străinătate este
mai mare decât producţia finală brută a agenţilor străini ce lucrează în interiorul ţării:
a. PIB>PGB;
b. PIB=PGB;
c. PNB>PIB;
d. PNB>consumul intermediar.

148. Dacă investiţia brută este mai mare decât investiţia de înlocuire:
a. nu există surse de dezvoltare;
b. formarea capitalului fix creşte;
c. investiţia netă este negativă;
d. economia stagnează.

149. Ca modalitate de atenuare a şocurilor ciclurilor economice, în perioade de „boom”prelungit se


recomandă:
a. sporirea volumului de credite;
b. majorarea ratei dobânzii;
c. reducerea fiscalităţii;
d. creşterea deficitului bugetar.

150. Asupra masei monetare se acţionează pentru diminuare prin:


a. scăderea vitezei de rotaţie a banilor;
b. creşterea deficitului bugetar;
c. creşterea ratei dobânzii;

24
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
d. liberalizareaAdmitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
salariilor. Forum.ListaFacultati.ro

151. Dacă preţurile de consum cresc mai intens decât creşte salariul real, atunci salariul nominal:
a. creşte mai intens decât preţurile;
b. scade;
c. creşte mai puţin intens decât salariul real;
d. creşte cu aceeaşi intensitate ca salariul real.

152. Investiţia netă se mai numeşte şi investiţie pentru:


a. dezvoltare;
b. înlocuire;
c. consumul intermediar;
d. accelerarea recesiunii.

153. Care dintre afirmaţii este adevărată?


a. acţiunile sunt titluri cu venit fix;
b. formarea brută a capitalului tehnic se realizează pe seama investiţiei brute;
c. profitul nu este inclus în valoarea adăugată;
d. PIB real se exprimă în preţuri curente.

154. Pe termen scurt, suma costurilor marginale este egală cu:


a. costurile fixe totale;
b. productivitatea marginală;
c. costurile variabile totale;
d. suma costurilor medii fixe şi variabile.

155. Comparativ cu rata profitului, calculată la cifra de afaceri, rata profitului, calculată la costuri este:
a. mai mică;
b. mai mare;
c. la aceeaşi mărime, dacă amortizarea este zero;
d. un număr subunitar.

156. Dacă viteza de rotaţie a banilor creşte mai repede decât creşte masa monetară, valoarea
tranzacţiilor:
a. scade;
b. nu se modifică;
c. creşte;
d. este egală cu masa monetară.

157. O bancă comercială acordă credit unui agent economic pe un termen de 12 luni. Rata medie anuală
a dobânzii practicate este de 15%, în condiţiile unei inflaţii preliminate de 9%. Rata reală a
dobânzii este, în aceste condiţii, de:
a. 15 la sută;
b. 12,5 la sută;
c. 9 la sută;
d. 6 la sută.

158. Într-o economie închisă (fără comerţ exterior), dacă volumul cheltuielilor guvernamentale este de
200 miliarde u.m., consumul populaţiei este de 500 miliarde u.m., iar investiţiile brute sunt 100
miliarde u.m., atunci PIB este:
a. 700 miliarde u.m.;

25
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. 600 miliardeAdmitere
u.m.; Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
c. 800 miliarde u.m.;
d. 300 miliarde u.m.

159. La un credit acordat pe doi ani de 10 milioane u.m., cu o rată anuală a dobânzii de 10%, în regim
de dobândă compusă, suma finală ce trebuie restituită este de:
a. 13,1 milioane u.m.;
b. 14,2 milioane u.m.;
c. 12,1 milioane u.m.;
d. 20,1 milioane u.m.

160. Pe termen scurt, dacă producţia creşte cu 100%, CFM:


a. creşte cu 50%;
b. scade cu 150%;
c. creşte cu 100%;
d. scade cu 50%.

161. Pe piaţa unui bun, funcţia cererii este Qc = 30-5p, iar funcţia ofertei este Qo=12+ p. Atunci
preţul şi cantitatea de echilibru sunt:
a. 3 şi 10;
b. 2 şi 15;
c. 3 şi 25;
d. 3 şi 15.

DISCIPLINA: ISTORIA ROMÂNILOR

Alegeţi varianta corectă:

1. La 13 iunie 1848 programul revoluţiei muntene a fost aprobat de domnitorul:


a. Gh. Bibescu;
b. Barbu Ştirbei.

2. Prin constituţia din 4 martie 1849, împăratul Franz Joseph recunoştea:


a. Independenţa Transilvaniei;
b. Autonomia Transilvaniei.

3. La 2 iulie 1849, la Seghedin, s-a semnat:


a. Proiectul de Pacificare;
b. Un „Act de Pacificare”.

4. Primul guvern unic al Principatelor, format la 22 ianuarie 1862, a fost condus de:
a. Barbu Catargiu;
b. Lascăr Catargiu.

5. Prima Constituţie internă românească a fost adoptată în anul:


a. 1864;

26
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. 1866. Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

6. Afirmă despre Regele Carol I că „ducea singur politica noastră externă”:


a. Ion C. Brătianu;
b. Titu Maiorescu.

7. A avut cea mai importantă contribuţie la modernizarea învăţământului românesc:


a. Petru Poni;
b. Take Ionescu;
c. Spiru Haret.

8. Pronunciamentul de la Blaj din mai 1868 a fost redactat de:


a. Andrei Şaguna;
b. George Bariţiu;
c. Simion Bărnuţiu.

9. În perioada regimului liberal Dieta Transilvaniei avea în componenţa sa:


a. 32 de deputaţi români;
b. 44 de deputaţi români;
c. 48 de deputaţi români.

10. C.A. Rosetti facea parte din gruparea:


a. Liberal-radicală;
b. Democrat revoluţionară;
c. Liberal-moderată.

11. Partidul Naţional Român din Transilvania s-a format în anul:


a. 1881;
b. 1869;
c. 1867.

12. Consiliul de Coroană din 21 iulie 1914 a stabilit poziţia României faţă de război:
a. Neutralitate;
b. Intrarea în război de partea Antantei;
c. Intrarea în război de partea Puterilor Centrale

13. După Unirea Transilvaniei cu România, puterea executivă în Transilvania a fost încredinţată unui:
a. Consiliu Dirigent;
b. Marele Sfat Naţional;
c. Consiliului Naţional Român;
d. Consiliul Director.

14. Suprafaţa arabilă deţinută de moşieri şi expropriată prin reforma agrară din 1921 a fost de:
a. 70%;
b. 66%
c. 50%
d. 60%

15. Iniţiatorul reformei financiare după Marea Unire a fost:


a. Constantin Argetoianu;
b. Nicolae Titulescu;

27
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. Take Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
Ionescu; Forum.ListaFacultati.ro
d. Gheorghe Tătărescu.

16. Votul universal pentru „toţi cetăţenii români majori” a fost introdus în România prin:
a. Constituţia din 1866;
b. Constituţia din 1938;
c. Constituţia din 1923;
d. Constituţia din 1948.

17. Încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria ca suverani ai României Mari a avut loc la:
a. 1 decembrie 1922;
b. 15 octombrie 1922;
c. 1 decembrie 1919;
d. 24 ianuarie 1919.

18. Sfatul Ţării hotărăşte Unirea Basarabiei cu România la:


a. 24 ianuarie 1918;
b. 27 martie 1918;
c. 22 aprilie 1918;
d. 29 martie 1918.

19. Trecerea armatelor ruseşti pe teritoriul României a fost reglementată prin Convenţia semnată la:
a. 4 septembrie 1876 la Livadia;
b. 4 aprilie 1877 la Bucureşti;
c. 12 aprilie 1877 la Livadia.

20. Problema obţinerii independenţei României este ridicată de domnitorul Carol I în anul:
a. 1876;
b. 1873;
c. 1877.

21. Imperiul Otoman acceptă unirea deplină indiferent de domnitor, în:


a. octombrie 1866;
b. mai 1866;
c. iulie 1866.

22. Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române este înlăturat în urma:


a. Convenţiei de la Balta-Liman;
b. Congresului de la Paris;
c. Conferinţei Marilor Puteri de la Paris.

23. Alternanţa la guvernare a partidelor politice a fost introdusă de regele Carol I în anul:
a. 1866;
b. 1895;
c. 1891.

24. Înalta Poartă recunoaşte oficial unirea Principatelor pe timpul domniei lui Al. I.Cuza, în anul:
a. 1861;
b. 1859;
c. 1860.

28
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
25. Marile Puteri Admitere
recunosc Facultate,
dreptul Forum de
Principatelor Admitere, Subiecte
a schimba Admitere
legile Forum.ListaFacultati.ro
cu privire la organizarea lor
internă în anul:
a. 1859;
b. 1866;
c. 1864

26. Regimul fanariot în Moldova s-a instaurat la sfârşitul domniei lui:


a. Ştefan Petriceicu;
b. Constantin Cantemir;
c. Dimitrie Cantemir

27. Expulzarea grecilor din Moldova a fost hotărâtă prin Aşezământul din 15 iulie 1651 dat de domnul:
a. Vasile Lupu;
b. Leon Tomşa;
c. Ştefan Petriceicu.

28. Principe al Transilvaniei care a încercat să unească Ţările Române într-un Regat al Daciei:
a. Gabriel Bethlen
b. Andrei Bathory;
c. Ştefan Bathory.

29. Prima acţiune antiotomană iniţiată de Mihai Viteazul a început în:


a. octombrie 1594;
b. noiembrie 1594;
c. mai 1595.

30. Organizează şi conduce în mod strălucit apărarea Belgradului, în vara anului 1456:
a. Matei Corvin
b. Iancu de Hunedoara
c. Pavel Chinez.

31. Intreprinde, după Grigore Ureche, o importantă operă de organizare politică şi ecleziastică a
Moldovei:
a. Petru Muşat;
b. Alexandru cel Bun;
c. Petru Rareş.

32. Organizează Mitropolia Ţării Româneşti de la Curtea de Argeş:


a. Nicolae Alexandru;
b. Vladislav Vlaicu;
c. Basarab I.

33. Că statul românesc medieval a fost „expresia unei naţiuni în devenire”, afirma:
a. Gh. Brătianu;
b. Şerban Papacostea;
c. Dimitrie Onciul.

34. Unifică „ţările” dintre Dunăre şi Marea Neagră:


a. Dobrotici;
b. Ivanco;
c. Balica.

29
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
35. Organizează, în anul 284, provincia Scythia Minor:
a. Diocleţian;
b. Decius;
c. Constantin cel Mare.

36. Despre Burebista, „cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia”, vorbeşte:
a. Strabon;
b. Iordanes;
c. Inscripţia de la Dionysopolis.

37. Conduce mişcarea de emancipare naţională a românilor din Transilvania în sec.XVIII:


a. Biserica ordodoxă;
b. Biserica Unită;
c. Mitropolitul Andrei Şaguna.

38. Două cruciade în care forţele creştine au suferit grele înfrângeri:


a. Nicopole şi Vidin;
b. Nicopole şi Varna;
c. Nicopole şi Belgrad.

39. După cucerirea Constantinopolului de către turci, domnii români adoptă următoarea atitudine:
a. Se pun sub protecţia Papei de la Roma
b. Refuză să ajute aşezămintele de la muntele Athos;
c. Sunt printre cei mai generoşi susţinători ai ortodoxiei din sud-estul Europei.

40. Tratatul din 1595 făcea din Mihai Viteazul un vasal al principelului:
a. Rudolf al II-lea;
b. Sigismund Bathory;
c. Andrei Bathory.

41. Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris prevedea:


a. Menţinerea atribuţiilor domnului înscrise în Convenţia de la Paris;
b. Limitarea atribuţiilor domnului;
c. Extinderea atribuţiilor domnului.

42. Partidul Naţional Român s-a format în anul:


a. 1881;
b. 1869;
c. 1894.

43. Primul guvern post-comunist din România a fost condus de:


a. Nicolae Văcăroiu;
b. Theodor Stolojan;
c. Petre Roman.

44. „Războiul Crimeei” a reprezentat:


a. Debutul „Crizei Orientale”;
b. Sfârşitul „Crizei Orientale”;
c. O nouă etapă a „Crizei Orientale”.

30
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
45. Rusia ajunge vecinaAdmitere
Moldovei Facultate,
în urmaForum Admitere,
războiului dintreSubiecte
anii: Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. 1806 – 1812;
b. 1877 – 1878;
c. 1787 – 1792.

46. Primele alegeri libere din România post-decembristă au fost organizate la:
a. 28 februarie 1990;
b. 20 mai 1990;
c. 20 mai 1991.

47. Recunoaşterea independenţei României condiţionată de modificarea art.7din Constituţie a fost


hotărâtă prin:
a. Tratatul de la San Stefano;
b. Tratatul de la Paris;
c. Tratatul de la Berlin.

48. Conducerea generală a administraţiei publice din România este asigurată de:
a. Preşedinte;
b. Guvern;
c. Parlament.

49. Regimul introdus prin Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris a fost:


a. Democratic;
b. Militar;
c. Autoritar.

50. Despre realităţile politice din Transilvania la venirea ungurilor în Câmpia Tisei avem informaţii din:
a. Legenda Sfântului Gerard;
b. Diploma cavalerilor Ioaniţi;
c. Gesta Hungarorum.

51. Dobrogea intră în componenţa Ţării Româneşti în vremea lui:


a. Vladislav Vlaicu;
b. Dan I;
c. Mircea cel Bătrân.

52. Constituţia din 1866 prevedea că toate puterile statului emană de la:
a. Domn;
b. Guvern;
c. Naţiune.

53. Bucovina este anexată de Imperiul Habsburgic în anul:


a. 1812;
b. 1699;
c. 1775.

54. Constituţia din 1991 a fost aprobată prin referendum la:


a. 24 noiembrie;
b. 4 noiembrie;
c. 8 decembrie.

31
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate,
55. Instituţie politico-administrativă Forum
specifică Admitere,
saşilor Subiecte Admitere
din Transilvania: Forum.ListaFacultati.ro
a. comitatul;
b. districtul;
c. universitas saxonum;
d. terra saconum.

56. Prin prevederile Constituţiei din 1923 creşteau prerogativele:


a. regelui;
b. guvernului;
c. parlamentului;
d. consiliilor locale.

57. România semnează tratatul de pace cu Puterile Centrale la Bucureşti la data de:
a. 24 aprilie / 7 mai 1918;
b. 28 octombrie 1918;
c. 3 martie 1918;
d. 5 mai 1918.

58. Restabilirea Regulamentelor Organice şi a dominaţiei Rusiei s-a făcut prin:


a. Convenţia de la Paris;
b. Hatişeriful de la Istambul
c. Convenţia de la Akkerman;
d. Convenţia de la Balta-Liman.

59. Conform Constituţiei din 1866 toate puterile statului emană de la:
a. domn;
b. guvern;
c. naţiune;
d. senat.

60. Noua Putere care îşi dispută supremaţia politică asupra Ţărilor Române în secolul al XVIII-lea:
a. Polonia;
b. Rusia;
c. Franţa;
d. Ungaria.

61. Ţinutul dintre Prut şi Nistru este cedat Rusiei în urma păcii de la:
a. Iaşi;
b. Şiştov;
c. Bucureşti;
d. Adrianopol.

