Sunteți pe pagina 1din 14

Cine este Dumnezeu?

CURS BIBLIC INTRODUCTIV


THE BIBLE LEAGUE
The Bible League - România CP. 63-21 Bucureşti
Lecţia 1
Recomandări:
1. Citeşte mai întâi lecţia. Când ai terminat-o de citit, completează testul scurt de la sfârşitul ei. Pentru răspunsuri
poţi să faci referire la textele citate din Biblie.
2. După terminarea lecţiilor înapoiază cursul persoanei de la care l-ai primit, pentru verificare.
3. Dacă vrei să continui seria studiilor, cere următoarele lecţii din seria "Descoperiri".
4. Noi ne rugăm ca studierea Bibliei să devină unul din cele mai frumoase şi mai importante lucruri pe care le-ai
întreprins vreodată.
Dumnezeu să te binecuvânteze!
THE BIBLE LEAGUE
Sharing (jod's -l VonfSince 1938

CINE ESTE DUMNEZEU?


Te-ai gândit vreodată cine este Dumnezeu? Şi te-ai gândit tu cine a făcut toate lucrurile din lumea care te înconjoară?
Cine a făcut copacii? Cine a făcut stelele?
Biblia ne spune că El este Acela care a făcut toate aceste lucruri. Dar cine este Dumnezeu? Biblia ne spune că
Dumnezeu există dintotdeauna. Tu ai inceput să trăieşti cu câţiva ani în urmă, te-ai născut într-o anumită zi. Dar
Dumnezeu nu are un început al vieţii. El există dintotdeauna.
Într-o /i. şi eu si tu vom muri. Toţi mor. Dumnezeu însă nu moare niciodată.

Dumnezeii a creat totul


Biblia ne spune că Dumnezeu este cel care a creat totul în lume. El a făcut soarele şi toate stelele, toţi pomii, toate
florile, păsările şi animalele.
Cum a făcut Dumnezeu totul?
Cum a făcut Dumnezeu lumea şi tot ce este în ea? Biblia ne spune că El "a spus" şi toate au luat fiinţă. Ai dorit
vreodată să ai un ceas nou? Doar prin simpla dorinţă nu vei reuşi prea mult. Nu poţi obţine lucruri numai dorindu-le
pur şi simplu.
Dar Dumnezeu este atât de puternic încât tot ce a avut de făcut a fost să spună şi tot ce a dorit a luat fiinţă! Biblia ne
spune că Dumnezeu vorbeşte, sau
1
porunceşte lucrurilor să tic, şi ele chiar încep să existe! l\l nu foloseşte lemn sau cărămizi ori altceva pentru a Ic construi!
A făcut Dumnezeu totul deodată?
Biblia ne spune că Dumnezeu nu a creat totul deodată. Dumnezeu a lacut lucruri deosebite in zile diferite.
în prima /i Dumnezeu a zis să fie lumină şi întuneric. înainte de aceasta I fost numai întuneric. Dumnezeu a zis: '"Să fie
lumină!" Şi lumina a început să strălucească!
A doua /i. Dumnezeu a tăcut cerul şi pământul. A treia /i. Oumne/eu a pri\ it la pământ şi a văzut că pământul era acoperit de ape. Atunci a
poruncit apei să se adune şi să forme/e lacuri, râuri şi oceane. Aşa a ieşit la i\ealâ pământul uscat - insulele şi continentele, ţările lumii - şi
Dumnezeu a poruncii să crească iarbă şi pomi. Şi aşa a apărut vegetaţia.
Cât de măreţ este Dumnezeii! Şi El te iubeşte foarte mult. In lecţia următoare vei aila mai multe despre telul în care l'l a creat lumea. Continuând
să studie/i, vei alia că dragostea lui Dumnezeu pentru tine este la fel de mare ea atunci când [■,1 a creat lumea, şi că \\ vrea să alli cum poţi să
moşteneşti cerul şi veşnicia împreună eu III!
Iată o rugăciune pe care o poţi spune şi Iu:
"Doamne, îţi mulţumesc pentru ci ui creat lumea.
Ajută-mă să studiez cu să aflu cât mai multe despre Tine. Amin!"
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul biblie care urmează şi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul în timp ce răspunzi la ele. Numărul de la sfârşitul
fiecărei întrebări indică locui unde ai putea yăsi răspunsul.
Geneza 1:1-13
/ La început Dumnezeu a (acut cerurile şi pământul.
2 Pământul era pustiu .şi ijo/.' pe fala adâncului de ape era întuneric şi Duhul fui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.
.i Dumnezeu a zis: Să fie lumină' Şi a fost lumină.
■I Dumnezeu a văzut că lumina era bună: şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
5 Dumnezeu a numit lumina zi. iar întunericul noapte. Astfel, a fost o seară y/ (ipoi a fost o dimineaţă: aceasta a losl ziua întâi.
fi Dumnezeii a zis: Sa fie ti întindere ele ape. şi ea să despartă apele de ape. Şi Dumnezeu a făcut intim/crea şi ea a despărţit
apele care sunt dedesubtul întinderii tic apele < arc sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.
S' Dumnezeu a numit întinderea cer Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fast ziua a doua.
') Dumnezei' a zis: Să se strângă ia un loc apele care suni dedesubtul cerului şi să se arate uscatul! Şi aşa a fast.
10 Dumnezeu a numii uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a w'izul că lucrul acesta era bun.
11 Apoi Dumnezeu a zis: Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să Iacă rod după soiul lor şi care să
aibă in ei sămânţa lor pe pământ. Şi aşa a (tist.
12 Astfel a loM i) scară şi apoi a fost o dimineaţa: aceasta a fost ziua a treia.
1. Cine a creat cerurile şi pământul? (1)
2. Ce a creat Dumnezeu în ziua întâia a creaţiei? (3)
;. Cum a numi! 1 )umnc/eu lumina'.'
4, Cum a numit Dumnezeu întunericul'.' (5)
5. Ce a creat Dumnezeu în ziua a doua'.' (7.8)
6. Cum a numit Dumnezeu uscatul?(10)
O Memorează versetul următor:
"La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.'
(ienesa 1:1
Lecţia 2
DUMNEZEU TERMINĂ CREAŢIA
Ai încercat vreodată să numeri stelele? Poţi să le socoteşti? Sunt prea multe ca să le putem număra. Şi toate stelele
sunt atât de departe de pământ şi de mărimi atât de diferite: unele dintre ele sunt stele pitice, altele sunt stele gigant.

