Sunteți pe pagina 1din 21

Unitatea de învăţământ:Liceul Silvic Transilvania Năsăud Avizat,

Profilul:Silvicultură Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire Prof.Ing.Cosma Cristian
generală/Calificarea
profesională:Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări
forestiere
Modulul:Marketing forestier
Nr de ore/an:
Clasa: a XI-a A,B
Profesor:Roman Maria Andreea Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Şef catedră
3500/29.03.2018
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Prof.Ing.Tănase Adina

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Nr. Unitatea de rezultate ale învățării/Rezultate Nr. ore Săptămâna Obs.


Conţinuturi
crt. ale învățării T LT IP T LT IP
(0) Cunoștinț(1) Abilități(2)
Atitudi (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
ne(3)

7.1.3 7.2.16 7.3.1 Marketing forestier 28 Nr.


7.2.17 7.3.2  Cererea și oferta săpt.
1 7.2.18 7.3.3 produselor forestiere se
7.2.19 7.3.4  Proceduri de analiză a trece
7.2.20 7.3.5 consumului de produse conf.
7.2.21 forestiere graf
7.2.22  Procedurile care asigură de
7.2.23 funcționalitatea forestieră pract
 Criterii de analiză a
pieței forestiere
 Cerințele specific
politicii de produse în
domeniul forestier
 Politica de preț
 Politica de distribuție
 Promovarea produselor
forestiere
 Oportunități de afaceri
personale și profesionale
în domeniul forestier.

TOTAL 28
Unitatea de învăţământ: Liceul Silvic Transilvania Năsăud Avizat,
Profilul:Silvicultură Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea Prof.Ing.Cosma Cristian
profesională: Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul:Aspecte privind economia circulară în cadrul drumurilor forestiere
Nr de ore/an:34
Clasa: a XI-a A,B
Profesor:Roman Maria Andreea Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3500/29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Prof.Ing.Tănase Adina

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Nr. Unitatea de rezultate ale învățării/Rezultate Nr. ore Săptămâna Obs


Conţinuturi
crt. ale învățării T LT IP T LT IP .
(0) Cunoștinț(1) Abilități(2) Atitudine(3) (10
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
)
2.1.1 2.2.1 2.3.1 Execuţia a drumurilor forestiere 1
 Drumuri forestiere: definiţii, S1
1 clasificare, terminologie, rolul
2.3.2
2.3.3 drumurilor forestiere,
2.3.4 elementele geometrice şi 1
constructive ale drumurilor S2
2.3.5
forestiere, traseul drumurilor
forestiere, tipuri de sisteme
rutiere, tipuri de fundaţii
 Defrişarea şi curăţirea 3
terenului: tufişuri, cioate,
resturi de la recoltarea
arborilor
S3
 Decaparea stratului vegetal:
îndepărtarea manuală a
stratului de pământ vegetal, 3
extragerea brazdelor de iarbă
 Asanarea zonei drumului:
şanţuri de uscare, drenuri
pentru menţinerea uscată a
3 S4
terenului
 Săparea pământului: treptele
de înfrăţire.
 Mijloacele necesare pentru
lucrările de execuţie a 3
drumurilor forestiere. S5
 Norme de sănătate şi
securitate a muncii la lucrările
de execuţie a drumurilor 3
forestier. S6
Poate include informații despre:
- Concepte generale de afaceri
privind economia circulară
- Exemple de organizații (orientate 1 S7
spre servicii / produse) și
identificarea fluxului de materiale în 1
cadrul acestora

S8

S9
2.1.2 2.2.2 2.3.1 Întreţinerea drumurilor forestiere 3 S10
2  Întreţinerea acostamentelor:
22.3 2.3.2 îndepărtarea buruienilor,
2.3.3 corpurilor străine; teşirea
2.2.4
manuală a acostamentelor
2.3.4  Lucrări de curăţire a
drumurilor forestiere:
2.3.5 platformă, şanţuri, staţii de
încrucişare şi intrare, drenuri,
poduri şi podeţe, ziduri de
sprijin şi apărareÎntreţinerea
drumurilor forestiere pe timp 1 S11
de iarnă: combaterea
înzăpezirii,
îndepărtarezăpezii,
combaterea derapării
 Mijloacele necesare pentru
lucrările de întreţinere a
drumurilor forestiere
 Norme de sănătate şi
securitate a muncii la lucrările
de întreţinere a drumurilor
forestiere.

