Sunteți pe pagina 1din 23

AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


1 Aplicarea normelor de tehnica securităţii şi de prevenire şi
stingere a incendiilor
6h - legislaţia şi normele de protecţia muncii – instructajul periodic
- legislaţia şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor
- identificarea pericolelor

Lector :
AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


2 Elementele componente ale unui sistem de calcul
Descrierea resurselor hardware
- carcasa (placa de bază, procesor, memorie, hard disk, floppy disk,
sursa de alimentare)
4h
- monitor
- tastatura
- mouse -ul
Descrierea resurselor software
3 Tipuri de reţele
2h În funcţie de tipul de partajare a datelor
- reţele peer-to-peer

Lector :
AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


3 Tipuri de reţele
- reţele bazate pe server
În funcţie de dispunerea în teren
- Topologii magistrale
- Topologii inel
4h
- Topologii stea
În funcţie de răspândirea geografică
- reţele LAN
- reţele MAN
- reţele WAN

Lector :
AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


4 Nivelurile de referinţă
2h
Evolutia retelelor
4 Nivelurile de referinţă
- Organizaţii de standardizare
2h - Nivelul de referinţă OSI

- Nivelul de referinţă TCP/IP

Lector :
AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


5 Plasarea datelor pe cablu
 Metoda de acces multiplu, cu detectarea coliziunilor CSMA/CD,
- Să-şi însuşească cunoştinţele despre rolul şi metodele de plasare a
4h datelor pe cablu
- Să descrie modul de funcţionare al metodei CSMA/CA
- Să compare metodele CSMA/CD şi CSMA/CA
 cu evitarea coliziunilor CSMA/CA

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


5 Plasarea datelor pe cablu
Metoda Token Ring
2h
Metoda cu prioritate la cerere
6 Elementele hardware ale unei reţele de calculatoare
- Placa de retea (NIC)
- Concentrator (HUB)
2h
- Concentrator nerepetor
- Punte (Bridge)
- Router

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


6 Elementele hardware ale unei reţele de calculatoare
- Placa de retea (NIC)
- Concentrator (HUB)
2h
- Concentrator nerepetor
- Punte (Bridge)
- Router
6 Elementele hardware ale unei reţele de calculatoare
- Mediul fizic de transmisie
* Mediul Tangibil
2h * Mediul Intangibil
- Comutator ( swich)
* Repetor

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


6 Elementele hardware ale unei reţele de calculatoare
- Mediul fizic de transmisie
* Mediul Tangibil
4h * Mediul Intangibil
- Comutator ( swich)
* Repetor

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


6 Elementele software ale unei reţele de calculatoare
- Protocolul
2h - Driver

- Soft pentru comunicatii


7 Arhitecturi de reţele
- Arhitectura Ethernet
2h - Arhitectura FastEthernet
- Arhitectura Token Ring

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


7 Arhitecturi de reţele
- Arhitectura Ethernet
2h - Arhitectura FastEthernet
- Arhitectura Token Ring
8 Sistemul de operare windows NT
2h - Noţiuni generale despre sistemele de operare windows 7
- Instalarea sistemul de operare win7 ca staţie de lucru

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


Configurarea unei reţele peer-to-peer folosind sistemul de operare win7
- Instalarea sistemul de operare Win NT server
4h
Tipuri de server NT (PDC, BDC, stand alone server)

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


8 Sistemul de operare windows NT
2h - Construirea şi gestionarea conturilor de utilizatori (folosirea
programului User Manager for Domains local şi de la distanţă)
Construirea şi gestionarea grupurilor de utilizatori (folosirea
2h
programului User Manager for Domains local şi de la distanţă)

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


Construirea şi gestionarea grupurilor de utilizatori (folosirea
2h
programului User Manager for Domains local şi de la distanţă)
Construirea şi gestionarea grupurilor de utilizatori (folosirea
2h programului User Manager for Domains local şi de la distanţă)
Partajarea directorilor şi fisierelor in retea

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


Permisiuni de partajare şi permisiuni speciale NTFS
4h - Instalarea şi configurarea serviciului DHCP-server
- Instalarea şi configurarea serviciului DNS-server

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


Instalarea şi configurarea serviciului Telnet-Server
4h
Conectarea clienţilor la serverul de ftp

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


Instalarea si configuarea serviciului Internet Information Server – web si
ftp
2h
Configurarea si conectare clientilor la serverul de ftp si web

Instalarea si configurarea serviciului e-mail-Server


2h
Configurarea clientilor si conectarea la serverul de email

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


Instalarea si configurarea serviciului e-mail-Server
2h
Configurarea clientilor si conectarea la serverul de email
9 Sistemul de operare Linux
2h Planificare instalarii, notiuni generale despre sistemul Linux, despre
instalare si configurare

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


9 Sistemul de operare Linux
2h
Instalarea sistemului de operare Linux
Alegerea pachetelor, comenzi de baza ale sistemului de operare Linux
2h
Instalarea si dezistalarea programelor din binare utilizand RPM-ul

Lector :

AGENDA CURS
“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


Alegerea pachetelor, comenzi de baza ale sistemului de operare Linux
2h
Instalarea si dezistalarea programelor din binare utilizand RPM-ul
9 Sistemul de operare Linux
Instalarea şi dezinstalarea programelor din surse utilizând arhive tar.gz
2h şi comenzile configure, make şi make install
Instalarea şi configurarea serviciului Samba-server pentru
interconectivitatea dintre reţele Linux şi Windows

Lector :

AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”


DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


9 Sistemul de operare Linux
Instalarea şi dezinstalarea programelor din surse utilizând arhive tar.gz
şi comenzile configure, make şi make install
4h
Instalarea şi configurarea serviciului Samba-server pentru
interconectivitatea dintre reţele Linux şi Windows

9 Sistemul de operare Linux


Instalarea şi configurarea serviciului SSH-Server pentru administrarea
serverului de la distanţă
2h
Configurarea unui router
Testearea vulnerabilităţii propriului server prin verificarea porturilor
deschise şi a parolelor slabe la conturile de utilizator

Lector :

AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita

Nr. ore Numele activitătii


9 Sistemul de operare Linux
Instalarea şi configurarea serviciului SSH-Server pentru administrarea
serverului de la distanţă
4h
Configurarea unui router
Testearea vulnerabilităţii propriului server prin verificarea porturilor
deschise şi a parolelor slabe la conturile de utilizator
10 Administrarea serverelor
2h Resursele hardware (tipul de calculator, numărul de procesoare, tipul şi
numărulde hard discuri, numărul şi tipul adaptoarelor de reţea)

Lector :

AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita
Nr. ore Numele activitătii
10 Administrarea serverelor
Resursele software (sistemul de operare, protocoalele folosite,
procedurile de filtrare a accesului folosite)
4h
- Să instaleze, configureze şi să administreze echipamentele de hardware
ale serverului

Lector :

AGENDA CURS

“Administrator de retea de calculatoare”

DATA:
LOCUL: Bistrita
Nr. ore Numele activitătii
10 Administrarea serverelor
Permisiunile de administrare
4h - Să instaleze, configureze şi să administreze serviciile (serviciu=funcţie
oferită pentru altcineva de un program sau calculator)
- Să supravegheze utilizarea serviciilor

Lector :