în lecţia trecută am studiat doar despre primele trei zile ale creaţiei. Acum să ne uităm la ziua a patra. în ziua a patra
Dumnezeu a făcut soarele, luna şi stelele. El a cuvântat şi ele au apărut imediat! Soarele a început să lumineze şi să
încălzească pământul. Aceasta a făcut ca apele liniştite să se ridice sub formă de aburi, să ude uscatul şi să crească
iarbă. Totul era frumos şi tăcut.
în ziua a cincea Dumnezeu a făcut câteva lucruri importante. Mai întâi, El s-a uitat la oceane, lacuri şi râuri şi a spus
ca ele să se umple cu peşti mari şi peşti mici.
Apoi Dumnezeu a poruncit ca prin aer să zboare păsări. Este greu să numeri toate felurile de păsări care există pentru
că Dumnezeu a făcut aşa de multe!
Dumnezeu a umplut aerul cu păsări şi râurile, lacurile şi oceanele cu peşti. Dar pământul era încă nelocuit. Aşa că
Dumnezeu a făcut tot felul de animale. Unele din primele soiuri de animale foarte mari, pe care le-a făcut Dumnezeu,
nu mai există azi. Gândeşte-te câte tone de verdeaţă ar mânca ele în fiecare zi!
După ce Dumnezeu a făcut animalele, El a făcut cel mai important lucru. Dumnezeu ne-a făcut pe noi! Dumnezeu nu
putea să stea de vorbă cu nici unul
dintre animalele create de El şi dorea să aibă nişte prieteni în lumea pe care a plămădit-o. Astfel, i-a făcut pe primii
oameni, pe Adam şi pe Eva.
Fiecare persoană creată de Dumnezeu are un suflet. Tu ai un suflet. Acesta este partea din noi care "seamănă cu
Dumnezeu". Noi nu ne putem vedea sufletele. Dar, pentru că avem suflet, noi putem vorbi cu Dumnezeu şi El poate
să ne vorbească.
Cât de măreţ este Dumnezeu! El a creat tot ce este în lume. El a creat totul prin Cuvântul şi prin puterea Lui!
l-ai mulţumit vreodată lui Dumnezeu pentru că a creat lumea şi te-a creat şi pe tine? I-ai mulţumit vreodată pentru
florile minunate, pentru păsări, arbori şi animale? Fă lucrul acesta chiar acum!
O Roagă-te această rugăciune: "Mulţumesc, Doamne, că ai făcut lumea cu lucruri atât de frumoase în ea.
Mulţumesc că m-ai creat şi pe mine. Ajută-mă să Te iubesc şi să învăţ mai multe despre Tine."
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul următor, iar apoi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic in timp ce răspunzi la ele.
Genesa 1:26-31
26 Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră: el să stăpânească peste peştii
mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate tărătoarelele care se mişcă pe pământ.
2 7 Dumnezeu a făcut om după chipul Său, 1-a făcut după chipul lui Dumnezeu: parte bărbătească şi parte
femeiască i-a făcut.
28 Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l: şi
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.
29 Şi Dumnezeu a zis: lată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice
pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
30 Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în
ele suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Şi aşa a fost.
31 Dumnezeu S-ci nitul hi tot cejacn.se; şi /<//</ că erau foarte bune. Astfel a fost o seară şi apoi o dimineaţa: aceasta a fost ziua
a şasea.
1. Caic a fost ultimul lucru pe cure 1-a lăcut Duinne/eu?(26)
2. După chipul cui a fosl creai omul'.'!27)
3. Ce relaţie are omul cu toate celelate crcaturi?(26)
4. 1-a plăcut lui Dumnezeu ce a făcut - ce a creal'.'(31) 3 Memorează versetul următor:
"Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră...'*
Cenesa 1:26
Lecţia 3
CEA MAI TRISTA ISTORISIRE
Istorisirea care urmează este una toarte tristă, liste cea mai tristă întâmplare adevărata clin câte ai citit sau ai auzit
vreodată. Când Dumnezeu a creat lumea, totul era foarte frumos, Era o plăcere să priveşti nnirti ilolo1
Cei doi oameni pe care i-a creat Dumnezeu erau fericiţi. Ei se numeau Adam şi Eva. Nu se certau niciodată, ci se
iubeau unul pe altul şi 11 iubeau pe Dumnezeu şi lumea Lui. Dumnezeu i-a lăsat să trăiască într-un loc foarte plăcut.
Biblia numeşte acest loc grădina Edenului.
Dumnezeu a dat o poruncă
Când Dumnezeu i-a pus pe Adam şi Eva în Grădina Edenului, le-a dat o poruncă şi le-a cerut să o respecte. El le-a
dat voie să mănânce din toţi pomii din grădină, dar dintr-un singur pom anume le-a poruncit să nu mănânce. El se
numea pomul cunoştinţei binelui şi răului. Dumnezeu le-a spus clar că dacă vor mânca din acest pom, vor muri
negreşit.
La început, Adam şi Eva au ascultat şi au fost foarte fericiţi. Ei nu doreau să facă ceva care să-L supere pe
Dumnezeu.
Un intrus în grădină
într-o zi, Satan a venit în grădina Edenului. Ştii cine este Satan? El este un înger decăzut care se luptă împotriva lui
Dumnezeu. înainte să facă lumea, Dumnezeu a făcut îngerii. Unii din aceşti îngeri au devenit îngeri răi şi Dumnezeu
i-a alungat din cerul Său.
Satan este conducătorul tuturor acestor îngeri răi. El îl urăşte pe Dumnezeu şi creaţia Lui minunată şi ar vrea să ne
distrugă şi pe noi. Vrea să-i facă pe toţi trişti şi nenorociţi. El încearcă mereu să ne ispitească cu tot felul de păcate.
Satan se întâlneşte cu Eva
Satan a venit în grădina Edenului să vadă dacă poate să-i facă pe Adam şi Eva să păcătuiască. A luat înfăţişarea unui
şarpe, s-a dus la Eva şi a început să vorbească cu ea. El i-a spus că Dumnezeu i-a minţit. I-a spus că nu va muri dacă
păcătuieşte şi că, dimpotrivă, va fi ca Dumnezeu.
Eva a crezut aceste minciuni dezgustătoare ale lui Satan. Ea a luat din fructele pomului oprit şi a mâncat. Apoi i-a
dus şi lui Adam şi au mâncat împreună.
Deodată ei au devenit foarte neliniştiţi şi supăraţi. Au încercat să se ascundă de Dumnezeu şi nu mai doreau să stea
de vorbă cu El.
Toţi suntem încă trişti din cauza aceasta, ca Adam şi Eva, pentru că păcătuim şi suntem neascultători de Dumnezeu.
în lecţia următoare vom învăţa despre lucrurile îngrozitoare ce s-au întâmplat din cauza păcatului.
Vom învăţa şi despre promisiunea minunată pe care le-a dat-o Dumnezeu că îi va scăpa din păcatele lor.
Ştii însă, că şi tu poţi fi iertat de toate neascultările tale faţă de Dumnezeu? De ce nu-L rogi pe El să te ierte chiar
acum? Roagă-L să te ajute să fii ascultător.
O Roagă-te această rugăciune:
