Sunteți pe pagina 1din 14

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

Planificarea unităților de învățare


Săptă Domeniul Compe Activități de învățare Nr. ore Resurse
Tema Conținuturile
mâna tențe
Desen 1.1 - numirea materialelor, 2 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
Pictură 1.2 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, creioane colorate,
Confecţii şi 2.2 utilizate; foarfecă, lipici, hârtie glasată, hârtie
jucării 2.3 -jocuri de asociere forma-culoare- creponată, resturi de materiale textile,
Colaj 2.4 provenienţă; acuarele, pensulă, e.t.c.
explicarea semnificaţiilor b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
1.Tot ce ştiu..(materiale şi
propriilor lucrări/creaţii; exerciţiul.
tehnici de lucru)
EVALUARE -realizarea colajului- exersarea c. forme de organizare a colectivului:
I 2.Tot ce ştiu...(colaj)
INIȚIALĂ utilizării corecte a instrumentelor activitate frontală, activitate individuală.
de lucru: creionul, pensula,
foarfeca, aparatul foto,
camera video, acul etc;
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare instrumentelor şi
materialelor de lucru;
- exersarea muşchilor ai mâinii.
II Desen 1.În clasă(decupare, lipire) 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
BUN VENIT 2.Curtea şcolii(repetiţie, 1.2 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, foarfecă, lipici,
LA Colaj caligrafie, linie, nod) 2.1 utilizate creioane colorate, carioca, markere,
ŞCOALĂ! 2.2 -jocuri de asociere formă-culoare; planşe cu imagini din curtea şcolii, clasă.
2.3 - identificarea mai multor texturi, a b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
formelor în mişcare, a formelor ce demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
au suferit deformări minore problematizarea.
e.t.c; c. forme de organizare a colectivului:
- gruparea unor instrumente şi activitate frontală, activitate individuală.
materiale în funcţie de domeniu
(aceasta foloseşte la desen,
pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
-folosirea liniei şi punctului cu scop
decorativ;
-realizarea colajului.

