Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA

Anul școlar: 2019-2020


Profesor:
Avizat,

PLANIFICAREA ANUALĂ A ORELOR DE ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ


Clasa a VII-a; Manual Ed. Art Klett
Autori: Alexandru Dudău, Simona Georgescu, Theodor Georgescu
35 săptămâni/an (15+20), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 35 ore (15+20)
Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

Nr. crt. Semestrul Unitatea Săptămâna Nr. ore


1. I Lecție introductivă 1 1
2. I Roma, caput mundi 2-15 14
3. II Roma, o cetate a culturii 1-6 6
4. II Europa, o călătorie spre origini 7-20 13
5 II „Școala altfel” 12 1

1
  COMPETENŢE GENERALE

1 Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi romanice;

2 Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității și în asumarea identității socioculturale.

  COMPETENŢE SPECIFICE
1.1
. Identificarea unor elemente esențiale ale limbii latine în diverse contexte
1.2 Utilizarea elementelor lexicale și gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină și în limba română / alte limbi romanice / moderne
.
2.1 Identificarea unor locuri, personaje, fapte, procese şi concepte definitorii pentru civilizaţia romană
.
2.2 Identificarea unor modele culturale clasice relevante pentru reprezentarea lumii
.
2.3 Integrarea faptelor de cultură și civilizație romană în actualitate
.

2
ȘCOALA
Anul școlar: 2019-2020
Profesor:

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ORELOR DE ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ


Clasa a VII-a; Manual Ed. Art Klett
Autori: Alexandru Dudău, Simona Georgescu, Theodor Georgescu
35 săptămâni/an (15+20), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 35 ore (15+20)
Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

Semestrul I (15 săptămâni/ 15 ore)


Nr. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Data Săpt. Metode și procedee Resurse
crt. învățare ore materiale
1. Lecție Prezentarea programei și a manualului 1 9-13.09 1 Conversația Manual
introctivă Expunerea
2. Roma – caput ULPIA TRAIANA SARMISEGETUSA 1.1. 16.09-20.12 2-15 Conversația Manual
mundi o Procesul de romanizare 1.2. 1 Lectura Test scris
o Alfabetul latin și reguli de pronunție 2.1. 1 Rezolvarea de Internet
ROMA 2.2. exerciții
o Fondul latin al limbii române 2.3. 1 Organizatorul grafic
o Elemente de flexiune în limba latină și în limba Expunerea
română Investigația
o Verbul esse
Evaluare 1
3
o Familii de limbi. Limbile indo-europene 1
o Legenda lui Romulus și Remus. Mitul fondator 1
al Romei (I, II)
o Orașele antice 1
FORUM ROMANUM
o Elemente de flexiune în limba latină și în limba 1
română (numărul singular și plural)
o Elemente de conjugare în limba latină și în
limba română (modul indicativ, timp prezent)
Evaluare 1
o Limbile romanice (neolatine) 1
o Puterea romană. Evoluția în timp și spațiu
o Senatul roman
COLOSSEUM 1
o Verbul habére
o Vocale lungi și vocale scurte 1
o Conjugările verbelor 1
o Personalități romane: Caius Iulius Caesar
o Modele arhitectonice: Colosseum 1
Evaluare: Contribuția Cezarilor la dezvoltarea
civilizației romane în lumea antică (investigație)

4
Semestrul al II-lea (20 de săptămâni/ 20 de ore)
Nr. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Data Săpt. Metode și procedee Resurse
crt. învățare ore materiale
1. Roma, o cetate IMPERATORES 1.1. 13.01-21.02 1-6 Conversația Manual
a culturii o Cazurile dativ și genitiv 1.2. 1 Lectura Internet
o Arta greco-romană: Arcul de triumf 2.1. 1 Rezolvarea de Test scris
COLUMNA TRAIANI 2.2. exerciții
o Personalități romane: Marcus Ulpius Traianus 2.3. 1 Organizatorul grafic
o Arta greco-romană: Columna lui Traian Expunerea
o Ablativul singular 1
CIVITAS ROMANA
o Indicativul imperfect 1
1
Evaluare
2. Europa, o DEI ET HOMINIS 1.1. 24.02-12.06 7-20 Conversația
călătorie spre o Adjectivul (grade de comparație) 1.2. 1 Lectura
origini o Panteonul greco-roman 2.1. 1 Rezolvarea de
o Arta greco-romană: Templul lui Hadrian 2.2. 1 exerciții
ITINERA: POMPEI 2.3. Organizatorul grafic
o Substantivul 1 Expunerea
o Cifre romane-cifre arabe 1 Investigația
Evaluare 1
ITINERA: GRECIA 1
o Semne lingvistice folosite ca simboluri în
1
domeniul științelor
1
o Sportul, jocurile olimpice în Grecia antică
EUROPA
1
o Legenda Europei
1
o Indicativul viitor 1
o Epoca Renașterii
5
Evaluare sumativă 1
3. „Școala altfel” 1 30.03-03.04 12