"Doamne, iartă-mă că Te-am supărat cu păcatele mele. Ajută-mă să Te ascult şi să Te iubesc. Te rog în Numele
lui Isus. Amin!"
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul următor, iar apoi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic în timp ce răspunzi la întrebări.
Geneza 3:1-7
/ Şarpele era mai şiret decât toate fiare/e câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: Oare a zis
Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?
2 Femeia i-a răspuns şarpelui: Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii. Dumnezeu a zis: Să nu mâncaţi din el şi să nu vă atingeţi de el, ca
să nu muriţi.
4 Atunci şarpele a zis femeii: Hotărât că nu veţi muri:
5 dar Dumnezeu ştie că in ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând
binele şi răul.
6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva
mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat: a dat şi bărbatului care era lângă ea şi bărbatul a mânca! şi el.
7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi: şi au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au
făcut şorţuri din ele.
1. Din ce fruct a zis Dumnezeu să nu mănânce omul? (2,3)
2. Ce urma să se întâmple dacă ei mâncau din acel fruct?(2,3,)
3. Cum a înşelat-o şarpele pe Eva?
4. A mâncat femeia din fruct?(6)
5. Au fost femeia şi bărbatul ei ascultători de Dumnezeu?(6)
O Memorează versetul următor:
"Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima..'
Matei 22:37
Lecţia 4
MINUNATA PROMISIUNE A LUI DUMNEZEU
Cât de trişti au fost Adam şi Eva după ce nu au ascultat de Dumnezeu! înainte le plăcea să stea de vorbă cu Creatorul
lor. Acum însă le era frică de El şi au încercat să se ascundă când I-au auzit glasul. El i-a chemat şi ei au răspuns din
tufişurile unde erau ascunşi. Adam a zis că nu are haine să se îmbrace şi de aceea s-au ascuns. Vezi, înainte să
păcătuiascâ, Adam şi Eva nu aveau nevoie de haine. Nu le era ruşine de ei înşişi. Dar după ce au păcătuit, ceva îi
făcea să le fie ruşine de ei.
Alungaţi din grădină
Dumnezeu a ştiut că ei au păcătuit şi S-a mâniat foarte tare. Doar El le spusese ce se va întâmpla dacă nu ascultă!
Satan le-a spus lui Adam şi Evei că Dumnezeu minte şi că nu vor muri. Dar Dumnezeu nu minte!
Dumnezeu a început să le explice urmările groaznice ale păcatului lor. I-a spus lui Adam că trebuie să muncească pe
câmp şi că se va osteni foarte tare. I-a spus Evei că va suferi multe dureri. Le-a spus că vor părăsi grădina pentru
totdeauna! Le-a spus apoi că vor muri! El a pus doi îngeri de strajă la poarta grădinii ca să o păzească.
Adam şi Eva au părăsit grădina Edenului. De atunci oamenii au fost mereu supăraţi. în lume au apărut lupte, crime,
boli şi lacrimi. Oamenii se omoară unii pe alţii. Oamenii sunt răi şi neascultători. Păcatul a adus toată durerea care
este în lume. Când eşti revoltat sau îndurerat eşti aşa din cauza păcatului din lume.
Dumnezeu a făcut, însă, o minunată promisiune lui Adam şi Eva. El le-a spus că nu vor rămâne pentru totdeauna
nenorociţi. Le-a spus că va trimite pe Isus, Fiul Său, să sufere şi să moară pentru noi. Isus Se va naşte ca un copilaş.
Va creşte mare şi apoi va muri pe o cruce pentru păcatele noastre.
Când trupurile noastre vor muri, El va lua sufletele noastre în cer ca să trăim veşnic împreună cu El! într-o zi, El va
veni din nou. Atunci vom primi trupuri noi şi vom învia.
Atunci nu vor mai fi lacrimi, durere sau moarte. Oamenii se vor iubi unii pe alţii şi-L vor iubi pe Dumnezeu. Numai
cei care-L iubesc pe Isus şi se încred în El vor fi capabili să trăiască în acel loc. Toţi cei care nu-L iubesc pe Isus vor
fi trimişi în iad.
Dacă îl primim pe Isus ca Salvator şi ne rugăm Lui, El ne va ajuta să-I fim ascultători. Şi ascultând de Dumnezeu,
vom deveni din ce în ce mai fericiţi. Te
încrezi tu în Isus? Dacă nu L-ai chemat niciodată în inima ta, vrei să-L chemi chiar acum?
D Roagă-te această rugăciune: "/sus, eu am păcătuit şi am făcut lucruri rele. Eu nu Te-am iubit aşa
cum trebuia. Te rog iartă-mă şi vino în inima mea. Vino ca Salvator şi Domn în viaţa mea. Cred că ai murit ca să
mă salvezi. Ajută-mă să ascult de Tine. Amin!"
Citeşte textele biblice care urmează şi răspunde la întrebări. Ioan 3:16
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu
piară ci să aibă viaţă veşnică. "
a. Ce a dăruit Dumnezeu pentru a-Şi arăta dragostea faţă de lume?
b. Ce se întâmplă cu oamenii care cred în Isus? "să nu...............
ci să aibă viaţă ............................................P
Ioan 14:1-3
/. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. In casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi fost aşa v~aş fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să
fiţi şi voi.
Isus ne vorbeşte aici despre cer.
a. Ce este pregătit pentru noi în cer?.............................
b. Când va veni Isus să ne ia? ..................................
Apocalipsa 21:4
"El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere,
pentrucă lucrurile dintâi au trecut. "
Aceasta este descrierea cerului.
a. Ce va şterge Dumnezeu din ochii noştri?........................
b. Vor mai fi dureri, ţipăt, tânguire în cer? ........................
O Memorează versetul următor:
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu
piară ci să aibă viaţă veşnică. "Ioan 3:16
10
Lecţia 5
DUMNEZEU ANUNŢĂ NAŞTEREA FIULUI SĂU
Cu aproape două mii de ani în urmă, într-o cetate numită Nazaret, a trăit o fată frumoasă. Ea nu era căsătorită încă,
era doar logodită, iar numele logodnicului ei era Iosif.
Ceva foarte neobişnuit i s-a întâmplat acestei tinere. I s-a arătat un înger care i-a spus că va rămâne însărcinată de la
Dumnezeu, conform planului Său. I-a spus că va naşte un Copil deosebit, chiar pe Fiul lui Dumnezeu!
Promisiunea lui Dumnezeu
Dumnezeu le-a promis lui Adam şi Evei că-L va trimite pe Fiul Său în lume ca să ne scape de păcatele noastre.
Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să trăiască în această lume, El avea nevoie de un trup ca al nostru. Aşa că Dumnezeu L-
a trimis în această lume, ca om, să se nască aşa ca noi, ca un copilaş. Măria a fost mama Lui.

