Sunteți pe pagina 1din 26

Niculina-Ionica Vișan

Cristina Martin, Arina Damian

COMUNICARE
în limba română
clasa
caiet de lucru
partea I

NUME și PRENUME: ................................................................

CLASA: ................................................................

ȘCOALA: ................................................................

A editura ELICART
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

ediția a II-a

ISBN 978-606-768-024-9

Copyright © Editura Elicart – 2020. Toate drepturile aparțin


Editurii Elicart. Conținutul acestei cărți este protejat de legea
drepturilor de proprietate intelectuală. Nicio parte din acest
volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
RECAPITULAREA cunoştinţelor
dobândite în clasa pregătitoare
1 Completează fișa ta de identitate.

MĂ NUMESC _________________________________ . AM ____ ANI.

SUNT ÎN CLASA _____ , LA ȘCOALA _________________________________ .

2 Scrie semnele grafice:

3 Amintește-ți povestea „Scufița Roșie” și numerotează imaginile în ordine.


● Care este învățătura poveștii?

4 Scrie semnele grafice:

3
5 Descoperă cuvintele care cuprind sunetul „e” și alcătuiește cu ele propoziții:

6 Scrie semnele grafice:

7 Colorează litera cu care încep cuvintele care denumesc imaginile:

S R E

Z P I

8 Scrie semnele grafice:

4
LITERELE
a, A

1 Colorează doar imaginile în a căror denumire se aude sunetul „a”:

2 Denumește imaginile. Precizează poziția literei „a” în cuvânt.

a a a a a
3 Citește cuvintele care denumesc imaginile:

a____a a__ a___ a_ _

5
4 Scrie litera „a” numai dacă se folosește în scrierea cuvintelor care denu-
mesc imaginile:

5 Încercuiește literele „a” și „A” din:

 numele de fetițe: Amalia Ada

 numele de băieți: Alex Anton

 numele de personaje din povești: Aladin Albă-ca-Zăpada

6 Ce spune fiecare animal? Încercuiește litera „a”.

Oac!

Ham! Iha!

Ga-ga! Cotcodac!

7 Scrie literele:

6
LITERELE
m, M

1 Scrie litera „m” dacă se folosește în scrierea cuvintelor care denumesc


imaginile:

2 De câte ori auzi sunetul „m” în 3 Subliniază silaba „ma” în cuvin-


cuvântul care denumește imaginea? tele date:
Încercuiește varianta corectă.

mama, cămară,

mașină, mare, masă,

macara, număr, urma.

1 2 3
4 Recunoaște și subliniază literele învățate:

Ariciul are mai mulți prieteni: Melcul,


Fluturele, Omida și Buburuza.

7
5 EXERCIȚIU ORAL. Privește imaginea de mai jos.

Alcătuiește câte o propoziție despre fiecare copil, punându-i băiețelului un


nume care să înceapă cu litera „M”, iar fetiței un nume care să înceapă cu
litera „A”. Numește obiectele din imagine a căror denumire începe cu litera
„m”, apoi colorează-le.

6 Scrie literele și semnele de punctuație:

7 Copiază cuvintele:

8
EVALUARE

1 Încercuiește literele învățate (de mână și de tipar):

2 Realizează corespondența între scrierea de tipar și scrierea de mână:

am a M Am mama

3 Scrie litera inițială a cuvintelor care denumesc imaginile:

4 Copiază: , , , , ,

5 Colorează imaginile a căror denumire începe cu silaba ma . Scrie această


silabă pe spațiul dat.

Cum ai lucrat? Foarte Puteam


Bine!
AUTOEVALUEAZĂ-TE! bine! mai bine!

9
LITERELE
u, U

1 Descrie ce observi în această imagine. Cum face trenul?

2 Găsește în imaginea de mai sus toate obiectele a căror denumire conține


sunetul „u”. Colorează-le!

3 Precizează poziția literei „u” în cuvinte, colorând cerculețul potrivit!

10
4 Marchează cu  imaginea în a cărei denumire NU se aude sunetul „u”:

5 Colorează cu verde pătrățelul din dreptul imaginii în a cărei denumire se


aude de două ori sunetul „u”:

6 Subliniază cu verde litera „u” și cu roșu litera „U”:

nouă supa lume Ursache unic


Doru Iulia iepure Urania ulcior

7 Cu ce literă începe cuvântul care denumește imaginea? Unește corespun-


zător!

