Sunteți pe pagina 1din 1

Pedagogia – știință analitică a educației

Delimitări conceptuale
Pedagogia este ştiinţa care studiază fenomenul educaţional. Ea se ocupă de formarea
personalităţii umane în vederea integrării ei active, creatoare în viaţa socială.

Sistemul disciplinelor pedagogice


Disciplinelor pedagogice sau ramurile pedagogiei pot fi grupate in trei categorii:

-         dupa nivelul de institutionalizare al educatiei: pedagogia prescolara, pedagogia


scolara, pedagogia profesionala, pedagogia militara, pedagogia religioasa, pedagogia
invatamantului superior, pedagogia adultilor, defectologia sau psihopedagogia speciala etc.

-         dupa gradul de studiere a unor laturi, sarcini sau forme ale educatiei: didacticile
(metodicile), teoria educatiei, teoria instruirii, teoria evaluarii etc.

-         discipline care evidentiaza abordari diferite ale problematicii educationale: istoria


pedagogiei, pedagogia experimentala.

Pedagogia – știință și practică educativă – artă a educației


Pedagogia este știința de a învăța să fii, de a invăța să știi, de a învăța să înveți, de a
ănvăța să relaționezi.

Ideea asemănării educației cu arta este destul de veche și sugerează acel nivel de
realizare sau de măiestrie la care se poate ajunge după acumularea de experiență, inventivitate
și multă pasiune sau dăruire din partea cadrului didactic.

Momente în constituirea pedagogiei ca știință


Apariţia pedagogiei ca știință s-a realizează printr-un proces complex şi îndelungat.

Educaţia ca fenomen social a apărut odată cu societatea. Multă vreme acest fenomen
se reflecta în conştiinţa oamenilor sub forma de reprezentări şi idei izolate, ocazionale,
constituite în procesul activităţii practice.

S-ar putea să vă placă și