Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic "Sf.

Dimitrie" Teregova
Profilul: Servicii Avizat,
Director
Modulul M3 – Structuri de primire turistică Prof. DAMIAN MARIA
Nr de ore/an: 36 ore
Nr. ore /săptămână: 1 din care T=1
Clasa: a IX-a Seral
Profesor: Coșeriu Maria Nicoleta
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCI nr. 3411/16.03.2009 Avizat,
Programa aprobata prin OMENCS: anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457/05.07.2016 Şef catedră
Nr. inreg. din Prof. Tudoran Ana
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
URÎ 5. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AN ŞCOLAR: 2018-2019
ÎN UNITĂȚILE DE PRIMIRE Nr. ore Săptămâna
Nr. TURISTICĂ
Conținuturile învățării
crt. Obs.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 5.1.1. 5.2.1. 5.3.1.  Unităţi de cazare.
5.1.2. 5.2.2. 5.3.2  - Clasificarea unităţilor de cazare; 2 S1
5.1.3. 5.2.3.  - Caracteristicile unităţilor de cazare. S2
5.1.4. 5.2.4.  Baza tehnico-materială din unităţile de 1 S3
5.1.5. 5.2.5. cazare.
5.1.6.  - Elementele bazei tehnico-materiale 2 S4
(mobilier,aparate,echipamente,instalaţii,etc.) S5
 - Echipamente specific (instalaţii termice, 2 S6
instalaţii, climatizare, aspirator, maşini de S7
spălat, uscătoare etc.) 1 S8
 - Caracteristicile constructive şi funcţionale
ale bazei tehnico-materiale din unităţile de
1 S9
cazare;
 - Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei
tehnico-materiale din unităţile de cazare;
1 S10
 - Materiale şi ustensile pentru întreţinerea

1
bazei tehnicomateriale din unităţile de
cazare (detergenţi, dezinfectanţi,perii, găleţi, 2 S11
mop etc.). S12
 Unităţi de alimentaţie.
 - Clasificarea unităţilor de alimentaţie;
 - Caracteristicile unităţilor de alimentaţie.
 Baza tehnico-materială din unităţile de 1 S13
alimentaţie.
 - Elementele bazei tehnico-materiale 2 S14
(mobilier, aparate, utilaje, echipamente, S15
inventar textil, din porţelan, din
 sticlă, şi ustensile specifice etc.); 2 S16
S17
 - Caracteristicile constructive şi funcţionale
ale bazei tehnico-materiale din unităţile de
1 S18
alimentaţie;
 - Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei
tehnico-materiale din unităţile de
alimentaţie;
1 S19
- Materiale şi ustensile pentru întreţinerea bazei
tehnicomateriale din unităţile de alimentaţie
(detergenţi, dezinfectanţi, perii, găleţi, mop etc.).
2 S20
 Evaluare S21
1 S22
5.1.7. 5.2.6. 5.3.3.  Compartimentele structurilor de primire.
2 5.1.8. 5.2.7. 5.3.4.  - Compartimente ale unităţilor de cazare; 1 S23
5.1.9. 5.2.8.  - Compartimente ale unităţilor de 1 S24
5.1.10. alimentaţie;
 - Tipuri de relaţii stabilite între 3 S25
compartimente ale structurilor de primire; S26
 - Surse de informare specifice industriei S27
turistice: literatură de specialitate, mijloace 1 S28
mass-media, filme documentare, site-uri

2
specializate etc.
 Evaluare 1 S29
3 5.1.11. 5.2.9. 5.3.5.  - Activităţi fizice specifice unităţilor de
5.1.12. 5.2.10 5.3.6. turism şi alimentaţie: transportul bagajelor şi 2 S30
5.1.13. 5.2.11. 5.3.7. cărucioarelor, spălarea lenjeriei şi a veselei, S31
5.2.12. transportul preparatelor etc.
 - Măsuri de reducere a solicitărilor fizice: 1 S32
economia mişcărilor, succesiunea logică a
mişcărilor, dozarea efortului, raport optim
efort-pauză, utilizarea corectă a utilajelor şi
echipamentelor etc.
 - Măsuri de reducere a efortului ortostatic: 1 S33
dozarea efortului ortostatic, raţionalizarea
deplasărilor, înlăturarea deplasărilor inutile.
 - Surse de zgomot: trântirea uşilor, 1 S34
conversaţie cu glas ridicat între clienţi, între
personal şi clienţi, programe. muzical
artistice, manipularea necorespunzătoare a
 inventarului
 - Elemente de microclimat optim: 1 S35
temperatură, iluminat, ventilaţie
Evaluare 1 S36

Intocmit,
prof. Coșeriu Maria Nicoleta

S-ar putea să vă placă și