11
8 Alcătuiește oral câte o propoziție formată din trei cuvinte despre:

Scrie cu ce literă începe fiecare din imaginile de mai sus:


9 Citește cuvintele și silabele:

ma mu au am A-ma
ma-ma mu-ma U-ma Uuuuu! Uau!

10 Copiază literele și cuvintele:

11 Recunoști eroul legendar grec? Subliniază


litera „U” din numele său, apoi colorează-l.

ULISE
12 Colorează doar cifrele în a căror denumire se
aude sunetul „u”.

12
LITERELE
n, N

1 a) Marchează cu  imaginile în a căror denumire se aude sunetul „n”:

b) Precizează poziția sunetului „n” în cuvintele descoperite. (exercițiu oral)

2 Citește cuvintele și silabele:

an un u-nu A-na
nu nun ma-na Na-na
na u-na Ma-nu Na-nu

13
3 Marchează cu  imaginile a căror denumire conține silaba „nu”.

4 Unește litera (silaba) de tipar cu perechea ei scrisă de mână:

n nu an u

5 Încercuiește cu verde literele „n”, „N” și cu roșu literele „u”, „U” din cuvintele:

a l u n e n a n i N a n a n u c a
l u n a U r s a c h e m u r e b a n a n a
N a n u n u n t a u n t u r s u l e ț
6 Copiază literele și cuvintele:

7 Transcrie:

Am un an. Am un .

14
LITERELE
i, I

1 Descoperă cuvinte care cuprind sunetul „i” în imaginea de mai jos, apoi
alcătuiește cu ele propoziții (exercițiu oral).

2 Precizează poziția literei „i” în cuvintele care denumesc imaginile:

3 Unește litera (silaba/cuvântul) de mână cu perechea ei (lui) de tipar:

nuia i I Ina in ia iau

15
LITERELE
c, C

1 Citește cuvintele:

corn a-cum An-ca Car-men me-ca-nic


cai ca-na a-mic Cri-na a-run-cam
arc ca-nar cu-ier ca-ri-a A-ni-ca
mic cre-me cu-ie an-co-ra A-me-ri-ca
crai car-ne Co-ca Co-ri-na co-mu-ni-ca-re

2 Citește propozițiile:
 Romica are un arc. Marcu nu e marinar, e mecanic.
 — Ionica, ai un cui?
— Nu, nu am cuie. Am un car maro.

3 Încercuiește numărul silabelor pentru fiecare cuvânt:

Carmen Aurica cuc cornuri

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4 Copiază cuvintele următoare:

30
5 Scrie cuvintele care denumesc imaginile:

6 Copiază propozițiile:

7 Cuvintele s-au încurcat! Ordonează-le pentru a forma propoziții.


a) are, amic, un, Ion

b) mac, are, Carmen, un

31
c) acre, are, Ica, mere

8 Ce cuvinte poți forma cu literele: c a e m n i u o ?

9 Alcătuiește oral propoziții folosind cuvintele:

Crina cucui cor corn curcan

10 Desparte în silabe cuvintele:

mecanic  Cami 

11 Adaugă silabele potrivite ca să obții cuvinte:

cu – Car – a–

cre – ca – – on me – – nic

12 Eu scriu una, tu scrii multe!

cuier  arc 

crin  canar 

coc  cor 

32
13 Citește propozițiile și răspunde oral la întrebări:
Carmen e mare acum. Are un an.
Nicu nu are un an. Nicu e mai mic.

— Câți ani are Carmen?


Întrebări
— Cum e Nicu?

14 Privește imaginile, citește propozițiile și realizează corespondența:

Carmen are 8 ani. Mioara are 7 ani. Nicu are 7 ani.

15 Citește și transcrie:
Mama Corinei e Mioara. Acum, Corina e cu Oana.
Oana e amica ei.

16 Formulează oral propoziții din care să reiasă sensurile diferite ale cuvân-
tului „corn”. Vezi și imaginile de mai jos.