Pictură 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi


1.2 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon , foarfecă,
Confecţii şi 1.3 utilizate; acuarele, pensule, lipici, castravete,
jucării 2.1 -asociere formă-culoare; cartof, beţe de chibrituri.
2.2 - explorarea mediului cultural- b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.3 artistic pentru a identifica forme, demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
culori, materiale, tehnici, obiecte problematizarea.
1.Coşul cu artistice; discutarea mesajului şi a c. forme de organizare a colectivului:
fructe(pensulaţie, impresiilor; activitate frontală, activitate individuală.
BOGĂŢIILE
decupare, lipire -colaj) - identificarea mai multor texturi, a
III TOAMNEI
2.Melcul(tăiere, formelor în mişcare, a formelor ce
asamblare) au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi
materiale în funcţie de domeniu
(aceasta foloseşte la desen,
pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind
tehnicile cerute;
-realizarea melcului.
IV ÎN LUMEA Pictură 1. Rama de tablou(lipire – 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
PLANTELO colaj) 2.1 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, frunze, petale,
R Colaj 2. Copacul 2.3 utilizate; seminţe, lipici, , acuarele, pensule,
rodnic( decupare, lipire, - identificarea mai multor texturi, a foarfecă.
amprentare, asamblare formelor în mişcare, a formelor ce b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
-pata) au suferit deformări minore demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
etc; problematizarea.
- gruparea unor instrumente şi c. forme de organizare a colectivului:
materiale în funcţie de domeniu activitate frontală, activitate individuală.
(aceasta foloseşte la desen,
pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
- realizarea colajului;
Modelaj 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon , hârtie colorată,
Colaj 2.3 utilizate; lipici, acuarele, pensule, plastilină,
1. Să modelăm... 2.4 - realizarea de scurte descrieri ale planşetă.
Pictură (modelare, presare) formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
IZVOR DE
2. Mărul hazliu(rupere, cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
V SĂNĂTATE
lipire, pensulaţie –forme - realizarea colajului; problematizarea.
regulate) - exersarea utilizării corecte a c. forme de organizare a colectivului:
instrumentelor de lucru; activitate frontală, activitate individuală.
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru;
Pictură 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, fire textile,
Colaj 2.1 utilizate; foarfecă, lipici, boabe de piper, acuarele,
2.3 - realizarea de scurte descrieri ale pensule.
formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
1. Dovleacul(tăiere, lipire,
cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
răsucire)
- identificarea mai multor texturi, a problematizarea.
2.Floarea-soarelui
LUMEA VIE formelor în mişcare, a formelor ce c. forme de organizare a colectivului:
VI decupare, lipire,
au suferit deformări minore activitate frontală, activitate individuală.
pensulaţie)
etc;
- gruparea unor instrumente şi
materiale în funcţie
de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video) ;
-realizarea colajului.
VII ÎN OGRADA Desen 1. Grivei( decupare, lipire, 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
CASEI pensulaţie –forme 2.1 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice,şablon
MELE Colaj neregulate 2.2 utilizate; b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
2. Semnul de 2.3 - gruparea unor instrumente şi demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
Pictură carte(decupare, ştampilare, materiale în funcţie de domeniu problematizare acuarele, pensule, rolă de
(aceasta foloseşte la desen, hârtie, foarfecă, carioca, cretă rotundă
pictură, modelaj, construcţii, c. forme de organizare a colectivului:
caligrafie) confecţii, foto-video); activitate frontală, activitate individuală.
-folosirea liniei şi punctului cu scop
decorativ;
-realizarea jucăriilor.
Pictură 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, acuarele,
Confecţii şi 1. Fluturele(pensulaţie, 2.2 utilizate; pensule, cleşte de rufe din lemn,
VIEŢUITOA jucării linia modulată) 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale foarfecă.
VIII RE 2. Albinuţa (decupare, formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
pensulaţie) cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
-folosirea liniei cu scop decorativ; problematizarea.
- realizarea jucăriilor. c. forme de organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate individuală.
Confecţii şi 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
jucării 1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, creioane
2.2 utilizate; colorate, carioca, markere, creion,
1. Martinel(haşurare)
GRAIUL Desen 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale stilou, , acuarele, pensule, foarfece, băţ
2.Masca –
ANIMALE- 2.5 formelor obiectelor din mediul frigărui.
IX pisica( pensulaţie,
LOR Pictură cunoscut; b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
decupare, lipire)
-folosirea liniei cu scop decorativ; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
- realizarea jucăriilor; problematizarea.
- participarea la jocuri de rol cu c. forme de organizare a colectivului:
jucării şi obiecte confecţionate. activitate frontală, activitate individuală.
Desen 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.4 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, creioane
Confecţii şi 2.5 utilizate ; colorate, foarfecă, lipici.
ÎN LUMEA jucării -participarea la jocuri de rol cu b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
1.Marionete pe degete
ANIMALE- jucării şi obiecte confecţionate; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
X (colorare, decupare, lipire)
LOR - exersarea utilizării corecte a problematizarea.
instrumentelor de lucru; c. forme de organizare a colectivului:
- exersarea modului de îngrijire / activitate frontală, activitate individuală.
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru.
Pictură 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, borcan de sticlă,
Desen 2.3 Uilizate; acuarele, pensule, adeziv cu sclipici,
- identificarea mai multor texturi, a hârtie creponată, cutie de carton, hârtie
1. Suportul pentru
Colaj formelor în mişcare, a formelor ce colorată, ziar, reviste, seminţe, mărgele,
lumânare(pensulaţie,
au suferit deformări minore scoici
decorare)
UN MEDIU etc.; b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
2. Cutiuţa cu
XI SĂNĂTOS - gruparea unor instrumente şi demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
