Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul în România

Lucrând ca şef de secţie o perioadă de aproximativ 6 ani, am avut ocazia să practic


management chiar dacă la o scară mai mică, atribuţiile mele fiind organizarea şi sincronizarea
activităţilor subalternilor. Această experienţă m-a ajutat să am o idee despre ce înseamnă partea
practică a managementului. Cunoştinţele dobândite despre partea teoretică a managementului
le-am asimilat puţin mai târziu datorită specialiştilor din acest domeniu.
Pe parcursul timpului sau născut o sumedenie de definiţii ale managementului formulate
de către specialişti. De aici voi aminti doar câteva, şi anume:
− J. Gerbier defineşte managementul ca fiind “…arta de a conduce, de a administra”;
− I. Ursachi consideră că managementul reprezintă “ … procesul de definire şi îndeplinire a
unor scopuri prin realizarea a cinci funcţii de bază ale conducerii – planificarea,
organizarea, coordonarea, motivarea şi controlul – pe fondul utilizării unor resurse date”;
− A. Mackensie defineşte managementul ca fiind “ procesul în care managerul operează cu
trei elemente fundamentale – idei, lucruri şi oameni realizând obiectivul prin alţii”.
Din punctul meu de vedere, managementul reprezintă coordonarea unor persoane sau grupuri
spre atingerea unui sau mai multor obiective bine definite.
Care sunt treptele evoluţiei managementului în România? Prima treaptă se situează în
perioada de până la 1948, când ţara noastră a depus eforturi însemnate de asimilare şi de formare
a unei şcoli proprii de management. În perioada cuprinsă între 1948-1989 apare o izolare a ţării
noastre faţă de teoria şi practica managementului pe plan mondial. A treia treaptă a evoluţiei se
situează în perioada de după 1990, ani în care se implementează succesiv noul sistem economic şi
începe să devină funcţional noul tip de management atât la nivel macroeconomic cât şi la nivel de
firmă.
În ceea ce priveşte aplicarea managementului în organizaţiile şi firmele din România,
acesta este relativ mai lentă, fapt ce, din punctul meu de vedere, se datorează mentalităţii
moştenite din perioada economiei centralizate. Oamenii se debarasează cu greu de vechea
mentalitate şi de vechile idei.
Este evident faptul că societatea română mai are mult de învăţat despre ce înseamnă
aplicarea unui management de succes atât la nivel macroeconomic cât şi la nivel de firmă, despre
cum se pot evita greşelile făcute în trecut, despre diferenţa dintre un management eficient şi unul
defectuos.
În opinia mea cele mai frecvente greşeli care apar la multe firme din ţara nostră sunt: lipsa
preocupării managerului în ceea ce priveşte viitorul firmei, (se definesc obiective doar pe termen
scurt, nu se fac provizii financiare pe viitor, există un sindrom general de “ dă Doamne acum”),
calitatea serviciilor sau produselor lasă de dorit, resursele umane nu sunt privite a fi importante,
reacţia la cerinţele pieţei este lentă.

1
Desigur există şi progrese, situaţia nu este chiar atât de sumbră. Datorită pătrunderii pe
piaţa noastră a firmelor multinaţionale şi oportunităţii de a vizita ţări mult mai dezvoltate,
societatea română a avut ocazia să cunoască noi culturi şi mentalităţi, să vadă ce înseamnă un
management eficient şi să înveţe cum să aplice corect cunoştinţele dobândite, să înveţe să
recunoască şi să reacţioneze din timp dacă managementul aplicat nu este cel potrivit, faptul că
reacţia rapidă la schimbările cererii pieţei este foarte importantă, şi nu în ultimul rând să realizeze
cât de mult contează inovaţia.
Persoanele sau grupurile care şi-au schimbat mentalitatea veche şi au reuşit să adopte
corect managementul modern sunt cei care au făcut posibil ca organizaţiile sau companiile la care
lucrează sau pe care le deţin să funcţioneze bine, să se dezvolte şi să fie recunoscute atât pe plan
naţional cât şi pe cel internaţional.
Managementul are un rol tot mai important în dezvoltarea şi modernizarea economică,
creşterea eficienţei, în progresul material şi spiritual al individului şi societăţii. Este necesar să
conştientizăm şi să înţelegem această chestiune.
Lucrurile se mişcă mai greu în România? Da, aşa este. Totuşi, eu am speranţa că în viitor
datorită cunoştinţelor acumulate şi progreselor care au avut loc, datorită noi generaţii - oamenilor
care se nasc deja în mentalitatea modernă- lucrurile vor evolua mult mai rapid şi societatea
noastră va fi în stare să adopte un management mult mai eficient şi de calitate.