33
LITERELE
ă, Ă (Diftongul „uă”)

1 Citește cuvintele:

că-min ra-nă nu-că mi-nă mi-oa-ră


na-ră mă-rar cre-mă coa-mă ma-ra-mă
nu-măr nur-că mun-că ur-că că-ra-re
u-măr ur-mă cra-mă Ro-mi-că ca-me-ră
mi-că o-uă mar-că că-ma-ră co-mu-ni-căm

2 Citește propozițiile:

● Aurică are o nucă. E o nucă mică-mică.


— Măriuca, iei o nucă?
— Nu, eu oricum am nouă mere!
● Călin are o nurcă maro.
● Cămara mea nu e mică. Am mere, mure, mărar, ouă, carne.

3 Copiază cuvintele și propozițiile:

34
4 Descoperă cuvintele, punând în ordine silabele!

ra, că, re că, mun Ro, că, mi

că, nur ma, că, ră măr, nu

5 Scrie cuvintele care denumesc imaginile. Fii atent la grupul „uă”!

6 Alcătuiește, oral, enunțuri în care cuvântul „nouă” să aibă sensuri/înțelesuri


diferite.

7 Eu zic una, tu zici multe!

umăr  mamă 

carne  număr 

nară  cremă 

cană  ou 

35
8 Desparte în silabe cuvintele:

cămin  măcar 

mioară  cărare 

9 Completează cu un cuvânt potrivit fiecare din propozițiile:

10 Formează propoziții din cuvintele amestecate:


● o, Marinică, cărare, urcă.

● e, cu, Nică, amic, Crinu.

● o, maramă, Măriuca, are, aurie.

● cremă, Mioara, are, o.

11 Scrie un cuvânt cu sens opus pentru cuvântul:

mare 

36
12 Colorează imaginile a căror denumire completează corect propozițiile, apoi
scrie propozițiile rezultate.

1) Nică are un nou. 2) Ana are o mică.

3) Marinică are o . 4) Ionică are un .

13 Citește textul de mai jos, dând câte un nume fiecărei fetițe.

— are o curcă?

— Nu, ea are o mioară. Oaia ei e mică.

Amica e . Ea are o nurcă maro.

37
LITERELE
l, L

1 Citește cuvintele:

leu cu-lori oa-le A-li-na re-cla-mă


melc Li-li o-lar iu-li-e lu-cra-re
cal co-lac lem-ne li-li-ac Cor-ne-li-a
lan le-ne coa-lă La-u-ra Ma-ri-ne-la
coli lu-nă la-lea lo-cu-ri ca-ra-me-le
mal cla-ră a-lu-nă E-le-na Ca-ro-li-na
cal-mă Cla-ra a-ni-mal I-li-e Iu-li-a-na
e-lan La-ur o-ie-rul Li-a-na ma-ca-ra-le

2 Citește propozițiile:

● Oierul are oi, mecanicul are un camion, iar


morarul are o moară.
● Liliana cu Alin lucrau la noul orar.
● Leul e un animal. Coama lui mare e maro.
— Leoaica e mai mare ca leul?
— Leoaica nu e mai mare ca leul. Ea nu are coamă.
● E luna iulie. Marinela e la mare cu Niculina. Ele au un colac
nou. Elena e cu ele.
● Alunul e la malul lacului. Are ramuri cu alune, nu cu mure.
● Luca e comic, are umor. Are un animal mic cu el.

38
3 Copiază cuvintele:

4 Desparte cuvintele în silabe:

lună  lac 

lacrimă  oale 

5 Completează cu silabe pentru a obține cuvintele potrivite:

6 Ce sensuri poate avea cuvântul „lună”?


Privește imaginile și alcătuiește oral pro-
poziții.

7 Completează propozițiile:

39
8 Adaugă silabe pentru a forma cuvinte:

mel - la - lem -
ma - moa - - cri - mă

9 Eu zic una, tu zici multe!

animal  alună 

leu  lalea 

10 Citește, scrie și colorează!

Citește Scrie Colorează

melc

liliac

lună

11 Formează în scris propoziții cu fiecare dintre următoarele cuvinte:


lacul lucrare liliac

40

S-ar putea să vă placă și