62. Constituţia din 1991 prevedea că judecătorii se supun numai:


a. preşedintelui;
b. legii;
c. Curţii Constituţionale;
d. Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

63. Este garantul independenţei naţionale şi al integrităţii teritoriale:


a. parlamentul;
b. guvernul;

32
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. preşedintele;Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
d. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

64. Moldova şi Ţara Românească au devenit principalul teatru de confruntări militare între imperiile
vecine în secolul:
a. al XVIII-lea;
b. al XVII-lea;
c. al XIX-lea;
d. al XVI-lea.

65. Obiectivul politic al luptei duse de Inochentie Micu Klein a fost:


a. recunoaşterea naţiunii române;
b. independenţa Transilvaniei;
c. autonomia Transilvaniei;
d. recunoaşterea Bisericii ortodoxe.

66. În fruntea Sfatului Ţării a fost ales:


a. Pantelimon Halippa;
b. Ion Nistor;
c. Ion Inculeţ;
d. Onisifor Ghibu.

67. Unirea Bucovinei cu România s-a înfăptuit la:


a. 12/25 XI 1918;
b. 15/28 XI 1918;
c. 14/27 X 1918;
d. 18 XI 1918.

68. Iniţiază reforma financiară în iulie 1921:


a. Take Ionescu;
b. Ion I. C. Brătianu;
c. Nicolae Titulescu;
d. Constantin Argetoianu.

69. Retrocedarea judeţelor Cahul, Bolgrad şi Ismail către Moldova s-a făcut în anul:
a. 1849;
b. 1856;
c. 1858;
d. 1859.

70. Noul regim -domnia autoritară -este instituit de Al. I. Cuza după lovitura de stat din:
a. 2 mai 1864;
b. 13 martie 1864;
c. 14 august 1864;
d. 11 octombrie 1863.

71. Unirea deplină, indiferent de domnitor, a fost recunoscută de Poartă în:


a. noiembrie 1866;
b. octombrie 1866;
c. decembrie 1861;
d. mai 1866.

33
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

72. Conduce delegaţia română la Congresul de la Berlin:


a. Mihail Kogălniceanu;
b. Carol I;
c. Ion C. Brătianu;
d. Dumitru Brătianu.

73. La începutul domniei, Carol I s-a sprijinit pe:


a. liberali;
b. liberali-moderaţi;
c. conservatori;
d. conservatori şi liberali.

74. Din înţelegerea Balcanică făceau parte statele:


a. România, Turcia, Grecia, Iugoslavia;
b. România, Bulgaria, Grecia, Turcia;
c. România, Albania, Bulgaria, Grecia;
d. România, Macedonia, Bulgaria, Grecia.

75. România este admisă în Consiliul Europei în anul:


a. 1993;
b. 1995;
c. 1994;
d. 1999.

76. Rusia devine vecină Ţărilor Române în urma păcii de la:


a. Kuciuk – Kainargi;
b. Belgrad;
c. Iaşi;
d. Bucureşti.

77. După primul război mondial, principalul garant al sistemului de securitate pentru România era:
a. SUA;
b. Anglia;
c. Franţa;
d. Rusia.

78. România renunţă la starea de neutralitate şi intră în război alături de Germania la:
a. 22 iunie 1940;
b. 22 iunie 1941;
c. 23 noiembrie 1940;
d. 1 septembrie 1939.

79. Gruparea din Partidul Naţional Român care susţinea unirea Transilvaniei cu România era
reprezentată de:
a. Octavian Goga;
b. Vasile Goldiş;
c. Aurel C. Popovici;
d. Alexandru Vaida Voievod.

34
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
80. Guvernul Petru GrozaAdmitere Facultate,
a dizolvat Forum
Partidul Admitere,
Naţional Subiecte
Ţărănesc la: Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. 15 iunie 1946;
b. sfârşitul lunii iulie 1947;
c. 19 noiembrie 1946;
d. 19 noiembrie 1947.

81. Constituţia din 1923 a fost opera:


a. Partidului Naţional Român;
b. Partidului Ţărănesc;
c. Partidului Naţional Liberal;
d. Partidului Poporului.

82. Decretul privind interzicerea avorturilor s-a adoptat în:


a. 1966;
b. 1957;
c. 1968;
d. 1965.

83. Revenirea la domniile pământene s-a realizat în anul:


a. 1829;
b. 1822;
c. 1928;
d. 1823.

84. Primul program politic modern al românilor din Transilvania:


a. Supplex Libellus;
b. Pronunciamentul de la Blaj;
c. Supplex Libellus Valachorum;
d. Memorandumul.

85. Primul parlament bicameral a fost instituit în România în anul:


a. 1858;
b. 1859;
c. 1862;
d. 1864.

86. Prim-ministru al României, după demiterea guvernului Petre Roman:


a. Nicolae Văcăroiu;
b. Theodor Stolojan;
c. Radu Vasile;
d. Victor Ciorbea.

87. La începutul primului război mondial România era aliată cu:


a. Tripla Înţelegere;
b. Puterile Centrale;
c. Sfânta Alianţă;
d. Antanta.

88. Organizaţie naţionalistă creată în 1927:


a. L.A.N.C.;
b. Garda de Fier;

35
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate,
c. Legiunea Arhanghelului Mihail;Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
d. Partidul Naţional Agrar.

89. În 1940, România a fost obligată să cedeze teritorii către URSS şi Statele:
a. Polonia şi Bulgaria;
b. Ungaria şi Bulgaria;
c. Ucraina şi Iugoslavia;
d. Iugoslavia şi Bulgaria.

90. Recunoaşterea internaţională a unirii Bucovinei cu România s-a realizat prin tratatul semnat cu:
a. Ungaria;
b. Germania;
c. Austria;
d. Franţa.

91. România întoarce armele împotriva foştilor aliaţi şi se alătură Naţiunilor Unite la:
a. 12 septembrie 1944;
b. 23 august 1944;
c. 26 august 1944;
d. 25 octombrie 1944.

92. Înţelegerea Balcanică s-a constituit şi era formată din statele:


a. 9 februarie 1934 la Atena – Iugoslavia, Grecia, Turcia, România;
b. 9 februarie 1921 la Bucureşti – Bulgaria, România, Grecia, Iugoslavia;
c. 9 februarie 1934 la Bucureşti – România, Bulgaria, Ungaria, Grecia;
d. 9 februarie 1934 la Belgrad – România, Turcia, Iugoslavia, Bulgaria.

93. Replica URSS la planul Marshall a fost crearea:


a. Sovromurilor;
b. Planului Valev;
c. Tratatului de la Varşovia;
d. C.A.E.R.

94. Faţă de Constituţia din 1923, Constituţia din 1938 a:


a. lărgit dreptul de vot;
b. menţinut aceeaşi situaţie în ceea ce priveşte dreptul de vot;
c. restrâns dreptul de vot;
d. reintrodus votul cenzitar.

95. Momentul de apogeu al autonomiei româneşti faţă de URSS s-a realizat în:
a. august 1968;
b. aprilie 1964;
c. ianuarie 1967;
d. iunie 1975.

96. Guvernul rezultat din primele alegeri pe baza votului universal în România avea în frunte pe:
a. Ionel I.C. Brătianu;
b. Alexandru Vaida-Voievod;
c. Petre Roman;
d. Alexandru Averescu.

36
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
97. În primii ani Admitere
ai regimului Facultate,
comunist în Forum Admitere,
România, Subiecte
politica externăAdmitere Forum.ListaFacultati.ro
s-a caracterizat prin:
a. normalizarea relaţiilor cu democraţiile occidentale;
b. independenţa în relaţiile cu URSS;
c. docilitate deplină faţă de URSS;
d. apropiere de statele din Africa şi America de Sud.

98. Politica de transformare socialistă a agriculturii a dus la judecarea de procese publice a:


a. 30.000 de ţărani;
b. 50.000 de ţarani;
c. 60.000 de ţărani;
d. 80.000 de ţărani.

99. Situaţia dezastruoasă a economiei româneşti după al doilea război mondial s-a datorat şi refuzului
României de a participa la:
a. planul Young;
b. planul Briand-Kellogg;
c. planul Marshall;
d. planul Dawes.

100. Ministrul de externe al României în timpul căruia s-au reluat relaţiile diplomatice cu URSS:
a. Victor Antonescu;
b. Nicolae Titulescu;
c. Mihail Manoilescu;
d. Gheorghe Tătărescu.

101. România aderă la Pactul Tripartit la data de:


a. 23 martie 1939;
b. 23 august 1939;
c. 23 noiembrie 1939;
d. 23 noiembrie 1940.

102. Tratatul de pace semnat de România cu Bulgaria la 10 decembrie 1919 stabilea graniţelor între
cele două state, aşa cum erau la:
a. începutul primului război balcanic;
b. după primul război balcanic;
c. la sfârşitul celui de-al doilea război balcanic;
d. la începutul anului 1918.

103. Problema Orientală a fost soluţională la sfârşitul războiului dintre anii:


a. 1683 - 1699;
b. 1828 - 1829;
c. 1877 - 1878;
d. 1914 - 1918.

104. România devine membră O.N.U. în anul:


a. 1949;
b. 1945;
c. 1947;
d. 1955.

37
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
105. Planurile de dezvoltare economică elaborate de C.A.E.R. în deceniul 7 al sec. XX vizau
transformarea României într-o ţară cu:
a. o puternică industrie grea;
b. o puternică industrie a bunurilor de consum;
c. o industrie siderurgică de vârf;
d. o economie predominant agrară.

106. Constituţia din 1866 stabilea că în România proprietatea era:


a. ocrotită;
b. garantată;
c. sacră şi inviolabilă;
d. obştească şi de utilitate publică.

107. Cu prilejul Conferinţei de la Viena din anul 1924, sovieticii afirmă că:
a. recunosc actul de la 27 martie 1918;
b. nu recunosc actul de la 27 martie 1918;
c. acceptă medierea Societăţii Naţiunilor în problema în litigiu cu România;
d. nu acceptă nici o mediere.

108. Primele alegeri libere pe baza votului universal s-au organizat în România în anul:
a. 1990;
b. 1991;
c. 1919;
d. 1946.

109. Cedarea Bucovinei de Nord Uniunii Sovietice în iunie 1940 a dus la:
a. consolidarea relaţiilor germano-sovietice;
b. primul moment de criză în relaţiile germano-sovietice după 1939;
c. ruperea relaţiilor diplomatice dintre Germania şi URSS;
d. respectarea prevederilor pactului Ribbentrop-Molotov.

110. Pentru prima dată geţii vin în contact cu civilizaţia antichităţii clasice prin intermediul:
a. perşilor;
b. grecilor;
c. celţilor;
d. romanilor.

111. Despre realităţile politice din Transilvania la venirea ungurilor în Câmpia Tisei avem informaţii
din:
a. Cronica pictată de la Viena;
b. Legenda Sfântului Gerard;
c. Gesta Hungarorum;
d. Diploma cavalerilor ioaniţi.

112. Primul guvern de orientare comunistă în România a fost instalat la:


a. 6 martie 1945;
b. 30 decembrie 1947;
c. 19 noiembrie 1946;
d. 23 august 1944.

38
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
113. Cel mai important Admitere Facultate,
guvern din timpul Forum Admitere,
domniei lui Al. Subiecte
I. Cuza aAdmitere
fost condus de: Forum.ListaFacultati.ro
a. Barbu Catargiu;
b. Nicolae Kretzulescu;
c. Dimitrie Brătianu;
d. Mihai Kogălniceanu.

114. „Revoluţia culturală” a fost lansată de Nicolae Ceauşescu după vizita în:
a. Coreea de Sud;
b. U.R.S.S.;
c. Cambogia;
d. China.

115. Instaurarea regimului turco-fanariot a însemnat:


a. obţinerea independenţei;
b. revenirea la domniile pământene;
c. restrângerea severă a autonomiei;
d. consolidarea autonomiei.

116. Autonomia locală în oraşe se realizează prin:


a. prefecţi;
b. consiliile locale;
c. guvern;
d. pretori.

117. Intervenţia armată a statelor membre ale Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia a avut loc în:
a. iulie 1971;
b. noiembrie 1968;
c. august 1968;
d. octombrie 1956.

118. În 1937, Iuliu Maniu încheia un pact cu C.Z. Codreanu pe durata:


a. opoziţiei parlamentare;
b. mandatului guvernamental;
c. campaniei electorale;
d. sesiunii parlamentare.

119. P.C.R. a fost scos în afara legii în:


a. 1922;
b. 1924;
c. 1921;
d. 1933.

120. Aderarea României la Tripla Alianţă a fost determinată de:


a. originea germană a regelui;
b. tendinţele expansioniste ale Austro-Ungariei;
c. tendinţele expansioniste ale României;
d. tendinţele expansioniste ale Rusiei.

121. Eliminarea ultimilor partizani din mişcarea de rezistenţă anticomunistă s-a realizat după anul:
a. 1958;
b. 1950;

39
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. 1956; Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
d. 1977.

122. „Cel dintâi şi cel mai mare rege din Tracia” este numit Burebista de:
a. Strabon;
b. Iordanes;
c. Dio Cassius;
d. inscripţia de la Dionysopolis.

123. Structura instituţională a Ţărilor Române în Evul Mediu a fost de inspiraţie:


a. maghiară;
b. germană;
c. slavă;
d. bizantină.

124. Preşedintele României poate fi ales pe o perioadă de:


a. un mandat;
b. două mandate;
c. un număr nelimitat de mandate;
d. trei mandate;

125. Regimul Antonescu a fost înlăturat la:


a. 6 martie 1945;
b. 23 august 1944;
c. 9 octombrie 1944;
d. 26 august 1944.

126. Statul internaţional al Principatelor Române între 1956 – 1877 era de:
a. state sub protectorat rusesc;
b. state sub protectorat rusesc şi suzeranitate otomană;
c. suzeranitate otomană;
d. garanţia colectivă a marilor puteri şi suzeranitatea otomană.

127. Decretul lege privind funcţionarea partidelor politice şi a organizaţiilor obşteşti din România intră
în vigoare la:
a. 31 decembrie 1989;
b. 30 decembrie 1989;
c. 3 ianuarie 1990;
d. 20 mai 1990.

128. Hotărârea de constituire a Adunărilor ad-hoc a fost luată la:


a. Adrianopol;
b. Paris;
c. Constantinopol;
d. Balta-Liman.

129. Prin legea de naţionalizare din 1948 s-a consolidat:


a. marea proprietate funciară;
b. proprietatea privată;
c. proprietatea întregului popor;
d. proprietatea cooperatistă.

40
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
130. Prima încercare de ieşire din starea de vasalitate faţă de coroana arpadiană o realizează:
a. Seneslau;
b. Litovoi;
c. Basarab I;
d. Cneazul Farcaş.

131. Mihai Viteazul pierde Transilvania în urma bătăliei de la:


a. Gorăslău;
b. Şelinbăr;
c. Cîmpia Turzi;
d. Mirăslau.

132. Românii trecuţi la greco-catolicism primesc drepturi civile prin:


a. Diploma Leopoldină din 1691;
b. Diploma Leopoldină din 1701;
c. Diplomele lui Iosif al II-lea;
d. Aprobatae şi Compilatae.

133. Protectoratul rusesc asupra Principatelor s-a oficializat în anul:


a. 1856;
b. 1826;
c. 1829;
d. 1807.

134. „Prinţ străin dintr-o familie domnitoare europeană” era prevederea cerută de români şi înscrisă în:
a. Tratatul de la Paris;
b. Hotărârea Adunărilor Elective din Moldova şi Ţara Românească;
c. Convenţia de la Paris;
d. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc din 1857.

