Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Nr.

_____________
Facultatea de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Data ____________
“Înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr.3291”

ADEVERINŢĂ

Student(ul/a)__________________________________________________________

este student(ă) în anul universitar 2010/2011 cursuri de ______________________________


(zi,seral)
anul ______________ de studii.

Adeverinţa se eliberează pentru a-i servi


la__________________________________

___________________________________________________________________________

DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Nr._____________


Facultatea de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Data
____________
“Înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr.3291”

ADEVERINŢĂ

Student(ul/a)__________________________________________________________

este student(ă) în anul universitar 2010/2011 cursuri de ______________________________


(zi,seral)
anul ______________ de studii.

Adeverinţa se eliberează pentru a-i servi


la__________________________________

___________________________________________________________________________

DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,