Măria s-a bucurai:


Măria s-a bucurat şi a cântat când a auzit că-L va naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii! Dar ea s-a şi
speriat, pentru că nu era căsătorită.
Dar îngerul i-a spus să nu se sperie, pentru că Dumnezeu va face o minune!
Acest răspuns al îngerului a ajutat-o pe Măria să înţeleagă. Atunci, ea s-a bucurat foarte tare şi a început să cânte. A
compus o cântare foarte frumoasă.
Poţi aăsi cuvintele acestei cântări în Evanghelia lui Luca (Luca 1:45-55).
11
Un înger i se arată lui Iosif
Când Iosif, logodnicul Măriei, a aflat că ea va naşte un copil, nu a fost prea bucuros. S-a gândit chiar să nu se mai
căsătorească cu ea. Şi în timp ce tăcea astfel de planuri, un înger a venit la el. îngerul i-a spus să nu se neliniştească,
căci Copilaşul pe care trebuia să-L nască Măria era un dar de la Dumnezeu.
Îngerul i-a spus să se căsătorească cu Măria. I-a mai spus şi ce nume să pună Copilului: Isus. Numele Isus înseamnă
cineva care salvează pe poporul lui din păcat.
Iosif a făcut aşa cum i-a spus îngerul. S-a căsătorit cu Măria. Acum, Fiul lui Dumnezeu avea o mamă şi un tată
adoptiv, care să-I poarte de grijă în această lume.
După ce s-au căsătorit, Iosif şi Măria au locuit în Nazaret unde Iosif a lucrat ca tâmplar. Dar Isus nu S-a născut acolo,
ci într-un sat numit Betleem. Betleemul este la 120 km. depărtare de Nazaret. în lecţia următoare vei afla cum s-a
întâmplat.
Citeşte textul următor, iar apoi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic în timp ce răspunzi la întrebări.
Luca 1:26-35
26 în luna a şasea. îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numita Nazaret.
27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Măria.
28 Îngerul a intrat la ea şi a zis: Plecăciune fie, căreia ţi s-a făcut mare har! Domnul este cu tine, binecuvântată eşti
tu între femei!
29 Tulburată foarte mult de cuvintele acestea. Măria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta.
30 îngerul i-a zis: Nu te teme Mărie: căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
31 Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.
32 El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Prea înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui
Său David.
33 Va împăraţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.
12
34 Măria a zis îngerului: Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat9
35 îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Prea înalt te va umbri. De aceea S/ântul
care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
1. Pe cine a trimis Dumnezeu la Măria ca să-i spună că va fi însărcinată şi va naşte un fiu?(26,27)
2. Cum s-a simţit Măria când a văzut îngerul?(29)
3. Care este numele fiului pe care trebuia să-L nască Maria?(31)
4. Cum L-a descris îngerul pe Fiul care urma să fie născut?(32)
5. De la cine a primit Măria sarcina?(35)
O Memorează versetul următor:
"... Şi-I vei pune nume/e Isus, pentru că EI va mântui pe poporul Lui de păcatele sale."
M atei 1:21
Lecţia 6
SE NAŞTE FIUL LUI DUMNEZEU
Iosif şi Măria erau obosiţi în noaptea aceea. Ei au călătorit foarte mult! Era foarte aproape timpul când Măria trebuia
să nască, aşa că ea nu putea merge pe jos. Ea a avut de mers un drum lung, probabil călare pe spinarea unui măgar şi
era foarte obosită!
Ordinul guvernatorului
Guvernatorul a dat ordin ca fiecare să se ducă în locul unde a fost născut şi să se înregistreze, pentru a se putea face
un recensământ şi să-i pună să plătească impozite. Iosif se născuse într-un mic orăşel numit Betleem, la o distanţă de
aproximativ 120 km. de Nazaret. Aşa că el şi Măria a trebuit să facă această călătorie foarte lungă până la Betleem.
13
Nu s-a găsit loc în casă
Când au ajuns la Betleem, toate casele şi hanurile erau pline cu musafiri. Iosif a mers într-o parte şi în alta de-a
lungul străzilor să găsească un loc unde să stea în timpul nopţii. De flecare dată, însă, i se spunea că nu era loc!
Iosif şi Măria erau foarte obosiţi. Ei ştiau că Măria trebuia să nască în curând şi aveau nevoie de un loc unde să stea.
Un om le-a spus că poate să-i primească în grajd. Acolo era singurul loc pe care-I avea. Dar până la urmă era mai
bun decât nimic. Marin şi Iosif au gă/duit acolo |x*sle noapte

S-;i născut Isus!