135. În perioada primului război mondial responsabilitatea politicii externe i-a aparţinut lui:
a. Carol I;
b. Ferdinand;
c. I. I. C. Brătianu;
d. I.C. Brătianu.

136. Cadrilaterul intră în componenţa Bulgariei prin:


a. Acordul de la Turnu-Severin;
b. Acordul de la Craiova;
c. Acordul de la Viena;
d. Acordul de la Bucureşti.

137. Decizia lui N. Ceauşescu de a achita datoria externă a României a dus la:
a. creşterea nivelului de trai;
b. abundenţă de bunuri de consum;
c. scăderea preţurilor;
d. stoparea importurilor.

138. Unirea Basarabiei cu România a fost hotărâtă de Sfatul Ţării la data de:
a. 22 aprilie 1918;

41
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. 24 Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
ianuarie 1918; Forum.ListaFacultati.ro
c. 27 martie 1918;
d. 7 aprilie 1918.

139. Revenirea României la relaţiile cu Occidentul se produce după:


a. Moartea lui Stalin;
b. Declaraţia PMR din aprilie 1964;
c. Invazia din Cehoslovacia;
d. Eliminarea grupului Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu.

140. Prin legea de naţionalizare din 1948 s-a consolidat::


a. marea proprietate funciară;
b. proprietatea privată;
c. proprietatea întregului popor;
d. proprietatea cooperatistă.

141. Regimul Antonescu a fost înlăturat la:


a. 6 martie 1945;
b. 23 august 1944.;
c. 9 octombrie 1944;
d. 26 august 1944.

SUBIECTE: 2008

DISCIPLINA: ECONOMIE

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. Într-o economie de piaţă, preţul de echilibru:


a. se modifică în timp;
b. este fixat de guvern;
c. depinde exclusiv de nivelul cererii;
d. are tendinţă de creştere.

2. Utilitatea marginală este pozitivă, pe intervalul de consum succesiv de doze dintr-un bun în care:
a. utilitatea totală scade;
b. consumul produce insatisfacţie;
c. nevoia de consum este nesatisfăcută;
d. utilitatea totală este negativă.

3. Una dintre trăsăturile indicate mai jos nu aparţine pieţei de oligopol:


a. câţiva producători;
b. concurenţă pe piaţă;
c. atomicitatea cererii;
d. un singur cumpărător.

42
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
4. Creşterea masei Admitere
monetare se Facultate, Forum
poate asigura Admitere, Subiecte Admitere
prin: Forum.ListaFacultati.ro
e. cumpărarea de către banca centrală a propriei monede emise;
f. acordarea de credite;
g. plafonarea creditului;
h. rambursarea creditului.

5. Una dintre trăsăturile indicate mai jos nu aparţine acţiunilor, ca titluri de valoare:
a. există cât timp firma funcţionează;
b. aduc un venit variabil;
c. cumpărătorul nu participă la gestiune;
d. drept de vot în Adunarea Generală a companiei.

6. Înclinaţia marginală spre consum este o mărime:


a. supraunitară;
b. inferioară înclinaţiei marginale spre economisire;
c. subunitară;
d. egală cu multiplicatorul investiţiilor.

7. Când investiţia de înlocuire este egală cu investiţia brută:


a. capitalul tehnic creşte;
b. economia nu se dezvoltă;
c. amortizarea este mai mică decât investiţia netă;
d. se crează noi locuri de muncă.

8. Când PIB, în expresie nominală, este superior PIB în expresie reală:


a. economia este avantajată;
b. creşterea economică este una intensivă;
c. inflaţia este în scădere;
d. creşte indicele general al preţurilor.

9. Indicatorul dezvoltării umane (IDU) are, în compoziţia sa:


a. speranţa medie de viaţă;
b. productivitatea muncii;
c. rata inflaţiei;
d. salariul real.

10. Pe faza descendentă a ciclului economic, unul dintre indicatorii de mai jos creşte:
a. investiţiile;
b. rentabilitatea firmelor;
c. falimentele;
d. veniturile reale.

11. În cadrul politicilor anticiclice, pentru faza de recesiune se recomandă:


a. creşterea ratei dobânzilor;
b. majorarea cheltuielilor de la bugetul de stat;
c. creşterea fiscalităţii;
d. controlul riguros al masei monetare.

12. Unul dintre elementele de mai jos nu face parte din cererea agregată:
a. cheltuielile guvernamentale;
b. consumul;

43
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. investiţiile;Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
d. importurile.

13. Decisivă pentru instalarea inflaţiei în economie este:


a. scăderea cantităţii de bunuri şi servicii;
b. reducerea deficitului bugetar;
c. "îngheţarea" salariilor şi a preţurilor;
d. creşterea productivităţii.

14. Impozitarea indirectă include:


a. impozitul pe salariu;
b. impozitul pe profit;
c. taxa pe valoarea adăugată;
d. impozitul pe venitul liber-profesioniştilor.

15. Una dintre cauzele deficitului balanţei comerciale este:


a. scăderea ratei dobânzilor;
b. scăderea competitivităţii exporturilor;
c. creşterea mai rapidă a productivităţii, faţă de creşterea salariilor;
d. deprecierea monedei proprii, în raport cu alte valute.

16. Pe termen scurt, când costul marginal este mai mare decât costul variabil mediu, acesta din urmă:
a. scade;
b. nu se modifică;
c. este egal cu costul fix mediiu;
d. creşte.

17. Pe termen scurt, când productivitatea marginală a muncii este superioară productivităţii medii a
muncii, aceasta din urmă:
a. scade;
b. creşte;
c. nu se modifică;
d. este egală cu productivitatea marginală a capitalului.

18. Principala funcţie a menajelor în economie este considerată a fi:


a. producerea de servicii;
b. obţinerea de profit;
c. consumul;
d. producerea de valoare adăugată.

19. Raţionalitatea, ca principiu al vieţii economice, are la bază:


a. limitarea resurselor;
b. proprietatea privată;
c. concurenţa;
d. libertatea economică.

20. Timpul, ca resursă economică, este considerat a fi:


a. nelimitat;
b. ireversibil;
c. refolosibil;
d. nesubstituibil.

44
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
21. La scăderea preţurilor de consum cu 10%, concomitent cu creşterea salariului nominal cu 12%,
salariul real:
a. scade cu 12,4%;
b. creşte cu 18,4%;
c. scade cu 19,4%;
d. creşte cu 24,4%.

22. În perioada t0-t1, consumul a crescut cu 600 miliarde u.m., iar înclinaţia marginală spre economisire
a fost de 0,2. Cunoscând că venitul în t0 a fost de 2.000 miliarde u.m., iar economiile în t1 au fost
de 700 miliarde u.m., economiile în t0 aveau valoarea de:
a. 350 miliarde u.m.;
b. 520 miliarde u.m.;
c. 120 miliarde u.m.;
d. 550 miliarde u.m.

23. În t0, cifra de afaceri a unei firme a fost de 100 milioane u.m., iar rata profitului la cifra de afaceri a
fost de 20%. Cunoscând că în t1 rata profitului la costuri nu s-a modificat faţă de t0, iar cifra de
afaceri s-a dublat, profitul în t1 este egal cu:
a. 30 milioane u.m.;
b. 20 milioane u.m.;
c. 60 milioane u.m.;
d. 40 milioane u.m.

24. În t1, productivitatea marginală a muncii a fost egală cu 20 bucăţi pe angajat, iar productivitatea
medie a fost de 40 bucăţi pe angajat. Ştiind că în t1 numărul de angajaţi a fost egal cu 10, cu 2 mai
mare decât în t0, productivitatea medie în t0 a fost de:
a. 55 bucăţi pe angajat;
b. 35 bucăţi pe angajat;
c. 45 bucăţi pe angajat;
d. 25 bucăţi pe angajat.

25. Cunoscând că cererea anuală pentru un bun a fost de 1.000 de bucăţi, la preţul unitar de 2.000 u.m.,
dacă în anul următor preţul devenea 2.100 u.m., iar cererea ajungea la 900 bucăţi, coeficientul de
elasticitate a cererii, în funcţie de preţ, era egal cu:
a. 4;
b. 0,5;
c. 3;
d. 2.

26. În t1, faţă de t0, PIB real a fost de 102,4%. Cunscând că, în t0 PIB nominal era de 5.915 miliarde
u.m., PIB real din t1 avea valoarea de:
a. 6.057 miliarde u.m.;
b. 3.857 miliarde u.m.;
c. 7.857 miliarde u.m.;
d. 8.577 miliarde u.m.

27. În t1, consumul final a fost de 58.000 miliarde u.m., investiţia brută de 10.000 miliarde u.m., iar PIB
a fost de 88.000 miliarde u.m. Exportul a fost de:
a. 48.000 miliarde u.m.;
b. 28.000 miliarde u.m.;

45
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. 20.000 Admitere
miliarde u.m.;Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
d. 18.000 miliarde u.m.

28. La nivelul unei economii, exporturile au fost de 20.000 miliarde u.m., iar deficitul balanţei
comerciale a înregistrat (-) 5.000 miliarde u.m. Importurile au fost de:
a. 30.000 miliarde u.m.;
b. 25.000 miliarde u.m.;
c. 10.000 miliarde u.m.;
d. 45.000 miliarde u.m.

29. La nivelul unui an, viteza de rotaţie a capitalului folosit de o firmă a fost de 12 rotaţii. În anul
următor, durata unei rotaţii s-a dublat. Numărul de rotaţii pentru capitalul folosit a fost de:
a. 24;
b. 12;
c. 4;
d. 6.

30. La un preţ unitar de 1.000 u.m. al unui bun, oferta devine 5.000 kg. Dacă preţul unitar creşte cu
100%, iar coeficientul de elasticitate a ofertei faţă de preţ este 1,5, oferta devine:
a. 12.500 kg;
b. 3.500 kg;
c. 4.500 kg;
d. 8.500 kg.

DISCIPLINA: ISTORIA ROMÂNILOR

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. Procesul de formare al limbii şi poporului român este considerat încheiat, în linii generale, în
secolu:
a. al VIII-lea;
b. al VII-lea;
c. al XIII-lea;
d. al XI-lea.

2. Politica de maghiarizare forţată a românilor din Transilvania se agravează după anul:


a. 1848;
b. 1860;
c. 1867;
d. 1918.

3. Mica Înţelegere a fost o alianţă cu caracter:


a. economic;
b. ofensiv;
c. defensiv;
d. cultural.

46
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
4. Apogeul antisemitismului de Facultate,
stat a fostForum Admitere,
atins în România Subiecte
între: Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. 10 februarie 1939 – 6 septembrie 1940;
b. 6 septembrie 1940 – 23 august 1944;
c. 10 februarie 1938 – 1 septembrie 1939;
d. 23 august 1944 – 19 noiembrie 1946.

5. După Primul Război Mondial cea mai importantă minoritate în România era reprezentată de:
a. evrei;
b. ţigani;
c. maghiari;
d. germani.

6. Prima Constituţie de tip comunist în România a fost adoptată în anul:


a. 1938;
b. 1948;
c. 1952;
d. 1965.

7. Prevede în mod explicit că „forţa conducătoare a întregii societăţi este Partidul Comunist Român”,
Constituţia din:
a. 1965;
b. 1948;
c. 1952;
d. 1963.

8. Cea mai importantă instituţie centrală medievală românească a fost:


a. Biserica;
b. Sfatul domnesc;
c. Domnia;
d. Armata.

9. Oltenia revine în graniţele Ţării Româneşti în urma păcii de la:


a. Bucureşti;
b. Karlowitz;
c. Belgrad;
d. Passarowitz.

10. Ţările Române trec sub garanţia colectivă a Marilor Puteri în urma:
a. Congresului de la Paris;
b. Păcii de la Adrianopol;
c. Convenţiei de la Balta-Liman;
d. Păcii de la Bucureşti.

11. Revenirea la domniile pământene în Ţările Române are loc în anul:


a. 1820;
b. 1812;
c. 1822;
d. 1829.

12. Dobrogea a fost integrată în graniţele României în anul:


a. 1877;

47
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
b. 1878;
c. 1880;
d. 1879.

13. Hotărârea Basarabiei de unire cu România s-a votat la data de:


a. 27 martie / 9 aprilie 1918;
b. 1 decembrie 1918;
c. 24 ianuarie 1918;
d. 15/28 noiembrie 1918.

14. Încercarea de a reconstrui vechea democraţie în România, pe baza Constituţiei din 1923, s-a realizat
prin actul de la:
a. 30 decembrie 1947;
b. 6 martie 1945;
c. 23 august 1944;
d. 9 mai 1945.

15. Pentru prima dată femeile din România participă la vot în anul:
a. 1945;
b. 1946;
c. 1937;
d. 1948.

16. În regiunile balcano-dunărene limba în care se slujeau liturghiile în biserică în secolele IX–X a fost:
a. slavona;
b. greaca;
c. latina;
d. traco-daca.

17. Constituţia din 1866 acorda calitatea de cetăţean condiţionată de:


a. ştiinţa de carte;
b. apartenenţa la un partid politic;
c. apartenenţa la religia creştină;
d. calitatea de proprietar funciar.

18. Prin Constituţia din 1938 puterile regelui erau:


a. mai mari decât în 1923;
b. aceleaşi ca în 1923;
c. mai mici decât cele din 1866;
d. mai mici decât în 1923.

19. Legea fundamentală în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza era:
a. Convenţia de la Balta-Liman;
b. Convenţia de la Paris;
c. Regulamentele Organice;
d. Statutul dezvoltator al Convenţiei de la Paris.

20. La începutul Primului Război Mondial România era aliată cu:


a. Tripla Alianţă;
b. Antanta;

48
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. Tripla Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
Înţelegere; Forum.ListaFacultati.ro
d. Sfânta Alianţă.

21. Este numit secolul „naţionalităţilor” şi al statelor naţionale:


a. secolul al XX-lea;
b. secolul al XIX-lea;
c. secolul al XVIII-lea;
d. secolul al XVII-lea.

22. Denumirea sub care a funcţionat partidul comunist în România în perioada 1948 – 1965:
a. PSD;
b. PMR;
c. PCR;
d. P.C.d.R.

23. Forţă politică de extremă dreapta în România:


a. Partidul Naţional Român;
b. Partidul Naţional Ţărănesc;
c. Garda de Fier;
d. Frontul plugarilor.

24. Noul regim politic instaurat după abdicarea regelui Mihai I a fost legitimat prin Constituţia din anul:
a. 1947;
b. 1948;
c. 1952;
d. 1965.

25. Eveniment care a marcat relaţiile dintre statele comuniste în anul 1968:
a. vizita preşedintelui Nixon la Bucureşti;
b. publicarea Declaraţiei de Independenţă a PMR;
c. invazia Cehoslovaciei de către trupe ale Tratatului de la Varşovia;
d. ieşirea României din cadrul Tratatului de la Varşovia.

26. Intrarea României în Uniunea Europeană a fost acceptată în anul:


a. 2005;
b. 2004;
c. 2007;
d. 2008.

27. În epoca fanariotă dominaţia otomană a fost:


a. la fel cu cea din secolul al XVII-lea;
b. mult mai apăsătoare;
c. mai puţin apăsătoare;
d. inexistentă.

28. Marile Puteri recunosc independenţa României condiţionat de modificarea Constituţiei la articolul:
a. 5;
b. 7;
c. 19;
d. 9.

49
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
29. România acceptă cedarea Facultate,
Basarabiei şiForum Admitere,
Bucovinei Subiecte
de Nord Admitere
în urma notelor Forum.ListaFacultati.ro
ultimative din:
a. 26 – 27 iulie 1940;
b. 26 – 28 iunie 1940;
c. 12 septembrie 1939;
d. 23 august 1939.