3 2.1.4 2.2.5 2.3.1 Accesorii ale drumurilor forestiere 1 S12


2.2.6  Borne kilometrice şi
2.2.7 2.3.2 hectometrice: reparare şi
2.2.9 revopsire, înlăturarea
2.3.3
vegetaţiei şi obstacolelor
2.3.4  Parapete şi table indicatoare: 1 S13
2.3.5 reparare şi revopsire
 Stâlpi de dirijare: îndreptarea
stâlpilor înclinaţi, S14
îndepărtarea şi înlocuirea 1
stâlpilor rupţi,spălarea lor
periodică şi revopsirea,
completarea capacelor şi
înlocuirea foliei
S15
reflectorizante sau a 1
plăcuţelor tip „ochi de pisică”
 Mijloacele necesare pentru
lucrările de întreţinere a 1 S16
accesoriilor drumurilor
forestiere.
 Norme de sănătate şi
securitate a muncii la lucrările
de întreţinere a accesoriilor 1 S17
drumurilor forestiere.
 Re-utilizare - informații
generale:
S18
- Studii de caz și exemple 1
- Principiile reutilizării, luarea
în considerare în etapele de proiectare S19
- Reutilizarea în servicii, 1
produse, producție

1 S20
TOTAL
Unitatea de învăţământ: Liceul Silvic Transilvania Năsăud Avizat,
Profilul:Silvicultură Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire Prof.Ing.Cosma Cristian
generală/Calificarea profesională:
Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul:Produse nelemoase ale pădurii
Nr de ore/an:
Clasa: a XI-a A,B
Profesor:Roman Maria Andreea Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4457.05.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Prof.Ing.Tănase Adina

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Nr. Unitatea de rezultate ale învățării/Rezultate Nr. ore Săptămâna Obs.


Conţinuturi
crt. ale învățării T LT IP T LT IP
(0) Cunoștinț(1) Abilități(2) Atitudine(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PRODUSE NELEMNOASE ALE


3.1.1 3.2.1 PĂDURII
1 3.2.2
3.2.3  Produse ale pădurii folosite în 9 17 S1- S1-
3.2.4 3.3.1 industria alimentară: fructe de S9 S8
3.2.5 3.3.2 pădure, ciuperci comestibile
3.2.6 3.3.3. (identificare, recoltare,
3.2.7 3.3.4 colectare, prelucrare) .
3.2.8 3.3.5  Produse ale pădurii folosite în S10
3.2.9 3.3.6 industria chimică: produse cu 1 1 S11 S1
3.2.32 conţinut ridicat de tanaţi, 0
3.2.33 răşini, lacuri, coloranţi
3.2.34 (identificare, recoltare,
colectare, prelucrare).
 Produse ale pădurii folosite în 2 2 S12-
industria mică, artizanat şi de S13 S1
uz gospodăresc: nuiele pentru 1
înpletituri, bureţi de iască,
pomi de iarnă (identificare,
recoltare, colectare,
prelucrare) .
 Produse ale pădurii folosite în
agrozootehnie: identificare, 1 1 S14
recoltare, colectare,
prelucrare. S1
 Produse ale pădurii folosite în 4
industria farmaceutică: plante
medicinale şi aromatice 5 4 S15-
(identificare, recoltare, S19
colectare, prelucrare).
S1
 Norme de securitate şi 5
sănătate a muncii la aplicarea 1 S20
lucrărilor valorificare a
produselor nelemnoase ale
pădurii. Creşterea albinelor şi
valorificarea produselor
apicole.
 Norme de securitate şi
sănătate a muncii la creşterea 1 S21
339 Domeniul de pregătire
profesională: Silvicultură 13
albinelor şi prelucrarea
produselor apicole.
 Documentaţia specifică 1 S22
lucrărilor de valorificare a
produselor nelemnoase ale
pădurii.