amintiri( rupere, tăiere
materiale în funcţie de domeniu problematizarea.
după contur, lipire,
(aceasta foloseşte la desen, c. forme de organizare a colectivului:
pensulaţie)
pictură, modelaj, construcţii, activitate frontală, activitate individuală.
confecţii, foto-video);
-realizarea obiectelor;
- participarea la jocuri de rol cu
jucării şi obiecte confecţionate.
Pictură 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, cerneală albastră, pic,
Confecţii şi 2.2 utilizate; hârtie alba, hârtie argintie, hârtie aurie.
1. Noapte de
jucării 2.5 - identificarea diferitelor forme pe b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
FLORI DE iarnă(pensulaţie,
reproduceri de artă, în fotografii demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
XII GHEAŢĂ decolorare)
sau în sculptură; problematizarea.
2. Steluţe( îndoire, tăiere)
-explicarea semnificaţiilor c. forme de organizare a colectivului:
propriilor lucrări/creaţii; activitate frontală, activitate individuală.
- participarea la jocuri de rol cu
jucării şi obiecte confecţionate.
XIII TRADIŢII ŞI Colaj 1. Brăduţul (colaj) 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
OBICEIURI 2.Omul de zăpadă( rupere, 1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, hârtie creponată
DE IARNĂ Confecţii şi lipire) 2.3 utilizate; roşie, verde şi galbenă, lipici, acuarele,
jucării 2.4 - identificarea diferitelor forme pe pensule, , carioca.
reproduceri de artă, în fotografii b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
sau în sculptură; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
-realizarea colajului; problematizarea.
- exersarea utilizării corecte a c. forme de organizare a colectivului:
instrumentelor de lucru; activitate frontală, activitate individuală.
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru.
Desen 1.1 - numirea materialelor, 2 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, foarfecă, lipici,
Confecţii şi 2.2 utilizate; băţ frigărui, fotografie cu chipul tău, fire
jucării 2.4 - realizarea de scurte descrieri ale textile de culoare verde.
1. Chipul meu (decupare, formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
CORPUL Foto-video lipire) cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
XIV MEU 2.Prietenii(decupare, -realizarea de aplicaţii în problematizarea.
lipire) oglindă(chipul meu); c. forme de organizare a colectivului:
- exersarea utilizării corecte a activitate frontală, activitate individuală.
instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru
Desen 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, acuarele,
Colaj 2.2 utilizate; pensule, foarfece, lipici, pahar de unică
2.5 - identificarea mai multor texturi, a folosinţă, lingură de lemn, material textil,
formelor în mişcare, a formelor ce fire textile, ac, aţă, foarfece, carioca.
1.Copii din lumea au suferit deformări minore b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
întreagă(pensulaţie, etc; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
CINE SUNT
decupare, lipire) - gruparea unor instrumente şi problematizarea.
XV EU?
2.Păpuşa(tăiere, coasere, materiale în funcţie de domeniu c. forme de organizare a colectivului:
răsucire, lipire) (aceasta foloseşte la desen, activitate frontală, activitate individuală.
pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
-realizarea trăsăturilor copiilor din
mai multe zone ale lumii;
- participarea la jocuri de rol cu
jucării şi obiecte confecţionate.
XVI MINTE Colaj 1.Simfonia 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
SĂNĂTOA- vitaminelor(pensulaţie, 1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon,
SĂ ÎN CORP Pictură decupare, lipire) 2.3 utilizate; acuarele,pensule, foarfecă, lipici,
SĂNĂTOS 2.Sportul e sănătos! - realizarea de scurte descrieri ale creioane colorate, carioca, markere.
formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
(colorare, decupare, lipire)
-realizarea colajului. problematizarea.
c. forme de organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate individuală.
1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
Desen 2.2 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, foarfecă, lipici,
2.3 Utilizate; creioane colorate, hârtie alba.
Confecţii şi 2.4 -explicarea semnificaţiilor b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
VINE jucării 1.Plicul cu dorinţe propriilor lucrări/creaţii; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
XVII VACANŢA! (origami) (2 ore) -realizarea plicului origami; problematizarea.
- exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru; c. forme de organizare a colectivului:
- exersarea modului de îngrijire / activitate frontală, activitate individuală.
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru.
Pictură 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, acuarele,
Modelaj 2.3 utilizate; pensule, plastilină, planşetă.
2.4 - identificarea mai multor texturi, a b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
Confecţii şi formelor în mişcare, a formelor ce demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
jucării au suferit deformări minore problematizarea.
etc.; c. forme de organizare a colectivului:
- gruparea unor instrumente şi activitate frontală, activitate individuală.
JOCURI ŞI 1.Joc amuzant (pensulaţie,
materiale în funcţie de domeniu
XVIII JUCĂRII modelare, presare)
(aceasta foloseşte la desen,
pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
-realizarea jocului;
- exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru;
XVIX UNIVERSUL 1.Steluţe mobile 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
Confecţii şi 1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice,şablon, foarfecă, lipici,
jucării 2.3 utilizate; paie pentru băuturi răcoritoare, fire de
- realizarea de scurte descrieri ale papiotă.
(decupare, lipire) formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
-ralizarea jocului. problematizarea.
c. forme de organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate individuală.
1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
Confecţii şi 1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, foarfecă, lipici, ,
jucării 2.3 utilizate; coli galbene, potocalii şi roşii.
1.Soarele şi
SOARELE, 2.5 b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
Luna( decupare,
PRIETEN - identificarea diferitelor forme pe demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
asamblare)
XX SAU reproduceri de artă, în fotografii problematizarea.
DUŞMAN? sau în sculptură; c. forme de organizare a colectivului:
2.Soarele (decupare, lipire)
-realizarea puzzle-ului; activitate frontală, activitate individuală.
- participarea la jocuri de rol cu
jucării şi obiecte confecţionate.