30. România garantează apartenenţa la blocul răsăritean comunist prin aderarea la:
a. NATO;
b. SEATO;
c. ONU;
d. Pactul de la Varşovia.

DISCIPLINA: GEOGRAFIE

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. Europa, în ordine descrescătoare a suprafeţei continentelor Terrei, ocupă:


a. al doilea loc;
b. antepenultimul loc;
c. penultimul loc;
d. ultimul loc.

2. Vulcan activ pe continentul european este:


a. Volcano;
b. Stromboli;
c. Vezuviu;
d. Etna.

3. În Carpaţii Meridionali, altitudinea cea mai mare este atinsă în grupa montană:
a. Retezat;
b. Parâng;
c. Făgăraş;
d. Bucegi.

4. Cel mai întins bazin hidrografic dintre râurile României îl are râul:
a. Mureş;
b. Olt;
c. Siret;
d. Prut.

5. Grupa de nord-vest a râurilor ţării are drept colector râul:


a. Someş;
b. Tisa;
c. Bistriţa;
d. Siret.

50
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
6. În prezent, România are o populaţie de:
a. peste 23,0 mil. locuitori;
b. peste 22,0 mil. locuitori;
c. peste 21,0 mil. loc;
d. peste 20,0 mil. locuitori.

7. Oraşul căruia i s-a atribuit epitetul de “Cetate Eternă” este numit:


a. Paris;
b. Londra;
c. Viena;
d. Roma.

8. Cea mai mare producătoare de energie în centrale geotermale din Europa o realizează:
a. Irlanda;
b. Islanda;
c. Spania;
d. Italia.

9. Statul cunoscut ca fiind o putere industrială a lumii şi a Europei, considerat “locomotiva” Uniunii
Europene, se numeşte:
a. Germania;
b. Marea Britanie;
c. Franţa;
d. Suedia.

10. Una dintre problemele demografice ale Europei contemporane este în legătură cu:
a. alegerile pentru Parlamentul Europei;
b. îmbătrânirea demografică;
c. diferenţa dintre nivelurile de dezvoltare ale infrastructurii de transport în ţările Europei de
Vest în comparaţie cu cele ţările recente admise;
d. diferenţe în legislaţia privitoare la protecţia socială.

11. Oraşul reşedinţă a unor importante instituţii ale Uniunii Europene, este capitala statului:
a. Olanda;
b. Luxembourg;
c. Belgia;
d. Franţa.

12. Extremitatea latitudinală sudică a continentului european se află în:


a. Insula Malta;
b. Insula Cipru;
c. Insula Sicilia;
d. Insula Creta.

13. Pe continentul european, ponderea înălţimilor de peste 2000 metri este de:
a. 1,0%;
b. 1,5%;
c. 2,0%;
d. 2,5%.

51
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
14. Intens populată, Europa are o densitate medie a populaţiei de:
a. 51 loc/km²;
b. 61 loc/km²;
c. 71 loc/km²;
d. 81 loc/km².

15. Un întins piemont alcătuit la suprafaţă din nisipuri, pietrişuri şi argile caracterizează:
a. Dealurile de Vest;
b. Podişul Sucevei;
c. Podişul Getic;
d. Podişul Someşan.

16. Dealurile de Vest formează la periferia Carpaţilor Occidentali:


a. o bordură piemontană scundă si fragmentată de văi;
b. dealuri piemontane scunde cu frecvente cute diapire;
c. o bordură piemontană cu frecvente cueste si structuri de tip-dom;
d. o bordură piemontană scundă aplecată altitudinal nordest- sudvest.

17. În cadrul Câmpiei Române, câmpii de terase sunt:


a. câmpiile Boian şi Piteşti;
b. câmpiile Boian şi Burnaz;
c. câmpiile Burnaz şi Vlăsiei;
d. câmpiile Vlăsiei şi Mostiştei.

18. Din punctul de vedere al circulaţiei maselor de aer, poziţia geografică a Europei situează continen-
tul în spaţiul de acţiune dinamică:
a. al vânturilor polare şi al celor NE-ice;
b. al vânturilor NE-ice şi al vânturilor nord-africane;
c. al vânturilor nord-africane şi al celor de Vest;
d. al vânturilor de Vest şi al celor polare.

19. Dintre masele de aer care pătrund pe teritoriul României, frecvenţa maselor de aer vestice are o
pondere:
a. 40%;
b. 45%;
c. 50%;
d. 55%.

20. Cel mai întins bazin hidrografic european este cel al fluviului:
a. Volga;
b. Dunăre;
c. Ural;
d. Don.

21. Dupa forma de stat, majoritatea statelor europene sunt:


a. republici prezidenţiale;
b. republici parlamentare;
c. republici federale;
d. monarhii.

52
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
22. Formaţiunea specifică pentru zona de vegetaţie mediteraneeană este:
a. frigana;
b. taiga;
c. stepa;
d. tundra.

23. În Europa, resurse minerale neferoase complexe se găsesc în:


a. Munţii Penini;
b. Munţii Dinarici;
c. Munţii Apuseni;
d. Munţii Scoţiei.

24. Eurotunnel-ul, o performanţă inginerească remarcabilă, a fost construit prin subtraversarea:


a. Mării Baltice;
b. Mării Nordului;
c. Mării Mânecii;
d. strâmtorii Kattegat.

25. Statul membru al Uniunii Europene care are capitala la Riga se numeşte:
a. Belarus;
b. Lituania;
c. Estonia;
d. Letonia.

26. Masive din roci cristaline formate în orogeneza caledoniană sunt:


a. Muntii Scoţiei şi ai Ţării Galilor;
b. Munţii Scandinaviei şi Masivul Central Francez;
c. Podişurile Irlandei şi Iberic;
d. Munţii Scandinaviei şi Munţii Ural.

27. Un relief caracterizat prin prezenţa unui lanţ montan format în timpul orogenezei caledonice, intens
erodat glaciar, care se termină cu versanţi abrupţi spre ocean şi domoli spre sud-est este specific
pentru:
a. Alpii Scandinaviei;
b. Ţara Galilor;
c. Peninsula Iberică;
d. Peninsula Bretagne.

28. O structură geologică formată din cute diapire, domuri şi straturi monoclinale este specifică pentru:
a. Dealurile de Vest;
b. Depresiunea Colinară a Transilvaniei;
c. Subcarpaţii Curburii;
d. Subcarpaţii Getici.

29. În Europa, resurse minerale feroase se găsesc în:


a. bazinul Donetk;
b. nordul Peninsulei Scandinave;
c. Ţara Galilor (Wales);
d. Bazinul Silezia.

53
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
30. La baza formării Admitere
Uniunii Facultate,
Europene Forum
a stat Admitere,înSubiecte
constituirea Admitere
anul 1951 a: Forum.ListaFacultati.ro
a. Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);
b. Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS);
c. Comunitatea Economică Europeană (CEE);
d. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).

DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. Litera ,,x” transcrie grupul ,,cs” în toate cuvintele din seria:


a. galaxie, exerciţiu, complex, maxilar, taxi, dezaxat;
b. extorca, extindere, extictor, extenua, extaz, extravertit;
c. exordiu, exantem, exagera, exalta, flexibil, complex;
d. examinator, exarh, excentric, excava, exercita, exeget.

2. Litera ,,x” transcrie grupul ,,gz” în toate cuvintele din seria:


a. exemplu, exact, examen, executa, exil, elixir;
b. fix, expedia, axă, relaxare, taxă, exaspera;
c. hexagon, lexic, maxilar, claxon, exasperant, linx;
d. excipient, executor, exemplar, fixaţie, sfinx, text.

3. Au formă corectă toate verbele din seria:


a. dezdoi, dezinforma, dezgoli, dezasambla, deszăpezi;
b. desfrunzi, desprimăvăra, decoji, desdoi, desagrega;
c. dezagrega, desamăgi, devaloriza, descuraja, dezavantaja;
d. dezacorda, devirusa, desarticula, dezarma, desasambla.

4. Au formă corectă toate cuvintele din seria:


a. disidenţă, snop, paradisiac, afrodisiac, coroziv;
b. concluziv, smintit, trăznet, desluşi, corosiv;
c. dizidenţă, trăsnaie, cizmă, smulge, snop;
d. smintit, cizmă, coroziv, disidenţă, smăntână ,trăsni.

5. Sunt corecte toate substantivele din seria:


a. genuflexiune, ştart, strudel, pateu, foietaj;
b. foitaj, ştrudel, contoar, maieu, şpagat;
c. genoflexiune, start, stachetă, presbitism, ştecăr;
d. minge, parodontoză, start, contor, maiou.

6. Sunt admise ambele forme pentru substantivele din seria:


a. stras / ştras, pricopseală / procopseală, topogan / tobogan;
b. pocher / poker, start / ştart, spagat / şpagat;
c. minge / mingie, foitaj / foietaj, filozofie / filosofie;
d. vodcă / votcă, stat /ştat(de plată), pickhammer / picamăr.

54
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
7. Conţine doar forme Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
corecte seria: Forum.ListaFacultati.ro
a. jurisconsult, repercusiune, delincvent, funeralii, stand;
b. paleativ, represalii, prooroc, preerie, şcenă;
c. proroc, prerie, paliativ, ştrangula, pogrom;
d. şpicher, juristconsult, şpaclu, escală, aisberg.

8. Alege seria în care toate formele sunt corecte:


a. vehicul, adaos, tentacul, agreare, creare;
b. griş, crenwurst, detaliat, container, marmoră;
c. repaos, ridicol, fascicolă, auricol, articol;
d. recreere, plapomă, tentacul, rucsac, cox.

9. Conţine doar forme corecte seria:


a. frumoşii ei ochi albaştrii, aceşti codrii bătrâni, aceşti copii ai mei;
b. avem maiştrii vestiţi, vin şi cuscrii noştri, aceiaşi miniştrii;
c. aceşti codri bătrâni, aceiaşi miniştri, propriii mei copii;
d. aceşti monştrii sacri, maeştrii ai pianului, propriii mei socri;

10. Conţine forme libere (ambele admise de limba literară) seria:


a. diseară / deseară, de-a pururi / de-a pururea, aşijderi / aşijderea;
b. aici / aicea, acum / acuma, de asemenea / de asemeni;
c. alaltăieri-seara / alaltăseară, atunci / atuncea, aici / aicea;
d. atât / atâta, diseară / deseară, de asemenea / de asemeni.

11. Există numai neologisme cu formă corectă în seria:


a. kitsch, art. kitsch-ul, pl. kitsch-uri; copyright, art. copyrightul; shopping;
b. self-service, art. self- service-ul; stics; nesscafe;
c. fast-food, pl. fast-fooduri; compakt-disc; stress;
d. mersi; cow-boy; staff, art. staff-ul.

12. Conţine doar structuri corecte seria:


a. industrie petroliferă, metode inoperabile, oficiosul guvernului;
b. firmă(societate) insolvabilă, sentinţă arbitrală, biografie şcolară;
c. bibliografie şcolară, metode inoperante, firmă(societate) insolubilă;
d. mijloace de comunicare în masă, cristale lichide, industrie petrolieră.

13. Nu conţine perechi de antonime seria:


a. nocturn – diurn, revers – avers, altruist – egoist, relativ – absolut;
b. a detesta – a adora, a permite – a interzice, sincronic – diaronic ,bine – rău;
c. vag – precis, meschin – generos, obedient – răzvrătit, paupertate – opulenţă;
d. benefic – maliţios, a eluda – a elucida, insolvabil – insolubil, arbitrar – arbitral.

14. Sinonimele cuvintelor „salutar”, „oneros”, „labil” sunt în seria:


a. salvator, dezavantajos, dezechilibrat;
b. salvator, veros, stresat;
c. esenţial, veridic, incert;
d. incomod, imaginar, slab.

15. Sensurile cuvintelor „rezoluţie”, „aport” sunt în seria:


a. răzbunare, discurs;
b. adversitate, respingere;

55
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. hotărâre, Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
contribuţie; Forum.ListaFacultati.ro
d. decizie, aprobare.

16. Nu sunt pleonastice construcţiile din seria:


a. mai revin eu, aniversează douăzeci de ani, evoluează ascendent;
b. alegeri parlamentare, a douăzecea aniversare, pensie viageră;
c. perspectivă viitoare, topografia locului, apreciere pozitivă;
d. altercaţie verbală, se limitează doar la, mai repetă o dată anul.

17. Există numai structuri corecte în seria:


a. accese de tuse, plutonier adjuvant, irupţie a torentului;
b. medicament adjuvant, erupţie a torentului, reşedinta monahului;
c. reşedinţa monarhului, reflecţia luminii, suzeranul pontif;
d. computer fiabil, vegetaţie luxuriantă, plutonier adjutant.

18. Sunt corecte toate formele de plural din seria:


a. partaje, itinerare, crătiţi, amende, plane;
b. caracteristice, radare, simptome, defilee, ghişee;
c. seminare, filete, parchete, parcaje, planuri;
d. hoteluri, chibrite, colanţi, canale, amenzi.

19. Sunt admise ambele forme de plural pentru toate substantivele din seria:
a. pochere / pokere, robinete / robineţi, profiluri / profile;
b. slogane /sloganuri, căpşune / căpşuni, cocktailuri / cocteiluri;
c. albumuri / albume, parfumuri / parfume,coperte / coperţi;
d. nivele / niveluri, profile / profiluri, chibrite / chibrituri.

20. Există numai substantive defective de plural în seria:


a. ceapă, cafea, miere, grâu, făină;
b. brânză, aur, sânge, miere, fasole;
c. soare, sodă, smog, sare, cafea;
d. lună, aur, brânză, făină, febră.

21. Conţine doar cuvinte scrise greşit seria:


a. sus-numit, sus-menţionat, sus-citat, gurăcască, sus-pus;
b. aşa-numit, aşa-zis, propriu-zis, soră-şefă, plutonier-major;
c. zi-lumină, dis-de-dimineaţă, gură-cască, printr-o, bloc turn;
d. cum se cade, bună-voinţă, reavoinţă, bungust, bunsimţ.

22. Conţine şi forme de genitiv – dativ greşite seria:


a. bătrâneţii, tinereţii, credinţei, voinţei, bunicii;
b. coperţii, canapelei, basmalei, cafelei, pielii;
c. aripei, credinţii, voinţei, tinereţii, bătrâneţei;
d. copertei, pieii, surorii, mămicii / mămicăi, lumii.

23. Conţine forme de genitiv – dativ greşite seria:


a. lui tata-mare, tatei, lui tata, popii, paşalei;
b. tataiei, lui tataia, lui tata-moşul, Tatălui(Dumnezeu), paşalelor;
c. popei, norei, coalei, tatălui-socru, tatălui-mare;
d. corabiei, corăbiilor, fiică-mii, maică-mii, mamei-mari.

56
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
24. Sunt scrise corect Admitere
toate Facultate,
cuvintele Forum Admitere, Subiecte Admitere
din seria: Forum.ListaFacultati.ro
a. morfo-sintactic, psihosocial, macro-economic, micro-organism;
b. supraproducţie, nonfigurativ, nonexistenţă, noncontradicţie;
c. morfosintactic, non-existenţă, micro-organism, non-sens;
d. non-stop, non-contradicţie, supermarket, nonsens.