Noaptea târ/iu, în acel grajd din Betleem, într-o iesle, S-a născut Isus. Poţi să-ţi imaginezi că Fiul lui Dumnezeu S-a
născut într-o iesle? Nu într-o maternitate! Nici măcar într-o casă frumoasă! Ci într-un grajd! Nimeni nu a avut loc
pentru El!
Ce mult ne-a iubit Isus! El a lăsat toate frumuseţile cerului ca să vină pe pământ pentru noi. în cer este foarte frumos.
Acolo totul este perfect. Acolo nu este tristeţe sau plâns. Isus a lăsat toate acestea şi S-a născut ca un copilaş într-o
iesle!
Noi avem pătuţuri sau leagăne frumoase pentru copiii noştri, dartot ce a avut Isus a fost o iesle cu paie.
In noaptea aceea nu a fost loc pentru Isus în casele din Betleem. Dar în inima ta este loc pentru Isus? El vrea să vină
în viaţa ta. El vrea să îl iubeşti şi să fii felul de om care-I face bucurie. El vrea să te ierte de toate relele pe care le-ai
făcut vreodată.
Vrei să-L chemi în inima ta ca să locuiască acolo pentru totdeauna?
□ Roagă-te această rugăciune:
"Isus, vino în inima mea şi ajută-mă să te iubesc,
să am loc întotdeauna pentru Tine. Amin!"
A
\\
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul următor iar apoi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic în timp ce răspunzi la întrebări.
Luca 2: 1-7
/ In vremea aceea a ieşit poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.
2 înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.
3 Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
4 Iosif s-a suit şi el din Galileia, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în ludea, în cetatea lui David, numită Betleem, -
pentru că era din casa şi seminţia lui David, -
5 să se înscrie împreună cu Măria, logodnica lui, care era înscărcinată.
6 Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Măria.
7 Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire
nu era loc pentru ei.
1. Ce poruncă a dat Cezar August?( 1)
2. Unde trebuia să meargă fiecare pentru înscriere?(3)
3. Unde trebuia să meargă Iosif?(4)
4. Pe cine a luat cu el?(5)
5. Ce s-a întâmplat când au fost acolo?(6)
6. Unde L-a culcat Măria pe Pruncul Isus?(7)
O Memorează versetul următor:
"Măria L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. "
Luca 2:7
14
15
Lecţia 7
PASTORII AFLA VESTEA CEA BUNĂ
A apărut un înger
în aceeaşi noapte în care a fost născut Isus, nişte ciobani îşi păşteau turmele pe dealurile dimprejurul Betleemului.
Era noapte târziu şi era întuneric. Ciobanii erau adunaţi împrejurul focului. Deodată s-a făcut o lumină mare. Un
înger a apărut înaintea lor. îngerul strălucea foarte tare şi tocmai venise din cer cu o veste deosebită.
Păstorii s-au speriat de înger şi de lumina strălucitoare. Nu mai văzuseră un înger până atunci. Nu mai văzuseră nici
o lumină aşa de mare. îngerul le-a spus: "Nu vă temeţi căci vă aduc o veste bună!"
Ciobanii au ascultat foarte atenţi ce voia îngerul să le spună. îngerul a continuat: "în noaptea asta, chiar aici în
Betleem, s-a născut un copil care îi va ierta pe oameni de păcate. El este chiar Fiul lui Dumnezeu."
Corul de îngeri
îngerul le-a spus: "Dacă mergeţi în Betleem, veţi găsi Copilaşul înfăşurat în scutece şi culcat în fân, în locul de unde
mănâncă vitele."
Deodată, o mulţime de îngeri a apărut pe dealurile dimprejur. Lumina era foarte mare. Şi îngerii au început să cânte!
Nimeni de pe pământ nu a auzit o muzică aşa frumoasă! Mii şi mii de îngeri cântau cântările frumoase pe care le
cântă în cer! Ei au cântat un cântec deosebit: ..Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte si pace pe pământ între
oamenii plăcuţi Lui!"
Păstorii merg la Betleeem
Nu ştiu dacă păstorii au înţeles sau nu, dar atunci S-a născut Fiul lui Dumnezeu. El este persoana cea mai importantă
care s-a născut vreodată. Şi totuşi îngerii nu au mers la împăraţi sau la oameni bogaţi. Ei au vestit lucrul acesta unor
ciobani obişnuiţi.
Dumnezeu ne spune că Isus a venit la orice om. Fiecare dintre noi este important pentru Isus!
Păstorii s-au grăbit spre Betleem. Ei au găsit staulul unde S-a născut Isus. Acolo L-au văzut pe Copilul Isus. Ei au
îngenunchiat şi s-au rugat, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru că L-a trimis pe Fiul Său.
Apoi au plecat. Ei povesteau tuturor despre lucrurile minunate pe care le-au văzut în noaptea aceea!
16
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul următor şi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic în timp ce răspunzi la întrebări. Luca 2:8-20
8 In ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
9 Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au
înfricoşat foarte tare.
10 Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi căci vă aduc o veste bună. care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
11 astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
12 lată semnul după care II veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.
13 Şi deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
14 Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.
15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: Haidem să mergem
până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.
16 S-au dus în grabă şi au găsit pe Măria, pe losifşi pruncul culcat în iesle.
17 După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
18 Toţi cei ce i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii.
19 Măria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei.
20 Şi păstorii s-au întors slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau
întocmai cum li se spusese.
1. Unde erau păstorii în noaptea aceea?(8)
2. Cine a apărut înaintea lor?(9)
17
3. Ce le-a spus îngerul?( 11)
4. Unde au găsit păstorii pe pruncul lsus?(12)
5. Ce au făcut păstorii după ce au plecat îngerii?(15,16)
6. Au spus păstorii despre Isus cuiva?( 17)
O Memorează versetul următor:
"Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi
în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. " Luca 2: 10, 11
Lecţia 8
BĂIATUL ISUS
Iosif şi Măria au stat în Betleem câtva timp după ce S-a născut Isus. Poate că au găsit o casă unde să locuiască după
ce a plecat mulţimea.
Magii din răsărit
Nişte oameni dintr-o ţară din răsărit au venit într-o zi să-L vadă pe Isus. Ei au spus că au văzut o stea deosebită pe cer
şi că au mers după ea. Steaua s-a oprit deasupra casei unde era Isus. Ei au intrat înăuntru şi I-au dat daruri lui Isus şi I
s-au închinat.
în timp ce-L căutau pe Isus, aceşti magi din răsărit, au întrebat unde este casa Lui. Au întrebat şi pe împăratul
Ierusalimului unde L-ar putea găsi pe Isus. împăratului nu i-a plăcut să audă că un alt împărat s-a născut în ţara lui.
El s-a gândit că Isus va încerca să-i ia împărăţia când va creşte mare.
Aşa că el a hotărât un lucru îngrozitor. El a dat poruncă să fie omorâţi toţi băieţii mai mici de doi ani, care sunt în
Betleem. Câtă durere şi plâns a fost în ziua aceea! Soldaţii au intrat în fiecare casă şi i-au ucis pe toţi băieţii mai mici
de doi ani!
18
Isus şi familia sa se refugiază în altă ţară
Dar Isus nu a fost ucis împreună cu aceşti sărmani copii. Un înger a dat de ştire lui Iosif şi Măria. El le-a spus că
trebuie să fugă pentru a-şi scăpa viaţa.
Târziu, în noaptea aceea, au fugit în Egipt. Iosif, Măria şi Isus au stat în Egipt câtva timp, după care s-au întors la
Nazaret. Iosif şi-a reluat munca lui de tâmplar. Isus îl ajuta.
Isus creşte
Când Isus a ajuns de doisprezece ani, Iosif şi Măria au mers până la Ierusalim pentru o sărbătoare evreiască. Mulţi
oameni călătoreau astfel în flecare an. A fost o călătorie lungă, mai ales că mergeau pe jos tot drumul.
După ce sărbătoarea s-a terminat, grupul din Nazaret a pornit spre casă. Ei au mers o zi întreagă. Iosif şi Măria nu