SPECII DE VÂNAT 2 S23-


2 3.1.2 3.2.10. S24
3.1.3  Aspect morfologic,
3.2.11 comportament individual şi
colectiv, activitate diurnă şi
3.2.12 nocturnă, mod de hrănire,
răspândire, reproducere,
3.2.13
metode şi perioada de
3.2.14 vânătoare:
 Vânatul nerăpitor cu păr (fam. 2 S25
3.2.15 Cervidae, Bovidae, Suidae, S26
Leporidae, Sciuridae,
3.2.16 Muridae, Myocastoridae) .
 Vânatul răpitor cu păr (fam.
3.2.17 3.3.1 Ursidae, Canidae, Felidae,
Musteliadae) . S27-
3.2.18 3.3.2  Vânatul nerăpitor cu pene 2 S29
(fam. Tetraonidae,
3.2.19 3.3.3
Phasianidae, Columbidae,
3.2.20 3.3.4 Gruidae, Otitidae, Anatidae,
Pelicanidae,
3.2.21 3.3.5 Phalacrocoracidae, alte familii
de păsări de baltă) .
3.2.22 3.3.6  Vânatul răpitor cu pene (fam. 1 S30
Accipitridae, Falconidae)
3.2.23 GOSPODĂRIREA
FONDURILOR DE
3.2.24 VÂNĂTOARE .
 Liniştea şi adăpostul
3.2.32 vânatului. 3 4 S31 S3
 Măsuri de prevenire şi 1
3.2.33
combatere a braconajului.
3.2.34  Metode de prevenire şi
combatere a atacurilor de
animale ce produc pagube
vânatului.
 Măsuri de prevenire şi
combatere a bolilor
vânatului .
 Asigurarea hranei pentru
vânat.
 Instalaţii vânătoreşti evaluarea
speciilor de vânat.
 Metode de vânătoare .
 Regimul armelor şi muniţiilor
trofee de vânat .
 Prelucrarea şi condiţionarea
vânatului Valorificarea
produselor vânătoreşti.
 Acţiuni de populare şi
repopulare cu specii de vânat.
 Norme de sănătate şi
securitate a muncii specifice
activităţilor vânătoreşti .
 Documentaţia specifică
acţiunilor vânătoreşti.

3 FLORA ŞI FAUNA APELOR DE 1 6 S32 S3


3.1.4 3.2.25 MUNTE 3-
3.2.26 34
3.2.27  Zonele piscicole.
3.2.28  Capacitatea biogenică a
3.2.29 apelor de munte .
3.2.30 3.3.1
 Caracteristicile fizico-chimice
3.2.31 3.3.2 ale apelor de munte.
3.2.32  Peştii din apele de munte:
3.2.33 3.3.3 caractere morfologice,
3.2.34 hrănire, reproducere,
3.3.4
răspândire, perioade de
3.3.5 pescuit. Măsuri de prevenire
şi combatere a bolilor la
3.3.6 salmonide.
 Lucrări de amenajare a apelor
de munte .
 Acţiuni de populare şi
repopulare a apelor de munte
cu salmonide.
 Norme de sănătate şi
securitate a muncii în
salmonicultură.

TOTAL 32 32

Unitatea de învăţământ: Liceul Silvic Transilvania Năsăud Avizat,


Profilul:Silvicultură Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire Prof.Ing.Cosma
generală/Calificarea profesională: Cristian
Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul:Cultura sepciilor lemnoase forestiere
Nr de ore/an:
Clasa: a XII-a A,B
Profesor:Roman Maria Andreea Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4457.05.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Prof.Ing.Tănase
Adina

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021
Nr. Unitatea de rezultate ale învățării/Rezultate Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt. ale învățării T LT IP T LT IP
(0) Cunoștinț(1) Abilități(2) Atitudine(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ecosistemul forestier
8.1.1 8.2.1
1 8.2.2 8.3.1  Componentele ecosistemului
8.2.3 8.3.2
8.2.4 8.3.3.
forestier:factorii abiotici, biotic și 9 17 S1- S1-
8.2.5 8.3.4 antropici. S9 S8
8.3.5  Relațiile dintre pădure și mediul
8.3.6 abiotic
 Relațiile dintre pădure și factorul
antropic. S10
 Procese biologice specifice pădurii 1 1 S11 S10
ca sistem bilogic deschis:
 Constituirea stării de
masiv
 Elagarea naturală și
îndreptarea tulpinilor 2 2 S12- S11
 Etajarea vegetației S13
forestiere
 Diferențierea arborilor
 Eliminarea naturală