25. Există şi forme verbale greşite în seria:


a. înştinţează, încunoştiinţează, tăgăduie, plăsmuie, contribuie;
b. blestemă, înşală, aşază, înfăţişează, deşartă;
c. înfiinţează, înştiinţează, tăgăduieşte, făgăduieşte, virează;
d. denigrează, parfumează, efectuează, contribuie, atribuie.

26. Sunt corecte toate structurile din seria:


a. optsprezece ani, patrusprezece episoade, ora doisprezece;
b. secolul al douăzecelea, cinzeci de ani, şaptesprezece trandafiri;
c. unusprezece, al optălea, douăzeci şi doi martie;
d. paisprezece episoade, secolul al douăzecilea, unsprezece.

27. Sunt corect întrebuinţate ambele forme verbale în seria:


a. concură mai mulţi factori; sportivii concurează;
b. acordă premii substanţiale; acordă instrumentele;
c. (el) contractă prea multe lucrări; muşchii se contractă;
d. ordonează alfabetic cuvintele; ca director, ordonează tuturor

28. Există numai structuri corecte în seria:


a. cel mai bun dintre toţi, dezbaterile asupra bugetului; părerea faţă de integrare;
b. lucrăm pe program scurt, părerea vizavi de integrare, oricare dintre ei;
c. care din ei (va şti), pantofi pentru dame, relaţiile între părinţi şi copii;
d. relaţiile dintre părinţi şi copii, dezbaterile pe buget, care dintre ei (va şti).

29. Sunt corecte ambele structuri în seria:


a. Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, programele de dezvoltare ale Sibiului;
b. numărul mare de greşeli ale autorităţilor, modul de desfăşurare al examenului;
c. în faţa generaţiilor viitoare şi a istoriei, forme de constrângere a individului;
d. prevederi valabile şi cetăţenilor străini, respectarea prevederilor şi ale angajamentelor.

30. Se dă textul: Constatăm că, în ultimile luni, s-au scumpit preţurile la multe produse şi servicii, aşa
încât pe cetăţean îl chinuie nesiguranţa şi incertitudinea şi, în curând, acesta trebuie să vadă şi
partea mai goală a paharului integrării. Acesta conţine:
a. şapte greşeli;
b. cinci greşeli;
c. trei greşeli;
d. patru greşeli.

57
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. La France est l'un des pays signataires du traité fondateur de la Communauté Economique
Européenne. Il s'agit du:
a. traité de Nice;
b. traité de Lisbonne;
c. traité de Maastricht;
d. traité de Rome.

2. Ce sont les fonctionnaires... nous nous sommes adressés.


a. auxquels;
b. desquelles;
c. auxquelles;
d. lesquels.

3. Le dialogue et la recherche du compromis conviennent ... à la problématique de votre communauté.


a. le meilleur;
b. pour le meilleur;
c. du mieux;
d. le mieux.

4. Ces textes importants, nous les avons... de près.


a. analysés;
b. analysé;
c. analysée;
d. analysées.

5. La France a longtemps... le pays le plus rural et le plus centralisé de tous les pays européens.
a. étais;
b. été;
c. était;
d. étiez.

6. La confiance des Français dans la classe politique semble diminuer ; ils tendent... préférer l'action
directe à travers les associations ou les manifestations.
a. à;
b. de;
c. pour;
d. au.

7. Votre réservation et votre billet sont stockés dans l'ordinateur de la compagnie aérienne. Ne vous
souciez de... d'autre que de la date et de l'heure de départ.
a. tout;
b. rien;
c. personne;
d. nulle.

58
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
8. Terminez la phrase: "Dis-moi ....
a. ce qu'il fait;
b. qu'est-ce qu'il fait;
c. qui est-ce qui fait;
d. c'est qu'il fait.

9. Choisissez l'antonyme qui convient pour le mot en italique: Les quotidiens français figurent parmi
les plus puissants et les plus prospères.
a. riches;
b. pauvres;
c. faibles;
d. débiles.

10. Dans la phrase" Merci de bien vouloir remplir cette fiche", remplir signifie:
a. continuer;
b. ajouter;
c. compléter;
d. simplifier.

11. Dans le cas d'un billet électronique, vous n'... pas recevoir un billet papier... courrier.
a. allez... par;
b. aurez...en;
c. avez...en;
d. auriez... par.

12. En France comme aux Pays-Bas, les sports récents (vol libre, sports de...) ont de plus en plus... .
a. glace...des adeptes;
b. glisse...des adeptes;
c. glace... d'adepte;
d. glisse...d'adeptes.

13. Les jeunes fonctionnaires analysent les règlements... et les dispositions qui... dépendent.
a. généraux... en;
b. généraux... y;
c. générales... en;
d. générales...y.

14. En France, les élections municipales permettent d'élire les conseillers... , cela se passe ... les six
ans.
a. municipaux....tous;
b. généraux... tout;
c. générales... tout;
d. municipales...tous.

15. "Les hommes naissent libres et .. en droit". La liberté et... des citoyens sont les deux principes
essentiels de la citoyenneté républicaine.
a. égales...l'égalité;
b. équitables...l'équité;
c. fraternels... la fraternité;
d. égaux...l'égalité.

59
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
16. Tentez votre chance, jeune homme, même si vous... prendre... risques.
a. devriez... certains;
b. devrez... plusieurs;
c. deviez... quelques;
d. devrait... aucuns.

17. Le jeune chercheur avait constaté que dans ce pays lointain le mode de vie des individus... de...
origine sociale.
a. dépendait... leur;
b. dépendra... leurs;
c. dépend... leurs;
d. dépendrait... leur.

18. L'application de ces mesures administratives traîne ... personne ne ... oppose .
a. parce que... s'en;
b. bien que... s'y;
c. de telle manière que... s'en;
d. si bien que... s'y.

19. Si ce jeune sportif... faire un petit effort, il pourrait... notre équipe avant le championnat.
a. voulais... joindre;
b. voudrait... rejoindre;
c. voudra... joindre;
d. voulait... rejoindre.

20. Si j'... été dans mon pays, j'aurais vu ma famille plus...


a. aurai... rarement;
b. aurais... souvent;
c. avais...souvent;
d. ai.. .rarement.

21. Les jeunes quittent le foyer familial de plus en plus..., vers 22 ans pour les filles et autour de 27 ans
pour les garçons, tout en... restant liés.
a. tôt... y;
b. tard... leurs;
c. tard... y;
d. tôt... leur.

22. En France, le Président de la République dispose d'un double circuit du pouvoir, celui de l'Etat et
celui du parti majoritaire, ....jouer tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Dans une telle situation, les
pouvoirs du premier ministre, qui n'a pas d'autorité politique ... sur le parti et ses ...., sont
singulièrement amoindris.
a. peuvent...souveraine...élus;
b. pouvant...autonome... électeurs;
c. peuvent...indépendante... électeurs;
d. pouvant...propre...élus.

23. Reconstituez les dictons: "Métier... trésor". "Rira bien qui rira..." L'appétit vient..."
a. veut... le dernier... mangeant;
b. vaut... le dernier... en mangeant;

60
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. faut... Admitere
le premier... Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
mangeant; Forum.ListaFacultati.ro
d. signifie... le premier... en mangeant.

24. .... à l'ordonnance du 7 janvier 1959, la politique de défense de la France vise trois objectifs:
défendre les intérêts vitaux du ....; oeuvrer au développement de la construction européenne;
mettre en oeuvre un concept de défense globale qui ne se compose pas... d'un aspect militaire.
a. conformement....pays...absolument;
b. selon....continent...totalement;
c. conformement... continent....complètement;
d. conformément...pays... uniquement.

25. La... distribution fait des progrès notables en France. Les petits commerces connaissent ...une
baisse rapide de leur activité. Très touchés en milieu rural, ils résistent... dans les villes mais pour
combien de temps encore?
a. grande... par contre... le meilleur;
b. grande...en revanche... mieux;
c. petite... également...le mieux;
d. petite... de même... le meilleur.

26. Trouvez l'orthographe et la formulation justes. Cochez la case correspondant à la bonne réponse.
a. Les réseaux intérieurs de transports sont centrés sur Paris, renforçant ainsi le poids de la
capitale dans l'organisation du territoire. Longtemps construits dans une perspective
d'intégration nationale, les réseaux sont désormais conçus en fonction des enjeux de l'espace
européen;
b. Les réseaux intérieurs de transports sont rassemblés sur Paris, renforçant ainsi la place de la
capitale dans l'organisation du territoire. Longtemps construits dans une perspective
d'intégration nationale, les réseaux sont également conçus en lien des enjeux de l'espace
européen;
c. Les réseaux intérieurs de transports sont rassemblés sur Paris, renforçant ainsi la place de la
capitale dans l'organisation du territoire. Longtemps construits dans une perspective
d'intégration nationale, les réseaux sont également conçus en liaison des enjeux de l'espace
européen;
d. Les réseaux intérieurs de transports sont centrés sur Paris, renforçant ainsi le rang de la
capitale dans l'organisation du territoire. Longtemps construites dans une perspective
d'intégration nationale, les réseaux sont déjà conçus en liaison des enjeux de l'espace
européen.

27. Trouvez la formulation juste. Cochez la case correspondant à la bonne réponse.


a. Les bio-industries constituent un enjeu de taille. Qu'elle soit dans le domaine des
fermentations ou du génie génétique utilisé rarement en agriculture pour la mise au point
des nouvelles semences, la France est bien située;
b. Les bio-industries constituent un enjeu de taille. Que ce soit dans le domaine des
fermentations ou du génie génétique utilisé notamment en agriculture pour la mise au point
des nouvelles semences, la France est bien placée;
c. Les bio-industries constituent un enjeu de taille. Qu'elle soit dans le domaine des
fermentations ou du génie génétique utilisé rarement en agriculture pour la mise à point des
nouvelles semences, la France est bien située;
d. Les bio-industries constituent un enjeu de taille. Que ce soit dans le domaine des
fermentations ou du génie génétique utilisé également en agriculture pour la mise à point
des nouvelles semences, la France est bien placée.

61
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
28. Lisez les séquencesAdmitere Facultate,
suivantes Forum
en français. Admitere, celle
Choisissez Subiecte
qui Admitere Forum.ListaFacultati.ro
remplit les critères de la correction
grammaticale et qui restitue le mieux le sens du fragment suivant en roumain. La începutul anilor
2000, Franţa era a doua în Europa în ceea ce priveşte producţia industrială. Dacă industriile de vârf
nu ar asigura 20% din locurile de muncă în industrie şi în exporturi, Franţa nu ar constitui una din
cele mai performante ţări în construcţia aeronautică şi spaţială.
a. Au début des années 2000, La France était seconde en Europe en ce qui concerne la
production industrielle. Si les industries de pointe n'assureraient pas 20% des emplois dans
l'industrie et les exportations, La France ne constituerait pas l'un des pays les plus
performants dans la construction aéronautique et spatiale;
b. Au début des années 2000, La France était la deuxième en Europe concernant la
production industrielle. Si les industries de pointe n'assuraient pas 20% des emplois dans
l'industrie et les exportations, La France ne constituera pas l'un des plus performants pays
dans la construction aéronautique et spatiale;
c. Au début des années 2000, La France était la seconde en Europe en ce qui concerne la
production industrielle. Si les industries de pointe n'assuraient pas 20% des emplois dans
l'industrie et les exportations, La France ne constituerait pas l'un des pays les plus
performants dans la construction aéronautique et spatiale;
d. Au début des années 2000, La France était la seconde en Europe concernant sa production
industrielle. Si les industries de pointe n'assurait pas 20% des emplois dans l'industrie et les
exportations, La France ne constituerait pas l'un des pays les plus performants dans la
construction aéronautique et spatiale.

29. Rétablissez l’ordre des fragments afin de reconstituer la cohérence du texte.


1. Ces questions concernent surtout les effets de l’élargissement sur leur vie et leur travail, et
bien souvent les préoccupations manifestées par les uns étaient le reflet de celles exprimées
par les autres.
2. Par sa seule ampleur, l’élargissement de l’Union européenne a soulevé des questions
supplémentaires auprès des populations des Etats membres actuels et des nouveaux venus.
3. Et si les entreprises allaient délocaliser la production dans les usines moins chères dans les
nouveaux Etats membres?
4. Dans les nouveaux pays de l’Union européenne, les citoyens se demandaient parfois si leur
économie pouvait faire face à la concurrence des entreprises occidentales.
5. Ainsi, à l’ouest, certaines personnes craignaient pour leur emploi, étant donné la possibilité
que les nouveaux citoyens européens, prêts à travailler pour des salaires relativement bas, ne
gagnent les pays occidentaux en grand nombre.

a. 2, 3, 1, 5, 4;
b. 2, 1, 5, 3, 4;
c. 4, 2, 1, 5, 3;
d. 3, 1, 2, 4, 5.

30. Trouvez la formulation juste. Cochez la case correspondant à la bonne réponse.


a. En France, contrairement des autres pays de l'Europe occidentale, l'emploi des femmes n'a
pas entraîné de baisse de la natalité;
b. En France, contrairement aux autres pays de l'Europe occidentale, l'emploi des femmes n'a
pas entraîné de baisse de la natalité;
c. En France, contrairement à d'autres pays de l'Europe occidentale, l'emploi des femmes
n'avait pas entraîné de la baisse de la natalité;
d. En France, contrairement d'autres pays de l'Europe occidentale, l'emploi des femmes n'avait
pas entraîné de baisse de la natalité.

62
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. ………, he could be right, but on the other, he might have been misled by a number of factors.
a. On one hand;
b. On the one hand;
c. While;
d. On the one.

2. I was amazed by the photographs………..he showed me from all his trips to Kenya.
a. who;
b. what;
c. - ;
d. where.

3. If only I……………..speak fluently ten different languages! I know I would impress him then.
a. might;
b. may;
c. couldn’t;
d. could.

4. The rules in this hostel are pretty strict, you know, we………….return from town before 10 pm.
a. must;
b. need to;
c. can;
d. can’t.

5. I’m afraid I’ll have to turn down your invitation. ………………tennis tomorrow morning.
a. I’m playing;
b. I play;
c. I will have played;
d. I would play.

6. Would you mind……………our question, Miss Winehouse?


a. to answer;
b. answering;
c. to have answered;
d. having answered.

7. Despite……………..a relaxing holiday at the seaside, I still feel tired.


a. I had had;
b. to have had;
c. have had;
d. having had.

63
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
8. The person Admitere spoke
to……………..I Facultate, Forum
earlier Admitere,
insisted Subiecte
on finding Admitere
out my age. Forum.ListaFacultati.ro
a. who;
b. which;
c. whose;
d. whom.

9. Don’t you think children and teenagers………to be protected against all the violence that can be
seen on TV ?
e. must;
f. ought;
g. should;
h. ought to have.

10. ………………there are poor services and bad conditions , the resort is always full.
i. Despite;
j. In spite of;
k. However;
l. Although.

11. After several bad results, the student decided to stop………….by heart what was in the book.
a. to learn;
b. from learning;
c. learning;
d. the learning.

12. I wish I…………….more involved in the project at the time.


a. was;
b. would have been;
c. had been;
d. should have been.

13. You look so excited! You…………received wonderful news.


a. need to have;
b. had to have;
c. can have;
d. must have.

14. I would never have expected ……… the prize if she hadn’t told me I was doing so well.
a. to win;
b. won;
c. having won;
d. winning.

15. Although it rained …………the other day, the soil is still dry.
a. hard;
b. hardly;
c. real hardly;
d. quiet hard.

16. I’m pretty absent minded these days,…………..?


a. am I;

64
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. isn’t it; Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
c. aren’t I;
d. shouldn’t I.