ştiau unde este Isus. Nu L-au văzut toată ziua. Nu s-au speriat prea tare pentru că ştiau că Se joacă cu alţi copii din
mulţime.
Noaptea însă, au început să se îngrijoreze, pentru că nu L-au văzut încă. Au căutat prin toată mulţimea dar nu L-au
găsit nicăieri. Au înţeles că singura rezolvare era să se întoarcă la Ierusalim şi să-L caute acolo.
Aşa că în dimineaţa următoare au pornit înapoi. Au început să-L caute. Au căutat prin magazine, prin pieţe. Au
căutat prin câteva case de-ale prietenilor. Au căutat pretutindeni dar nu L-au găsit.
în sfârşit au ajuns la Templu. Spre marea lor surprindere, au văzut un băiat acolo, care îi învăţa pe toţi bătrânii şi
învăţătorii religioşi. Băiatul era Isus! Conducătorii religioşi îi puneau întrebări şi rămâneau uimiţi de răspunsurile pe
care le dădea el.
Iosif şi Măria erau tulburaţi! Mama Lui a spus: "Pentru ce te-ai purtat aşa cu noi? Iată că tatăl Tău şi eu, Te-am căutat
cu îngrijorare."
Isus a răspuns: "De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?"
Prin acest răspuns, Isus le-a arătat că El este foarte diferit de alţi băieţi de o vârstă cu El. El s-a întors la Nazaret şi a
locuit acolo până la vârsta de treizeci de ani.
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul următor şi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic în timp ce răspunzi la întrebări. Luca 2:41-52
41 Păr inii i lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Pastelor.
19
42 Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului.
43 Apoi. după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas In Ierusalim. Părinţii
Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta.
44 Au crezut că este cu tovarăşii lor de călătorie şi au mers cale de o zi şi L-au căutat printre rudele şi cunoscuţii
lor.
45 Dar nu L-au găsit şi s-au întors la Ierusalim să-L caute.
46 După trei zile L-au găsit în Templu, şezănd în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punăndu-le întrebări.
47 Toţi care-L auzeau, rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui.
48 Când L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi şi mama Lui I-a zis: Fiule, pentru ce Te-ai purtat astfel cu
noi? Iată că tatăl Tău şi eu, Te-am căutat cu îngrijorare.
49 El le-a zis: De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?
50 Dar ei n-au înţeles spusele Lui.
51 Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret şi le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în
inima ei.
52 Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
1. Câţi ani avea Isus când a mers la Ierusalim? (41,42)
2. Unde era Isus când părinţii Lui au plecat spre casă?(43)
3. Unde credeau ei că este?(43)
4. Unde L-au găsit?
5. Ce le-a răspuns Isus părinţilor Lui?(49)
6. L-au înţeles ei?(50)
O Memorează versetul următor:
"£7 le-a zis: De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?"
Luca 2:49
20
Lecţia 9
ISUS ÎNCEPE SĂ FACĂ MINUNI
Când Isus a ajuns la vârsta de treizeci de ani, a plecat de acasă şi a început să călătorească prin ţară. Oriunde mergea,
vorbea cu oamenii. Ei erau uimiţi de lucrurile pe care le auzeau. în scurt timp, mari mulţimi de oameni au început să-
L urmeze.
Isus vindecă bolnavii
Isus a vizitat oraşul Capernaum de multe ori în călătoriile Lui. Odată, când a venit în acest oraş, soacra lui Petru era
foarte bolnavă. Petru era unul dintre prietenii apropiaţi ai lui Isus, era unul dintre ucenicii Lui. Isus a vindecat-o pe
soacra lui Petru. In seara aceea, oamenii au aflat că Isus este în casa lui Petru. Ei au adus tot felul de bolnavi. Isus i-a
vindecat pe toţi.
Odată a venit un lepros şi s-a aruncat la picioarele lui Isus. Leprosul are pete albe pe corp, iar degetele lui sunt
mâncate de lepră şi cad. El a fost foarte bolnav.
Acest lepros L-a rugat pe Isus să-1 vindece. Lui Isus i-a fost milă de el. Isus a zis: Vreau să te vindec. Fii sănătos! Şi
omul s-a vindecat imediat!
Se demontează un acoperiş!
Câteva zile după aceasta, Isus a venit din nou în Capernaum. Vestea că El este în cetate s-a răspândit foarte repede şi
mulţi oameni au venit la casa unde era El. Curând casa s-a umplut şi a devenit neîncăpătoare. Isus le vorbea despre
Dumnezeu.
în timp ce Isus vorbea mulţimii, tavanul camerei unde era El a început să se mişte. Câţiva oameni erau pe acoperişul
casei şi dădeau cărămizile deoparte, făcând o spărtură în tavan. Toţi priveau la ei.
După ce au făcut un loc destul de mare, au lăsat în jos un om într-o rogojină, chiar înaintea lui Isus. Acest om nu
putea să meargă.
Isus s-a uitat la el. Apoi i-a zis: "Fiule, păcatele îţi sunt iertate!" Toţi s-au mirat de cuvintele acestea. Ei se gândeau
că Isus îi va spune slăbănogului să se ridice şi să umble!
Lângă ei erau şi câţiva conducători ai iudeilor şi ei erau foarte mânioşi pe Isus, pentru că îndrăznise să ierte păcatele.
Ei spuneau că numai Dumnezeu poate să ierte şi nu voiau să creadă că Isus este Dumnezeu.
21
Isus ştia ce gândesc ei. El ştie totdeauna ce gândim şi ce spunem. Astfel le-a pus o întrebare: "Ce este mai uşor să
spui: Păcatele îţi sunt iertate; sau: Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă?" Apoi, ca să arate că El este cu adevărat
Dumnezeu, Isus S-a uitat la om şi i-a zis să se ridice şi să umble.
Atunci omul a sărit din salteaua lui, a luat salteaua şi a dus-o afară din casă. Toţi erau foarte miraţi de această
minune!
Isus a arătat oamenilor în multe feluri că El este Dumnezeu. Crezi tu că Isus este Dumnezeu şi că trăieşte şi astăzi?
L-ai chemat în inima ta?
□ Roagă-te această rugăciune:
"Isus, ajută-mă să cred că Tu eşti Dumnezeu. Ajută-mă să-ţi dau viaţa mea. Ajută-mă să Te iubesc şi să fac voia
Ta. Amin!"
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul următor şi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic în timp ce răspunzi la întrebări.
Marcu 2:1-12
/ După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă,
2 şi s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.
3 Au venit la El nişte oameni, care l-au adus un slăbănog purtat de patru inşi.
4 Fiindcă nu puteau să ajungă la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus şi după ce l-
au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
5 Când Ie-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îţi sunt iertate!
6 Unii din cărturarii care erau de faţă, se gândeau în inimile lor :
7 Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?
8 îndată, Isus a cunoscut prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: Pentru ce aveţi astfel de gânduri în
inimile voastre?
9 Ce este mai lesne: a zice slăbănogului, Păcatele îţi sunt iertate, ori a zice: Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă?
III Dar cei să ştiţi că Fiul Omului arc putere pe pământ să ierte păcatele.
11 ţie iţi poruncesc, a zis El slăbănogului. - scoală-te. ridică-ţi patul şi du-te acasă.
12 Şi îndată slăbănogul s-a sculat si-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor, aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau
pe Dumnezeu şi ziceau: Sicioilală nu am văzut aşa ceva!
I. Cât de plină era casa unde era Isus? (2)
..........................................................
2 Ce au adus cei patru oameni la Isus? (3)
3. Ce au lăcut ca prietenul lor să ajungă ia Isus? (4)
4. Care a fost primul lucru pe care 1-a spus Isus slăbănogului? (5)
5. Unul singur poate ierta păcatele. Cine este acesta? (7)
6. Crezi că Isus I Iristos este Fiul lui Dumnezeu?
7. Ce a făcut Isus ca să arate că Bl poate să ierte păcatele? (10. 11, 12)
O Memorează versetul următor:
"Fiule, păcatele îţi sunt iertate! "
Marcu 2:5

