Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN OLT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEŞTI


Nr. / .09.2020 AVIZAT,
Director, Dumitru Anton

PROGRAM ACTIVITĂŢI EDUCATIVE


AN ŞCOLAR 2020 - 2021
SEMESTRUL I
Majoritatea activităţilor se pot desfăşura online, pe grupa WhatshApp CDI Leoteşti.
Conform scenariului stabilit (galben sau roşu), activităţile se vor desfăşura exclusiv online, pe grupa watshapp CDI Leoteşti.
Nr. DENUMIREA ACTIVITĂŢII TERMEN LOC DE RESPONSABILI MENŢIUNI
crt. DESFĂŞU-
RARE
1. Sună din nou clopoțelul! 14 sept. 2020 Săli de clasă Director şi toate cadrele Fără careu omagial
Bine aţi re/venit la şcoală didactice
2. Cum să ne protejăm sănătatea şi Cons. ed. Mateescu Daniela Dezbateri ,
să ne ferim de bolile virale, 15 – 17 Săli de clasă Prof. Militaru Raluca Discuţii libere
inclusiv COVID sept. 2020 Diriginţi, învățători, educatoare
2’. Cum vom învăţa online, 15 – 17 Săli de clasă Toate cadrele didactice Dezbateri ,
în caz de scenariu galben / roşu sept. 2020 Discuţii libere
3. Proiect educaţional Ziua CDI si Cons. ed. Mateescu Daniela
Limbilor Europene „Unitate în 25 sept. 2020 Săli de clasă impreuna cu cadrele didactice Prezentare de referate
diversitate”- 26 sept. de limbi straine
4. Ziua Internaţională a Educaţiei CDI si Cons. ed. Mateescu Daniela Prezentări Power Point
“Împreună pentru o educaţie mai 05 oct. 2020 Săli de clasă Diriginţi, Învăţători
Compuneri ale elevilor cu
bună!” tema „Dascălul meu preferat”
5. “Între pământ şi cer” CDI Prof. Mateescu Daniela Concurs între clasele de la
Ediţia a XII-a 10 oct. 2020 Leotesti Asociaţia culturală “Mâine” gimnaziu
Comisia REAL
6. “18 octombrie – Ziua Europeană 16 – 20 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Clasele a V-a, a VI-a ,
Împotriva Traficului de oct. 2020 Săli de clasă Diriginţi a VII-a şi a VIII-a
Persoane”
7. Ziua internaţională a toleranţei 16 nov. 2020 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Prezentări Power Point
1 Prof. MATEESCU DANIELA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN OLT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEŞTI
Săli de clasă Diriginţi Referate
8. Săptămâna educaţiei globale CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Diverse activităţi
Tema : nov. 2020 Săli de clasă Profesori, Diriginţi, Învăţători

9. Ziua universală a drepturilor 20 nov. 2020 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Prezentări Power Point
copilului „Tu îţi cunoşti Săli de clasă Diriginţi Dezbateri
drepturile?” Panouri tematice
10. “O lume fără violenţă” dec. 2020 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Colaborare cu poliţia locală
“Fără violenţă în şcoala mea” Săli de clasă Prof. Militaru Raluca
Diriginţii, Agent poliție
11. “Spune NU drogurilor” dec. 2020 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Diverse activităţi
Săli de clasă Diriginţi
12. Darul bucuriei Săli de clasă Consilier educativ, prof. de O altfel de serbare/
“Astăzi s-a născut Hristos!” 17 – 21 Sala de religie, diriginți, învățători, Spectacol festiv
dec. 2020 festivităţi educatoare
13. “Omagiu lui Eminescu” 12 – 15 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Expoziţii carte, recital de
ian. 2021 Săli de clasă Prof. Delureanu Manuela poezii, compoziţii proprii
Prof. Vasile Daniela
14. Unirea Principatelor Române 20 – 22 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Prezentări Power Point
„Hai să dăm mână cu mână!” ian. 2021 Săli de clasă Prof.de istorie Neacsu Gabriel Recital poezii
Referate
15. “Caragiale mereu actual” 24 – 28 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Prezentare şi interpretare
febr. 2021 Săli de clasă Prof. Delureanu Manuela personaje, referate , fişe de
Prof. Vasile Daniela lucru, desene

Consilier educativ / Coordonator de proiecte şi programe educative şi extraşcolare,


Prof. MATEESCU DANIELA

AVIZAT,
Director, Dumitru Anton
2 Prof. MATEESCU DANIELA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN OLT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEŞTI

PROGRAM ACTIVITĂŢI EDUCATIVE


AN ŞCOLAR 2020 - 2021 = SEMESTRUL AL II - LEA

Majoritatea activităţilor se pot desfăşura online, pe grupa WhatshApp CDI Leoteşti.