 Funcțiile pădurii

1 1 S14 S14
5 4 S15- S15
S19

1 S20

1 S21

1 S22

 Succesiunea vegetației forestiere 2 S23-


2 8.1.2 8.2.6  Distibuția vegetației S24
8.3.1  Formații și tipuri de pădure

8.3.2

8.3.3.
8.3.4
2 S25
8.3.5 S26

8.3.6

S27-
2 S29

1 S30

3 4 S31 S31
3 Semințe forestiere 1 6 S32 S33
8.3.1 -34
8.2.7  Surse de semințe forestiere
8.2.8  Organizarea lucrărilor de obținere a
8.2.9 8.3.1 semințelor
forestiere:recoltare,prelucrare
8.3.2
 Lucrări mecanizate de obținere a
8.3.3 semințelor forestiere
 Organizarea lucrărilor de depozitare
8.3.4 și păstrare a semințelor forestiere
 Organizarea lucrărilor de pregătire a
8.3.5 semințelor pentru semănat.
 Însușirile fizice și germinatice ale
8.3.6
semințelor forestiere.
 Metode de determinare a calității
semințelor forestiere.
 Norme de igenă sănătate și
securitate a muncii la lucrările de
obținere a semințelor forestiere.

4. 8.4.1 8.2.10 8.3.1 Pepiniere forestiere


8.2.11 8.3.2  Suprafața pepinierei și organizarea
8.3.3. terenului.
8.3.4  Sistemul de pregătire al solului în
8.3.5 pepinierele forestiere.
8.3.6  Organizarea lucrărilor de obținere a
puieților în pepinierele forestere:
-Stabilirea necesarului de puieți.
-Planul tehnico-organizatoric
-Planul de cultură
-Inventarierea puieților
 Lucrări mecanizate de obținere a
puieților în pepiniere.
 Particularitățilr privind obținerea
principalelor specii lemnoase
forestiere în pepiniere:
-Obținerea puieților pentru
principalele specii de rășinoase.

-Obținerea puieților pentru


principalele specii de foioase

 Obținerea arbuștilor și a speciilor


ornamentale.
TOTAL 32 32

Unitatea de învăţământ: Liceul Silvic Transilvania Năsăud Avizat,


Profilul:Silvicultură Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire Prof.Ing.Cosma
generală/Calificarea profesională: Cristian
Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul:Protecția pădurilor
Nr de ore/an: 30
Clasa: a XII-a 12A,B
Profesor:Roman Maria Andreea Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul Şef catedră
M.E.C.T.S.:3500/29.03.2018
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 28.3207/2019 Prof.Ing.Tănase Adina
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Nr. Unitatea de rezultate ale învățării/Rezultate Nr. ore Săptămâna Obs.


Conţinuturi
crt. ale învățării T LT IP T LT IP
(0) Cunoștinț(1) Abilități(2) Atitudine(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 Lucrări de depsitare și
prognoxă a dăunătorilor 1 S1
1 mediului forestieri.
 Principii de prevenire și
10.1.3 10.2.12 combatere a dăunătorilor și a
10.2.13 10.3.1 bolilor:
10.2.14 10.3.2 -Caracteristicile bilogice ale
10.2.15 10.3.3 dăunătorilor. 1 S2
10.2.16 10.3.4 -Caracteristicile culturilor și
10.2.17 10.3.5 arboretelor forestiere.
10.2.18 10.3.6 Criterii de constituire a
10.2.19 zonelor de combatere și 1 S3
10.2.20 supraveghere a pădurilor
10.2.21 infestate.
 Măsuri de prevenire a
dăunătorilor mediului
forestier.

-Măsuri de igenă fistosantiară la 1 S4


obținerea semințelor forestiere și în
pepinierele forestiere
-Măsuri de igenă fitosantară la
lucrările de refacere a arboretelor

-Măsuri de igenă fitosantară la


lucrările de îngrhijire și conducere și
la tărierile de regenerare.

-Măsuri de igenă fitosanitară la


lucrările de exploatare.

-Măsuri de protejare a
entomofaunei foflositoare

 Măsuri de combatere a
dăunătorilor mediului
forestier:

-Metode fizico-mecanice

-Metode bilogice

-Metode chimică

-Metoda integrate

 Procedura de semnalare a
dăunătorilor mediului
forestier
 Suprafețe afectate de
dăunători
 Intensitatea atacurilor
 Sistemul de monitoring
forestiere.
 Mijloace manuale și
mecanizate folosite la
lucrările de protecție a
pădurilor
 Documenatația necesară în
lucrările de protecție a
pădurilor
 Măsuri de igenă,sănătate și
securitate a muncii la
aplicarea lucrărilor de
prevenire și combatere a
dăunătorilor forestieri.

TOTAL 28

S-ar putea să vă placă și