Lecţia 10
ISUS ESTE CRUCIFICAT
Era seara târziu. Isus era într-o grădină, afară din Ierusalim, cu câţiva dintre ucenicii Lui. El se rugase. S-a ridicat şi
Se plimba prin grădină. Jos pe drum. El a văzut un grup de oameni. Aceştia veneau spre grădină. Pe când se
apropiau, unul din ei a luat-o înainte, s-a apropiat de Isus şi L-a sărutat. Numele lui era Iuda.
luda îl vinde pe Isus
Iuda era unul din ucenicii lui Isus. El L-a vândut pe Isus. I-a întrebat pe conducătorii iudei cîţi bani îi vor da, dacă va
merge cu cîţiva soldaţi să-L aresteze. Conducătorii iudei au promis lui Iuda treizeci de arginţi. Şi aşa, în seara aceea
luda I-a condus pe soldaţi la Isus. El l-a sărutat pe Isus, ca să arate soldaţilor pe cine să prindă. Ei L-au arestat.
Isus este judecat
în noaptea aceea, soldaţii L-au dus pe Isus în Ierusalim la tribunal. Acolo, conducătorii iudei L-au întrebat dacă este
El Fiul Iui Dumnezeu cu adevărat. Isus a răspuns că El este Fiu! lui Dumnezeu. El le-a spus că într-o zi Se va
întoarce pe pământ şi toţi îl vor vedea!
Acest răspuns i-a mâniat foarte tare pe conducătorii iudei şi au hotărît să-L omoare, de aceea L-au dus la Pilat, care
era guvernator roman.
Pilat îl cercetează pe Isus
Pilat i-a pus lui Isus câteva întrebări. El a înţeles că Isus era un om foarte bun. Le-a spus conducătorilor iudei că nu
găseşte nici un motiv pentru care Isus să fie omorât. Ei nu au vrut să asculte şi au început să strige: "Kăstigneşte-L!
Răsti gneşte-L!"
Pilat aprobă condamnarea
Pînă la urmă, Pilat a fost de acord ca Isus să fie răstignit. Ei au luat hainele lui Isus. L-au îmbrăcat cu o haină roşie şi
I-au pus o coroană de spini pe cap. După aceea L-au legat la ochi. L-au pălmuit, L-au scuipat şi spuneau să ghicească
cine L-a lovit. Iar apoi L-au dus pe dealul unde răstigneau oameni.
Isus este crucificat
L-au îmbrăcat din nou cu hainele Lui şi I-au dat o cruce grea s-o ducă în spate până la locul unde trebuia să fie
omorît.
24
Acolo au pus crucea jos. Au pus mâinile lui Isus pe cruce şi le-au ţintuit în cuie. Apoi au ridicat crucea şi L-au lăsat
pe Isus să atârne de ea, ca să moară.
Ştii ce s-a întâmplat?
încă doi oameni au fost răstigniţi împreună cu Isus în ziua aceea. Ei erau hoţi. Unul din ei L-a rugat pe Isus să-i ierte
păcatele. Isus i-a promis că va fi cu El în cer chiar în ziua aceea. Trei ore mai tîrziu, Isus a murit.
Ştii ce s-a întâmplat cu adevărat în ziua aceea? Dumnezeu Tatăl L-a pedepsit pe propriul Său Fiu Isus! însă Isus nu
făcuse nimic rău! Eu şi tu suntem cei care am făcut rele. Noi suntem cei care ar trebui să fim pedepsiţi!
Dar Dumnezeu L-a pedepsit pe Isus în locul nostru. Dumnezeu ne iubeşte aşa de mult că a lăsat pe singurul Lui Fiu,
Isus, să fie pedepsit, pentru a nu mai fi nevoie să fim pedepsiţi noi pentru păcatele noastre.
Acesta este înţelesul morţii lui Isus pe cruce. El a murit ca să ia păcatul tău. îi vei încredinţa tu viaţa ta lui Isus?
Noi te invităm să-ţi dai viaţa Iui Isus. El Şi-a dat viaţa pentru noi! E! vrea să crezi că a plătit pentru toate păcatele
tale şi că te iartă. El vrea să crezi că atunci când mori, vei merge în cer ca să fii cu El. Isus vrea să-L iubeşti şi să
trăieşti pentru El.
Dacă vrei, te poţi ruga aşa:
"Isus, îţi mulţumesc că ai murit pentru mine şi ai luat pedeapsa pe care trebuia să o suport eu pentru păcat.
Ajută-mă să trăiesc o viaţă prin care să fiu mulţumitor pentru ce ai făcut şi să arăt că Te iubesc. Amin!"
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul următor şi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic în timp ce răspunzi la întrebări.
Luca 23:38-49
38 Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreieşti: Acesta este Împăratul Iudeilor.
39 Unul din tâlharii răstigniţi II batjocorea şi zicea: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine înSuţi şi
măntuieşte-ne şi pe noi!
40 Dar celălat l-a înjfuntat şi i-a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care eşti sub aceeaşi osândă?
25
41 Pentru noi este drept, căci ne primim răsplata cuvenită pentru fijrăih'iegile noastre: clar tunul acesta n-a făcu! nici un
rău.
42 Şi a zis //// Isus: Doamne. odv-Ţi aminte de mine cănii vei veni in împăraţii) Ta.
43 Isus a răspuns: Adevărat iţi spun că astăzi vei fi cu Mine in rai.
44 Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-u făcut întuneric peste toată (ura. până la ceasul al nouălea.
45 Soarele x-a întunecat fi perdeaua din lăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.
46 Isus a strigat cu glas tare: Tată. in mâinile Tale Inii încredinţez duhul'. Şi când a zis aceste vorbe Şi-ii dat duhul.
4 7 Sutasul. când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu si a zis: ( u adevărat omul acesta era neprihănit!
4S Şi tot norodul care venise la priveliştea aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors hălându-se în piept.
49 Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile. eare-L însoţiseră din Galileia. stăteau departe şi se uitau la cele ce se petreceau.
1. Ce era scris deasupra lui Isus'.' (38)
2. Cum a Vrut unul dintre tâlhari să verifice că Isus este Salvator? (39)
3. Ce a \ rut al doilea tâlhar să facă Isus pentru el?(42)
4. Ce a promis Isus tâlharului?(43)
5. Ce s-a întâmplat cu soarele în timp ce Isus era pe crucc'.'(45)
6. S-a întristat poporul când a murit Isus?(48)
O Memorează versetul următor:
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentruea oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică." loan 3:16
26
Lecţia 11
ISUS ÎNVIE DIN MORŢI!
într-un Ici, lecţia trecută a fost cea mai tristă dintre toate. Dar a fost. în acelaşi timp si minimala. înseamnă cil Dumnezeu no
iubeşte Ioane mult. dacă a lăsat ca Fiul Lui să fie pedepsii pentru păcatele noastre!
Isus a murii pe cruce in /.iun aceea. Pentru a I] sigur că este mort. unul dintre soldaţi, a înfipt o suliţă în coasta Lui. Atunci a curs
apă şi sânge. Iosif şi Nieodim au lua! trupul lui Isus de pe cruce şi L-au dus într-un cimitir care era in apropiere. Atunci
mormintele erau în peşteri, în stâncă. în marginea dealurilor. Trupul lui Isus a fost aşe/at într-una din aceste peşteri. O piatră marc
a fost rostogolită la intrarea mormântului. Piatra era aşa de mare. că a fost nevOjie de mai mulţi oameni ea să o poată pune la
locul ei.
Toate acestea s-au întâmplat \ inerea. Sâmbăta era ziua în care iudeii se închinau. Li nu aveau voie să meargă la cimitir sâmbăta.
Piiat a pus gardă la mormânt, aşa cum au cerut marii preoţi şi fariseii. |-j credeau că unii din ucenicii lui Isus puteau să fure trupul