17. Did you read……….news about the Prime Minister’s resignation?


a. a;
b. - ;
c. some;
d. the.

18. I’ve been looking for trendy styles in the magazine because I believe I need…………….
a. to cut my hair;
b. to be cutting my hair;
c. to have a haircutting;
d. to have a haircut.

19. If it…………….for your help, I wouldn’t have managed to finish on time.


a. weren’t;
b. had been;
c. should have been;
d. hadn’t been.

20. I ………..that my house is a very original one , even eccentric, for some.
a. told;
b. have been told;
c. am said;
d. have been said.

21. If you keep forgetting things, you…………take some memory boost pills.
a. should have;
b. would rather;
c. had better;
d. will better.

22. I asked her…………….everything she reads in tabloids.


a. not to believe;
b. hardly to believe;
c. to not believe;
d. for not believing.

23. Did you ask him where………..last night?


a. has he been;
b. he had been;
c. had he been;
d. was he.

24. I’m afraid that the business he started in 2007 had already………bankrupt.
a. had;
b. gone;
c. made;
d. been.

65
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
25. I don’t regret……………..to spend my holiday here in Scotland, but I admit I can’t help thinking
about Bucovina sometimes.
a. to have come;
b. I had came;
c. coming;
d. having came.

26. Only after advancing in the firm…………… to afford buying the BMW of his dreams.
a. will he be able;
b. he would be able;
c. he will be able;
d. would be able.

27. Not only…………about buying vegetables, but I also forgot to take the dog out.
a. I forgot;
b. I had forgotten;
c. I have forgotten;
d. did I forget.

28. You ……….insisted on his going to the theatre, because the play turned out to be awfully boring.
a. needn’t have;
b. didn’t need to have;
c. shouldn’t have;
d. mustn’t have.

29. If you had eaten apples instead of chocolate cakes, you………..in hospital now!
a. wouldn’t have been;
b. wouldn’t be;
c. would had been;
d. will be.

30. You can ask for my daughter’s hand in marriage only after you……….your worth.
a. will have proved;
b. have proved;
c. will prove;
d. will proof.

66
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

SUBIECTE 2009

DISCIPLINA: ECONOMIE

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. Elasticitatea cererii în raport de preţ ia valori:


a. pozitive şi negative;
b. zero, unu şi plus infinit;
c. subunitare, unitare şi supraunitare;
d. numai în funcţie de înclinaţia marginală spre consum.

2. Dacă toate resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi:


a. crescător;
b. descrescător;
c. egal cu zero;
d. egal cu costul marginal.

3. Una dintre trăsăturile indicate mai jos nu aparţine pieţei de oligopol:


a. câţiva producători;
b. concurenţă pe piaţă;
c. atomicitatea cererii;
d. un singur cumpărător.

4. Limita de creştere a economiilor este nivelul:


a. consumului;
b. venitului naţional;
c. investiţiilor;
d. importurilor.

5. Una dintre trăsăturile indicate mai jos nu aparţine acţiunilor, ca titluri de valoare:
a. există cât timp firma funcţionează;
b. aduc un venit variabil;
c. venitul aferent nu poate fi unul nul;
d. aduc drept de vot în Adunarea Generală a companiei.

6. Înclinaţia marginală spre consum este o mărime:


a. supraunitară;
b. inferioară înclinaţiei marginale spre economisire;
c. subunitară;
d. egală multiplicatorului investiţiilor.

7. Când investiţia de înlocuire este egală cu investiţia brută:


a. capitalul tehnic creşte;
b. economia nu se dezvoltă;
c. amortizarea este mai mică decât investiţia netă;
d. se creează noi locuri de muncă.

67
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
8. Salariul nominal, Admitere
faţă Facultate,
de salariul real: Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. nu este legat de nivelul inflaţiei;
b. afectează nivelul costurilor de producţie;
c. exprimă cantitatea de bunuri şi servicii (utilităţi) accesibile titularului, la momentul
încasării;
d. exprimă nemijlocit nivelul de trai individual al lucrătorului.

9. Când se consumă succesiv doze dintr-un bun, până la saturaţie:


a. utilitatea marginală creşte;
b. utilitatea marginală descreşte;
c. utilitatea totală creşte cu o rată crescătoare;
d. utilitatea marginală nu se modifică.

10. Salariul real creşte:


a. doar când creşte salariul nominal;
b. numai dacă preţuile scad;
c. când preţurile cresc mai încet decât creşte salariul nominal;
d. când salariul nominal se modifică în aceeaşi proporţie cu preţurile.

11. Satisfacţia suplimentară pe care speră să o obţină un consumator prin consumul unei doze în plus
din acelaşi bun reprezintă:
a. utilitate totală;
b. cerere de consum;
c. utilitate marginală;
d. consum individual.

12. Unul dintre elementele de mai jos nu face parte din cererea agregată:
a. cheltuielile guvernamentale;
b. consumul;
c. investiţiile;
d. importurile.

13. Decisivă pentru instalarea inflaţiei în economie este:


a. scăderea volumului fizic al bunurilor, în raport cu disponibilităţile băneşti existente;
b. reducerea deficitului bugetar;
c. "îngheţarea" salariilor şi a preţurilor;
d. creşterea productivităţii.

14. Impozitarea indirectă include:


a. impozitul pe salariu;
b. impozitul pe profit;
c. taxa pe valoarea adăugată;
d. impozitul pe venitul liber-profesioniştilor.

15. O relaţie de acelaşi sens există între:


a. modificarea costului unitar şi modificarea profitului unitar;
b. viteza de rotaţie a capitalului şi numărul de rotaţii;
c. consumul intermediar şi PIB;
d. rata dobânzii şi cursul obligaţiunii.

68
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

16. Pe termen scurt, când costul marginal este este mai mare decât costul variabil mediu, acesta din
urmă:
a. scade;
b. nu se modifică;
c. este egal cu costul fix mediu;
d. creşte.

17. Pe termen scurt, când productivitatea marginală a muncii este superioară productivităţii medii a
muncii, aceasta din urmă:
a. scade;
b. creşte;
c. nu se modifică;
d. este egală cu productivitatea marginală a capitalului.

18. Valoarea adăugată, în economie, reprezintă:


a. parte a consumului intermediar;
b. capitalul circulant consumat;
c. parte a amortizării capitalului tehnic fix;
d. sursă de prosperitate.

19. Raţionalitatea, ca principiu al vieţii economice, are la bază:


a. limitarea resurselor;
b. proprietatea privată;
c. concurenţa;
d. libertatea economică.

20. Pe piaţa primară de capital:


a. titlurile sunt supuse cotaţiilor, respectiv cererii şi ofertei;
b. valoarea de piaţă diferă de valoarea nominală;
c. titlurile sunt emise la valoarea nominală;
d. dinamica cotaţiilor fundamentează calculul indicilor bursieri.

21. Şomajul poate fi descurajat, sau chiar diminuat prin reducerea:


a. impozitelor;
b. cheltuielilor publice;
c. creditării;
d. exporturilor.

22. Deprecierea leului faţă de euro:


a. stimulează importurile;
b. reduce şomajul;
c. scade multiplicatorul investiţiilor;
d. frânează exporturile.

23. Combaterea inflaţiei are loc prin reducerea:


a. economiilor;
b. ratei dobânzilor;
c. vitezei de rotaţie a banilor;
d. creditelor.

69
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
24. Pe termen scurt, costul fix nu este:
a. legat de capitalul fix;
b. efectuat înainte de demararea producţiei;
c. descrescător, pe măsura creşterii producţiei;
d. un factor de influenţă a CTM.

25. În condiţiile scăderii preţului cu 20%, şi a cantităţii oferite cu 30%, coeficientul de elasticitate a
ofertei, în funcţie de preţ, este:
a. supraunitar;
b. subunitar;
c. egal cu unitatea;
d. specific ofertei inelastice.

26. În t1, faţă de t0, PIB real a fost de 102,4%, iar indicele preţurilor de 1,08. Cunscând că în t0 PIB
nominal era de 5.915 miliarde u.m., PIB nominal din t1 avea valoarea de:
a. 5.915 miliarde u.m;
b. 6.056 miliarde u.m;
c. 6.388 miliarde u.m;
d. 6.542 miliarde u.m.

27. În t1, productivitatea marginală a muncii a fost egală cu 20 bucăţi, iar productivitatea medie a fost
de 40 bucăţi pe lucrător angajat. Dacă tot în t1 numărul de lucrători a fost egal cu 10, cu 2 mai
mare decât în t0, productivitatea medie în t0 a fost de:
a. 55 bucăţi pe lucrător angajat;
b. 35 bucăţi pe lucrător angajat;
c. 45 bucăţi pe lucrător angajat;
d. 25 bucăţi pe lucrător angajat.

28. În t1, consumul final a fost de 58.000 miliarde u.m., economisirea de 10.000 miliarde u.m., iar PIB a
fost de 88.000 miliarde u.m. Economiile au fost egale cu investiţia brută. Exporturile s-au cifrat,
deci, la:
a. 48.000 miliarde u.m;
b. 28.000 miliarde u.m;
c. 20.000 miliarde u.m;
d. 18.000 miliarde u.m.

29. La nivelul unui an, viteza de rotaţie a capitalului folosit de o firmă a fost de 12 rotaţii. În anul
următor, durata unei rotaţii s-a mărit cu 25%. Viteza de rotaţie a capitalului a ajuns la:
a. 9,6 rotaţii;
b. 10,43 rotaţii;
c. 15,0 rotaţii;
d. 18,5 rotaţii.

30. La un preţ unitar de 1.000 u.m. al unui bun, oferta devine 5.000 kg. Dacă preţul unitar creşte cu
100%, iar coeficientul de elasticitate a ofertei faţă de preţ ajunge la 1,5, oferta devine:
a. 7.500 kg;
b. 10.500 kg;
c. 12.500 kg;
d. 14.500 kg.

70
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

DISCIPLINA: ISTORIA ROMÂNILOR

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. Conform Constituţiei din 1866, numirea şi confirmarea în toate funcţiile publice aparţinea:
a. Domnului;
b. Primului-ministru;
c. Adunării Deputaţilor;
d. Senatului.

2. Constituţia din 1866 stabilea că dreptul de cetăţenie română îl puteau dobândi:


a. evreii;
b. turcii;
c. străinii de rit creştin;
d. orice străin cu vârsta de 18 ani.

3. Afirma că: „Forţa politică conducătoare a întregii societăţi este Partidul Comunist Român”,
Constituţia din anul:
a. 1948;
b. 1952;
c. 1956;
d. 1965.

4. Pentru funcţia de Prim-ministru, candidatul este desemnat de:


a. Parlament;
b. Guvern;
c. Preşedinte;
d. Curtea Constituţională.

5. Potrivit Constituţiei din 1948, organul suprem al puterii de stat devenea:


a. Senatul;
b. Preşedintele;
c. Marea Adunare Naţională;
d. Parlamentul.

6. Restaurarea domniilor pământene în Ţările Române s-a înfăptuit în anul:


a. 1822;
b. 1829;
c. 1820
d. 1826.

7. Unificarea administrativă şi politică a Principatelor Române s-a desăvârşit în anul:


a. 1859;
b. 1861;
c. 1862;
d. 1863.

71
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
8. În fruntea mişcării pentru autonomia Basarabiei a fost:
a. Partidul Naţional Moldovenesc;
b. Partidul Conservator;
c. Partidul Liberal;
d. Partidul Social-Democrat.

9. Ungaria recunoştea unirea Transilvaniei cu România prin Tratatul de la:


a. Paris;
b. Versailles;
c. Trianon;
d. Saint-Germain.

10. Organizaţie economică la care aderă România în 1949:


a. SOVROM;
b. CAER;
c. Tratatul de la Varşovia;
d. GAZPROM.

11. După adoptare, Constituţia din 1923 a fost:


a. contestată de Partidul Naţional Român;
b. contestată de Partidul Ţărănesc;
c. contestată de Partidul Social Democrat;
d. acceptată unanim de toţi factorii politici.

12. Constituţia din 1938 a pus bazele:


a. Monarhiei constituţionale;
b. Monarhiei autoritare;
c. Republicii parlamentare;
d. Monarhiei parlamentare.

13. Modificările Constituţiei din 1991 au fost supuse aprobării naţiunii prin referendum în:
a. noiembrie 2003;
b. octombrie 2003;
c. decembrie 2003;
d. ianuarie 2004.

14. Baza juridică a administraţiei austriece în Transilvania a constituit-o Diploma Leopoldină din:
a. 1691;
b. 1699;
c. 1601;
d. 1701.

15. După al Doilea Război Mondial, Decretul-lege privind înfăptuirea reformei agrare s-a dat în:
a. martie 1945;
b. martie 1946;
c. august 1945;
d. august 1944.

16. Invazia Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varşovia a avut loc în:
a. august 1967;

72
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. august 1968;Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
c. august 1965;
d. iulie 1971.

17. În 1484, Moldova pierdea două cetăţi în favoarea turcilor:


a. Tighina şi Chilia;
b. Cetatea Albă şi Chilia;
c. Orhei şi Tighina;
d. Chilia şi Orhei.

18. Victorie strategică obţinută de Mihai Viteazul împotriva otomanilor:


a. 20 august 1594;
b. 13 august 1595;
c. 11 ianuarie 1595;
d. 20 mai 1595.

19. Austria anexează Transilvania în urma păcii de la:


a. Kuciuk-Kainargi;
b. Karlowitz;
c. Passarowitz;
d. Belgrad.

20. Protectoratul Rusiei asupra Ţărilor Române încetează în urma:


a. Războiului de independenţă;
b. Războiului dintre 1806-1812;
c. Războiului de 7 ani;
d. Războiului Crimeii.

21. Personalitate dominantă în politica externă românească, în perioada interbelică:


a. Tache Ionescu;
b. Nicolae Titulescu;
c. Vintilă Brătianu;
d. Ion C. Brătianu.

22. Cedarea nord-vestului Transilvaniei către Ungaria s-a făcut prin „Dictatul de la Viena” semnat la:
a. 7 septembrie 1940;
b. 30 august 1940;
c. 27 iunie 1940;
d. 1 septembrie 1940.

23. Singura forţă politică acceptată la guvernare de către generalul Ion Antonescu a fost:
a. Partidul Naţional Liberal;
b. Partidul Naţional Ţărănesc;
c. Garda de Fier;
d. Frontul Renaşterii Naţionale.

24. Lider sovietic care a fost de acord cu retragerea trupelor sale de pe teritoriul României:
a. Leonid Brejnev;
b. Nikita Hruşciov;
c. Serghei Gorbaciov;
d. I.V. Stalin.

73
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
25. România participă la războiul antisovietic, începând cu:
a. 22 iulie 1941;
b. 22 iunie 1940;
c. 22 iunie 1941;
d. 26 iulie 1941.

26. Numărul colegiilor electorale din Constituţia din 1866 a fost redus prin modificările din anul:
a. 1879;
b. 1884;
c. 1881;
d. 1877.

27. România devine membră a Uniunii Europene începând cu data de:


a. 1 ianuarie 2004;
b. 1 ianuarie 2007;
c. 1 ianuarie 2008;
d. 15 noiembrie 2004.

28. Problema unirii Principatelor Române este adusă în atenţia Europei în anul:
a. 1848;
b. 1856;
c. 1859;
d. 1853.

29. Prim-ministru al României în perioada redeschiderii Crizei Orientale:


a. Mihail Kogălniceanu;
b. Ion C. Brătianu;
c. Petre Carp;
d. Lascăr Catargiu.

