Sunteți pe pagina 1din 1

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a)......................................................................părinte al
elevului(ei) ......................................... din clasa a –VIII-a, Școala Gimnazială nr. 2 Cascioarele,
Giurgiu, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiului/fiicei mele
în cadrul examenului de Evaluare Națională , sesiunea iunie 2020.

Data: 12.06.2020 Semnătura,