Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat, Domnului Decan al Facultăţii de Mecanică

Decan, Subsemnatul, ……………………………………… absolvent al Facultăţii de


Mecanică, specializarea ……………………., promoţia ……….., vă rog să-mi
aprobaţi retragerea actelor de studii de la dosar.
DOMNULE DECAN, Semnătura,
Subsemnatul(a)…………………………………………………. absolvent(a)

al/a Facultăţii de Mecanică, domeniul ……………………………….,

programul de studiu (specializarea) …………………………………………, FIŞĂ DE LICHIDARE

studii universitare de licenţă/master, cursuri cu frecvenţă, promoţia Decanat

……….................. vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de


Direcţia Servicii Studenţeşti (T 19)
diplomă/ disertaţie sesiunea …..........................………..… cu susținerea (numai pentru studenții care nu au domiciliul in municipiul Iasi)

acestuia ȋn varianta online, conform prevederilor legale.


Biblioteca Facultatii
Am mai susţinut examenul de diplomă/ disertaţie în sesiunea ………..…

Am întocmit proiectul de diplomă/dizertaţie cu titlul

……………………………………………………………………………………
Îndrumător proiect
……………………………………………………………………………………

sub îndrumarea domnului profesor ……………………………..……....….

Data Semnătura studentului,

Viza îndrumătorului lucrării ………………………………………


Am primit diploma de bacalaureat şi adeverinţa de absolvire,

Media de şcolaritate (ECTS): ……………. Viză secretariat,

Angajat la firma ...........................................................................


Tel:
Email:
(Fişa de lichidare se aduce după susţinerea lucrării de licentă/dizertaţiei)

angajat la firma:

S-ar putea să vă placă și