Colaj 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi


1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, foarfecă, lipici,
Confecţii şi 2.3 utilizate; fire textile de diferite culori, carioci,
jucării 2.4 - realizarea de scurte descrieri ale markere, rolă de hârtie.
1.Peştele( decupare, formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
ÎN
bobinare) cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
ÎMPĂRĂŢIA
XXI 2.Buchetul de -realizarea obiectelor; problematizarea.
APEI
ghiocei(decupare, lipire) - exersarea utilizării corecte a c. forme de organizare a colectivului:
instrumentelor de lucru; activitate frontală, activitate individuală.
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru.

XXII POVEŞTILE Pictură 1. Felicitare pentru 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
APEI mama(tehnica quilling) 1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, , foarfece,
Confecţii şi 2. Peisaj de 2.2 utilizate; material textil (canafas), coală colorată,
jucării 2.3 - identificarea diferitelor forme pe creion, acuarele, pensule.
reproduceri de artă, în fotografii b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
Colaj sau în sculptură; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
primăvară(pensulaţie,punct -explicarea semnificaţiilor problematizarea.
ul) propriilor lucrări/creaţii; c. forme de organizare a colectivului:
-folosirea liniei cu scop de contur; activitate frontală, activitate individuală.
-folosirea punctului cu scop
decorativ;
-realizarea felicitării.
1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
Desen 1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, foafecă, lipici,
2.3 utilizate; carioca neagră, fire textile albe, negre şi
Colaj 2.4 - realizarea de scurte descrieri ale roşii, o mărgeluţă .
formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
VESTITORII
Confecţii şi 1.Rândunica( tăiere, lipire) cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
PRIMĂVE-
XXIII jucării 2. Buburuza( origami) -realizarea lucrării origami; problematizarea.
RII
- exersarea utilizării corecte a c. forme de organizare a colectivului:
instrumentelor de lucru; activitate frontală, activitate individuală.
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru.

