Sunteți pe pagina 1din 6

Agenda controlului operativ :

„Filtrul de dimineaţă”

Termen de realizare: Executori:

Subiecţii controlului:

Obiectivul controlului:
- Verificarea şi analiza modului de primire zilnică a copiilor.

Subiecte pentru control:

 Prezenţa termometrelor conform recomandărilor normelor-sanitaro-igienice,


a spatulelor de unică folosinţă şi a soluţiei dezinfectante;
 Perfectarea registrului de filtru de dimineaţă la creşă;
 Perfectarea registrului de evidenţă a temperaturii copiilor din grupe;
 Prezenţa fitocidelor (ceapă, usturoi) în grupe.

Mijloace de investigaţie (control):


- Inspectarea grupelor;
- Discuţii cu educatorii, părinţii;
- Observarea momentului de primire a copiilor.
Notă informativă
despre rezultatele controlului operativ „Filtrul de dimineaţă”

În conformitate cu Planul anual de activitate al instituţiei preşcolare la data


de 14 -18 ianuarie s-a efectuat controlul operativ „Filtrul de dimineaţă” în 8
grupe de copii, având drept obiectiv verificarea şi analiza organizării filtrului de
dimineaţă.
În rezultatul controlului s-a constatat, că educatorii respectă programul zilei
referitor la efectuarea filtrului de dimineaţă. Unui control mai riguros s-au supus în
procesul controlului grupelor de creşă, deoarece riscul de îmbolnăvire la aceşti
copii e mai mare.
Astfel, în grupa de creşă nr.4 educator Zbereanu Nina se respectă cerinţele
faţă de efectuarea filtrului de dimineaţă. La sosirea copilului la grădiniţă
educatorul se interesează de starea de sănătate a copiilor, discută cu părinţii despre
alimentaţia acestuia şi-i atenţionează referitor la măsurile de prevenire a
infecţiilor respiratore acute. În grupă se atestă câte un termometru cu care se
măsoară temperatura la sosirea la grădiniţă şi în a doua jumătate a zilei. Datele
despre temperatură, starea pielii şi a cavităţii bucale se înregistrează corect în
registrul special. În grupa de creșă nr.1 Ștefancu Iulia, educator s-a observat că
mai puţin discută cu părinţii despre starea de sănătate a copiilor, deoarece copii
dimineața mai greu se despart de părinți și pentru ai putea liniști educatoarea le ia
în brațe de la părinți și îi roagă să plece mai repede pentru ca copilulu să nu să se
streseze, acești copii fiind cei mai micuți din grupă din ei 3 copii încă nu au
împlinit vârsta de 2 ani.
Registrul de filtrul de dimineaţă se perfectează corect. În grădiniță numărul de
termometre nu corespunde cu nr. copiilor. Tot odată sunt prezente ceapa şi
usturoiul ca fitocide şi se dă zilnic copiilor vitamina C. S-au atestat în grupele
de creşă copii cu simptome de răceală: tuse, curge nasul şi strănut.
În grupele de grădiniţă, dar şi la creşă în sala de grupă este determinat un
loc special unde sunt păstrate termometrele , spatule şi soluţii dezinfectante pentru
termometre. Aceste ungheraşe se întreţin în ordine în toate grupele de vârstă.
În toate grupele se perfectează caiete speciale de evidenţă a temperaturii
copiilor.
Educatorii din toate grupele discută cu părinţii, se interesează de starea de
sănătate a copiilor îi atenţionează referitor la necesitatea alimentaţiei bogate în
fructe şi legume în perioada rece a anului.
În toate grupele se atestă ceapa şi usturoiul tăiate pe farfurii plasate în
spaţiul grupei pentru a nimici microbii.
Din discuţiile cu părinţii s-a constatat că aceştia sunt instruiţi referitor la
comportamentul în caz de îmbolnăvire a copiilor. Nu se atestă în grupe copii cu
simptome de răceală, iar cei ce sunt depistaţi în timpul filtrului de dimineaţă nu
sunt admişi în grupă.
La blocul alimentar ceaiul este preparat zilnic cu lămâie.
În concluzie se poate menţiona că în toate grupele se respectă cerinţele de
efectuare a filtrului de dimineaţă. Educatorii au intensificat lucrul informare a
părinţilor verbal şi prin pliante referitor la regulile de comportare în caz de gripă, la
măsurile de prevenire a bolilor respirator acute.

Reieşind din cele expuse mai sus se propune:

1. A aprecia efectuarea filtrului de dimineaţă în grupe cu calificativul ,,bine”.


2. De respectat strict regimul de termometrie în toate grupele pe perioada
de risc sporit de gripă.
Termen: perioada rece
Responsabil: educatori

3. De asigurat numărul de termometre necesar conform numărului de copii.

Termen: 01.02.2019
Responsabil: directorul

4. De continuat utilizarea lămâilor în ceai, a usturoiului şi cepei pentru


inspirarea mirosului în toate grupele. – educatori.

Termen___________________
Responsabil: Director Solomon Tatiana

5. De efectuat zilnic dezinfectarea suprafețelor și mânerelor de la ușă cu NaCl


sau oțet.
Termen: perioada rece
Responsabil: asistenții de
educatori
6. De efectuat zilnic aerisirea încăperilor .
Termen: perioada rece
Responsabil: asistenții de
educatori

Ex: Solomon Tatiana


Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Direcția Învățământ Hîncești

Notă informativă a controlului operativ

„Filtrul de dimineaţă”

Prezentat: metodist Solomon Tatiana.


Ascultat: Consiliu de Administraţie

S-ar putea să vă placă și