30. România încheie un tratat politic şi o convenţie militară cu Antanta în anul:


a. 1914;
b. 1915;
c. 1916;
d. 1917.

DISCIPLINA: GEOGRAFIE

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. În ordine descrescătoare a suprafeţei continentelor Terrei, Europa ocupă:


a. al doilea loc;
b. antepenultimul loc;
c. penultimul loc;
d. ultimul loc.

74
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
2. Vulcan activ Admitereeuropean
pe continentul Facultate,este:
Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. Volcano;
b. Stromboli;
c. Vezuviu;
d. Etna.

3. În Carpaţii Meridionali, altitudinea cea mai mare este atinsă în grupa montană:
a. Retezat;
b. Parâng;
c. Făgăraş;
d. Bucegi.

4. Dintre râurile României, cel mai întins bazin hidrografic îl are râul:
a. Mureş;
b. Olt;
c. Siret;
d. Prut.

5. Grupa de nord-vest a râurilor ţării are drept colector pe râul:


a. Someş;
b. Tisa;
c. Bistriţa;
d. Siret.

6. În prezent, România are o populaţie de:


a. peste 23,0 mil. locuitori;
b. peste 22,0 mil. locuitori;
c. peste 21,0 mil. locuitori;
d. peste 20,0 mil. locuitori.

7. Oraşul căruia i s-a atribuit epitetul de “Cetate Eternă” este numit:


a. Paris;
b. Londra;
c. Viena;
d. Roma.

8. Cea mai mare producătoare de energie în centrale geotermale din Europa este:
a. Irlanda;
b. Islanda;
c. Spania;
d. Italia.

9. Statul cunoscut ca fiind o putere industrială a lumii şi a Europei, considerat “locomotiva” Uniunii
Europene, se numeşte:
a. Germania;
b. Marea Britanie;
c. Franţa;
d. Suedia.

10. Una dintre problemele demografice ale Europei contemporane este în legătură cu:
a. alegerile pentru Parlamentul Europei;

75
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. îmbătrânireaAdmitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
demografică; Forum.ListaFacultati.ro
c. diferenţa dintre nivelurile de dezvoltare ale infrastructurii de transport în ţările Europei de
Vest în comparaţie cu cele din ţările recent admise în Uniunea Europeană;
d. diferenţe în legislaţia privitoare la protecţia socială.

11. Extremitatea latitudinală sudică a continentului european se află în:


a. insula Malta;
b. insula Cipru;
c. insula Sicilia;
d. insula Creta.

12. Pe continentul european, ponderea înălţimilor de peste 2000 de metri este de:
a. 1,0%;
b. 1,5%;
c. 2,0%;
d. 2,5%.

13. Intens populată, Europa are o densitate medie a populaţiei de:


a. 51 loc./km²;
b. 61 loc./km²;
c. 71 loc./km²;
d. 81 loc./km².

14. Un întins piemont alcătuit la suprafaţă din nisipuri, pietrişuri şi argile caracterizează:
a. Dealurile de Vest;
b. Podişul Sucevei;
c. Podişul Getic;
d. Podişul Someşan.

15. Dealurile de Vest formează la periferia Carpaţilor Occidentali:


a. o bordură piemontană scundă şi fragmentată de văi;
b. o bordură de dealuri piemontane scunde cu frecvente cute diapire;
c. o bordură piemontană cu frecvente cueste şi structuri de tip-dom;
d. o bordură piemontană scundă aplecată altitudinal nordvest-sudest.

16. În cadrul Câmpiei Române, câmpii de terase sunt:


a. Câmpia Boian şi Câmpia Piteşti;
b. Câmpia Boian şi Câmpia Burnaz;
c. Câmpia Burnaz şi Câmpia Vlăsiei;
d. Câmpia Vlăsiei şi Câmpia Mostiştei.

17. Din punct de vedere al circulaţiei maselor de aer, poziţia geografică a Europei situează continentul
în spaţiul de acţiune dinamică:
a. a vânturilor polare şi ale celor NE-ice;
b. a vânturilor NE-ice şi ale vânturilor nord-africane;
c. a vânturilor nord-africane şi ale celor de Vest;
d. a vânturilor de Vest şi a celor polare.

18. Dintre masele de aer care pătrund pe teritoriul României, frecvenţa maselor de aer vestice are o
pondere de:
a. 40%;

76
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. 45%; Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
c. 50%;
d. 55%.

19. Cel mai întins bazin hidrografic european este cel al fluviului:
a. Volga;
b. Dunăre;
c. Ural;
d. Don.

20. Formaţiunea specifică pentru zona de vegetaţie mediteraneeană este:


a. frigana;
b. taiga;
c. stepa;
d. tundra.

21. După forma de stat, majoritatea statelor europene sunt:


a. republici prezidenţiale;
b. republici parlamentare;
c. republici federale;
d. monarhii.

22. În Europa, resurse minerale neferoase se găsesc în:


a. Munţii Penini;
b. Munţii Dinarici;
c. Munţii Apuseni;
d. Munţii Scoţiei.

23. Eurotunnel-ul, o performanţă inginerească remarcabilă, a fost construit prin subtraversarea:


a. Mării Baltice;
b. Mării Nordului;
c. Mării Mânecii;
d. strâmtorii Kattegat.

24. Statul membru al Uniunii Europene care are capitala la Riga se numeşte:
a. Belarus;
b. Lituania;
c. Estonia;
d. Letonia.

25. Oraşul reşedinţă a unor importante instituţii ale Uniunii Europene, este capitala statului:
a. Olanda;
b. Luxemburg;
c. Belgia;
d. Franţa.

26. Unităţi de relief alcătuite din roci cristaline şi formate în orogeneza caledoniană sunt:
a. Munţii Scoţiei şi ai Ţării Galilor;
b. Munţii Scandinaviei şi Masivul Central Francez;
c. Podişul Irlandei şi Podişul Iberic;
d. Munţii Scandinaviei şi Munţii Ural.

77
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
27. O structură geologică formată din cute diapire, domuri şi straturi monoclinale este specifică pentru:
a. Dealurile de Vest;
b. Depresiunea Colinară a Transilvaniei;
c. Subcarpaţii Curburii;
d. Subcarpaţii Getici.

28. Un relief caracterizat prin prezenţa unui lanţ montan format în timpul orogenezei caledonice, intens
erodat glaciar, care se termină cu versanţi abrupţi spre ocean şi domoli spre sud-est este specific
pentru:
a. Alpii Scandinaviei;
b. Ţara Galilor;
c. Peninsula Iberică;
d. Peninsula Bretagne.

29. În Europa, resurse minerale feroase se găsesc în:


a. bazinul Doneţk;
b. bazinul Kursk;
c. bazinul Wales;
d. bazinul Silezia.

30. La baza formării Uniunii Europene a stat constituirea în anul 1951 a:


a. Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (O.S.C.E.);
b. Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.);
c. Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.);
d. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.).

DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. Sinonimele cuvintelor ignoranţă, caritate, conjectură sunt în seria:


a. indiferenţă, carie, conjunctură;
b. incultură, filantropie, supoziţie;
c. neatenţie, cantitate, situaţie;
d. nebăgare de seamă, milă, ipoteză.

2. Sinonimele cuvintelor caducitate, fervoare, festin sunt în seria:


a. perisabilitate, pasiune, banchet (bogat);
b. eternitate, tărie, festiv;
c. abilitate, forţă, intestin;
d. ambiguitate, efervescenţă, festival.

3. Sensurile adjectivelor salutar şi fezabil sunt în seria:


a. referitor la salut, fezandat ;
b. salvator, realizabil;
78
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
c. care salută, care Facultate,
prezintă Forum Admitere, Subiecte Admitere
siguranţă; Forum.ListaFacultati.ro
d. regretabil, posibil.

4. Cuvântul camarilă are sensul:


a. animal acvatic;
b. substanţă chimică ce are gust amar;
c. anturajul unui rege/şef de stat care influenţează politica în interes personal;
d. structură militară.

5. Au formă corectă toate verbele din seria:


a. dezaglomera, dezinforma, dezgoli, dezasambla, deszăpezi;
b. dezinhiba, desprimăvăra, decoji, desdoi, dezfăţa;
c. dezincrimina, desamăgi, desprejmui, despotmoli, dezavantaja;
d. dezacorda, devirusa, desarticula, dezarma, desasambla.

6. Au formă corectă toate cuvintele din seria:


a. disidenţă, gablonz, paradisiac, afrodisiac, coroziv;
b. concluziv, galantom, trăznet, desluşi, corosiv;
c. dizidenţă, trăsnaie, cismă, smulge, snop;
d. galanton, cizmă, coroziv, disidenţă, deziluzie, trăsni.

7. Au formă corectă toate substantivele din seria:


a. bazorelief, ştart, strudel, pateu, foietaj;
b. basorelief, ştrudel, contoar, maieu, şpagat;
c. sacrosanct, ştart, stachetă, presbitism, ştecăr;
d. minge, parodontoză, start, contor, maiou.

8. Sunt admise ambele forme pentru substantivele din seria:


a. stras / ştras, rom / rrom, topogan / tobogan;
b. pocher / poker, start / ştart, spagat / şpagat;
c. minge / mingie, foitaj / foietaj, tăiţei / tăieţei;
d. vodcă / votcă, stat /ştat (de plată), clovn / claun.

9. Conţine doar forme corecte seria:


a. jurisconsult, repercusiune, delincvent, funeralii, stand;
b. paleativ, represalii, prooroc, prerie, şcenă;
c. proroc, preerie, paliativ, ştrangula, pogrom;
d. şpicher, juristconsult, şpaclu, escală, aisberg.

10. Alege seria în care toate formele sunt corecte:


a. vehicul, adaos, tentacul, agreare, creare;
b. griş, crenwurst, detaliat, container, marmoră;
c. repaos, ridicol, fascicolă, auricol, articol;
d. recreere, plapomă, tentacul, rucsac, cox.

11. Conţine doar forme corecte seria:


a. frumoşii ei ochi albaştrii, aceşti codrii bătrâni, aceşti copii ai mei;
b. avem maiştrii vestiţi, vin şi cuscrii noştri, aceiaşi miniştrii;
c. aceşti codri bătrâni, aceiaşi miniştri, propriii mei copii;
d. aceşti monştrii sacri, maeştrii ai pianului, propriii mei socri.

79
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
12. Conţine forme libereAdmitere
(ambeleFacultate,
admise de Forum
limbaAdmitere,
literară)Subiecte
seria: Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. diseară / deseară, de-a pururi / de-a pururea, acuşi / acuşa;
b. aici / aicea, acuşi / acuşa, de asemenea / de asemeni;
c. alaltăieri-seara / alaltăseară, pretutindeni /pretutindenea, aici / aicea;
d. atât / atâta, dintr-o dată / dintr-odată, de asemenea / de asemeni.

13. Există numai neologisme cu formă corectă în seria:


a. kitsch, art. kitsch-ul, pl. kitsch-uri; copyright, art. copyrightul; şopping;
b. self-service, art. self-service-ul; shetland; soccer;
c. fast-food, pl. fast-fooduri; compakt-disc; stress;
d. mersi; cow-boy; staff, art. staff-ul.

14. Conţine doar structuri corecte seria:


a. industrie petroliferă, metode inoperabile, oficiosul guvernului;
b. firmă (societate) insolvabilă, sentinţă arbitrală, biografie şcolară;
c. bibliografie şcolară, metode inoperante, firmă (societate) insolubilă;
d. mijloace de comunicare în masă, cristale lichide, industrie petrolieră.

15. Sunt corecte structurile din seria:


a. a făcut apel cadrelor didactice; mi se pare foarte corect;
b. impresii dintre cele mai pozitive; am realizat că nu-i destul să ştii;
c. mie, ca şi alegător, îmi trebuie; cererea se adresează la ministru;
d. a lansat un apel cadrelor didactice; am înţeles că nu-i destul să ştii.

16. Nu sunt pleonastice construcţiile din seria:


a. mai revin eu, aniversează douăzeci de ani, evoluează ascendent;
b. alegeri parlamentare, a douăzecea aniversare, pensie viageră;
c. perspectivă viitoare, mujdei de usturoi, apreciere pozitivă;
d. altercaţie verbală, scurtă alocuţiune, eroul principal.

17. Există numai structuri corecte în seria:


a. accese de tuse, plutonier adjuvant, irupţie a torentului;
b. medicament adjuvant, erupţie a torentului, reşedinţa monahului;
c. reşedinţa monarhului, reflecţia luminii, suzeranul pontif;
d. computer fiabil, vegetaţie luxuriantă, plutonier adjutant.

18. Sunt corecte toate formele de plural din seria:


a. rastele, itinerare, crătiţi, amende, plane;
b. caracteristice, radare, simptome, defilee, ghişee;
c. seminare, filete, schelete, parcaje, planuri;
d. hoteluri, chibrite, colanţi, canale, amenzi.

19. Nu conţine perechi de antonime seria:


a. fictiv –real, fin –grosolan, fineţe – vulgaritate, flux – reflux;
b. flexibil – rigid, general –particular, general – individual, gobal – parţial;
c. antinomie – opoziţie, pudoare – decenţă, altercaţie – conflict, ostentaţie –grandilocvenţă;
d. iniţiat – profan, ipocrit – sincer, bogăţie – paupertate, încredere – scepticism.

20. Există numai substantive defective de plural în seria:


a. cacao, cafea, miere, grâu, făină;
b. nobleţe, aur, biologie, miere, fasole;

80
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. soare, sodă,Admitere Facultate,
smog, sare, cafea;Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
d. lună, aur, brânză, făină, febră.

21. Conţine doar cuvinte scrise greşit seria:


a. cum se cade, bună-voinţă, reavoinţă, bungust, bunsimţ;
b. aşa-numit, aşa-zis, propriu-zis, soră-şefă, plutonier-major;
c. zi-lumină, dis-de-dimineaţă, gură-cască, printr-o, dintr-odată;
d. sus-numit, sus-menţionat, sus-citat, gurăcască, sus-pus.

22. Conţine forme de genitiv-dativ gresite seria:


a. lui tata-mare, tatei, zilei, stelei, paşalei;
b. tataiei, lui tataia, lui tata-moşul, Tatălui (Dumnezeu), sconcşilor;
c. popei, norei, coalei, tatălui-socru, tatălui-mare;
d. vopselei, corăbiilor, fiică-mii, maică-mii, mamei-mari.

23. Există şi forme verbale greşite în seria:


a. să aivă, să trimeată, trimeteţi-ne, tăgăduieşte, plănuieşte;
b. blestemă, înşală, aşază, înfăţişează, trimite;
c. înfiinţează, înştiinţează, tăgăduieşte, făgăduieşte, virează;
d. denigrează, concediază, efectuează, contribuie, atribuie.

24. Litera ,,x” transcrie grupul ,,cs” în toate cuvintele din seria:
a. saxofon, exerciţiu, complex, maxilar, taxi, dezaxat;
b. extorca, saxon, extinctor, extenua, extaz, extravertit;
c. xerox, exantem, exagera, exalta, flexibil, complex;
d. examinator, exarh, xenofob, excava, exercita, exegeză.

25. Litera ,,x” transcrie grupul ,,gz” în toate cuvintele din seria:
a. exemplu, exact, examen, executa, exil, elixir;
b. fix, expedia, axă, relaxare, taxă, exaspera;
c. hexagon, lexic, maxilar, claxon, exasperant, linx;
d. excipient, executor, exemplar, fixaţie, sfinx, text.