Desen 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi


2.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice,şablon , pătratul
Pictură 2.4 utilizate; tangram, foarfecă, jumătăţi coajă de
Confecţii şi 1.Barza( tangram) -ralizarea lucrării tangram; nucă, borcan, pietricele, acuarele,
SECRETELE
jucării 2.Broscuţa ţestoasă( tăiere, - exersarea utilizării corecte a carioca, burete, lipici.
XXIV NATURII
lipire, tamponare) instrumentelor de lucru; b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
- exersarea modului de îngrijire / demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
păstrare a instrumentelor şi problematizare
materialelor de lucru. c. forme de organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate individuală.
XXV SĂRBĂTOA Desen 1. Felicitare 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
REA tridimensională (tăiere, 2.1 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, , foarfecă,
PAŞTELUI Pictură lipire, pensulaţie) 2.2 utilizate; acuarele, pensule, şerveţele albe, lipici.
2.4 - identificarea mai multor texturi, b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
Confecţii şi a formelor în mişcare, a formelor demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
jucării ce au suferit deformări minore problematizarea.
etc.; c. forme de organizare a colectivului:
- gruparea unor instrumente şi activitate frontală, activitate individuală.
materiale în funcţie de domeniu
(aceasta foloseşte la desen,
2. Mieluşelul( tăiere, pictură, modelaj, construcţii,
lipire) confecţii, foto-video);
-folosirea liniei cu scop de contur;
- exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de
lucru;
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru.

1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi


Pictură 1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, acuarele,
2.2 utilizate; pensule, foarfecă, lipici, scobitori.
SOARE.APĂ. Confecţii şi 1. Marea(pulverizare) 2.3 - identificarea diferitelor forme pe b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
XXVI VÂNT. jucării 2. Corabia(origami) reproduceri de artă, în fotografii demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
sau în sculptură; problematizarea.
Colaj -explicarea semnificaţiilor c. forme de organizare a colectivului:
propriilor lucrări/creaţii; activitate frontală, activitate individuală.
-realizarea lucrării origami.
XXVI COMOARA Pictură 1. Cutia pentru 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
I DIN bijuterii(decupare, lipire) 2.1 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice,şablon, foarfece, lipici,
ADÂNCURI Colaj 2. Broşa(coaserea înaintea 2.2 utilizate; adeziv cu sclipici, material textil subţire
acului, coaserea nasturelui) 2.3 - identificarea mai multor texturi, cu lungimea de 20 cm şi lăţimea de 10
Confecţii şi 2.5 a formelor în mişcare, a formelor cm, un nasture, ac, aţă de papiotă.
jucării ce au suferit deformări minore b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
etc.; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
Colaj - gruparea unor instrumente şi problematizarea.
materiale în funcţie de domeniu c. forme de organizare a colectivului:
(aceasta foloseşte la desen, activitate frontală, activitate individuală.
pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
-folosirea liniei cu scop de contur;
-realizarea obiectelor decorative;
- participarea la jocuri de rol cu
jucării şi obiecte confecţionate.
Desen 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, foarfece,
Pictură 2.3 utilizate; piuneză, tub prosoape de hârtie, acuarele,
1.Moara de vânt(origami, 2.4 - realizarea de scurte descrieri ale pensule, creioane colorate, carioca,
ENERGIA ÎN Colaj pensulaţie –culori reci) formelor obiectelor din mediul lipici.
XXVI VIAŢA 2.Utilitatea aparatelor cunoscut; b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
II OMULUI Confecţii şi electrocasnice(decupare, -realizarea morii. demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
jucării lipire) problematizarea.
c. forme de organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate individuală.