Conform scenariului stabilit (galben sau roşu), activităţile se vor desfăşura exclusiv online, pe grupa watshapp CDI Leoteşti.
Nr. DENUMIREA ACTIVITĂŢII TERMEN LOCUL DE RESPONSABILI MENŢIUNI
crt. DESFĂŞU-
RARE
Ziua internaţională a siguranţei CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Prezentări Power Point
1. pe Internet 10 februarie Împreună 12 febr. 2021 Săli de clasă Diriginţi, învăţători, Dezbateri
facem Internetul mai bun! educatoare Studii de caz
15 - 26 Sala de Cons. ed. Mateescu Daniela Panou aniversar cu
2. ,,Mărţişoare originale” februarie festivităţi a Diriginţi, învăţători, mărţişoarele şi felicitarile
2021 şcolii educatoare lucrate
“Ziua Internaţională a 19 martie CDI Prof. Delureanu Manuela
3. Expoziţie , referate
Francofoniei” 2021 Săli de clasă Cons. ed. Mateescu Daniela
22 martie CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Activităţi practice
4. „Preţuim apa!”- Ziua Apei
2021 Săli de clasă Prof. Militaru Raluca
Săli de clasă Cons. ed. Mateescu Daniela
Elena Farago – poeta copiilor 29 martie
5. Biblioteca Învăţători Activitate in parteneriat
2021
Aman - Craiova
CDI Cons. ed. Mateescu Daniela
6. “Ziua Europei” 10 mai 2021 Expoziţie , referate
Săli de clasă Prof. Minca Daniela
“Telefoniada” 17 - 21 CDI Cons. ed. Mateescu Daniela Concurs între clasele de
7.
Concursul “Generaţia DIGITAL” mai 2021 Săli de clasă, Comisia Real la gimnaziu
Festivitatea de încheiere a anului Săli de clasă Director, diriginţi şi
8. 16 iunie 2021 Premierea elevilor
şcolar Curtea şcolii învăţători
Concursul sportiv Director,
9. 2020 – 2021 Terenul de sport Concurs de fotbal
“CUPA CLASELOR” Prof. educatie fizica si sport

3 Prof. MATEESCU DANIELA


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN OLT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEŞTI
Diferite concursuri judeţene , 2020 – 2021 Diferite şcoli şi
interjudeţene, naţionale , Conform instituţii ce au Participare directă sau
Profesori
10. internaţionale planificări ca obiectiv prin lucrări trimise spre
Învăţători
Proiecte educaţionale şi Concursuri educaţia evaluare
parteneriate educative şi proiecte elevilor
Activităţi de prevenire și
combatere a violenței,
Cons. ed. Mateescu Daniela
a consumului de droguri, CDI Leotești Activităţi conform
11. 2020 – 2021 Diriginţi , învăţători,
a traficului de persoane și de Săli de clasă graficului la dirigentie
profesori
sprijinire a copiilor cu părinți
plecați în străinătate
Prof. Rădoi Marius
Activităţi conform
Activităţi de simulare a unor Săli de clasă Cons. ed. Mateescu Daniela
12. 2020 – 2021 graficului
situații de urgență Curtea şcolii Diriginţi , învăţători,
profesori

Ĩn cazul reintroducerii săptămânii “Şcoala Altfel” ( la cerintele MEC/ ISJ), aceasta se va programa în semestrul al II-lea, la
propunerile CD, în şedinţă CP.

Consilier educative / Coordonator de proiecte şi programe educative şi extraşcolare,


Prof. MATEESCU DANIELA

4 Prof. MATEESCU DANIELA