Sunteți pe pagina 1din 4

ELABORAREA METODICA Nr.

14
Tema: „Rapoartele dintre arcadele dentare fiziologice si
patologice” (Tipurile de ocluzie)

1. Rapoarte dintre arcadele dentare, Definitie


Raportul dintre arcadele dentare in ocluzia cenirica(sau obisnuita) se numeste tip de ocluzie
interdentara.Toate tipurile de ocluzie interdentara, desi au particularitatile individuale,
conditional se impart în 2 grupuri: fiziologice si patologice.

2. Rapoartele dintre arcadele dentare fiziologice. Definitie

Rapoartele dintre arcadele dentare fiziologice sunt acele rapoarte de ocluzie dintre arcadele
dentare care asigura la maxim realizarea functiilor principale ale sistemului stomatognat si
aspectul fizionomie. Din rapoarte de ocluzie fac parte:
 ocluzia ortognata
 dreapta(eap la cap)
 prognatie fiziologica(ocluzia biprognata)
 opistognata

3. Rapoarte de ocluzie intre arcadele dentare patologice.Definitie


Raportul ocluzal dintre arcadele dentare care manifista dereglari de functii ale sistemului
stomatognat si fizionomice duce la instalarea ocluziilor patologice(anormale)
Tipuri de ocluzie patologica:
 prognatia(ocluzia distala)
 progeniatocluzia meziala sau inversa)
 ocluzia adinca
 ocluzia deschisa
 ocluzia inerucisata

4. Semnele caracteristice pentru ocluzia ortognata


 semnele de ocluzie centrica caracteristice pentru toti dintii(pentru ocluzia ortognata ca si
pentru celelalte ocluzii fiziologice este caracteristic raportul cind fiecare dinte
contact cu doi dinti antagonisti)
 Semnele de ocluie caracteristice pentru dntii frontali.La examenul dintilor frontali se va
observa ca linia mediana a fetei coincide cu linia dintre încisivii centrali ai maxilei si
mandibulei.

 Al doilea criteriu important este ca dintii fiontali superiori acopera fata vestibulara a
dintilor frontali inferiori pina a o treime din dimensiunile lor vertical(2-3mm).

 Semnele de ocluzie cenirica caracteristice pentru dintii laterali in plan sagittal.La


examenul dintilor din zonele laterale in sens sagittal observam o manifestare de
angrenare dintre cuspizii vestibulari ai dintilor inferiori în asa mod ca fiecare cuspid al
dintilor superiori se incadreaza intre doi cuspizi inferiori creind astfel o intercuspidare
maxima în acest plan.

 Semne de ocluzie centrica caracteristice pentru dintii laterali în plan


transversal. Examenind raportul interdentar in aceste zone ale arcadelor dentare in plan
transversal.observam ca pentru acest tip de ocluzie este characteristie raportul.cind
cuspizii vestibulari 1 dintilor superiori îi acopera pe cuspizii omogenilor de pe
mandibular,obligind ca cuspizii vestibulari ai dintilor laterali inferiori sa contacteze cu
santul intercuspidian meziodistal al arcadei dentare superioare.

6. Semnele caracieristice pentru ocluzia drepta


Acest tip de ocluzie se deosebeste de cea ortognata numei prin contactul dintre dintii din zona
frontal dupa tipul cap-la-cap.In cazul cend dintii frontali inferiori mu sunt acoperiti de cei
superiori.miscarile mandibulare nu sunt blocate si e area posibilitate fara obstacole sa se
deplaseze in sens sagittal si transversal. Asa deplasari in timpul actului de masticatie creeaza un
stereotip de masticatie frecator.care duce la o abraziune rapida a cuspizilor dintilor laterali.

7. Semnele caracteristice pentru ocluzia biprognata(prognatia fiziologica)


Acest tip de ocluzie fiziologica este insotita de aceleasi semen morfologice-la nivelul arcadelor
dentare ca si ocluzia ortognata;cu diferenta ca la ocluzia biprognata avem o inclinare ves
a dintilor impreuna cu apofizele alveolare de pe ambele maxile.
8. Semnele caracteristice pentru ocluzia opistognata
Acelasi semn ca si la ocluzia ortognata, cu diferenta ca dintii din zona frontala la ambele
maxilare, impreuna cu apofizele alveolare, au o inclinare usoara in directia orala.

10. Semnele caracteristice pentru ocluzia distala(prognatia)


 Dereglari a raportului dintre primii molari ai maxilei si mandibulei Cuspidul
meziovestibular al primului molar nu este nu este situate intre cuspizii mezio- si
centrovestibular ai primului molar inferiortva fi deplasat distal cel putin cu un
cuspid .Asa stare va duce la dereglari de rapori si în zona dintilor frontali.

Cel mai frecvent intilnite sint 2 tipuri de raport ai dintilor frontali:

— Proruzia frontalilor superiori alungirea maxilarului în directive anterioara si ingustarea în


plan transversal. Datorita acestui fapt între dintii frontal apare spatiu de inocluzie în plan
sagitial fapt ce duce la extruzia dintilor frontal inferiori.
— Retruzia frontalilor superiori si ,ca regula, prezenta contactului dintre suprafetele palatinale
ale dintilor frontali superiori cu suprafetele vestibulare ale celor inferiori.

11. Semnele caracteristice pentru ocluzia meziala(progenia)


Examenul clinic ne da posibilitatea sa observam la nivelul arcadelor dentare semne inverse
ocluzie distale.Pentru acesta patologie este caracteristica deplasarea anterioara a mandibulei s
rezultat instalarea unui raport ocluzal inversat cu absenta sau prezenta unui spatiu de inocluzie in
plan sagittal-in zona dintilor frontali si mezializarea rapoartelor ocluzale în zonele laterale.

12.Semnele caracteristice pentru ocluzia deschisa


Aceasta patologie se manifesta printr-o abatere de la raportul unui grup de dinti antagonisti în
plan vertical si se caracterizeaza prin prezenta unui Spatiu mai mare sau mai mic de inocluzie
vertical.
13. Semnele caracteristice pentru ocluzia adinca
La examenul se observa o supraocluzie frontal accentuate.care dupa gradul de pronuntare poate
fi considerate ca o supraocluzie adinca sau totala. Daca dintii frontali superiori îi acopera pe cei
inferiori mai mult de o ircime din dimensiunile lor vertical,iar marginile lor incisivale vin in
contact cu tuberculii incisivilor superiori-este vorba de o supraocluzie adinca. Acesta forma duce
la traumatizarea frecventa a mucoasei gingivale.provoaca dezvoltarea proceselor inflamatoare ale
mucoasei.

14. Semnele caracteristice pentru ocluzia incrucisata


Pentru acesta anomalie de ocluzie este caracteristic o dereglare a raportului dintre arcadele
dentare în plan transversal in zonele laterale observam angrenari inverse uni- sau bilaterale.

S-ar putea să vă placă și