Pictură 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi


2.4 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, , acuarele,
Colaj 2.6 utilizate; pensule,fire textile, lipici, foarfecă.
- exersarea utilizării corecte a b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
1.Chitara(pensulaţie,
instrumentelor de lucru; demonstraţia, observaţia, exerciţiul.
MUZICA ŞI răsucire, împletire, lipire)
- exersarea modului de îngrijire / c. forme de organizare a colectivului:
XXIX NATURA 2.Pălăria(pensulaţie,
păstrare a instrumentelor şi activitate frontală, activitate individuală.
împletire, lipire)
materialelor de lucru;
- realizarea de lucrări în care se
asociază elemente de exprimare
plastică, cu alte forme de
exprimare artistic
XXX TIMPUL Pictură 1.Evantaiul(origami, 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
LIBER pulverizare –culorile 2.2 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, acuarele,
Confecţii şi cucubeului) 2.3 utilizate ; pensule, paie băuturi răcoritoare.
jucării 2.Cum îmi petrec timpul 2.4 -explicarea semnificaţiilor b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
propriilor lucrări/creaţii; demonstraţia, observaţia, exerciţiul.
-realizarea lucrării origami; c. forme de organizare a colectivului:
- exersarea utilizării corecte a activitate frontală, activitate individuală.
liber?(compoziţie liberă – instrumentelor de lucru;
culori calde) - exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru;
- exersarea muşchilor mici ai
mâinii .
Desen 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, , hârtie
Pictură 2.1 Uuilizate; colorată, hîrtie creponată verde şi
2.2 - realizarea de scurte descrieri ale albasatră de diferite nuanţe, lipici,
Colaj 2.3 formelor obiectelor din mediul foafece, creioane, acuarele, pensule,
cunoscut; scobitori, pietricele, foafecă.
Confecţii şi - identificarea mai multor texturi, b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
jucării a formelor în mişcare, a formelor demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
ce au suferit deformări minore problematizarea.
A SOSIT 1.În parc –machetă
etc.; c. forme de organizare a colectivului:
XXXI VARA! (lucrare colectivă)
- gruparea unor instrumente şi activitate frontală, activitate individuală.
materiale în funcţie de domeniu
(aceasta foloseşte la desen,
pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
-participarea la lucrarea
colectivă;
-folosirea liniei cu scop de contur;
-realizarea machete
itridimensionale.
Confecţii şi 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
jucării 2.2 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, material textil
2.4 uilizate; gros, ac, aţă de papiotă, fire textil,
-folosirea liniei cu scop de contur foarfecă.
STRĂLUCIR 1.Brelocul (croire, coasere, transformarea resturilor textile în b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
XXXI
EA VERII împletire) podoabe sau obiecte de decor prin demonstraţia, observaţia, exerciţiul.
I
diferite tehnici: tăiere în fâşii, c. forme de organizare a colectivului:
împletire. activitate frontală, activitate individuală.

Pictură 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi


1.3 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, hârtie colorată,
Confecţii şi 2.2 utilizate; acuarele, pensule, lipici, foarfece, o coală
jucării 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale de hârtie colorată.
SUNT 1.Salutări din vacanţă – formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
ŞCOLAR Colaj felicitare(ţesere cu benzi cunoscut; demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
XXXI
ÎNVINGĂ- de hârtie, decupare, -explicarea semnificaţiilor problematizarea.
II
TOR! Foto-film pensulaţie) propriilor lucrări/creaţii; c. forme de organizare a colectivului:
-realizarea felicitării şi activitate frontală, activitate individuală.
exprimarea opiniilor personale în
legătură cu ceea ce va conţine
aceasta (prin poze,filmuleţe,
imagini..).
XXXI HAI SĂ NE Confecţii şi 1.Coiful(decupare, lipire) 1.1 - numirea materialelor, 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
V DISTRĂM! jucării 2.Coroana(decupare, 2.1 instrumentelor şi tehnicilor abilităţi practice, şablon, foarfece, lipici,
lipire, mototolire) 2.2 utilizate; hârtie creponată de diverse culori, hârtie
2.3 - identificarea mai multor texturi, colorată, staniol.
2.5 a formelor în mişcare, a formelor b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
ce au suferit deformări minore, demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
etc.; problematizarea.
- gruparea unor instrumente şi c. forme de organizare a colectivului:
materiale în funcţie de domeniu activitate frontală, activitate individuală
(aceasta foloseşte la desen,
pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video) ;
-participarea la jocuri de rol cu
jucării şi obiecte confecţionate.