Lui şi să spună că a înviat.
Dimineaţa de Paşte
Duminică dimineaţa, foarte de\ reme, câte\ a femei au venii la mormânt. File voiau să îmbălsăme/e cu parfum şi mirodenii trupul
lui Isus. Aşa era obiceiul evreilor.
In timp ce se apropiau de mormânt, deodată şi-au adus aminie de ceva! Nu aveau pe nimeni să dea piatra la o parte ca să poată
intra în mormânt!
Totuşi, ele au mers mai departe. Au intrat în cimitir şi. spre marea lor surprindere, piatra era dată la o parte! Lra de parcă o
mână uriaşă ar ii ridicat-o şi a aruncat-o deoparte!
Lle nu ştiau, dar devreme, înainte să \ ină ele la cimitir, acolo avusese loc un mare cutremur de pământ. Un înger al lui
Dumnezeu a venit din cer şi a prăvălit piatra. LI s-a aşezai pe ea. Soldaţii s-au speriat aşa de tare. încât au leşinat!
Sii mormântul era gol!
Isus nu era acolo! Isus a înviat din morţi, aşa cum a spus! îngerul le vorbeşte femeilor
Îngerul a spus femeilor: '"Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Na/aret, care a lost răstignit: a înv ml, nu este aici: iată locul în
care II puseseră!"
Femeile s-au uitat în mormânt, Isus nu mai era. Ele erau speriate, dar şi pline de bucurie. Au fugit să spună şi
celorlalţi ucenici. în ziua aceea Isus a început să se arate multora dintre ucenicii săi. O dată S-a arătat la cinci sute de
oameni care erau în acelaşi loc.
El a mai rămas pe pământ patruzeci de zile. Isus se înalţă la cer
într-o zi, Isus a adunat ucenicii la marginea unui munte. El le-a spus să meargă în toată lumea şi să spună tuturor
despre El.
Atunci Isus a întins mâinile, i-a binecuvântat pe ucenici şi în timpul acela a început să Se ridice. Tot mai sus. mai
sus, până ce un nor L-a ascuns de privirile ucenicilor.
Ucenicii priveau spre cer. Doi îngeri au venit şi le-au spus: "...de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a
înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.'1
ISUS VINE DIN NOU!
EXERCIŢIU BIBLIC
Citeşte textul următor şi răspunde la întrebări. Poţi reciti textul biblic în timp ce răspunzi la întrebări.
Marcu 16: 1-8
/ După ce a trecut ziua Sabatului, Măria Magdalena, Măria mama lui lacov şi Salome, au cumpărat miresme, ca să
se ducă să ungă trupul lui Isus.
2 in ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă, pe când răsărea soarele.
3 Femeile ziceau una către alta: Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?
4 Şi când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.
5. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezănd la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb şi s-au înspăimântat.
6. El le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Jsus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici: iată
locul unde II puseseră.
28
7. Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea: acolo II veţi vedea,
cum v-a spus.
8 Ele au ieşit afară din mormânt şi au luat-o la fugă. pentru că erau cuprinse de cutremur şi spaimă. Şi n-au spus
nimănui nimic pentru că se temeau.
1. Cine a mers la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele?(l)
2. Despre ce au povestit pe drum?(3)
3. Ce au văzut când au ajuns la mormânt?(4)
4. Ce au găsit când au intrat în mormânt?(5)
5. Ce le-a spus îngerul despre lsus?(6)
6. Ce a spus îngerul să le spună celorlalţi ucenici?(7)
Lecţia 12
ŞTIAI CĂ POŢI ŞI TU SĂ VORBEŞTI CU ISUS CEL
ÎNVIAT?
Isus le-a spus ucenicilor Săi că îl vor putea întâlni în Galileea. De asemenea, ei l-au întâlnit şi în Ierusalim, de câteva
ori şi la înălţare. El le-a promis apoi un lucru foarte important: "Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacurilor!"(Matei 28:20).
Sigur că poţi întreba cum poate Isus să fie împreună cu tine, astăzi? Pentru că a înviat şi este cu adevărat viu, El
poate să-şi ţină promisiunea. La fel, aşteaptă să-I dai şi tu un semn despre credinţa ta.
29
Isus a spus după în\ icre "Iută, l'.u stau la uşă şi bal, ihică aude cineva glasul Meu şi descbii/c uşa. voi intra la ci
şi voi cina cu ci şi ci cu Mine!" (Apocalipsa 3:20). Aceasta esie o promisiune măreaţă care arată dragostea Lui minunată pentru noi.
însuşi Fiul lui l)umne/eu \ rea să fie prietenul tău, să fie împreună eu line la bucuriile .şi încercările din viaţa ta. V.\ ştie gândurile laic, nevoile pe
care le ai. si se bucură când tu i le spui direct, prinir-o rugăciune simplă.
Şi alte persoane se pot ruga lui Isus pentru tine: părinţii, soţia, soţul, copiii, preotul ori pastorul si prietenii. Totuşi. Isus se bucură dacă vii chiar
iu să li \orbeşti. Apoi, când li vorbeşti în rugăciune, poţi să aminteşti şi tu de nevoile altora, ale celor apropiaţi ţie.
Citeşte textul următor şi răspunde la întrebări: loan 15:7-11
7. Dacă rămâneţi în Mine şi clacă rămân in voi cuvintele Mele. cercii orice veţi vrea şi vi se va da.
S. Diică aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va li proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-atn iubit .şi Eu pe voi. Rămâneţi in dragostea A tea.
10. Dacă păziţi poruncile Mele. veţi rămânea in dragostea Mea. după cum şi ku am păzit poruncile Tatălui Meu şi
rămân in dragostea Lui.
11. l'-ain spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână in voi şi bucuria voastră să fie deplină.
1. Ce Ic-a promis Isus prietenilor Săi că va face pentru ci până la sfârşitul veacurilor?
2. Cum aşteaptă Isus lângă inima ta şi ce fel de răspuns ar dori El sâ-i dai?
3. Isus vrea să stea împreună cu tine: ce înseamnă să rămâi în dragostea Lui? (9. 10. 11)
30
Poţi să te rogi şi tu acum:
„Isuse, e un lucru deosebit să ştiu că Tu vrei să fii prietenul meu.
Vreau şi eu să-Ţi deschid uşa inimii mele. Fii Domnului meu şi Dumnezeul
meu, căci vreau să rămân în dragostea Ta, să te ascult şi să fiu sigur că
Tu eşti cu mine până la sfârşitul veacurilor."
La sfârşitul veacurilor Isus va veni iar, de data aceasta ca să judece lumea. I-ai deschis tu viaţa, inima ta? Este El
prietenul şi Salvatorul tău?
Ne-am bucura să ne spui ce răspunsuri ai la aceste întrebări. Scrie-ne şi răspunde-ne dacă:
L-ai primit pe Isus ca Salvator personal? DA □ NU □
Când L-ai primit pe Isus ca Salvator?(Data)______________
Te-a ajutat acest curs să înţelegi Biblia? DA □ NU [_)
Ce fel de literatură creştină te-ar interesa? .........................................
Numele __ Adresa__
Vârsta.
înapoiază această broşură persoanei care ţi-a dat-o. Noi vom corecta cursul şi-ţi vom trimite un certificat şi un Nou
Testament.
Pentru biserică: (Pune ştampila cu adresa in spaţiu! acesta)
' -

THE BIBLE LEAGUE


Sharing QodCs 'WordSince 1938
31