Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lectie

Liceul Carol I Bicaz

Data:

Clasa: a X-a E

Disciplina: Comunicare profesionala

Subiectul lectiei : Comunicarea nonverbala

Tipul lectiei : Mixtă (verificare/predare)

Profesor:Rugina Paulina Delia

I. Continut tematic

I.1. Limbajul trupului.

I.2 Limbajul timpului.

II. Competente specifice

II.1 Interpretarea gesturilor

III. Obiective operationale : (pe parcursul si la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa:)

O1 : - sa sesizeze mijloacele de comunicare nonverbala si sa defineasca comunicarea nonverbala.

O 2 - sa realizeze corespondenta intre elementele nonverbale si cele verbale, orale si scrise

O3 : - sa simuleze o situatie de comunicare nonverbala


O4 : - sa recunoasca intr-o situatie de comunicare nonverbala, colegul de clasa

IV. Activitatea de invatare:

 Definirea comunicarii nonverbale si enumerarea tipurilor de comunicare nonverbala

 Caracterizarea limbajului trupului si timpului, exemple

Strategii didactice :

1.Metode si procedee

m1- conversatia

m2- problematizarea

m3- expunerea didactica

m4- explicatia

m5- demonstratia

2.Mijloace de invatamant

M1-caiete

M2-creioane/pixuri

M3-creta

M4-tabla

M5-planse cu imagini
3.Forme de organizare

Af-activitate frontala

Ai-activitate individuala

4.Sisteme de evaluare

S1-observarea curenta

S2-chestionarea orala

S3-aprecierea verbala

5.Forme de evaluare

Ec-evaluare curenta

6.Durata :

50 minute
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele Activitatea Strategii didactice Metode/

lecţiei Profesor Elevi Resurse Resurse Forme de instrumente


procedurale materiale organizare
de evaluare

1. Moment Notează absenţii şi organizează clasa Îşi pregătesc


pentru lecţie; sunt verificate materialele
organizatoric didactice. manualele, caietele şi instrumentele de Conversaţia Frontal
scris.
1 min

2. Captarea V-am adus cateva planse in care sunt ilustrate


atenţiei situatii in care oamenii utilizeaza limbajul.
Priviti prima plansa: ce face aceasta persoana? Conversaţia Contractul Frontal
1 min Dar a doua? A treia? (polita) de
asigurare
Explicaţia

1.

3. Actualizarea Frontal Aprecieri


cunoştinţelor verbale
Conversaţia
însuşite
anterior Răspunsurile
Individual elevilor
10 min
Observare
sistematică
Conversaţia

Frontal

Exerciţiul

Individual

4.Anunţarea
lecţiei noi şi a
obiectivelor Expunerea Tabla Frontal

1 min
Caietele
elevilor

5. Dirijarea
procesului de
Explicaţia
învăţare

30 min

Activitate
pe grupe

Expunerea Observare
sistematică

Frontal
Conversaţia
Observare
sistematică

Conversaţia

Explicaţia
Tabla

Dezbaterea Caietele Observare


elevilor sistematică
Conversaţia

6.Obţinerea
performanţei
şi asigurarea Rezolvă sarcinile de lucru. Individual Observare
sistematică
feed-backului

10 min
7. Asigurarea  Se fac observaţii şi aprecieri Ascultă şi îşi notează în caiete. Clarifică Expunerea Individual
retenţiei şi a privind activitatea elevilor probleme.
transferului  Se indică tema pentru acasă:
Realizati un eseu avand ca tema
Explicaţia
2 min

S-ar putea să vă placă și