26. Sunt corect întrebuinţate ambele forme verbale în seria:


a. îi remarcă aptitudinile, îşi marchează teritoriul;
b. degajă miros neplăcut, degajă terenul de resturi vegetale;
c. (el) contractează prea multe lucrări; muşchii se contractează;
d. ordonează alfabetic cuvintele; ca director, ordonează tuturor.

27. Există numai structuri corecte în seria:


a. cel mai bun dintre toţi, dezbaterile asupra bugetului, părerea faţă de integrare;
b. lucrăm pe program scurt, părerea vizavi de integrare, oricare dintre ei;
c. care din ei (va şti), pantofi pentru dame, relaţiile între părinţi şi copii;
d. relaţiile dintre părinţi şi copii, dezbaterile pe buget, care dintre ei (va şti).

28. Este corect enunţul:


a. Avem un program pentru a relansa din nou construcţiile.
b. Discuţiile s-au axat pe aspectele economice.
c. Nu e posibil să mai revină pe piaţă cu acest model.
d. S-a citit în primă lectură legea salarizării unice.

81
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
29. Se dă textul: Mă numărAdmitere Facultate,
printre cei careForum Admitere,
am avut cinsteaSubiecte Admitere
şi onoarea de a-l cunoaşteForum.ListaFacultati.ro
şi mi se pare mai
mult decât laudativă intenţia autorităţilor de a înfiinţa în oraş o fundaţie în memoria lui. Acesta
conţine:
a. şapte greşeli;
b. cinci greşeli;
c. trei greşeli;
d. patru greşeli.

30. Expresiile latine grosso modo şi ex abrupto au sensul:


a. grosier, abrupt;
b. în mod grosolan, brutal;
c. grotesc, de asemenea;
d. în linii mari, dintr-odată.

DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. Il...ses souvenirs de France à tout le monde.


a. conte;
b. compte;
c. comptent;
d. comte.

2. Il...avec attention l'argent que le vendeur lui restitue.


a. compte;
b. content;
c. comte;
d. conte.

3. Le... regarda la reine avec admiration.


a. comte;
b. conte;
c. compte;
d. contes.

4. Marquez le synonyme du mot „acquiescer”:


a. signer;
b. léguer;
c. approuver;
d. acquérir.

5. Marquez le pluriel de l`adjectif „international”:


a. internationaux;
82
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
b. internationals; Forum.ListaFacultati.ro
c. internationels;
d. internationaus.

a. Marquez l'ordre correct des pronoms compléments: Il a promis à sa mère de lui obéir. Il...
...a promis.
b. lui l';
c. le lui;
d. la lui;
e. lui en.

6. Le facteur nous a apporté ... télégramme.


a. celle;
b. cet;
c. ce;
d. cette.

7. ... héros est célébre chaque année.


a. ce;
b. celui-ci;
c. ces;
d. cet.

8. ... masque de Père Noël lui va bien.


a. celle;
b. cette;
c. cet;
d. ce.

9. L' étude est ... unique préoccupation.


a. son;
b. sa;
c. le sien;
d. la sienne.

10. Les amis chez ... nous logerons sont jeunes.


a. dont;
b. qui;
c. que;
d. où.

11. Si tu as de la chance, tu ... cette voiture.


a. acquières;
b. acquérais;
c. acquerras;
d. aurais acquis.

12. Elle a dit que si tu ... besoin de son aide, elle te soutiendrait.
a. as;
b. auras;
c. avais;

83
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
d. avais eu. Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

13. ... si vous le voulez; moi je reste.


a. sortez;
b. sortiez;
c. sortiriez;
d. sortirez.

14. Il a dit que s'il ... un chapitre, il comprendrait tout le livre.


a. lit;
b. lira;
c. lisait;
d. lut.

15. Le docteur l'a averti que s'il ne ... pas ses prescriptions, il serait hospitalisé.
a. suivrait;
b. suivait;
c. suivra;
d. suit.

16. S 'il avait eu le courage, il ... la verité.


a. avait dit;
b. dirait;
c. aurait dit;
d. dira.

17. II faut que nous ... voir notre tante.


a. allons;
b. irons;
c. allions;
d. irions.

18. II ne tolère pas que ses engagés ... de longues pauses.


a. font;
b. fassent;
c. eurent fait;
d. feront.

19. Quoiqu'il ..., il continuait à ramasser les fruits.


a. eût plu;
b. plût;
c. plut;
d. pleut.

20. II craignait que sa soeur ... surprise par la pluie.


a. n'avait été;
b. n'a été;
c. n'eût été;
d. n'aurait été.

21. Le conseil de surveillance de Porsche ne compte statuer ... sa réunion exceptionnelle du 23 juillet

84
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
que sur la proposition Facultate,
du Qatar et nonForum Admitere,
sur celle Subiecte Admitere
de Volkswagen. Forum.ListaFacultati.ro
a. lors de;
b. quant à;
c. comme de;
d. pour que.

22. Elle propose de vraies mises en perspective ... sociales et culturelles,


a. tout comme;
b. à la fois;
c. bien que;
d. très bien.

23. Remettez les phrases dans le bon ordre pour construire un paragraphe. Choisissez l'une des quatre
combinaisons.
1. Toutefois, grâce au développement de la dimension humaine et sociale de l’espace
européen, le droit à la libre circulation a depuis été étendu à toutes les catégories de
citoyens, aux ayants droit, aux étudiants ainsi qu'à ceux qui n’exercent plus d’activité
rémunérée.
2. Un droit à la libre circulation dans toute l’UE a d’abord été envisagé pour la population
active uniquement, parce qu’il était impossible de réaliser un marché unique tant qu'il
subsistait des restrictions à la mobilité de la main-d’œuvre.
3. Ce qui a pu être réalisé pour les capitaux, marchandises et services, doit devenir une réalité
pour les personnes aussi.
4. La libre circulation des personnes entre les États membres de l’UE constitue un des
objectifs fondamentaux de l’Union.
a. 2, 1, 4, 3;
b. 1, 2, 4, 3;
c. 2, 4, 3, 1;
d. 4, 3, 2, 1.

24. Reliez les membres des deux colonnes:


A. Le thème des valeurs de la fonction publique a longtemps été identifié
B. Les Pays Bas considèrent
C. Lors de la présidence hollandaise en 2004, un document a été produit
D. De nombreux travaux sur ce thème
1. par le réseau EUPAN
2. ont été finalisés par des "codes de conduite"
3. sous l’angle unique de la lutte contre la corruption
4. qu’elles peuvent se substituer à nombre de règlementations
a. A3, B 4, C1, D2;
b. A2, B1, C3, D4;
c. A3, B2, C4, D1;
d. A3, B2, C1, D4.

25. Complétez par les mots qui conviennent:


...mouvement n'est responsable de l'appauvrissement de la littérature. Il y a des chefs-d'oeuvre dans
la littérature nihiliste, formaliste et même nombriliste. L'autofiction n'est pas ma tasse de thé, mais
la volonté de Christine Angot de tout dire d'un événement insignifiant est fascinante. D'ailleurs ‘La
Recherche du temps perdu’ de Proust et ‘Voyage au bout de la nuit ’ de Céline sont, à leur manière,
de gigantesques autofictions. Ce qui fait un écrivain, c'est l'invention d'une langue, d'un rythme
singulier. C'est sa puissance. Sa sensibilité politique, ni le genre littéraire à travers.....il s'exprime

85
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
ne font ....à l'affaire.Admitere Facultate,
À mon sens Barbey Forum Admitere,Villiers
d'Aurevilly, Subiectede
Admitere
l'Isle-Adam sontForum.ListaFacultati.ro
bien supérieurs à
Zola ou au Hugo engagé.
a. quelque, duquel, bien;
b. aucun, lequel, rien;
c. d'autre, auquel, personne;
d. chaque, quel, aucun.

26. Complétez par les mots qui conviennent:


Mais le talent et le génie n'ont ni genre ni sexe. La littérature existe ou n'existe pas, c'est affaire de
son, de langue, au fond de musique. Chez Stock, où nous avons édité des auteurs aussi différents
que Philippe Claudel, Nina Bouraoui ou Christine Angot, l'autofiction n'est pas un principe. Quant à
la thèse de François Bégaudeau, qui exhorte les écrivains à s'engager, elle sent son lycéen attardé.
Un lycéen qui s'exprime mal, dit tout et son contraire. Les mauvais livres sont......ont une intention.
Un bon roman n'apporte..... réponse, il ne fait qu'ajouter de nouvelles questions.
a. beaucoup qu', quelque;
b. autre que, chaque;
c. ceux qui justement, aucune;
d. tels qui, combienne.

27. Retrouvez l'ordre des phrases reproduites ci-dessous afin de rétablir la cohérence du paragraphe.
1. Mais, enfin, trois grands romanciers par époque suffisent.
2. La littérature romanesque contemporaine est en état de crise, comme le fut peut-être la
poésie au XVIIIe siècle.
3. Cela dit, ni Roberts ni moi ne publierions ce que nous publions si nous n'y croyions pas.
4. C'est pour cette raison que je ne vois pas émerger actuellement d'oeuvre majeure.
a. 3, 2, 1, 4;
b. 2, 1, 3, 4;
c. 3, 2, 4, 1;
d. 2, 4, 1, 3.

28. Trouvez l'orthographe et la formulation justes:


a. Il y a une norme internationale du roman dont le pilier est Umberto Eco: ni Eco est un
grand esprit, ni un grand romancier. Ainsi de nombreux français vivant en milieu rurale
n'avaient pratiquée depuis longtemps la chasse, le nombril de chasseurs n'aurait pas été
aussi important (1 384 000 en 2001);
b. Il y a une norme international du romanne auquelle pilier est Umberto Eco: or Eco est un
grande esprit, pas un grande romancier. Si de nombreux français vivifiant en milieu rural
n'avaient pratiqué depuis longtemps la chasse, le nombre de chasseurs n'aurait pas étée
aussi importante (1 384 000 en 2001);
c. Il y a une norme internationale du roman dont le pilier est Umberto Eco: or Eco est un
grand esprit, pas un grand romancier. Si de nombreux françaises vivantes en milieu rural
n'avaient pratiqué depuis longtemps la chassé, le nombre de chasseurs n'aurait pas été
aussi importantes. (1 384 000 en 2001);
d. Il y a une norme internationale du roman dont le pilier est Umberto Eco: or Eco est un
grand esprit, pas un grand romancier. Si des nombreux Français vivant en milieu rural
n'avaient pas pratiqué depuis longtemps la chasse, le nombre des chasseurs ne serait pas
aussi important (1 384 000 en 2001).

29. Remettez les phrases dans le bon ordre pour construire un paragraphe. Choisissez l'une des quatre
combinaisons.
1. Les chefs des groupes politiques du Parlement européen ont décidé jeudi à Strasbourg de

86
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.roreporter la date
Admitere Facultate,
à laquelle Forum Admitere,
le Parlement Subiectesur
se prononcera Admitere
le nom du futurForum.ListaFacultati.ro
président de la
Commission européenne.
2. L'avenir de José Manuel Barroso est encore incertain.
3. Une décision sera définitivement prise le 10 septembre.
4. Candidat à sa propre succession, l'actuel chef de l'exécutif européen va donc encore ronger
son frein avant de connaître son sort.
a. 2, 1, 3, 4;
b. 1, 2, 4, 3;
c. 2, 4, 3, 1;
d. 4, 3, 1, 2.

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:

1. That exercise is…………..difficult for the children.


a. too;
b. enough;
c. not enough;
d. lest.

2. As far as …………., global warming is a real threat.


a. I concern;
b. I’m concerning;
c. I’m concerned;
d. I’ve concerned.

3. ……… is my best option out of these three?


a. What;
b. Who;
c. Which;
d. Witch.

4. You have a very annoying tendency to ……….everything!


a. exagerate;
b. exaggerrate;
c. exagerrate;
d. exaggerate.

5. Jenny used to wear black jeans,………..?


a. didn’t she;
b. usen’t she;
c. hadn’t she;
d. isn’t she.

6. She asked me where……………


a. did I go;
87
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
b. was I going;Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
c. am I going;
d. I was going.

7. You can enter the room only after the ‘X-ray” sign………blinking.
a. stops;
b. will stop;
c. had stopped;
d. will have stopped.

8. Would you care for……., dear, or should we ask for the bill?
a. desert;
b. dessert;
c. disert;
d. dissert.

9. Some very interesting work………..on this subject.


a. is being done;
b. is beeing done;
c. is been doing;
d. is to do.

10. She promised she would always be there, ……….. him


a. besides;
b. beside;
c. next to;
d. near to.

11. Michael Jackson is said …………….a victim of his entourage.


a. to being;
b. that he was;
c. to had been;
d. to have been.

12. I know you think I’m old fashioned, but your hair really needs…………, dear!
a. to be cutting;
b. cutting;
c. you to cut it;
d. a cutting.

13. Mother tried to talk………….that, but she couldn’t . Marry was determined to go to the seaside in
November, no matter what!
a. her out of;
b. her into;
c. her in;
d. her for.

14. I wish ……………him in that fancy restaurant!


a. I never saw;
b. never to had seen;
c. I had never seen;

88
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
d. I have neverAdmitere
saw. Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

15. The teacher announced that he…………. to a conference the following week.
a. will leave;
b. will be leaving;
c. will have left;
d. would leave.

16. “…………you’re busy, we’ll talk now.”


“That’s fine. I’m not busy at the moment.”
a. If;
b. Provided;
c. Unless;
d. Providing.

17. “Shall I invite John to the party?”


“Well, were I you, I………. him.”
a. would invite;
b. will invite;
c. am inviting;
d. am going to invite.

18. “Could I see the menu, please?”


“Yes, sir, if you………..a seat, I will fetch it for you.”
a. take;
b. had taken;
c. have taken;
d. took.

19. “When water boils, it…………steam.”


“Yes, I know, and the steam is hot, too.”
a. would produce;
b. produce;
c. produces;
d. is producing.

20. I have never got used ………..in the morning so early.


a. to waking up;
b. to wake up;
c. to woke up;
d. waking up.

21. I wish I ……….more spare time in the evenings.


a. have;
b. had;
c. would have;
d. am having.

22. I’m afraid I’ll have to……your invitation.


a. turn down;
b. turn up;

89
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. return to; Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
d. turn away.

23. Mathematics……….. too difficult for me.


a. are;
b. have been;
c. provided;
d. is.

24. I’m considering ………….to one of those dance schools advertised in the leaflet.
a. to go;
b. go;
c. going;
d. I go.

25. I’m so glad I …………. for those tickets, it would have ruined me!
a. needn’t have paid;
b. didn’t need to pay;
c. needn’t have payed;
d. had to pay.

26. …………….about your intentions, I would never have sent you an invitation!
a. If I knew;
b. Had I known;
c. If I would have known;
d. Would I had known.

27. You’d better go to Barcelona,…………?


a. haven’t you;
b. wouldn’t you;
c. hadn’t you;
d. isn’t it?

28. Not until I opened the envelope ……… that it was full of money!
a. have I realized;
b. did I realize;
c. was I realizing;
d. had I realized.

29. He started asking us ……........opened with.


a. what the nut could be;
b. what could the nut be;
c. what could the nut have been;
d. what is the nut.

30. I wish you…………….. opening my mail all the time, mother!


a. stop;
b. will stop;
c. had stopped;
d. would stop.

90
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro